Impresszum Help Sales ÁSZF Panaszkezelés DSA

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A  FILMMŰVÉSZETBE (XXXIX. FEJEZET)

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár sokadik alkalommal! Mert „Róma örök.” Akár a NŐ!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

„De mi Róma?”

A félig-meddig költői kérdés, Marcus Aurelius császár (Kr. 161-180.) részéről hangzik el, mégpedig a legendás Gladiátor című filmben. Az ezredfordulón debütáló alkotás révén az ókori Róma úgy robbant be újra a kortárs filmművészetbe, közel negyven év kihagyás után, akár a germán hordák a pannóniai vidékre: tarolt! Ja, itt épp a rómaiak törnek előre…

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

„De mégis, mi Róma?” – merült fel a kérdés a Legio II. Adiutrix hagyományőrző baráti kör egyik gyakorlatán is, ahol a résztvevők az alaki gyakorlatok közti szünetben önképző kör keretében osztották meg egymással ismereteiket-tapasztalataikat az ókori világ legnagyobb birodalmának hadseregéről.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

A hagyományőrző baráti kör, mely a Krisztus utáni második század római hadseregét jeleníti meg, nem csak abban különleges, hogy egy kortárs író, Marcellus Mihály vezeti, akinek nevéhez a római kori Pannonia provinciákat (tartományokat) bemutató regénysorozat fűződik, de abban is országosan egyedülállónak mondható, hogy a csapat tagja a Gladiátorból már jól ismert filozófuscsászár, Marcus Aurelius is.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Épp ezért a hagyományőrző baráti kör külön figyelmet szentel annak is, hogy – a csapat jellegéből és természetéből adódó – olyan kérdéseket is megvitasson, melyek a nagyérdemű közönség részéről érkezhetnek a tagokhoz fellépéseik alkalmával; ide tartoznak a római témájú filmek is.Több, érdekes kérdés mellett az is szóba került, hogy érdemes elfilozofálni azon, vajon milyen képet őriz magában a nagyérdemű publikum az ókori Rómáról?

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Ez is hozzásegítheti ugyanis a csapatot ahhoz, hogy felkészülhessen a közönség érdeklődésére, kérdéseire. Így merült hát fel maga a kérdés is: mi Róma? Nos, mindannyian őrzünk magunkban egy képet az ókori Rómáról. Ez tény. Egy gondolatot, egy benyomást. A nyugati világban gyakorlatilag mindenki találkozhat azzal, hogy Róma. Szántalan arca-vetülete van e kultúrának. Gondoljunk csak építészetére!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Nem csak a Gladiátorban csodálkoznak el azon a főhősök, hogy az ember mire volt képes, minek a megépítésére volt képes már két évezreddel ezelőtt is! Bizony-bizony, még ma is csodálattal tekintünk a Colosseumra!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

De szólnunk kell magáról a híres-hírhedt római jogról is, a jogászpalánták mumusáról! Vajon a közönség, mely találkozik egy hagyományőrző csapattal, milyen képet hordoz magában Rómáról? A hódító birodalmat látják benne? A véres-győztes csatákat...

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

...vagy a „fényt” jelenti számukra is? Ebben a brutális, kegyetlen és sötét világban, mint a filmbéli Maximusnak? A méltóságot? Az ősök tiszteletét és a család iránti szeretetet? 

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Avagy az amphiteatrumok vérgőzös levegőjét? Netán a keresztények mártíriumát az 1951-es Quo vadisból?  Ahány ember, tán éppannyi kép! Egy szó azonban biztosan eszébe juthat mindenkinek az ókori Rómával kapcsolatban. Már volt is e szó: IMPERIVM! Vagyis: birodalom!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Birodalom esetében nagy kiterjedésű, centralizált államról beszélünk, melynek velejárója lehet a politikai, a gazdasági, egyszersmind a katonai nagyhatalmi státusz is. Róma virágkorában ötvözte mind a hármat: politikailag, gazdaságilag és katonailag is a Mediterrán Világ nagyhatalma volt. Élén az uralkodóval, a császárral. Aki néha nem mellesleg őrült is volt... a környezete meg tűrhette... ha tűrte...

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Róma, e nagyhatalom – konkrétan a katonai nagyhatalom – kel életre a hagyományőrző baráti körök-csapatok révén, a küldetés lángját gyújtva a csapattagok lelkében. Bizony-bizony: ezt csak így lehet igazán! Szívvel-lélekkel, küldetéstudattal – vallja mottójaként a Legio II. Adiutrix hagyományőrző baráti kör is.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Mert azt, aki megtekinti a csapatokat fellépés közben, netán fellépés előtt-után, részt vesz velük közös kiránduláson, avagy más programon, megilleti, hogy a leghitelesebb Rómát láthassa viszont! De vajon mennyire hiteles kép él bennünk az ókori Rómáról, s benne a történelem egyik leghatalmasabb hadseregéről?

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Ennek a kérdésnek az eldöntése meghaladná jelen sorok írójának kompetenciáját, így hát inkább fókuszáljunk arra, hogy vajon mik is azok a tényezők, melyek egy hagyományőrző csapat közönségének Rómáról alkotott képét meghatározhatják? Egyáltalán mikor és miképp találkozhat valaki az ókori Rómával élete során?

Az első szárnypróbálgatásokra – miként az első csókra – sokan emlékezünk. A Legio II. Adiutrix marcona legionariusai is remélik, maradandó élményben részesítették azt a számtalan gyermeket, akik 2019. szeptember 7-én láthatták őket, a XIII. Quadriburgiumi Játékokon, Visegrádon

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Kijelenthetjük tehát, hogy ha szerencséje van egy gyermeknek, már egészen fiatalon belekóstolhat a Róma nyújtotta élményekbe-élvezetekbe. Szó szerint élvezetbe is, hiszen Visegrádon minden gyermek megkóstolhatta az eredeti római recept alapján készült, avagy római módra feltálalt ételeket, gasztronómiailag is átélve a császárok korát… Igazi kulináris-kulturális csemege volt, Bacchusra mondom! A közönség apraja-nagyja magába szívhatta Róma levegőjét...

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Kissé nehéz belegondolni, de maguk a római hagyományőrző csapatok csak pár évtizede működnek nálunk, így a közönség idősebb tagjai gyermekként tán nem élhettek még át ilyen élményt, mint a mai kor fiataljai-gyermekei. 

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Az úttörő csapatok közt találjuk a Weixelbaum János alapította Familia Gladiatoria Pannonicát is, amely a világon elsőként elevenítette fel a ’80-as évek második felében a gladiátorjátékokat, az után, hogy az ókor alkonyán úgy, de úgy betiltották, hogy a végén már a cicus se kapott legálisan melót... 

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Ha valaki gyermekként mégsem ismerkedhetett meg az antik Rómával egy hagyományőrző csapat (mondjuk egy gladiátor csapat) fellépését tátott szájjal sasolva, akkor is találkozhatott Rómával. Már meglehetősen fiatalon! Több módon is! A szülők is mesélhettek róla. A kisrácnak a nagybácsi mesél a Gladiátorban... na, a filmben ez durva volt... Erre visszatérünk még.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Lássunk egy finomabbat! Az egyik a Biblia, benne a Názáreti Jézus születésének és kereszthalálának a története.  (Amúgy magát Jézust is minden korban, filmben, földrészen máshogy képzelik és képzelték el... érdekes lehet elfilozófálni azon, hogy ez az eltérő kép vajon vissza is hatott a vallásokra?) 

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Karácsony – Jézus születésnek az ünnepe – közeledtével jelen sorok írójában is felelevenedik, miként hallott a Biblia révén az első császárról, Augustusról (Kre. 27-Kru. 14.), aki elrendelt egy népszámlálást… A történet aztán elvezet  bennünket Betlehembe, egy istállóként szolgáló barlangba, ahol végül Jézus megszületik…   

A Bibliában említett népszámlálás konkrét időpontja, lefolyása máig vita tárgya, azonban a nagyérdemű már az 1959-es filmopus, a Ben-Húr kezdő képsoraiban is láthatta, amint József a származási helye szerinti városba, Betlehembe igyekszik jegyesével, a várandós Máriával… És aztán a betlehemi csillag elkalauzolja a megszületett kisdedhez mind a napkeleti bölcseket, mind az egyszeri pásztorokat.

És íme: elérkeztünk egy újabb lehetőséghez, melynek révén még az a gyermek is kaphat egy képet Rómáról – méghozzá az iskolai történelemoktatás előtt –, aki történetesen nem vallásos családban nőtt fel és nem csendülhetett fel lelkében se Augustus császár neve, se a Csendes éj dallama. Ez pedig nem más, mint a film és a rajzfilm világa. Fincsi, mi?

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

A hangsúly pontosan azon van, hogy e forrásból már azelőtt nyerhető egy benyomás, mielőtt a nebuló úgy ötödikes korában, tavasszal fellapozza a történelemkönyvet, s találkozik benne – immár hivatalosan is – a Birodalommal! Na persze, nem a Galaktikus Birodalomról van szó, de ténykérdés, hogy a Star Wars is sokat merített az ókori Rómából – gondoljunk csak a küzdelemre az arénában!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

De vissza a Föld nevű bolygóra! Nos, úgy 5-6 éves lehetett jelen sorok írója, amidőn egy iskolai rajzfilmvetítés alkalmával megtudhatta, hogy a rómaiak Kre. 50-ben meghódították Galliát – kivéve egy kis falut… Imígyen ismerkedett meg Axterix és hű társa, Obelix (és nem obeliszk) kalandjaival... Felkavaró kép következik az egyik képregényből! (Mert hát a rajzfilmet meg a képregényből készítették. Szóval felkavaró képek jönnek.) Szóltam előre!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Nos, jelen sorok írója is együtt nevetett a többiekkel, amikor a gallok – ó, lehidalok! – jól elpáholták a hódító rómaiakat, köszönhetően egy varázsfőzetnek (ergo, volt itt mesei elem dögivel), s még a nagy Julius Caesart is meghátrálásra kényszerítették, aki egyébként folyton azon aggódott, hogy valami Brutus meg fog sebezni valakit egy tőrrel… hát sikerült is neki... de vajon tényleg így volt, ahogy a képen látjuk?

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

A rajzfilm és a film világa révén számos valótlan – ám mégis valósnak gondolt – elem ívódhat be tudatalattinkba, olyannyira, hogy sokan elcsodálkoz(hat)nak a hagyományőrző csapatok rendezvényén is, hogy vannak olyan római katonák, akik nem a Gladiátorban avagy az Asterixben is látott lemezvértet (azaz a lorica segmentatát) hordják. 

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Márpedig ténykérdés, hogy a római katonák a lemezvértet még nem is hordták Asterix és Caesar korában, csak Augustus idejétől, a Krisztus utáni első századtól. Az is ténykérdés, hogy a lemezvért mellett a római katonák előszeretettel hordtak láncinget is (lorica hamatát), mint a Gladiátor íjászai, de pikkelyvértet is (vagyis lorica squamatát). Az HBO Róma sorozata ilyen szempontból hiteles, hiszen Caesar korában a láncing volt a bevett. És a gallokat is jó keményen elpáholják benne a rómaiak, ahogy volt, s ahogy illik is Rómától! Ez az! 

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Lehet, sokaknak Axterix és Obelix tetszik meg gyerekként a rajzfilmből, jelen sorok íróját azonban az is érdekelte, milyen Brutusról és milyen merényletről regél folyton a narrátor a mesében. Így hallott hát – immár a derék apus révén – Julius valódi történetéről, aki nem volt olyan látnok, mint az Asterixben... nem is élte túl...

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Nagymamája révén pedig a Ben-Húr – mint regény – lapjain megelevenedő történetbe kapott bepillantást jelen sorok írója, mely újra elvezette őt a gyermek, majd a felnőtt Jézushoz, aki úgy, de úgy megitatta a főhőst, hogy bírta a gályarabságot is.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Más kérdés, hogy a római katonai gályákon valójában fizetett evezősök szolgáltak, ergo, nem csak a mese, de a római témájú filmek is keményen torzíthatnak a valóságon… persze, ettől még bombanők játszhatnak benne... felismeritek Esztert, Ben-Húr szerelmét?

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

A hagyományőrző csapatok programjai, a családi-vallásos háttér és a (rajz)filmek világa után szükséges szót ejteni egy újabb lényeges forrásról, mely Rómát adja-adta nékünk, kezdettől, mióta éltünk! Ez pedig nem más, mint a történelmi regény műfaja. 

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

E téren – ha a nemzetközi palettát tekintjük – azt kell, hogy mondjuk, tejbe-vajba fürösztenek bennünket a kortárs írók, tény azonban, hogy kevesebb köztük a császárkori római hadsereg hiteles krónikása – a teljesség igénye nélkül most csak egyet említenék meg, az angol egyetemi tanár, Harry Sidebottom nevét, akinek Krisztus utáni harmadik században játszódó regényeiben felbukkant maga a II. Adiutrix Legio is, a hazai hagyományőrző baráti kör által életre keltett csapat.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

És ezzel vissza is érkeztünk a Legio II. Adiutrix hagyományőrző baráti kör kebelébe, mely több másik csapattal együtt Visegrádon fellépett. A legio kortárs, hazai írónk, Marcellus Mihály regényei révén is belopta magát az olvasók szívébe, hiszen írásaiban is ott menetelnek, minduntalan! De erről majd később! Jó Claudiushoz hasonlóan térjünk át most a történelemkönyvre!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Már a történelmi regények is csak akkor nyitják meg kincsestárukat egy gyerek számára, ha történetesen tud olvasni, (vagy esetleg felolvasnak neki). Várjunk csak! Hadd gondolkodjunk egy kicsit!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Megvan! Eszembe jutott a neve: a hajdani Olvass Magadnak! sorozat is jó kalauz volt, hiszen általa bepillantást kaphattunk a hanyatló Róma korába, a Krisztus utáni ötödik századba, s nem mellesleg Attila a hun nagykirály életébe. Ami pedig a történelemkönyvünket illeti, még 1989 előttit használtunk általános iskolában. Róma fincsi volt!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Volt ugyan a könyvben pár olyan momentum, ami ma már „érdekesnek tűnik”, például osztályharc, de ami a római kort illeti, a könyv meglehetősen beitta magát jelen sorok írójának elméjébe, egyszersmind útbaigazítást is nyújtott az addig hallottak feldolgozásához. Benne van Marcusunk lovasszobra is! Sőt!  A nemrégiben újra fellapozott történelemkönyv meglehetősen pontos képet fest a római katonákról is!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Ha jobban megnézzük a fenti képen menetelő (vagy rohanó?) katonákat, láthatjuk, hogy páncéljuk alatt fehér az alsóruházatuk (tunicájuk), ellentétben egyes római-bibliai témájú filmek katonáival, akiknek hol a palástjuk, hol tunicájuk vörös. Minden bizonnyal jobban mutat a filmvásznon, azonban – ad absurdum – több hagyományőrző csapat is átvette e megjelenési formát, még ha nincs is történelmi alapja, hiszen a római államkincstár nem bírta volna.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Valójában csak egyes tisztek – a centuriok engedhették meg a színesebb ruházatot, palástot. Nos, a Legio II. Adiutrix hagyományőrző baráti kör kifejezetten törekszik arra, hogy korhű – vagyis nem vörös – tunicában meneteljen a közönség elé. Érdekes tapasztalat ugyanakkor, hogy a fehér egyik árnyalatára (piszkosfehér) hajazó tunicáik, miként kék pajzsaik meglepőnek is lehetnek, hiszen a filmek révén sokakban él a vörös tunicás, piros pajzsos legionarius képe…

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

...jóllehet vörös tunicás katona a való életben nem grasszált ezrével, mint statiszta a kamera előtt, a hagyományos római gyalogsági pajzsok (scutumok) színe pedig nem volt egységes a birodalomban (legfeljebb a legiokon belül).

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

A Legio II. Adiutrix amúgy  eredetileg ravennai tengerészekből lett megszervezve a Krisztus utáni első században, így a hagyományőrző baráti kör tagjai a minél nagyobb hitelesség szellemében, egyúttal tisztelegve is a ravennai tengerészek – mint elsők – előtt, a tenger színe mellett döntöttek. Az elsőket aztán – természetesen – követték mások is, a II. Adiutrix Legio bemenetelt a történelembe. Ott voltak a nagy Marcus Aurelius honvédő háborúiban is, a birodalom dunai határánál.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

E háború Kru. 180-ban a végéhez közeledett, azonban még egy utolsó, sorsdöntő hadműveletre lett volna szükség, hogy a mai Csehország és Szlovákia területén élő barbár germán törzseket, a quadusokat és a markomannokat térdre kényszerítsék (a császárban az új provinciák szervezésének gondolata is felmerült). Itt veszi fel a fonalat a 2000 nyarán berobbanó Gladiátor. De vajon mi igaz belőle, Maximus? Tényleg ott voltál te is?

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Kezdődjék hát az ütközet! Vagy mégsem?

A Gladiátor szinte azonnal beszippantja a nézőt – Marcellus Mihály idéz is minden beszélgetést belőle –, már azzal, amikor Maximus a messzi Északon, Germaniában harcol, az otthonról álmodik, a búzamezőkről...

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Majd, amikor felébred, s meglátja az apró kis madarat elrepülni. Bár ő is elrepülhetne innen, a harctérről, haza, az otthonába, ahol várja az asszony, az aratás és a fia. És a konyhakert, mely hol fűszerszagú, hol jázminillatú… vagy levendula illatú… végül is, pillanatnyilag édes mindegy… itt és most Északon a fegyver és a vér uralkodik. Háború van… a „pity” bizony az pang, kismadár...

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Itt van, a hadszíntéren, egy hatalmas birodalom, Róma hadvezéreként. Kru. 180-at írunk a film szerint. Marcus Aurelius császár tizenkét éves hadjárata a barbár törzsek ellen – ahogy megtudjuk a bevezető szövegből – a végéhez közeledik Germaniában. Már csak egy, utolsó erőd áll Róma győzelme és az egész birodalmat betöltő béke útjában… No, itt álljunk csak meg, egy pillanatra! Maximus! Ne a madarat sasold!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Figyelsz? Akkor jó! Mert Marcus Aurelius nevére sokan felfigyelhetnek a közönség soraiból is, amikor a Legio II. Adiutrix fellépésén meglátják a császárt és megtudják, kiről van szó. Szerepelt a császár már A Római Birodalom bukásában is, 1964-ben. Ismerős a színész? Obi-Wan megvan?

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Sokaknak persze inkább a Gladiátor film után ugorhat be Marcus Aurelius személye, amikor a hagyományőrző baráti kör fellépésén fény derül a személyazonosságára. Nos, Pannóniának immár újra van egy Marcus Aureliusa! Amiként újáélesztette az igazi Marcus a birodalom egységét a dunai fronton, úgy élesztette fel újra a Legio II. Adiutrix hagyományőrző baráti kör magát Marcus Aureliust! 

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

A rómaiak amúgy már a Krisztus előtti második század végén harcoltak a germánok ellen. Több csatában megsemmisítettek Itáliaba törő germán seregeket. Később, Augustus uralma alatt, s azt követően a Rajna és a Duna (Danuvius) folyók lettek lassacskán a Római Birodalom természetes határai. Így a rómaiak gyakorlatilag a germánok szomszédai lettek...

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Augustus terve az volt, hogy a birodalom fennhatóságát kiterjessze a Rajna és az Elba folyó közötti germán területre is, vagyis a mai Németország területére. Ezt a korábban a római seregben is szolgáló germán vezér, Arminius akadályozta meg, aki Kru. 9-ben három római legiot semmisített meg a teutoburgi csatában. Erről szól a 2009-ben bemutatott Arminius – Kampf um Germanien című dokumentumfilm.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Arminius persze aztán jól befürdött, a feleségét a rómaiak később, egy ütközet után el is elfogták, s Rómába vitték. A germán szabadsághőst hergelték is a rómaiak a folyó túloldaláról, hogy jöjjön át asszonyáért… be is gőzölt, próbált újabb nagy lázadást szítani, ám aztán övéi végeztek vele (tán római sugallatra). Egy szó, mint száz, Arminius tényleg befürdött, ámde a területet Róma soha nem foglalta el. Ez a terület tehát körülbelül a mai Németország területe, melyet Germania Magnának (Nagy Germaniának) neveztek.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Nos, Marcus Aurelius hadjárata nem Germania Magna – a filmbeli kiírás szerint Germania – utolsó erődig történő elfoglalását jelentette, és sokkal inkább honvédő háború volt kezdetben. Íme hát máris egy röpke villanás, miként tér el film és valóság! Lássuk, milyen is volt az igazi Marcus a filmeshez képest?

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Uralma alatt Marcusunknak a már említett quadusok és markomannok miatt gyűlt meg a baja, akik gyakorlatilag Germania Magna peremvidékén éltek: a dunai határ mentén, a pannóniai provinciák tőszomszédságában, a folyó baloldalán.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

A Krisztus utáni 160-as években bebocsátást kértek a gazdag pannóniai vidékre, de ezt a császár elutasította (más kérdés, hogy más germán törzsek, a quadusok és markomannok is nyomás alatt állottak, más germán törzsek révén). Közben kitört a pestis, melyet a legiók Keletről, a párthus hadjáratból hurcoltak a birodalomba. A határ menti katonaságot is sújtotta a baj. A germánok pedig kihasználták a legyengült határvédelmet: támadtak! Nem volt irgalom! Se béke!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Szinte elsöpörték Pannoniát, felprédálva mindent! Erről szól Marcellus Északi vihar című regénye, valamint A Pannon… A regényekben és persze a történelemben megkezdődött hát Marcus Aurelius honvédő (azaz nem hódító) háborúja, mely megszakítással ugyan, de uralkodása végéig tartott – vagyis több mint tizenkét esztendeig.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

A birodalom tehát itt más sokkal inkább defenzív (védekező) háborút vív, nem pedig expanziós (hódító) politikát folytat, ráadásul a hadsereg a korábbi évtizedek tétlensége miatt igencsak elpuhult. 

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Nos, Kru. 168-ra megtisztították Pannoniát, az itt lévő két provinciát újfent Róma ellenőrizte, de a Kru. 172-es béke túl megalázó volt a germánok számára. Az biztos!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Amellett, hogy római bábkirályokat ültettek az egyébként cefetül szabadságszerető germán népek nyakára a térségben (politikai befolyás), még a Duna bal partját is ki kellett üríteniük 6,5 kilométeres sávban (római katonai befolyás erősödése a part menti sávban), s a vásárhelyeket sem látogathatták (gazdasági korlátozások) – tudta ez a nagyhatalom, hogy mit csinál… A béke tehát oly megalázó volt, hogy a germánok Kru. 177-ben újra támadtak.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Két év múlva, Kru. 179-ben már Marcus Aurelius és a fia, Commodus is a hadszíntéren van – vagyis a Gladiátorban látottakkal ellentétben nem a háború vége után érkezik az utód, bár sok köszönet nincs a jelenlétéből, ahogyan Marcellus Utolsó háború regényében is olvashatjuk…

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Ez idő tájt már germán földön dúl a háború, s tervbe van a már említett két új provincia létesítése is, amelyből aztán nem lesz semmi (kérdés volt az is, hogy megérné-e és az államkassza bírná-e).  Nos, minden esetre Kru. 179-180-ban a római csapatok már a messzi germán földön állomásoznak, köztük a Legio II. Adiutrix hagyományőrző baráti kör által megjelenített legio egy egysége is.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

A mai Szlovákia területén található trencséni vár szikláiba vésve máig látható az a felirat, mely fennen hirdeti, hogy ez időben itt telelt 855 római katona, a II. Adiutrix legio harcosai, legatusuk (parancsnokuk) Marcus Valerius Maximianus vezetésével. Ő volt az, aki pannóniaiként először nyert felvételt a római senatusba is (róla szól A Pannon). De a képen nem őt, hanem Sophia Loren színésznőt látjuk, amint az 1964-es filmben, A Római Birodalom bukásában búcsúzik atyjától, az árnyékvilágba távozó Marcustól.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

De vissza laugaricioi (trencséni) táborba, melyet a rómaiak később feladtak! Marcus Aurelius Kru. 180-ban bekövetkezett haláló megváltoztatta a dolgokat. A császár maga is pestisben hal meg, a mai Bécsben (Vindobonában), s elmarad az az utolsó, mindent elsöprő katonai offenzíva, amire a Gladiátorban is utalnak oly módon, hogy még egy utolsó erőd elfoglalása áll a római győzelem és a béke útjában. Az a győzelem soha nem született meg...

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

A békét az utód, Commodus császár (Kru. 180-192.) valóban megkötötte, de a hadműveletek is beszüntetésre kerültek, a birodalom határa pedig a Duna maradt, új provincia sem létesült. Vagyis a Gladiátorban látható – úgymond – mindent elsöprő utolsó nagy diadal elmaradt… Hát, az öreg Marcus nem erre számított tőled, Commodus!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

A filmben amúgy úgy utalnak Marcus halálának helyszínére, mintha az valóban Vindobonában lett volna, azonban Vindobona nem a germán hadszintéren feküdt, hanem a Duna innenső partján, birodalmi területen. Ez persze eltörpül amellett az alkotói húzás mellett, hogy a Gladiátorban Commodus meggyilkolja a saját apját, miután megtudja tőle, hogy nem ő lesz az utódja, hanem Maximus. Nem örült neki a fiú!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Ez persze csak alkotói húzás, a hivatalos történészi álláspont szerint Marcus valóban pestisben hunyt el. Érdekes azonban, hogy már az 1964-es filmben – a szintén ezt a témát bemutató – A Római Birodalom bukásában is felmerül a haldokló Marcus Aureliusban, hogy ne a fiát nevezze ki utódául, hanem az arra alkalmas hadvezért, Liviust.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Tegyük hozzá máris: ez a fajta megoldás lett volna logikus. Abban az időben ugyanis az Antoninus-dinasztia uralkodott, ahol a császároknak nem született vér szerinti utóduk, így az arra legrátermettebb személyt választották, avagy nevelték ki utódnak. Marcusnak született fia, Commodus (akinek volt egy fiatalon elhunyt ikertestvére is).

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Commodus amúgy nem is biztos, hogy Marcus fia volt, annyira elütött jellemben tőle, de akit Marcus mindig is a saját fiának tekintett. Tán beléje is szorult ennyi hiúság, hogy ne ismerje be, hogy ilyen cefetül megcsalta a felesége, gladiátorokkal is hempergő beste? Lám, milyen érdekes Commodus vonzódása a gladiátorokhoz? A fellépései az arénában...

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

...meg a mulatozásai… így már kezd érthetőbb lenni az utód viselkedése… de ki tudja? Nem tartottuk a gyertyát… tény azonban, hogy Commodussal kihunyt a birodalom aranykorának lángja. A „vas és a rozsda kora” jött el… Minden oldalról barbár hordák döngették a kapukat, Róma pedig nem győzte védeni a meglévő területeket...

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

De vissza Commodusra! A kölköt már a Krisztus utáni hetvenes évek második felében bevonta apja az uralkodói feladatokba és jogkörökbe, mint ahogyan azt a 2016-ban debütált Roman Empire sorozat is bemutatja. Igaz, a való életben sok mindenben nem jeleskedett ez az alkalmatlan fickó, jóllehet császárként népszerű volt a köznép és a hadsereg berkeiben is… különös, de a 2016-os sorozat viszonylag pozitívabb képet fest róla… érdekes…

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Naszóval! Marcus Aurelius Commodust szánta utódául, s abszolúte nem kívánta visszaállítani a régi római köztársaságot, mint ahogy a Gladiátor című film állította. A senatus, mint a régi római köztársaság vezető testülete – motorja – a császárkorban is működött, de már soha nem nyerte vissza azt a fényét és jogait, melyet a Caesar idején kirobbant polgárháború előtt gyakorolt.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Néha pisszenni se mert, ha őrült volt épp hatalmon... Na jó, a gladiátorban még beszólnak Commodusnak... de ne aggódjunk, hamarosan ajkukra fagyott a szó...

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Marcus Aurelius semmiféle Maximust nem kért meg arra a halála előtt, hogy kormányozza ideiglenesen Rómát és adja vissza a hatalmat a római népnek – vagyis a senatusnak és a népgyűléseknek –, ergo az S. P. Q. R. (Senātus Populusque Rōmānus), mely a szenátus és a római nép együttes uralmának rövidítését jelentette, s amelynek használata a Római Birodalom idején a legelterjedtebb volt, immár sohasem jelentette a császár nélküli világot. Ez az igazság, Maximus!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Császár mindig is volt, míg a birodalom létezett, legfeljebb a jogköre változott, jobbára a nép és a senatus jogainak további korlátozása révén… Szóval Marcus Aurelius semmiféle Maximust (vagy az 1964-es neve szerint: Liviust) nem kért fel arra, hogy állítsa vissza a régi Rómát. Ez volt ugyanakkor a filmben az indok arra, hogy Commodus megölje az apját. Maximus egyébiránt nem is létezett! Hoppá!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Macimus… pardon: Maximus! alakját az alkotók több hadvezérből gyúrhatták össze, jóllehet pár éve szenzációt keltett, hogy megtalálták az igazi Maximus síremlékét, méghozzá Rómában. Eszerint az igazi Maximust Marcus Nonius Macrinusnak hívták volna, aki több csatában vitte győzelemre a seregeket. Ámbátor szóba jöhet névadóként a Pompeianus nevű hadvezér is, Marcus veje, Lucilla – igen, a Gladiátor Lucillájának – férje, és Lucius apja.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Igen, a filmben szereplő kis Lucius, akinek a nagybácsi meséje szólt, valójában a Pompeianus nevű hadvezér fia volt, nem pedig Lucius Verusé, ahogy hívták. Verus amúgy Kru. 169-ben bekövetkezett haláláig Marcus társcsászára is volt. Vagyis, ha a Verus fia lett volna a filmbéli Lucius, akkor nem hét, hanem minimum tizenkét éves kellett volna, hogy legyen a Gladiátor eseményeinek kezdetén.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Lucus kora azért érdekes a filmben, mert Maximus, amikor Lucillával összefut a sztori elején, a germán télben, megjegyzi, hogy az ő fia is csaknem hét esztendős már. Találkozásuk a filmben igazi évődés… két hajdani szerelmes találkozása, annyi év után… egyúttal utalás arra is, hogy Lucius talán Maximus fia... Ja, amúgy akár Maximianus, a Pannon is szóba jöhetne Maximus névadójaként! Neve és katonai pályája, harctéri tettei, feljogosítják erre.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Valószínűbb azonban, hogy, hogy Maximus (és a ’64-es Livius) hadvezér a forgatókönyvírók fantáziájának szüleménye. Tény azonban az is, hogy a Legio IV. Flavia Felix, melynek a filmben Maximus a hadvezére volt, valóban ott harcolt Marcus seregében a germán fronton. Tény az is, hogy volt idő, amikor Pompeianus neve felmerült Marcus utódaként, ámde Pompeianus Commodus halála után sem vállalta a bíbort. De ne siessünk még úgy Commodus halálával! Szóval nyugalom!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

A filmmel ellentétben Commodus nem pár hónapig, de tizenkettő évig uralkodott, Lucilla merénylete az öcsike ellen pedig elbukott. Ha nem is úgy, mint a filmben, de elbukott. Vagyis valójában nem Lucilla árulta be az összeesküvést, amiatti kényszertől hajtva, hogy Commodus ellenkező esetben megöli a fiát. Mert ugye gondolom, leesett, ezért mesélt a nagybácsi Luciusnak a Gladiátorban! De a mese a könnyekben kitörő, gyermekét féltő anyának szólt! Legalábbis a filmvásznon... 

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Ami a történelem: a merénylő értékes időt vesztett, míg azt ecsetelte Commodusnak, hogy a tőrt a senatus küldi neki… Ő is, Lucilla is halott nemsokára. Szóval a történelem rácáfol a filmre: a jó csaj sem ússza meg mindig!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Erről is szól többek közt Marcellus Isten lehettél volna című regénye. A merényletre Kru. 182-ben került sor, amelybe az akkori testőrparancsnok (praefectus praetorio), Paternus is belebukott, ha nem is azonnal.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Vagyis Lucilla összeesküvésekor nem egy Quintus nevű volt katonatiszt volt Commodus testőrparancsnoka, mint a Gladiátorban, ugyanakkor az is tény, hogy sokkal később valóban egy Quintus Aemilius Laetus volt Commodus testőrparancsnoka, s maga is részt vett abban a Kru. 192-es, sebtében szerveződött összeesküvésben, ami végül Commodus halálát okozta.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Szóval a testőrparancsnok benne volt a halálában, de Commodus nem oly látványos párviadalban halt meg, mint ahogy a Gladiátor beállítja, az 1964-es film nyomdokain járva, mely pedig a Forum Romanumra, az Urbs (Róma Város) központjába tette a híres párviadalt. Nem volt tudniillik raktáron díszletük egy Colosseumból...

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Ez a párviadal mese! Mindkét filmben! Egyetlen őrült császár sem volt olyan bolond, hogy kiálljon így életre-halálra. Persze, tegyük hozzá máris, hogy a filmben is benne van, hogy Commodus szíven szúrja Maximust, aki így a párviadal végére el is vérzik… A film vége szívenütő! Maximus megtér övéihez a túlvilágon.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Ütős, de a valóság talán sokkal izgalmasabb! Akit a történelmileg hiteles sztori is érdekel, annak jó szívvel ajánlhatjuk Marcellus új regényét, A bírkózót, melynek bemutatójára 2019. november 28-án kerül sor, a budapesti Fókusz Könyváruházban, nem messze az ókori római erőd, a Duna bal partján állt hajdani Contra-Aquincum romjaitól… Újabb értékes írásmű született a hajdani Pannónia vidékén, ahol anno, a harctéri táborokban maga Marcus ís írta filozófiai munkáját, az Elmélkedéseket... 

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix  

De térjünk vissza még egy kicsit a germán frontra!

A sztori szerint innen lovagolt volna haza – mondhatni lóhalálában – Maximus, hogy megmentse a Hispaniában (mai Spanyolország) élő kedvesét és fiát, akiket aztán a császár parancsára mégis elveszejtenek és csak összeégett holttestüket ölelheti viszont…

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

A kegyetlen vég után vegyük csak szemügyre, hogy honnan kellett volna hazalovagolnia. Vindobonából, ez elhangzik a filmben. Csakhogy ahhoz, hogy Vindobonából hazajusson, át kellett volna kelnie, télvíz idején, az Alpokon is. Ráadásul mindenütt ellenőrzésekbe botlott volna. Hát, ez nem jött volna össze, legyünk reálisak, azonban a Gladiátor mégis csak egy film, s nagy film! Mi pedig így szeretjük! Szóval, csak előre, paci! Pardon: Maximus!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Épp ezért, mivel a közönség szerette, s Oscarból is kellően kapott, sikerét később mások is meg kívánták lovagolni, mint Maximus a hátasát. A gladiátorviadalok betiltásának időszakában, a Krisztus utáni negyedik század végén játszódik a 2003-as Held der Gladiatoren című film (magyar címe: Germanus bosszúja).

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

 A film a gladiátorrá vált germán harcos, Germanus sorsát követi nyomon, aki – ahogy a cím is árulkodik róla – az aréna hőseként bosszút áll testvére gyilkosán, a messzi Északon, Augusta Treverorumban (a mai Trier városa Németországban). A film nézhető, ámbár kissé szaglik róla, hogy a Gladiátor sikerét akarja meglovagolni, még több vérrel és látványos küzdelemmel kényeztetve a nézőt… 

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Vagyis nem gyereknek való, az zicher! Meglepetése a filmnek, hogy az a Ralf Moeller játsza az egyik germán gladiátort, aki annak idején a Gladiátor című film germán gladiátorát, Hagent is alakította.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Amúgy nem mellesleg, már nálunk is van olyan hagyományőrző csapat, amely a zordon germán harcosokat jeleníti meg, így most nem fáradunk azzal, hogy még egy Moelleres képet keressünk a Germanus bosszújából! 

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Jelentkezzen, aki hiányzik!

A Gladiátorban úgy búcsúzunk a főhősöktől, hogy a testőrség és a senatus egy bizonyos Gracchus szenátor égisze alatt folytatja tovább közös útját. Legelőször is kiviszik az amphiteatrumból Maximus holttestét, aki bár legyőzte a gaz Commodust, de szerettei után megy a túlvilágra – vagyis is Commodus a viadal előtt igencsak szíven szúrta…Gracchus ellenben nem létezett, szintén kitalált karakter.

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Gracchus ellenben nem létezett, szintén kitalált karakter. Az egykori római hadvezér Pertinax lesz a császár, aki fájdalmasan hiányzik a filmből, de ne vessük az alkotók szemére! Marcus Aurelius esetében sem róják fel, hogy tényleg nem szívlelte a gladiátorviadalokat (de azért megjelent rajtuk)… Ami pedig Lucilla fiát, Luciust illeti, akiről a haldokló Maximus atyai szeretettel tudakozódik, akkor még biztonságban volt. Akkor még… de ez már egy másik történet… és nem is a világ legszebb története…  

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

…mert az egy 1965-ös alkotás!

Legalábbis a címében az. Egy évvel az után, hogy A Római Birodalom bukása bukás lett, újabb bibliai témájú film következett: A világ legszebb története. Amikor adta a televízió, jelen sorok írója is kérdezte, mi a film címe, mire azt a választ kapta, hogy ez A világ legszebb története… nos, annyira nem volt elájulva tőle. Ne csodálkozz ezen, Heródes!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Nos, ha nem is ez lett a valaha látott legkedvesebb film, ténykérdés, hogy a bibliai témájú filmek révén valóban egész fiatalon kapcsolatba kerülhettünk anno az ókori Rómával. Karácsony és Húsvét tájékán mindig láthattunk egy filmet Jézusról, avagy egy Ben-Húrt… utóbbiból van már jó néhány alkotás, ez nem vitás…

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Nos, vitán felül áll tehát, hogy igen fiatalon van lehetőségünk megismerkedni Róma valamilyen arculatával. Rajta hát, kukkants be e világba!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Mindenkit csak arra bíztathatunk, hogy látogasson ki egy római hagyományőrző rendezvényre, ragadjon kezébe egy remek regényt a korról, avagy nézzen meg egy kultikus kardozós-szandálos szexelős római filmet-sorozatot… Vagy akár egy bibliai témájú remek alkotást! Jó lesz! Az biztos! Ha már a sejk is azt mondja...

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Mert ez mind-mind az Örök Róma! Örökbeszabott, s máig ható! Civilizációnkba ívódó múlt s jelen egyszerre! Táplál bennünket, miként a kenyér és a cirkusz...

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Menetel hát tovább, akár a Legio II. Adiutrix hagyományőrző baráti kör katonái… elkötelezetten, hűséggel, mint egy igazi római legionarius! Mi pedig legközelebb újra a Szentföldre menetelünk Jézus korába, ahol a 2015-ben bemutatott sorozat, az A.D. A Biblia folytatódik játszódik. Végre, talán kiderül, ki is lakik ebben a tóparti házban! 

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Szóval folytatjuk!

Vagy folytassa inkább Kleo?

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Addig is, míg eldől...

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

Hé, óvatosan cicus!

Ja, latinul kellett volna mondani... Bocs!

Marcus Aurelius Gladiator Marcellus Mihály Legio II. Adiutrix

(A Legio II. Adiutrix hagyományőrző baráti kör által közzététel céljából rendelkezésre bocsájtott fényképeket Léka Zsuzsanna és Schätz Andrea készítette.) 

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A  FILMMŰVÉSZETBE (XXXVIII. FEJEZET)

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár sokadik alkalommal! Mert „Róma örök.” Akár az ÉLET…

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása

E fenti címmel jelent meg 1996-ban Samuel P. Huntington könyve, mely a hidegháború utáni politikai és ideológiai helyzetet elemzi. Könyvének egyik alaptézise, hogy minden civilizáció halandó, egyúttal ki van téve a változásoknak is.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Mi sem egyszerűbb, mint tézisét az ókori Rómára alkalmazni, mely kétségkívül egy hasonlóan erős civilizációval csapott össze: a germánokkal. A küzdelem évszázadokon át dúlt, kegyetlen és véres összecsapásokkal, ölre menően. 

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Mindez már jóval az első császár, Augustus (Kre. 27-Kr. 14.) uralkodását megelőzően kezdetét vette, de az egyik legnagyobb összecsapásra valóban a császárkor hajnalán, Kru. 9-ben került sor, a teutoborgi csatában, mely a római seregek totális megsemmisülésével ért véget. Szeptember 11-én… Igen, szeptember 11-én!

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Minden év szeptemberében – midőn lehullnak a falevelek – eszébe jut jelen sorok írójának, hol is tartózkodott épp azon az ominózus 2001. szeptember 11-i napon, amikor a repülőgépek belecsapódtak az ikertornyokba. Szinte hihetetlen volt, hogy ilyen megtörténik, ráadásul a civilizált világ egyik legnagyobb metropoliszában. 

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Talán maguk a rómaiak is így lehettek vele, hiszen maguk sem hittek a vereségben. A Római Birodalom világot uraló nagyhatalommá vált addigra. A germán erdő mélyén bekövetkezett összeomlás híre ezért rettenetes hírként szállt tova, szerte a birodalomban. Augustus állítólag magából kifordulva szólongatta az elesett hadvezért, Quinctilius Varust, hogy adja vissza a légióit… hármat… Varus maga is odaveszett...

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A történetíró Tacitus a germánok szabadsághőseként emlékezik meg a korábban római sasok alatt harcoló germánról, Arminiusról, Varus legyőzőjéről. Későbbi korokban is legendák és emlékművek hirdetik Arminius – Hermann – hőstettét, a germán területek felszabadítását.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Így vált Arminius német nemzeti hőssé, maga a csata pedig a németség születésnapjává. Nemhiába készítették el 2009-ben az Arminius – Kampf um Germanien című dokumentumfilmet, pontosan kétezer esztendővel a csata után…

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Ténykérdés, hogy a Rajna és az Elba folyók közötti területet – Germániát – Rómának sosem sikerült teljesen elfoglalnia, miként az is, hogy a római civilizáció végéhez a germánokkal való folyamatos összecsapások is jelentősen hozzájárultak, felőrölve a birodalmat. Arminius idejében – kit végül saját népe veszejtett el (római sugallatra?) – még nem volt oly egységes a germán nép, mint évszázadokkal később, de már ekkor is érzékeny veszteséget okozott Rómának.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A két civilizáció közötti következő súlyos összecsapásra Marcus Aurelius császár (Kru. 161-180.) alatt már sor került. A germán kvád és markomann törzsek először bebocsájtást kértek a termékeny és igen gazdag dunai provinciákba (tartományokba), majd – miután a császár ezt megtagadta – lerohanták a területeket, elpusztítva mindent, Itália határáig.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Az előző harminc esztendő során elpuhult, hódításhoz és harchoz már nem szokott római hadsereg csak súlyos harcok és véráldozatok árán tudta helyreállítani a birodalom dunai határát, a Ripa Pannonicát

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Ezt a hősies küzdelmet láthatjuk az 1964-ben készült filmben, A Római Birodalom bukásában, de a 2000-es Gladiátorban is. Természetesen ezek az alkotások elnagyolt, sokszor történelmietlen sztorit tálalnak a gyanútlan közönségnek. 

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Ennek egyik jó példája, hogy a derék Marcus, a bölcs filozófuscsászár a filmekben nem akarja kinevezni utódául fiát, Commodust, mert kételkedik annak uralkodói képességeiben. Nos, a valóságban erre nem került sor, csont nélkül utóda lett egy legendás uralkodónak ez a gerinctelen fickó.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Akit a történelmi valóság is érdekel, annak figyelmébe ajánlom a magyar Steven Saylorként is emlegetett kortárs írónkat, Marcellus Mihályt, aki regénytrilógiában dolgozta fel Marcus Aurelius uralkodását és pannoniai ténykedéseit, honvédő háborúját, s aki jelenleg is nagy dobásra készül…

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A magyar Steven Saylor nagy dobása

Marcellus immár két regényt varázsolt elénk, mely Commodus császár (Kru. 180-192.) uralmának idején játszódik, idén pedig újfent trilógiává bővíti a történetet, bemutatva az igazi Commodus császár halálának valódi körülményeit. Izgalmas sztorinak ígérkezik!

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A regényben foglaltakat természetesen nem spoilerezem el, mindenki olvassa majd el legújabb könyvét, A birkózót, mely előreláthatólag idén debütál. Annyit azonban elárulhatok, hogy a valójában tizenkét évig (és nem pár hónapig) uralkodó Commodus halálában szerepet játszik egy fontos személy is... Szóval, izgalmas lesz!

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Az író legújabb regénye révén minden bizonnyal tisztábban és hitelesen láthatjuk majd a birodalom és a császárság intézménye hanyatlásának kezdetét is, egyszersmind természetesen Commodus végét. Vajon tényleg így történt? Ha kíváncsi vagy rá, olvasd el bátran Marcellus regényét!

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Általa minden bizonnyal sikerülni fog árnyalni a Gladiátor teremtette képet is, melyet még érdekesebbé tesz az a tény, hogy Marcellus nem csak író, de elkötelezett római hagyományőrző is. Csapatában, a Legio II. Adiutrixban pedig – akárcsak a Gladiátorban – ott találjuk magát a császárt, Commodus apját, a nemes Marcus Aureliust is.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Legutóbb 2019. szeptember 7-én láthatta őket a nagyérdemű, a XIII. Quadriburgiumi Játékokon, Visegrádon, ahol több neves hagyományőrző csapat is fellépett, bemutatva azt a szerencsétlen kimenetelű találkozót is germánok és rómaiak között, mely egy császár halálával végződött. Vagyis 2019. szeptember 7-én egyszerre több császárt is láthatott a közönség…

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Nos, a germánok a harmadik századra lassan, de biztosan folyamatos támadás alatt tartották a birodalmat. Maguk a pannoniai területek is állandó csatározások színterei voltak.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A terület stratégiai fontossága tagadhatatlan volt, hiszen a Duna önmagában nem volt képes meggátolni a betöréseket. A negyedik század végén, I. Valentinianus császár (Kru. 364-375.) uralma alatt a Duna bal partján – azaz germán oldalon – római erődépítési munkák zajlottak. Így a mai Göd határában is. Ezt a munkát és az azt követő mészárlást is láthattuk a Quadriburgiumi Játékokon. Az erőd építését a germán kvádok sérelmezték.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Az egy időre abba is maradt, de aztán újra megindult, a kvádok királyát, Gabiniust pedig egy lakomával egybekötött tárgyaláson megölték. Az emiatt kitört háborúban a császár is felvonult a határra.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Valentinianus Kru. 375 novemberében Brigetióban – a mai Komárom városában, Szőny területén – fogadta a germán küldöttséget. Szóba került újra az erődépítés ügye. A császár úgy feldühödött, hogy a követek szeme láttára rosszul lett (szívroham?), és még aznap meghalt. Elképzelhető, hogy eme esemény mennyire rontotta a rómaiak ázsióját a harcias és egyre erősödő germánság szemében… örültek a rómaiak, az biztos...

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

De a birodalomnak nem volt ideje ezen lamentálni. Időközben ugyanis kezdetét vette a népvándorlás… mindenféle vad barbár hordák döngették a kapukat. És jöttek a hunok is… 

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A nyugati gótok – vagy vizigótoka hunok elől menekülve a birodalomtól kértek és kaptak menedéket, azonban a római igazgatás által okozott sérelmek, a rossz bánásmód miatt fellázadtak, s Kru. 378-ban Hadrianapolisnál tönkreverték Valens császár (Kru. 364-378.), Valentinianus egykori társcsászárának seregeit. Maga a császár is elesett a harcban. Így esett hát, hogy a római és germán civilizáció újfent összecsapott, s megkezdődött Róma összeomlása. A birodalom Kru. 395-ben két részre szakad.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Az ötödik század első felében elvesznek a pannoniai területek is, ahová a hunok nyomulnak be. A 2001-ben bemutatott Attila című film a hunok nagy királyának életén keresztülszáguldva bemutatja a catalaunumi csatát is, melyet az egyesített nyugatrómai-germán (vizigót-frank, burgund-alán) sereg vívott a hunokkal.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Catalaunumnál tehát már nem a germán-római civilizáció csapott össze egymással a népvándorlás korának legjelentősebb csatájában, hanem egy merőben új formáció bontakozott ki.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A germánok immár a római zsoldban is harcoltak, s néha Róma ellen is. A birodalomban egyre nagyobb lett a zűrzavar. Róma 410-es gót kifosztását a kortársak már a világ végeként élték meg… és bizony, ha nem is a világ végének, de egy új világ eljövetelének voltak tanúi a kortársak. Kru. 476-ban a germán Odoaker letaszította trónjáról az utolsó nyugatrómai császárt, formálisan is megszüntetve Nyugaton a birodalmat.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A durva időszak persze csak ez után következett, a bizánci visszahódító háborúk idején, a hatodik században, amikor egész Itália az összeomlás, az anyagi és kulturális romlás szélére sodródott… A germán civilizáció Nyugaton és a rómaiakon aratott győzelmét – mondhatni – betetőzte, hogy 800-ban III. Leó pápa Rómában császárrá koronázta a frankok királyát, Károlyt, vagy, ahogy ma nevezik, Nagy Károlyt.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

De ez már egy másik történet. Európa megszületésének története… azé az Európáé, melynek atyjaként is Károlyt tartja számon a történelem… Erről is szól egy 1993-as sorozat. De vissza az ókorba! Ha Róma és a birodalom nem is élte túl a történelem viharait, az Arminius ténykedésének idején még szárnyait sem bontogató kereszténység igen.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Az európai civilizáció egyik építőköve, kultúrájának, vallási hagyományainak, s mindennapjainak meghatározója lett. Ennek az útnak a kezdetéről szól egy 2015-ös sorozat, az A.D. A Biblia folytatódik. Ütős sorozat! 

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Folytassuk hát a Szentföldön!

A Krisztus utáni első évszázad harmincas éveinek derekán járunk. A sorozatban pedig Jézus mennybemenetele után, Galileában. Ez a terület nincs közvetlen római uralom alatt. Itt találjuk az apostolokat, köztük Pétert, aki azon elmélkedik, hogy mondja meg a lányának, hogy el kell mennie, vissza a veszedelembe, Jeruzsálembe

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Jézus megígérte, hogy ha hisznek, a Szentlélek ereje megsegíti őket. Azt kérte tőlük, mielőtt elment, hogy térjenek vissza Jeruzsálembe, s ott várjanak, amíg felruháztatnak a mennyei erővel. Péter szereti a lányát, de itt kell hagynia, nagyobb biztonságban lesz Galileában. Nekik viszont vissza kell menniük, várni a Szentlélek eljövetelét, ahogy Jézus mondta.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A Szentlélek eljövetelére Pünkösdkor került sor, mely eredetileg zsidó ünnep volt, majd a keresztény vallásban is továbbélt. A zsidóknál a Sávuót (Hetek ünnepe) a Sínai-hegyen történt törvényadás emléknapja volt, valamint az új kenyér ünnepe. A hagyomány szerint ezen a napon nyilatkoztatta ki Isten a tízparancsolatot, továbbá ez volt az a nap is, amelyen a jeruzsálemi templomban bemutatták az az új kenyeret. Az ünnepre sokan zarándokoltak el Jeruzsálembe.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Ez az ünnep töltődött meg aztán új tartalommal a keresztény kultúrában, azonban már a zsidóknál is a szélzúgás és a tűz voltak Isten jelenlétének és a kegyelem kiáradásának jelei. Erre került sor Pünkösdkor, a Húsvét ünnepét követő ötvenedik napon is – görög neve (pentékoszté) is ötvenet jelent, innen a Pünkösd szavunk. Szóval Pünkösd közeleg a sorozatban is.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Nos, Kajafás, a főpap és felesége aggódnak. Tudják, hogy Pilatus, a római helytartó volt az, aki megölette Jézus sírjának őrzőit… (Ugye-ugye! Ez egy merőben más Pilatus, mint aki az Evangéliumokban szerepel!) Ja, a templomi őrség tagjait is megölték, akik szintén a sírt őrizték, mielőtt Jézus holtteste eltűnt.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Kajafás felesége pragmatista: szerinte el kellett tüntetni minden tanút, nehogy tovább terjedjen a feltámadás meséje. El fog halni a megölt őrökkel és legyilkolt római katonákkal. Vajon igaza volt? A történelem rácáfolt! Eközben a korábbi részekből már jól ismert zelótánkat (zsidó szabadságharcosunkat), Boázt véletlenül majdnem fellöki egy Marcus Drusus nevet viselő római katona. A zelóta titokban kést akar rántani, de a kocsmáros leállítja. „Még ne!” – mondja Boáznak.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Vagyis a kocsmáros ő maga is zelóta. A rómaiak felettébb veszélyes vidéken itták borukat. Veszélyes hely volt az ókori Palesztina. Igaz, a római legionariusok is veszélyesek voltak… nem valami vicces fickók, amikor komolyra fordul a helyzet...

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A helytartó pedig agyafúrt… Készül az ünnepre és attól tart, hogy a Názáreti – Jézus – követői újabb bajt okoznak majd ez alatt. Az ünnep ideje alatt folyamatos őrjáratozást rendel el. Felesége, Claudia ekkor tudja meg, hogy Pilatus megölette a Názáreti sírjának őrizőit. Pilatus nem él lelki életet a dolgon. Galilea urát, Heródes Antipászt várja látogatóba, aki apja, a rettegett Nagy Heródes hajdani birodalmából már csak egy szelettel bír.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Maga Antipász is tapasztalja, hogy Jézus keresztre feszítése óta több a római katona az utakon. Nem érti, hogy ha Jézus halott, akkor miért ez a készenlét. Kajafással találkozik elébb, s a szemére veti, hogy rosszul kezelte a helyzetet Húsvétkor. A szidók törvényeit is megsértette Jézus kihallgatásakor, utána meg a rómaiaknak adta át őt. Kajafás védekezik: azt tette, amit tennie kellett. Antipász szerint sokkal fontosabbá tette Kajafás Jézust, mint amennyire kellett volna.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A Rómától való állandó segítségkérést pedig a nép együttműködésnek fogja értelmezni. Több ezer zarándok sereglik össze Pünkösd ünnepére, akik nem láthatják meg, hogy ők a rómaiakkal barátkoznak. Antipász eseménytelen Pünkösdöt akar, s figyelmezteti arra is Kajafást, hogy azért a főpap pozíciója nem olyan stabil jelenleg, s függ, többek között Antipász támogatásától is… Antipász ezután Pilátushoz megy. Szóvá teszi a sok római katonát, mondván, jól tudja mindenki, aki itt él, hogy megszállt ország lettek.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Azt javasolja Pilatusnak, hogy távolítsa el a katonákat, s engedje, hogy a népe békében ünnepelhessen. Pilatus erre felbőszül. Megkettőzteti az őrséget és úgy dönt, hogy maga is kilátogat az ünnepre. Antipász tart tőle, hogy a nép mindezt provokációnak fogja tartani... Pilatust nem érdekli.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

„What would Jesus do?”

A kérdés jelentése: „Jézus vajon mit tenne?” Népszerűvé vált, különösen az Egyesült Államokban, kifejezve a keresztények erkölcsi kötelezettségét, hogy oly módon cselekedjenek, amely demonstrálja Jézus szeretetét.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Nem új keletű, a katolikus egyház is hangsúlyozza az Imitatio Christi (Krisztus utánzása) fogalmát, de regény témája is volt már. Volt, amikor kevésbé komoly tónust is kapott a kérdés feltétele: bekerült többek közt a 2007-es Transformers filmbe…

De visszatérve a sorozatra. Péter és az apostolok megérkeznek Jeruzsálembe. Elfoglalják a helyüket és várják a szentlélek eljövetelét, ahogy Jézus előre megmondotta nekik. Megjelenik Mária Magdolna is, méghozzá Péter lányával, aki követte apját a városba. Várnak, mert Jézus anyja, Mária türelemre inti őket. Felmerül a kérdés közöttük: ha itt lenne Jézus, vajon mit tenne?  Imádkozna… Felébresztik az alvókat, s a Miatyánkot imádkozzák.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Szél kíséretében tűz kél alá a Mennyből, körbeveszi a házat, ahol az apostolok tartózkodnak.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Az apostolokat áthatja a Szentlélek – nyelveken is beszélnek. Az eseményre sokan odasereglenek. Péter fogadja őket, de nem prédikál. A templomba mennek, ahol Péter meggyógyít egy bénát – de ez egy másik történet lesz!

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A Biblia – vagyis az Apostolok cselekedetei – hasonlóképp szól a Szentlélek eljöveteléről, de azért vannak különbségek. Például, hogy mindenki, aki összeverődött a tömegben, a saját nyelvén értette azt, amit az apostolok beszélnek. Péter a Biblia szerint már itt beszédet intéz a néphez, hirdetve Jézust, melynek nyomán aznap több ezren megkeresztelkednek…  De visszatérve a sorozatra: még mindig nem tudtuk meg, ki lakik ebben a házban. De egy szép napon biztosan kiderül! 

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Így vette hát kezdetét a kereszténység, mely aztán elterjedt, szerte a Római Birodalomban, majd azon túl is. Így történt hát, hogy amikor Róma szembenézett a népvándorlás viharaival, immáron egy keresztény birodalomnak adott otthont a Mediterraneum… addigra már jobbára a régi pogány világ is elenyészett...

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

...miként az alexandriai nagykönyvtár által őrzőtt értékek is... bizony-bizony: minden változásnak vannak árnyoldalai is a történelem során... például egy filozófusnő halála... A 2009-es Agorában eléggé plasztikusan bemutatásra került, hogy mi lett a régi világ egyes képviselőinek a sorsa: Hüpatiát, a pogány filozófusnőt megölték.

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A történelem, az Élet tanítómestere ugyanakkor, akár akarjuk, akár nem, kegyetlenül megtanít arra bennünket a rideg tényre, hogy a változás elengedhetetlen része az Életnek, Világunknak. A nagy Marcus Aurelius is erről írt művében, az Elmélkedésekben, mely filozófiai gondolatait tartalmazza. A Gladiátorban Richard Harris nem idézett a műből, de...

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

...ha élőben szeretnéd hallani Marcus Elmélkedéseit, látogass csak el a Legio II. Adiutrix egyik rendezvényére! A csapathoz tartozó császár, ki civilként maga is tanár, előszeretettel idéz belőle, mint egyik legkedvesebb olvasmányából. Találkozz az élő Marcus Aureliusszal te is!

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

A Jövő tehát Marcus szerint is folyamatos mozgásban van, hiszen a mindenkori változás alakítja-építi. Csak egyet tehetünk: előre lépdelünk! Előre, miként a Legio II. Adiutrix katonái... Movete! (Indulás!)

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Mi pedig hamarosan folytatjuk! Újra visszatérünk a Szentföldre is! Boáz társaságát azonban sajnos könnyen lehet, hogy nemsokára nélkülöznünk kell... 

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Ettől a hírtől, nyomatékosan kérem, senki se dőljön a kardjába! Elég, hogy Varus így tett...

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

És ígérem, fog még fürdeni Arminius is! 

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Vagy inkább befürödni! Miközben sok-sok sötét titokra is fény derül!

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Mert ez mind-mind az Örök Róma!

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

Várj! Ez csak a kutyának szólt! 

Na mindegy...

Marcellus Mihály író Varus Arminius Marcus Aurelius Legio II. Adiutrix

(A Legio II. Adiutrix hagyományőrző baráti kör által közzététel céljából rendelkezésre bocsájtott fényképeket Léka Zsuzsanna és Schätz Andrea készítette.) 

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A  FILMMŰVÉSZETBE (XXXVII. FEJEZET)

Róma Jézus Mátyás király UFO

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár sokadik alkalommal! Mert „Róma örök.” Akár az ÉLET…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Hát Mátyás, az az igazság, hogy az örök élet gyümölcsével jobban jártál volna…

Egy szép napon az immár agg Augustus császár (Kre. 27-Kru. 14.) kedvenc gyümölcséből, a fügéből lakmározott, melyet maga szedett le. Csakhogy a füge mérgezett volt! Álnok – titkos-gyilkos – felesége, Livia Drusilla méreggel kente azt be, hogy biztosítsa végre a birodalom feletti uralmat fiának, Tiberiusnak. Legalábbis a történetíró, Cassius Dio szerint. Pedig olyan édesdeden festenek együtt, Livia & Augustus...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Tegyük hozzá máris: Augustus a hivatalos álláspont szerint természetes halállal hunyt el, a róla elnevezett hónap 19. napján, azonban Cassius Dio verziója szervesen illeszkedik abba a képbe, mely szerint Livia sorra mérgezte volna Augustus családtagjait…Igaz volna, Livia?

Róma Jézus Mátyás király UFO

Ez a kép mára ugyan meghaladott, a huszadik század elején azonban még nem volt az: Robert Graves író még igazi kajánsággal illesztette bele Én, Claudius című művébe, melyből 1976-ban tévésorozat is készült. Úgyszintén a mérgezős Livia jelenik meg, ha burkoltan is a 2003-as Augustus című kétrészes minisorozatban (itt azért Augustus természetes halállal hal meg, de Livia is mérgezgeti a családtagokat). 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Meghaladott, vagy sem a sorozatgyilkos Livia Drusilla képe, fel kell hívnom a figyelmet egy érdekes tényre: kísérteties a hasonlóság a mi derék Mátyás királyunkkal (1458-1490), aki a történetírás tanúsága szerint utoljára valóban fügét próbált fogyasztani, azonban rosszul lett tőle, s megkezdődött végső agóniája…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Füge. Nos, máig tartja magát a hazai köztudatban az a kép, mely szerint Mátyás király mérgezés áldozata lett, méghozzá a felesége, Beatrix királyné okozta volna a halálát – mérgezett fügével… Mint Livia Augustus halálát, Cassius Dio szerint…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Tegyük hozzá gyorsan: Mátyás és Beatrix kapcsolatának ilyetén – mérgezett fügével átitatott – végkifejlete kevéssé valószínű, még, ha biztosnak is tűnik, hogy királyunk fügébe harapott utoljára.

Róma Jézus Mátyás király UFO

Augustus és Livia esetében pedig egyáltalán nem biztos, hogy a Cassius Dio által leírt eseménysor a valóságban végbement… Mentsük fel a két csajt, na! Mentsük? Nos, ha meg is illeti őket az ártatlanság vélelme, a két nagy uralkodó közt ott a szemet kiszúró párhuzam is! Maga a füge… Ugye-ugye… Cassius Dio századokkal Augustus után élt. Valószínűleg nincs alapja az általa leírtaknak. Aztán, mi van, ha mégis?

Róma Jézus Mátyás király UFO

Talán pont a füge lenne – ha úgy tetszik – a közvetett bizonyíték arra, hogy mindkét esetben gyilkosság történt? A füge, melyet Mátyás esetében ténylegesen meg is kóstoltak, Augustus esetében pedig megírtak? Hát, erre inni kell!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Szóval... úgy festene tán, hogy az egyik füge erősítené a másik létét? A mérgezésről szóló történetírói utalás megerősítené a mérgezésről szóló legendát és viszont? Fincsi! Akár a Mátyásnak felszolgált romlott füge...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Hogy mi az igazság? Nos, annyi bizonyos, hogy Mátyás meghalt… és ahogy a mondás tartja, oda az igazság… vagy éppen odaát van… Igaz-e Mulder ügynök? De meg ne szólalj! Inkább énekelj valami rómait!

Nos, UFO vadászó Mulder ide vagy oda, bizony-bizony, lehet, hogy a derék Mátyásunk sokkal, de sokkal jobban járt volna, ha füge helyett – az örök élet gyümölcsének is nevezett – gránátalmával oltotta volna éhét… és ha hihetünk Cassius Dionak, akkor Augustus is jobban jár… Azért inkább ne higgyünk Dionak! Valami azt súgja...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Ugyanis a 2016-ban debütált Római Birodalom (Roman Empire) című sorozatban is feltűnő  –  történetíró ennél hajmeresztőbb dolgokat is állít! Még hajmeresztőbbet!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Ízlés dolga, hogy emiatt a kardvasat érdemelné-e, avagy sem, minden esetre neked tetszene, Mulder! Az biztos... Miről is van szó? Nézz a képre! Vágod már?

Róma Jézus Mátyás király UFO

Cassius Dio esete az azonosítatlan repülő tárgyakkal – ugye megmondtam?

Azonosítatlan repülő tárgy – avagy UFO (Unidentified Flying Object)római megjelenésére utal Cassius Dio egyik beszámolója is. Hajmeresztő? Nos, igen. És mégis! De ne rohanjunk úgy előre! Legelébb tisztázzuk, mit is jelent az UFO kifejezés, azon túl, hogy nyilvánvalóan olyan repülő objektumról van szó, amit nem azonosítottak. 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Legtöbb esetben csillagászati, meteorológiai jelenséggel, katonai objektummal magyarázhatóak ezek a repülő tárgyak, azonban nem minden esetben. Vannak, akik ezeket az azonosítatlan repülő tárgyakat – ufókat – a földönkívüli élet bizonyítékainak tekintik, melyeket valamilyen földönkívüli létforma irányít.

Róma Jézus Mátyás király UFO

Az elmúlt évezredekből számtalan, azonosítatlan repülő tárgyra utaló feljegyzés, írásos és más emlék maradt fenn – így magában a Bibliában is  –, amiket nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen képletesen értelmezni. Ezékiel próféta látomása alapján például komplett, működő repülőeszköz volt tervezhető... na tessék!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Mindebből egyesek arra a megállapításra is jutottak, hogy az egész földi civilizációnk, s benne a mai ember, valójában földönkívüliek génkísérletének az eredménye volna...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Teremtőink, az idegenek pedig azóta is figyelnek bennünket, néha be-beavatkozva a történelmünkbe is, felvéve a kapcsolatot az egyes nagyhatalmak képviselőivel... Néha viszont rejtve maradnak a kiváncsi szempárok elől... felhőbe burkolózva...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Vannak, akik odáig merészkednek, hogy a különféle mitológiák emberektől és istenektől származtatott félisteneit, hőseit – sőt, magát Jézust is! – valamifajta földönkívüli-ember hibrideknek tekintsék… Mindez pedig heves vitákat is kirobbant(hat), vallási körökben… De ennek részletezését most kihagyjuk – mint Cassius Diot a 2000-es Gladiátor mozi –, hiszen mindenkinek a saját szabad meggyőződése, hogy mit gondol a Világ, s benne az ÉLET nagy kérdéseiről. Ahogy a művészet is ezt teszi minduntalan... 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Térjünk rá tüstént aCommodus császár (Kru. 180-192.) uralkodása alatt már a senatus márványpadlóját taposó – Dio által leírt úgynevezett „angyalhaj incidensre”! Az „incidenst” a földönkívüli élet bizonyítékait hajmeresztő módon kutató UFO hívők előszeretettel, s nyál csorgatva emelik piedesztálra! Köztük Richard Stothers, akinek munkája a klasszikus antikvitás UFO észleléseivel foglalkozik, benne Cassius Dioval… Hát, bizony kemény dió…vagy talán csak fel kellene néznünk az égre?

Róma Jézus Mátyás király UFO

Nos, Cassius Dio leírja, hogy Kru. 196-ban – pontosan 98 évvel az után, hogy Kru. 98-ban egy római katona lángoló pajzsot látott repülni az égen – ezüstre hasonlító finom eső hullott Róma városára – fényes nappal –, jóllehet egy fia felhő sem lézengett az égen. 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Megpróbálta begyűjteni ezt az anyagot, de csak három napig maradt meg – miként minden csoda –, aztán elillant. Akárcsak a béke és a biztonság a birodalomban, Commodus halála után…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Ne szépítsünk: Róma aranykora véget ért, s nem, hogy az ezüstkor, de a vas és a rozsda kora jött el… De vissza az „angyalhaj incidensre”! Állítólag ez az a krétaszerű, ezüstös anyag volt, amely a beszámolók szerint az UFO észlelések után hullik a földre…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Az igazság persze az, hogy csak Commodus uralkodása alatt több vér hullott a földre, mint amennyi igazságmagva lehet az eddigi összes UFO sztorinak… Főleg, hogy Commodus maga is ontotta a vért az aréna homokjában...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Aztán, ki tudja… na, pont ezért, meg ne kövezzen senki! Mert ki tudja! Van, amikor pontosan maga az igazság a hajmeresztő… Van, amikor az egyszerű ábrázolás mögött akár sokkal több is lakozhat...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Éppen ezért maradjunk még egy kicsit Cassius Dionál, aki tudtán kívül megörökíthetett egy úgynevezett harmadik típusú találkozást is – már, ha éppen így értelmezzük az általa leírt, erőst kritikáért is kiáltó sorokat. Szóval azért még ne hajtsunk fejet a munkássága előtt! Ez amúgy sem az ő szobra...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Nos, az úgynevezett harmadik típusú találkozásokról – az ufókutatók szerint – akkor beszélhetünk, amikor az ember közvetlenül maga észleli az idegen létformát.

Róma Jézus Mátyás király UFO

Mint például Kru. 150-ben, amikor is I. Pius Pápa testvére – fényes nappal – egy semmiből megjelenő, fazékalakú, tüzes sugarakat kilövő „fenevadra” lett figyelmes, amely nagy porfelhőt verve alászállott, s fehér ruhát viselő nők léptek ki belőle (az ufókutatók rájuk mondanák, hogy a magas szőkék faja).

Róma Jézus Mátyás király UFO

Maga Cassius Dio a későbbi római császár, Tiberius (Kru. 14-37.) testvérével, Drususszal kapcsolatban ír bizarr találkozásokról. Drusus kiváló hadvezér volt – egyszersmind apja az Én, Claudius címszereplőjének, a da-da-dadogó Claudius császárnak (Kru. 41-54.). Drusus diadalíve Rómában máig megtalálható, enyhén amortizált állapotban leledzve... 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Drusus a Krisztus előtti első század végén a Rajnán túli területeken – Germaniában – harcolt, Augustus császár megbízásából, messze benyomulva az ellenséges területekre.  

Róma Jézus Mátyás király UFO

Hadjárata során Kre. 9-ben elérte aztán az Elba folyót, ahol állítólag egy természetfeletti nagyságú – emberfeletti erővel bíró – germán nő visszafordulásra kényszerítette őt, megjósolva közeli halálát is.

Róma Jézus Mátyás király UFO

Metszetek, de a festészet is megörökítette ezt a történetet – mely talán csak azt kívánja szemléltetni az olvasóval, hogy természetfeletti erőkön és nem a rómaiakon múlott a germániai előrenyomulás sikere –, ugyanakkor talán többet is mond a művészet, mintsem gondolnánk!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Emlékezzünk csak: a Kru. 150-es esemény leírásánál fehér ruhát viselő nők lépnek ki a „fenevadból”. És mit látunk Friedrich Gunkel 1865-ös festményén? Egy fehér ruhát viselő nőt... Hát nem hátborzongató?

Róma Jézus Mátyás király UFO

Nem sokkal később a visszavonuló Drusus a lováról lebukott, s hamarosan elhunyt. Még találkozott Tiberiusszal, aki lóhalálában vágtatott hozzá Rómából, ahol ezt megelőzően Augustus előtt volt kénytelen felolvasni Drusus egy korábbi levelét. Levelében állítólag azt írta a harcias-népbarát testvér, hogy Augustust immáron kényszeríteni kellene arra, hogy lemondjon a hatalmáról és visszavonuljon a közéletből… Hoppácska!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Minderről Suetonius is ír, aki megspékeli azzal a pletykával is a történetét, hogy maga Augustus megmérgeztette Drusust, mert állítólag nem volt hajlandó visszatérni Rómába, miközben nyíltan hangoztatta, hogy amint teheti, helyre kívánja állítani a régi köztársaságot… Pedig az már halott volt. Kiszenvedett Philippinél, Kre. 42-ben. Láthattuk is az HBO Róma sorozatában...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Tény, hogy Drusus Kre. 9-ben elhunyt. A halálát körüllengő misztikus történetek pedig lehetséges, hogy pusztán a képzelet szüleményei. De azért lássuk, mit is írt még Cassius Dio! Na tessék! Már megint egy kemény dió… 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Nos, a történetíró szerint – amit Graves maga is átvett – hullócsillagok garmadája volt látható az égen, az erdőségekből síró, jajveszékelő asszonyok hangja hallatszott, egyik hajnalban pedig két isteni ifjú – görög, s nem germán ruhában – hirtelen végiglovagolt Drusus táborán… Lovagolt? Vagy, ki tudja... talán inkább lebegett?

 

Érdekes, sőt, csoda, hogy az úgynevezett UFO hívők még nem csaptak le erre a beszámolóra… sok mindent bele lehet érteni... bele lehet magyarázni... Akárhogy is volt, Drusus halála után odalett Germania. Varus legióit tizennyolc esztendővel később, Kru. 9-ben megsemmisítették a germánok Teutoburg erdeiben… Bizony-bizony Varus!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Véres munka volt, éppoly véres, mint a te korábbi intézkedésed, Kre. 4-ben, amidőn vagy kétezer zsidó felkelőt feszíttetettél keresztre a messzi Palesztinában. Erről is szól az 1965-ös filmopus, A világ legszebb története.

Augustus verhette a falba a fejét – no nem a korábbi palesztinai történések, de a germán hadszíntér összeomlása miatt. Azt hajtogatta, hogy adják vissza legióit… meg a légió sasait…

Egy szó, mint száz: Germaniában a római uralom nem igazán vert gyökeret… a Rajna és az Elba közti területet sohasem sikerült teljesen pacifikálni és a birodalomhoz csatolni. Az igazsághoz még hozzá tartozik az is, hogy a teljes Germania hódoltatása nagy véráldozatokkal és további, az államkasszát megterhelő kiadásokkal járt volna.

Róma Jézus Mátyás király UFO

Évekkel később, Kru. 16-ban, Drusus fia, Germanicus azért még jelentős győzelmet arat a germánok felett a Weser menti csatában. Még a Varus felett győzelmet arató Arminius feleségét is sikerül foglyul ejtenie. Az asszonyról, Thusneldáról készült állítólagos szobor máig fellelhető.

Róma Jézus Mátyás király UFO

A szobor által sugallt jelentéstartalom külön írás témája is lehetne, azonban most csak maradjunk Germanicusnál. Nos, Tiberius hazarendeli őt, jóllehet immár az Elba elérése és új határvonallá tétele volt az ifjú titán célja… 

Róma Jézus Mátyás király UFO

A vén Tiberius féltékeny lehetett unokaöccsére, egyszersmind bölcsen ismerte a birodalom teljesítőképességét is. Germanicus természetesen később tisztázatlan körülmények között meghal. Fiait szépen elrendezik: kettő meghal, a harmadik pedig az őrült Caligula császárrá (Kru. 37-41.) válik, de csak miután elrendeztette Tiberius bácsikát…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Miközben a császári család tagjai halomra gyilkolásszák egymást, Palesztinában is zajlanak ám az események!

Tiberius uralmának vége felé járunk. Már jó ideje római láb tapossa az ókori Palesztina térségét. Azt a térséget, mely hamarosan a kereszténység legnagyobb eseményének, a Feltámadásnak lesz a tanúja. 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Itt játszódik az  A.D. A Biblia folytatódik című 2015-ös sorozat, mely a Názáreti Jézus kínszenvedésével és kereszthalálával veszi fel a bibliai események fonalát, s Caligula császár uralkodásáig repíti el a nézőt. Meg a római katonák kardjába, ha nem vigyáz... ezek a fickok nem viccelnek...

Róma Jézus Mátyás király UFO

De ha már repülés: egy máig vita tárgyát képező égi jelenség kalauzolta a napkeleti bölcseket is, méghozzá Betlehembe, a gyermek Jézushoz. A bibliai leírás alapján, ha szó szerint vesszük, akkor egy mozgó, helyváltoztatésra képes, repülő objektumot kellene keresnünk... Egyesek a betlehemi csillaggal kapcsolatban is hinni vélik, hogy a folyton mozgó objektum valójában egy UFO volt... nos, azért az 1959-es Ben-Húrban szép, konszolidált verzióját kapjuk ennek a csodának... 

 

És most vissza a sorozatra! Sok mindent láthatunk benne, amely az Evangéliumok folytatását, Az Apostolok cselekedeteit, s benne az ősegyház szárnypróbálgatásait dolgozza fel, merőben sajátos nézőpontból... Nyugi, Kajafás, ezekre most nem térek ki!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Mivel azonban második évadot nem kapott a sorozat, nem került bemutatásra a Kru. 66-ban kitört zsidó felkelés sem, mely Jeruzsálem városának földig rombolásában tetőzött, Kru. 70-ben. Meg egy kis égi háborúban... Azt mondtam, égi háborúban?

Róma Jézus Mátyás király UFO

Ez idő tájt a Szentföld visszhangzott a római katonák saruinak csattogásától, akik elszántan meneteltek Jeruzsálem felé, hogy eltiporják a felkelést – miközben Josephus Flavius és Tacitus történetírók szerint az égben páncélt viselő katonák futottak a felhők között, s az égen megjelenő látomásban két hadsereg csillogó fegyverben harcolt egymással… Szó van továbbá – miként a Bibliában – holmi tüzes égi szekerekről is…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Nos, ezt nem látjuk a sorozatban, de nem nehéz elképzelni, mennyire felkelthette mindez az UFO híveinek fantáziáját. Mi azonban maradjunk csak a szilárd talajon! Vissza a Jézus korabeli Galileába, pár évtizeddel korábbra!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Nos, az A.D. A Biblia folytatódik című sorozatban épp Galileában halásznak az apostolok, immár Jézus feltámadása után, de nem fognak semmit. Ismerős történet?

Róma Jézus Mátyás király UFO

Messzi, a parton megjelenik egy idegen, akiben nem ismerik fel Jézust. A halfogás iránt érdeklődik. Szegényes. Azt kiáltja nekik, hogy vessék ki a hálójukat a hajó jobb oldalán. Kételkednek, de megteszik végül.

Róma Jézus Mátyás király UFO

A fogás óriási! Felismerik Mesterüket. Péter apostol kiugrik a hajóból és úszva Jézus elé siet. Megölelik egymást. És Péter megbánja, hogy háromszor is megtagadta Jézust...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Ezt követően Jézus tovább tanítja az apostolokat. Elmagyarázza, hogy meg volt jövendölve előre, hogy szenvedni fog, meghal, de harmadnapra feltámad halottaiból. 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Megígéri, hogy ha hisznek, a Szentlélek ereje megsegíti őket. Azt kéri tőlük, menjenek vissza Jeruzsálembe, s ott várjanak, amíg felruháztatnak a mennyei erővel. Megígéri azt is Péternek, hogy egy napon meghal érte…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Minderre a keresztény hagyomány szerint Kru. 64-68 között került sor, a Nero császár (Kru. 54-68.) alatti keresztényüldözéskor. Péter ekkor halhatott vértanúhalált.     

Róma Jézus Mátyás király UFO

Jézus a sorozatban is rábízza Péter apostolra az egyházat, aki majd a keresztény világ fővárosában, Rómában feszíttetik meg. Elbúcsúzik eztán az apostoloktól, azzal az üzenettel, hogy legyenek tanúi szerte a Világban.

Róma Jézus Mátyás király UFO

Ezután hatalmas fényesség veszi körül, mely egy felhőből jő, melyben angyalok serege áll. 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Jézus a Mennyekbe emelkedik. E téren vannak eltérések a különböző Evangéliumok között, azonban fontos megjegyezni, hogy van, ahol Jézust egy felhő takarja el az apostolok szemei elől... 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Csak halkan jegyezném meg: létezik a már említett felhőbe burkolózó repülő csészealjak teória is… Azt is halkan jegyzem meg, hogy még most sem tudhattuk meg, ki is lakik ebben a tóparti házban…

Róma Jézus Mátyás király UFO

De ami késik, az nem múlik! Szóval emiatt ne felhősödjön el senkinek a tekintete! Lucilla, te meg ne sírj! 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Mert hamarosan folytatjuk!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Amikor is eljő a Szentlélek!

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A  FILMMŰVÉSZETBE (XXXVI. FEJEZET)

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár sokadik alkalommal! Mert „Róma örök.”

„Ave Caesar! Dicsőség és kondi!” – köszönteni, „asterixesen”, ez a módi. De vajon tudta az öreg Julius, hogy március idusán meg fogják ölni? Lássuk, kiderül-e a tuti!  

Legendák keringenek egy középiskolai történelemtanárról, ki amikor beszélt a nagy Caesarról, hódításairól, benne Galliáról, rögvest hozzá is tette csak úgy, izomból: „Kivéve egy falut…” De szívesen hallgatnám élőben a tanár úrt, kiről azóta is zengenek diákjai, padon innen és túl! No, de most már aztán vegyük górcső alá azt a gall falut! Jól látom? Igazat szólt a tanár úr? Van, hol nem Róma az úr, túl a Paduson

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Vajon táplálnunk kéne a gyanút, hogy beletörék galljainkba Róma bicskája, avagy mindez csupán az Asterixről és barátairól szóló történetek fricskája? Nos, a francia képregény alkotóinak két híres titánja, Uderzo és Goscinny munkája – többek közt – az Asterix tizenkét próbája… de most már csendesülni fog az kínrímeknek kavalkádja-árja. Igérem! De csak mára...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

A híres páros, Asterix és barátja, a nagy melák, Obelix kalandjai a Kre. 50. utáni Galliában játszódnak, de elkalandozunk velük Rómába, s Amerikába is… A történet szerint a rómaiaknak egy kicsiny falut nem sikerült – soha (?) – meghódítaniuk, mert lakói egy varázsital segítségével ellenállnak a hódítóknak. Obelix bele is esett kiskorában a varázsszeres fazékba, ezért neki nem is lehet varázsitalt adni, anélkül is erős... mérges is miatta... mármint, hogy nem ihat a gallja...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

A szerzőpáros több képregényéből készült rajzfilm, de élőszereplős filmek is. Ki hinné, de az első ilyen film, az 1999-es… nos, immár húszéves! A későbbi folytatásokban mindig más és más szereplő alakította Caesart – és végül már Asterixest is – azonban talán az 1999-es film Caesarja, Gottfried John volt az, aki a leginkább közel áll a képregényekben és rajzfilmekben ábrázolthoz.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Ebben az 1999-es filmben vinnyogja az immár kegyvesztett római, a szintén kitalált karakter, Furunculus, hogy összeállít Caesarnak egy listát arról, hogy kik akarnak az életére törni, s Caesar meg is fog lepődni, mert hozzá nagyon közel álló személyek is benne vannak…

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Amúgy a hasonlóság meglepő a Caesart alakító színész és a megrajzolt karakter között... Jól eltalálták! Szóval következzék újra egy róla készült kép! Vajon honnan lehet ismerős? És Furunculus? 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Furunculus valamilyen merényletről-összeesküvésről  habogott. Lássuk, mit is ír a történelemkönyv... legott! Nos, Caesar valóban összeesküvés áldozata lett, s méghozzá olyanok is részt vettek a merényletben, akiket ő maga emelt fel, karrierjüket neki köszönhették. Akadtak olyanok is, akiket meg nem vettek be az összeesküvésbe, mert nem bíztak bennük. Ilyen volt a neves államférfi és szónok, Cicero is, akit azért hagytak ki, mert tartottak tőle, hogy elszólja magát... Az ő karaktere amúgy az HBO Róma sorozatának üde színfoltja volt. 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Valaki így is elszólta magát az összeesküvésről, ezt is látni fogjuk majd, azonban a köztudatban is jól benne van egy mondat, mely állítólag Caesar ajkait hagyta volna el, amikor Kre 44. március idusán valóban leszúrták: „Te is fiam, Brutus?” Ezt a mondatot azonban Caesar valójában nem mondta. Még, ha jól is hangzik... Ajkára fagyott a szó... még, ha nem is ilyen jó értelemben:

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Valójában köpni-nyelni sem volt elég ideje-ereje pár szúrás után. Azt feltételezik, hogy e mondat elterjedésének eredete-eredője nem más, mint megint csak Shakespeare. De vajon ki és inkább melyik az a Brutus, akire utalna ez a mondat? Mert bizony ez sem egyértelmű!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Mindenki ismeri Marcus Junius Brutust, aki az HBO Róma sorozatában is ott kotnyeleskedett, s akinek az anyukájával, Serviliával Caesar valóban összeszűrte a levet. Azonban a levek összeszűrése Brutus születése után kezdődhetett. Tegyük persze hozzá máris: Brutus születésekor Caesar már tizenhat, szóval... nem lehetetlen a Brutus előtti összeszűrés sem... de nem is valószínű... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Később azonban, immár a levek összeszűrése idején, Servilia egyik lánygyermekének valóban Julius lehetett az apja. Nos, ez a későbbi lánygyermek, Tertia Caesar egy másik merénylőjéhez, Cassiushoz ment feleségül. Persze még korábban… Cassius is szerepel a sorozatban. Véres képpel is... volt ugyanis képe leszúrni a derék Juliust... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

De essék szó Caesar magánélete után az egyik hadvezéréről is, egy másik Brutusról, nevezetesen a galliai veterán Decimus Brutusról, aki maga is benne volt a merényletben. Caesarnak köszönhette felemelkedését, de aztán ellene fordult. Az írónő, Colleen Mccullough regényében, Az októberi lóban mindezt azzal magyarázza, hogy rájött, a dictator akaratától, kegyétől függött minden, az előmenetele, karrierje, s mindezt már nem tartotta helyénvalónak… Így hát, inkább ő is neki esett, akár a többiek...

A történelemből tudjuk, hogy ő maga csalta el Caesart a senatus ülésére, a merénylet napján, mert Julius gyengélkedett, állítólag el sem akart menni az ülésre. Ezt látjuk is az 1963-as Kleopátra című filmben. A történelem kegyetlen fintora, hogy a Caesar elleni merényletet is bemutató Kleopátra debütálásának évében valóban sor került egy hírhedt merényletre, mégpedig az Egyesült Államok elnöke ellen…

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Máig nem tisztázott, hogy ki és miért öl(et)te meg Kennedyt. A köztudatban persze számos verzió él. De most Caesarról van szó!  Nos, vele kapcsolatban máig nincsen benne a köztudatban, hogy nem abban a senatusi épületben ölték meg (Curiában), amely ma is áll a Forum Romanumon, hanem jóval arrébb, a Mars-mezőnItt állt egykori riválisának, Pompeiusnak a színháza, amelyhez a derék hadvezér egy senatusi ülésekre alkalmas épületet is csatoltatott. Itt állt az ő, azaz Pompeius szobra, melynek a lábánál a sztori szerint Caesar összeesett, s kilehelte lelkét.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nemrégiben el is játszották ujra az eredeti helyszínen a merényletet. De visszatérve a Brutusokra: Caesar tehát két Brutusnak is beszólhatott volna a halálakor, de épp azzal volt elfoglalva, hogy védekezzen... aztán, hogy meghaljon… szóval nem mondott semmi magasztosat, avagy erkölcsi bírálatot Brutusnak… egyiknek se! Tutira! Halála azonban viszonylag gyorsan és éppannyira hirtelen következett be, ahogy akarta... mert ezt akarta...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

És most vissza a gallokra! Felbukkan az Asterixben sok valós történelmi szereplő, köztük Julius szerelme, Kleopátra...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

...de maga Brutus is (valamelyik a kettő közül), akire Caesar rászól, hogy ne játsszon már (azzal) a késsel, a végén még megsebez valakit… Hogy a derék Juliusnak mennyire, de mennyire igaza volt!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, Asterix tizenkét próbája valójában Herkules tizenkét próbájának „modernizált” változata, melyet Caesar eszel ki a számukra. Magát Herkulest is akkor fogadták be maguk közé az istenek, amikor elvégezte e próbákat, s végül Caesar is kénytelen meghajolni a gallok előtt, akik kiérdemelték, hogy istenként tiszteljék őket… Utána visszavonult szerelmével, a kleopátrafrizurás Kleopátrával.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Távol a politikától és a merényletektől. Persze, mindezt csak a mesében… Valójában eléggé nagy vérengzést vitt végbe a gallok közt… Ezzel indul az HBO Róma... A képek itt is véresek... nem csak képletesen... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, tény ami tény, Brutusnak volt képe hozzá: tényleg megsebesíti Caesart, méghozzá halálosan, abban az ominózus Kre. 44. esztendőben. A polgárháború elsöpri a köztársaságot, Gallia pedig a birodalomba integrálódik. Oly erősen, hogy még az után is tartják római egységek a térség egy részét, hogy Kru. 476-ban megszűnik a Nyugatrómai Birodalom. Jönnek a barbárok... az antik világ fennmaradása szempontjából ez már nem gyerekjáték! De ez egy másik történet...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Tény: Syagrius – Gallia utolsó római helytartója – 487-es kivégzéséig még fenntartja a római uralmat Északon. Alakját Valerio Massimo Manfredi is megidézi Az utolsó légió című regényében, azonban a belőle készült 2007-es filmben nem kapott játékidőt… Kihagyták… I. Clodvig frank király (481-511)  nem tűrt vetélytársat. Keresztvíz ide vagy oda…megölette a beste...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Szóval sokan versenyeztek a római területekért, miként a mai Franciaország északi részén is sok falu versenyez az Asterix faluja címért, hiszen a sztoriból csak az derül ki, hogy a falu Északon volt, a Szajna és a Loire folyók közötti térségben (Armorica), mely magába foglalja a mai Bretagne félszigetet is. De elkalandoztunk. Vissza Rómába! Épp szúrják le a nagy Caesart! Ja, az már volt... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, ami a Caesar elleni összeesküvést illeti, van olyan elmélet, mely szerint Caesar tudott az ellene szőtt merényletről, azonban azért nem tett semmi óvintézkedést, mert tisztában volt vele, hogy egészsége rohamosan romlik dicsőség volt, kondi már kevésbé – és hirtelen, teátrális véget szeretett volna, még ereje teljében. Igaz volna? Lássuk a betegségét! Epilepszia?

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, nem tisztázott, hogy valóban epilepsziája volt-e. A történetírás a betegségét a „morbus comitialis” néven illette, ahogyan az HBO Róma alkotói is ezt vették át, illetőleg az 1963-as Kleopátrában is rohamok gyötrik az öregfiút, azonban a tünetei a kutatások szerint arra is utalhatnak, hogy több, kisebb szélütés érhette (az apja is hirtelen halt meg, valószínűleg emiatt, szóval a genetikai örökség adott).  Később az isteni eredetű epilepszia terjedt el róla, talán az augustusi propaganda révén (?) is… lévén Augustus császár (Kre. 27- Kru. 14.) idejekorán istenné avatta Juliust, akinek örökébe lépett…

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

De ebbe most nem megyünk bele. Ami az elméletet illeti, van bizonyíték arra, hogy Caesar valóban azt szerette volna, ha hirtelen éri a halál. Erről élete utolsó lakomáján tanúságot tett. Mintha csak érezte volna, hogy mit hoz a holnap, március idusa... Aztán másnap meg betegségre (fejfájás) hivatkozva majdnem nem ment el az ülésre. Tudott valamit és vissza akart lépni a végtől? Történelmi tény ugyanakkor az is, hogy Caesar az életművét még meg akarta koronázni a pártusok elleni hadjárattal. Minden elő volt készítve. A senatus ülése után indult volna KeletreAz Idő azonban nem neki dolgozott... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

De az összeesküvőknek sem volt idejük. Ha Caesar elhagyja Rómát, onnantól, a hadsereg gyűrűjében védve lesz. Nem férhetnek hozzá. Vajon Caesar tényleg tudomást szerzett a tervükről, de mégsem tett semmit, csak, hogy hirtelen érje a halál? Ezzel viszont lemondott volna a pártus hadjáratról. Arról, hogy a legnagyobb dicsőségben fejezze be életét?

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Ebben az időben amúgy már dictator perpetuussá választották, ami annyit jelentett, hogy élete végéig korlátlan hatalommal bírt... Lehetséges, hogy kevesebb ideje volt, mint gondolnánk? Nos, Colleen Mccullough regényeiben Caesar valóban tisztában van vele, hogy igencsak romlik az egészségi állapota. Egy galliai druida – ha nem is Csodaturmix – megjósolta neki, hogy még ereje teljében éri a halál… Vajon az igazi Caesar adott volna egy druida szavának? Babonás volt, de azért mégis az ellenségre hallgatott volna?

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, Mcculloughnál Caesar nem tud a merényletről, de úgy látja, még pár éve van leigázni a pártusokat, mielőtt leépülne… Az írónő amúgy nem veleszületett epilepsziás rohamokról ír, hanem olyanokról, amik később jöttek elő, jóllehet álláspontja szerint Caesar dokumentált, nyilvános rosszúlléte arra is utalhat, hogy az epilepsziája veleszületett volt. Tegyük hozzá máris: nem készpénz az epilepszia diagnózisa, ahogyan azt már kifejtettük. Nos, Caesar indulni készül, hogy leigázza a pártusokat, mint anno, őelőtte, Nagy Sándor a perzsákat... Hogy miért?

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Egy történet szerint a harmincas éveiben járó Caesar meglátta Sándor szobrát, mire elsírta magát, mondván, a makedón ennyi idősen már meghódította a fél világot... De nem ez vezérelhette, hanem az, hogy kiköszörülje azt a csorbát, amit a rómaiak a pártusoktól korábban, Kre. 53-ban elszenvedtek. Amúgy Alexandriában láthatta Nagy Sándor sírját is...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

De visszatérve a merényletre: jelen sorok írójának tudomása szerint nem nyert még bizonyítást, hogy Caesar tudott volna a merényletről, minden esetre dokumentált tény, hogy az összeesküvés és annak a konkrét időpontja valóban a levegőben volt! Jobban is, mint Caesar halotti máglyájának füstje...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Valaki tényleg elszólhatta magát. Tény, hogy a béljós, Spurinna még a merénylet napján is figyelmeztette Caesart, hogy óvakodjon március idusától. Caesar látszólag nyeglén mondta, hogy eljött az idus és minden rendben, mire Spurinna kontrázott: eljött, de még nem ért véget... Gondoljunk csak bele! A béljós, Spurinna sem az ujjából szophatta az időpontot, jóval korábban! Alakját láthatjuk is az 1953-as Julius Caesarban.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, Caesar ekkor már testőrség (lictotok) nélkül jár, nem hajlandó visszahívni őket, az egészsége látványosan romlik, egyúttal kijelenti egy nappal a merénylet előtt, hogy az lenne a legjobb, ha hirtelen érné a vég... Amúgy Steven Saylor is írt a merényletről regényt, Gordianus nyomozgat kicsit, de már nem olyan intenzitással, nem derít ki semmit… hagyjuk is... minden esetre nem emelném a poharam a teljesítményére...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Ha viszont Caesar tudott a merényletről, s nem akart tenni semmit ellene, akkor nem lett volna Caesar, ha ne lett volna terve a halála utánra is. Vagyis, ha tisztában volt mindennel, időt keríthetett arra is, hogy meglelje politikai örökösét. Mert ne szépítsük: Caesar a halála előtt valóban uralkodóként kezdett viselkedniMég, ha a koronát látványosan vissza is utasította Antonius közreműködésével... és egy uralkodó gondol az utódlásra is...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, Caesar tényleg mindent elrendezett! Tudta mit tesz! Nagyon is jól tudta! Végrendeletében (távoli) rokonát Octaviust tette meg örökösévé, akiről senki nem gondolta akkor még, hogy tizennyolc évesen mire képes. De ő volt az egyetlen, aki alkalmas volt Caesar politikai örökségét tovább építeni. Nem Antonius, akit meg sem említ a végrendelet! 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Antonius amúgy az HBO Róma sorozatával ellentétben nem állt mindig Caesar mellett, sőt! Az is elképzelhető, hogy hallgatólagosan támogatta a készülő merényletet, vagyis tudott arról, hogy az öregfiút ki fogják lyuggatni... Züllött alak volt, az szentigaz... és a végén mindent elveszített... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

De térjünk vissza Caesarra! A gyilkosság számos művészt megihletett. Camuccini 1798-as festményén jól látni, amint Brutus először visszariad a tettől, rá sem mer nézni Caesarra... Aztán mégis megteszi... A tett végbemegy...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Octavius a megörökölt vagyont és a clienturát felhasználva hamarosan Julius örökébe lép a hatalomhoz vezető úton, hogy Augustusként uralja az akkor ismert világot… Róma pedig bemasíroz a történelembe...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Ami Caesart illeti, miatta sem kell aggódni, hiszen az HBO Róma sorozatában bekövetkezett halála után a Trónok harcában támadt fel. Alakítóját, Ciarán Hindst, azonban a falon túli népek vezetőjeként, Mance Rayderként is utólérte a vég… kiírták a sorozatból… tüzes módon...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Akárhogy is, a Caesar halálát követő száz éven belül Róma uralja az akkor ismert világot. Benne az ókori Palesztinát. Az itt megszervezett római provinciában (tartományban) Judaeában  a helytartó, a később Galliába száműzött Pontius Pilatus kereszthalálra ítélte Jézust

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Itt vesszük fel a fonalat újra és itt veszi kezdetét megint csak egy 2015-ös sorozat bemutatása, avagy jöjjön ismételten az  A.D. A Biblia folytatódik! Folytassuk hát! Gyerünk!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Jézus teste a sírban

Miután Jézust levették a keresztről, Pilatus engedélyezte, hogy Arimateai József a saját sírjában temesse el a testét. Ez a József maga is a zsidó főtanács (Szanhedrin) tagjai is volt, amely testület, ha nem is teljes tagsággal, de Kajafás, a főpap vezetésével elítélte Jézust. József tettét Kajafás fenyegetésnek véli. Pattan és intézkedik…

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Újra elmegy Pilatushoz, nem először, s nem utoljára. Elmondja neki, hogy a Názáreti Jézus követői ellophatják a holttestét, azt a látszatot keltve, hogy a mesterük feltámadt. Mindez felforgatná a Húsvét ünnepét. Nekem, személy szerint a jelenettel csak az a bajom, hogy a zsidó főpap ebben az időszakban érintkezhetett-e személy szerint a pogány helytartóval? Nem volt ez vallási tilalom alatt? Nos, emelkedjünk fel ezen most! Csak most... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Térjünk rá, mit is mond Kajafás a sorozatban! Nos, a főpap szerint Jeruzsálemben egy dolog látszata gyakran olyan hatásokat vált ki, mint maga a dolog. Ezért kéri, hogy a helytartó állíttasson római katonákat a sírhoz, s pecsételtesse azt le. Pilatus enged kérésének. Ezt láthatjuk egyébiránt a 2016-os filmben, a Risenben (Feltámadás), ahol szintén lepecsételik a sírt.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Kajafásnak eztán megint csak van egy furcsa jelenete. Összetöreti a keresztfát. Megint tisztátalan helyre ment volna? Valóban kiment volna a kivégzés helyszínére, miután Jézus már a sírban volt? 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Tegyük hozzá, hogy a rómaiak a kereszteket újrahasznosították! Egy másik delikvens függött a keresztrúdon hamarost. Éppen ezért, ha volt is, akit az idők során levettek a keresztről – mert ilyen is volt – az illető akkor is fertőzést kapott és annyi volt. Szóval a zsidó főpap nem adhatott parancsot egy római kivégzőeszköz megsemmisítésére! De vajon beérik a rómaiak Jézus megsemmisítésével? Vagy Kajafás a kereszt elpusztításával?

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Megismerkedünk a sorozatban a római uralom ellen fegyverrel is küzdő politikai csoport, a zelóták egyik képviselőjével, Boázzal, aki figyelmezteti Péter apostolt, hogy nem fogja a hatalom beérni a Názáretivel, ha rájönnek, hogy a tanítása fenyegetés. A karakter mintegy megjósolja a későbbi keresztényüldözés borzalmát is… Aminek Péter is áldozatául esik, a hagyomány szerint Rómában... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Péter a sorozatban elzárkózik a fegyveres fellépéstől, mondván, ők halászok, nem katonák… érdekes… az a Péter, aki az Evangélium szerint kardot ragadott Jézus elfogatásakor? Bár, mondjuk Jézus nem kardozni tanította három esztendőn át... Az apostolok minden esetre kételkednek Jézus azon szavaiban, amely a feltámadására utal. Anyja, Mária természetesen nem.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, míg a Risenben nem sokat látunk, ebben a sorozatban a teljes bibliai valójában láthatjuk a feltámadást. Fény kíséretében megjelenik egy angyal, karddal a kezében és elmozdítja a sírt elzáró követ.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

A római katonák is elmenekülnek. Furcsa mód és logikátlanul, de Pilatus később tudja meg, mi történt, mint Kajafás, miközben Kajafásnak az emberei azonnal jelentik, hogy mi történt. A főpap nem akarja, hogy szárnyra kapjon a szóbeszéd. embereinek azt a parancsot adja, mondják azt, hogy elaludtak az őrségben és közben ellopták a testet. A Risenben valóban elalszanak a római katonák, s elmenekülnek, mert félnek a felelősségre vonástól. Nem is tudom, miért...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Római katona ugyanis nem alhatott el őrségben. Itt, ebben a sorozatban azonban ténylegesen nem aludtak el. Ez csak Kajafás kitalációja. A saját embereit, akik szintén ott voltak, le is fizeti, hogy ezt mondják.  De nem is akarja többet látni ezeket az embereit! Később megtudja, hogy többüket megölték… akkor még nem sejti, ki áll emögött…Na, vajon ki?

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Kajafás mindig is bölcs felesége szerint mégis szárnyra fog kapni a szóbeszéd, hogy Jézus feltámadt, a követői ugyanis híresztelni fogják. Kajafás egyik emberét utasítja, hogy találják meg a Názáreti holttestét, mielőtt a követők elterjesztik, hogy életben van. 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Kajafásnak aztán egy olyan testet hoz az embere, amely hasonlít Jézuséra, de nem az. Ő nem megy bele a csalásba, s szerinte a nép sem olyan ostoba. Igaz, miután a sírt lezárták újra, ennek már semmi értelme… ahogy a sír lezárásának sincs… az új hit lángja már fellobbant…

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Eközben Mária Magdolna – róla már sokat hallhattunk, nem igaz? – elmegy a sírhoz, hogy bekenje a holttestet, ami elmaradt a temetéskor, azonban a sírt üresen találja. Találkozik a feltámadt Jézussal és megviszi a hírt… Később Jézus megjelenik az apostoloknak…

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Eközben a sírnál őrt álló római katonák egyike Pilatusnak is megviszi a hírt… Jaj, de furán van ez kidolgozva a sorozatban! Nos, minden esetre a katona jelentése után Pilatus alaposan számon kéri Kajafáson a dolgot, s tart tőle, hogy a Názáreti szektája erősödni fog. Így is lesz!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Kajafás ugyanakkor biztos benne, hogy Jézus galileai követői lopták el a testet. Pilatus intézkedik… Ennek részeként az összeterelt, sírt őrző – szemtanú – római katonákat kivégezteti, Kajafás szeme előtt. Ahogy Kajafás megtudja azt is, hogy az ő embereit is kivégeztette Pilatus, akik szintén a sírnál voltak, szemtanúként. Pilatus termében moshatták is fel a vért. 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, a tanuk elintézve, egyúttal jó leckét is adott Pilatus Kajafásnak. Kifejtette, hogy Róma nem azért virágzik, mert kevesebb civilizációt hódítana meg, hanem azért mert befogadja és a partnereként kezeli őket. A legmagasabb szinten ez kizárólag a kölcsönös tisztelet szellemében lehetséges. Pilatus szerint az lecke Kajafásnak. Ez történik, ha a főpap nem tudja kontrollálni a helyzetet a városban. Pilatus álláspontja, ha úgy tetszik, valós történelmi alapokon nyugszik.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Jeruzsálem egy puskaporos hordó volt a korban. Főleg Húsvét ünnepe tájékán, amikor számtalan zarándok is érkezik a városba. A a zsidó főpapnak és a papságnak valóban az volt a feladata, hogy szavatolja a rendet Jeruzsálemben, ugyanakkor egyfajta hintapolitikát is kellett folytatnia, mivel a népet is a saját maga oldalán kellett tartania.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

A Szentírásból tudjuk, hogy nem sokkal korábabn volt is egyfajta fegyveres balhé, amelynek révén letartóztatták Barabást. Ez a fegyveres konfliktus meg is jelenik az 1961-es monumentális filmben, a Királyok királyában. De erről korábban már volt szó. Vissza a sorozathoz! Futás!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, a sírt újra lezárják a rómaiak, melyről az apostolok is tudomást szereznek. Az apostolok szerint a rómaiak azt a látszatot akarják kelteni, hogy semmi sem történt… Pilatus lecsap az apostolokra is. Menekülniük kell, de a rómaiak lezárják a várost.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

A zelóták találmánya lenne a Molotov-koktél?

A sorozatban azt látjuk, hogy a zelóta Boáz segítséget nyújt Péternek és a többieknek, hogy kijussanak Jeruzsálemből, miután lezárták a rómaiak a várost.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Méghozzá nem is akárhogy! Úgy, hogy agyagkorsóba gyúlékony anyagot tesznek, a nyakára pedig gyúlékony anyaggal átitatott rongydarabot erősítenek, amit meggyújtanak.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Így, lángoló állapotban ráhajítják a célpontra, a rómaiakra. A korsóféleség összetörik, szétfröccsenő tartalma pedig az égő rongydarabtól lángra lobban. 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Ez nem más, mint a szovjet külügyminiszterről elnevezett Molotov-koktél, mely elnevezést valójában először a finnországi téli háború háborúban használták, amikor a finnek bevetették a harckocsik ellen, de bevetették már a spanyol polgárháborúban is... és aztán 1956-ban is... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Molotov-koktél. A név huszadik századi (a fenti kép pedig jelenkori), de már az ókorban is voltak hozzá hasonló módszerek, így például Kre. 305-ben, Rodosz ostromakor is alkalmaztak hozzá hasonlatos fegyvert… De vissza a sorozatra! Az apostolok a tüzes akció után kimenekülhetnek a kapun...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Kijutva Galileába veszik az irányt. Ezzel az alkotók feloldottak egy evangéliumi ellentmondást is: míg ugyanis az egyik evangelistánál az van írva, hogy Jézus arra kérte a tanítvámnyokat, maradjanak a városban, a másiknál pedig azt olvashatjuk, Jézus kérésének megfelelően Galileába mennek. Nos, a sorozat szerint nem volt más választásuk, csak Galilea. Menekülniük kellett a római területről. Galilea pedig nem állt közvetlen római uralom alatt. Itt szabadon halászhattak újra...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

 ...és újra találkozhattak Jézussal, de ez már egy másik történet lesz... legközelebb. Amiről azonban még szólni kell ehelyütt, az az, hogy a sorozatban bemutatták egy később kialakult mendemonda eredetét – legalábbis, ahogyan az alkotók elképzelték… Nevezetesen, hogy Jézus követői lophatták el a testét, hogy a feltámadást elhíreszteljék…

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Miközben a feltámadás szemtanúinak hiányát úgy magyarázták meg a sorozatban, hogy mind halottak lettek… De mindenki úgy gondolja, hogy nem jutott volna ki semmi információ tőlük, senkinek, a haláluk előtt??? Nos, ez nem életszerű…Ugyanígy érdekes dolog, hogy belevették a filmbe a sír visszazárását is… A sorozatban ezt konkrétan nem mutatják, utalnak rá, de láthatjuk a sírt az első lezáráskor.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

A sír Arimateai Józsefé, s használhatták is a későbbi időszakban, legfeljebb persze Kru. 70-ig, amikor is Jeruzsálemből kő kövön nem maradt a római pusztítás után. A sír lezárása (burkoltan) arra a másik elméletre is utalhat, amely tagadja a feltámadást, s hol tudományos, hol kevésbé tudományos módon, de Jézus sírjának hollétét keresi. Erre voltak és vannak is kísérletek, ez tény. Erről legutóbb is szó volt, érintőlegesen.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

De ebbe most nem megyünk bele, mindenkinek a meggyőződése, hogy hogyan áll a kérdéshez, pusztán érdekességként említjük. Továbbá, a sorozat Pilatusának logikájával élve, ha lezárják a sírt, nem történt semmi. A Názáreti követői tehát arra sem tudnak hivatkozni, hogy feltámadott. Érdekes és összetett e sorozat, számos komoly utalással. De ezért is értékes!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Szóval hamarosan folytatjuk a sorozat következő részeivel! És sok más érdekességgel! És talán újra jönnek Asterix és barátai is...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Mit szólsz ehhez, Kajafás?

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Bocs, még mindig nem tudtuk meg, ki is lakik ebben a házban.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

De egyszer biztosan kiderül!

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A FILMMŰVÉSZETBE (XXXV. FEJEZET)

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár sokadik alkalommal! Mert „Róma örök.”

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A Názáreti Jézus Krisztus valóban nem nyugodott volna tartósan a sírban?

A keresztény világ alapvető hittétele ölt testet Jézus feltámadásának elfogadásában és tényként kezelésében. Hiszen, amiként Pál apostol kifejti, ha Krisztus nem támadt fel, akkor a keresztények hite semmit sem ér…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Hit és meggyőződés kérdése, ki miként viszonyul Jézushoz, kereszthalálához és az Evangéliumokban elénk tárt feltámadásához, arról azonban a legtöbb ember már nem hallott, hogy Jézus semmiképpen nem nyugodott volna tartósan és háborítatlanul a sírban.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ennek oka valójában az ókori Palesztinában ez idő tájt meghonosodott temetkezési szokásokban gyökerezik. A Kre. 30 és Kru. 70. közötti százéves időszakban ugyanis kétfázisú temetkezés zajlott. A testet először megmosták, olajjal bekenték és halotti lepelbe csavarták, majd a tetem egy úgynevezett kőpolcra került. Eddig jutottak el Jézus esetében, amikor a Húsvét ünnepe előtt sebtiben sírba helyezték, de az ünnep után az asszonyok azért mentek volna a sírhoz, hogy a temetés hiányosságait pótolják…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Nos, alapesetben Jézus körülbelül egy évig nyugodott volna a lepelben, a sírban. Ez az idő a test lebomlásához kellett volna, ugyanis a teljes lebomlás után a kiszáradt csontokat egy csontládikában (osszáriumban) helyezték volna el. Ezen téglalap alakú, fedéllel letakarható ládikákra rávésték az elhunytak (mert néha több ember csontja volt egy ládikában) nevét.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ez volt tehát a végleges temetés, a második fázis. Jézus esetében az Evangéliumok szerint erre már nem került sor, mert harmadnapon feltámadt… 

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A feltámadást tárja elénk több filmalkotás is, így a 2004-es film, A Passió, de a 2016-ban készült Risen is (magyar címe: Feltámadás), valamint a 2015-ös sorozat, az A.D. A Biblia folytatódikA következő részekben kicsit hosszabban fogunk elidőzni e sorozatnál. Tetszik?

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A sorozat nem csak Jézus utolsó óráit eleveníti fel, merőben plasztikusan, de az Evangéliumok folytatását, Az Apostolok cselekedeteit, s benne az ősegyház szárnypróbálgatásait is megjeleníteni igyekszik, néha meglepő logikai megoldásokkal kitöltve az írásokban nem szereplő űröket is. És néha abszurd hozzákörítéseket is láthatunk benne, természetesen... vagy tüzes fordulatokat...

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A sorozat egyik főszereplője – vagy inkább fő karaktere – maga Péter apostol, akit Jézus mondhatni az emberek halászává tett, s aki eredetileg valóban halászattal foglalkozott.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A másik főszereplő maga Pilatus, aki merőben más, mint az Evangéliumok vívódó Pilatusa. Pragmatista, könyörtelen, egyszersmind számító játékos, akinél nem (mindig) lehet tudni, hogy gondolatai, szavai és tettei összhangban vannak-e egymással.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Jóllehet, amikor Jézus tárgyalását folytatja le, ő maga is elismeri, hogy igazából nem találja bűnösnek a Názáretit. De aztán elítéli… Hogy miért is? Lássuk, csak mi a sorozat koncepciója!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Jézussal ott találkozunk, amikor Kajafás, a zsidő főpap megkérdezi tőle az éjszakai elfogatása után, hogy ő maga-e a „Messiás, az áldott (Isten) Fia?” A zsidó próféciák szerint a messiás (felkent) – görögül: krisztoszel fog jönni (születni fog), hogy aztán helyreállítsa a zsidók királyságát.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A messiás szó tehát a zsidók felkent királyára is utal. Jézus igennel felel, mely által a zsidók szemében istenkáromlóvá vált, hiszen nem csak azt vallja, hogy ő a messiás, de azt is, hogy Isten is. Halálra ítélik őt, azonban a halálos ítéletet a római helytartónak jóvá kellett hagynia.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Eközben Jézus kihallgatásakor belopódzik Péter is, akit felismernek, s háromszor megtagadja a Mestert, ahogy azt Jézus megjövendölte. Elmenekül… közben megvirrad és Jézust a helytartó, Pilatus elé vezetik, aki az ünnepre feljött Jeruzsálembe a feleségével, akit a sorozatban Claudiának kereszteltek, a keresztény hagyomány nyomán, de hogy létezett-e vajon és hogy hogyan is hívták, arról fogalmunk sincs…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

INRI

Az „INRI” egy rövidítés. A művészetben, a festményeken és a szobrokon Jézus keresztfája fölött ez a felirat szerepel. Ezt általában úgy rekonstruálják, hogy „Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum”  De görögül és arámiul is szerepelhetett a táblán a szöveg, azaz háromnyelvű lehetett.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ez arra a vádra utal, amely miatt Pilatus végül is kivégeztette őt: „Názáreti Jézus, a zsidók királya”. Fontos hangsúlyoznunk, hogy Jézus valóban elismerte, hogy ő a messiás, s mint kifejtettük, ennek megvan a királyra utaló jelentése. Pilatust ez érdekelte. Pilatus pragmatista, s ki is fejti a sorozatban később a feleségének, hogy aki egy római provinciában királynak vallja magát, az árulást követ el. Ezt pedig Róma sosem tűrte...

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ehhez képest viszont logikai bukfencnek tűnik a sorozatban, hogy amikor a tárgyalás során kikérdezi Jézust, más következtetésre jut. Látszik, hogy az alkotóknak több dolgot is össze kellett gyúrniuk. Ámde… lehet, hogy Pilatus valójában egy kiváló játékos? Jézustól ugyanis megkérdezi Pilatus a tárgyaláson, hogy ő-e a zsidók királya.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Jézus azt feleli, hogy királysága nem e világból való. Pilatus nem tágít: „Akkor mégis király vagy te?” – kérdezi a Názáretit a sorozatban. Jézus ráfeleli a jól ismert mondatot: „Te mondod.” Eztán kifejti a derék Pontiusunknak, hogy azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról. Erre Pilatus a szintén közismert kérdéssel felel, maró gúnnyal a hangjában: „Mi az igazság?”.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

De aztán az történik, hogy kijelenti Kajafásnak, a főpapoknak és az írástudóknak, hogy nem talál benne semmi bűnt. Erre Kaifás, a főpapok és írástudók, valamint a felheccelt nép Jézus halálát követeli – Barabásról szó sincs a történetben. Szóval miként is lehet az, hogy Pilatus itt nem találja bűnösnek, utóbb pedig már azt mondja a feleségének, hogy aki királynak vallja magát, büntetést érdemel?

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Minden esetre, a táblára már ezt vésték Jézus bűnéül, tudniillik, hogy a zsidó királya, később pedig Pilatus meggyőződéssel vallja a feleségének, hogy Jézusnak ezt a megnyilvánulását nem tűrhette. Hát, ha belegondolunk, nem logikai bukfenc, hanem pontosan ezért jó bitangul Pilatus karaktere a sorozatban! Hisz oly gúnyosan tudja odaköpni még magának Jézusnak is, hogy „Mi az igazság?”… Hisz nem hisz ő semmiben… s mégis rafinált, kíméletlen… s néha kiismerhetetlen…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ez a Pilatus átjön & bejön! De térjünk vissza Jézushoz. Keresztre szegezik, ámde itt is a tenyéren át verik a szegeket a csukló helyett – hiba. Kiderül az is, hogy azért kellett meghalnia, mert az áldozati szertartás ellen volt. Ahogy Annás – Kajafás apósa – megjegyzi, Kajafás sikeresen védte meg a Názáretitől a szertartást. Rómára persze szükség volt, mert a keresztre feszítés üzenet is a Názáreti követőinek…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Azt nem teszik persze hozzá a sorozatban, hogy a két delikvensnek üzleti érdekeltsége is volt az áldozati állatok piacán… Erre Robert Graves érintőlegesen ki is tér Jézus király című regényében… Király! Léphünk tovább!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A két kérelem

Miközben Jézus a kereszten függ, két kérelem érkezik Pilatushoz. Az egyikben Kajafásék Jézus mihamarabbi halálát követelik – lefordítva azt, hogy gyorsan törjék el a kereszten függő Názáreti lábait, mert akkor nem tud rátámaszkodni lélegzetvétel érdekében… Mint tudjuk, erre nem került végül sor, mert előbb meghalt a kereszten.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A másik kérelem Jézus egyik titkos követőjétől érkezett, Arimateai Józseftől, aki egyben a zsidó főtanács (Szanhedrin) tagjai is volt, amely testület, ha nem is teljes tagsággal, de Kajafás vezetésével elítélte Jézust.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A legenda szerint egy kehelyben felfogta a kereszten függő Jézus vérét is, s ez a kehely lenne a Szent Grál

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Arimateai József kérelmében engedélyt kér, hogy a saját sírboltjában temethesse el Jézust.  Nos, Pilatus mindkét kérelemnek eleget tesz. Érzékeli az ellentétet a zsidó érdekcsoportok között… szerinte essenek csak a zsidók a saját torkuknak… Utasítja hát egyik hűséges emberét, Corneliust, hogy intézkedjen, töressék el Jézus lába…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Cornelius százados valójában később bukkanna fel, méghozzá Az Apostolok cselekedeteiben, s erről lesz is még szó, különösen, hogy őt tekintik az első pogány kereszténynek

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Érdekességként kell megjegyezni, hogy A palást című 1953-as filmben és az alapjául szolgáló regényben a római tiszt, Marcellus Gallio tribunus és főleg a rabszolgája, Demetrius is szinte az ősegyház kezdetétől kokettál a keresztények tanításával… De térjünk át a gyengébbik nemre!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Nos, Claudia, a helytartó felesége nem örvend azon, hogy Pilatus halálra ítélte Jézust. Itt hangzik el a sorozatban Pilatus szájából az a már hivatkozott mondat, hogy „aki római provinciában királynak kiáltja ki magát, az felségárulást követ el, s büntetést érdemel”. Ez a birodalom...

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Hiába hivatkozik Claudia az álmára, miszerint a Názáreti az istenek kegyeltje volt, s hiba volt az igaz embert kivégeztetni, Pilatus határozottan letorkolja őt azzal, hogy Jézus veszélyes ember volt, hiszen messiásként – azaz Pilatus értelmezésében is királyként – hirdette magát, ami tűrhetetlen volt.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Claudia mintegy megjósolja, hogy nincs vége a halálával, de Pilatus ezt nem így látja. Eközben Péter messziről látja a Golgotát, ahol Jézust keresztre feszítették. Sötétség jön a vidékre, melyet földrengés és a zsidók Templomának megrongálódása kísér.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A filmsorozat e tekintetben a 2004-es elődjéhez, A Passióhoz hű, jóllehet nincsen történelmi, történetírói bizonyíték arra, hogy olyan volumenű földrengés pusztított volna akkortájt Jeruzsálemben, mint ahogy azt a Bibliában olvashatjuk. Mindazonáltal érdekesen ábrázolják Arimateai József sírját a sorozatban.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Az a háromszöggel keretezett kör szimbólum látható fölötte, mint egy valóban létező sír, az 1982-ben feltárt, Jeruzsálem Talpiot negyedében található sírbolt esetében – ezzel a sírral kapcsolatban az ezredforduló után felröppent az a hír, hogy konkrétan a bibliai-történelmi Jézus osszáriumát őrizte volna…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Mindez nem nyert azóta sem megerősítést, s ki tudja, talán soha nem is fog, ellenben számtalan cáfolat van már… így a dolog jelen állás szerint nem több, mint a szimpla, de felkapott elméletek egyike, minden esetre a sorozat alkotói úgy látszik, hogy érdekességként, belecsempészték a produkcióba…Másik érdekesség, hogy a háromszög által keretezett kör szimbólum az egyiptomi mitológiára vezet minket vissza. Hórusz szemét jelképezte anno… aztán Isten jelképe lett.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Isten szeme, s keresztény szimbólum. A mindent látó szem… de előfordul az USA bankjegyén, s a szabadkőművességben is…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Nos, ez a szimbólum található meg a talpioti sírnál! De bármennyire igyekeztek anno úgy beállítani Talpiotot, még a filmrendező, Cameron is, mint valami földrengéssel felérő leletet, a földrengés elmaradt… a sír pedig úgy tűnik, nem egyedi… már ami az osszáriumokra írt nevek statisztikai előfordulását illeti…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

De most hagyjuk is! Amúgy a sorozat meglepő egy ponton, tudniillik a történetben nem is tulajdonítanak utána jelentőséget a földrengésnek, pedig, ahogy a sorozat (is) beállította, komoly földrengés volt… Helyette Kajafásnál vacsorázik Arimateai József, akitől a főpap megtudja, hogy a saját családi sírboltjában temettette el Jézust. Ezt mind Kajafás, mind a felesége fenyegetésnek véli. Mindez pedig Kajafást intézkedésre sarkallja… De erről majd legközelebb, hölgyem és uram...

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Szóval hamarosan folytatjuk!

Addig is…

ha tetszett, ajánld másoknak is!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ja, ma még nem tudtuk meg, ki is lakik ebben a házban. 

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Talán majd legközelebb...

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A  FILMMŰVÉSZETBE (XXXIV. FEJEZET)

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár sokadik alkalommal! Mert „Róma örök.” 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

„Vére rajtunk és fiainkon!”

Amennyire jelen sorok írója emlékszik, 2004-ben, amikor debütált a mozikban Mel Gibson filmje, A Passió, Máté Evangéliumának ez a mondata – melyet, ha feliratozás nélkül is, de szerepeltetnek az arámi, héber és latin nyelven forgatott produkcióban – heves indulatokat váltott ki.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az Evangéliumok szerint a római helytartó, Pilatus nem kívánta elítélni Jézust, mint igaz embert, ezért a Húsvéti ünnep alkalmából a népre bízta volna a döntést, hogy szabadon engedhesse. Erre szolgált volna az úgynevezett húsvéti amnesztia intézménye, melynek keretében – az ünnepre való tekintettel – a helytartó mindig szabadon bocsájtott egy foglyot.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az Evangéliumok szerint Pilatus egy Barabás nevű zelóta lázadót (a római uralmat fegyverrel is megtörni és elsöpörni kívánó radikális csoport tagját) volt kénytelen szabadon bocsájtani, mert a zsidó nép a főpapok és az írástudók felbujtására nem Jézus, hanem Barabás szabadon bocsájtását követeli. 

Ekkor történik meg az Evangéliumok szerint Pilatus híres és demonstratív kézmosása, mely által nem csak verbálisan, de nonverbálisan is értésére kívánja adni a népnek, a főpapoknak és az írástudóknak, hogy Jézus vérének ontásában ő ártatlan. Ekkor zúgja Máténál az egész tömeg a már ismert mondatot: „Vére rajtunk és fiainkon!”     

A kézmosó jelenet már szerepel az 1953-as filmben, A palástban, igaz, Pilatus ott még nem a nép előtt mossa kezét. De aztán láthatjuk az 1959-ben készült híres-neves Ben-Húrban is, valamint az 1961-es Barabásban, amely filmekben már a nép előtt mossa a kezét derék helytartónk. Ám térjünk most vissza a 2004-es filmre, A Passióra!

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Jóllehet egy 2015-ös filmsorozat lett volna – ismételten – jelen bejegyzés tárgya, azonban az A.D. A Biblia folytatódik című sorozat eseményeinek felvezetéséhez elengedhetetlennek látszott A Passió, de a 2016-os alkotás, a Feltámadás (Risen) egyes momentumainak az „átrágása” is. Kezdjük is meg menetelésünket!

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Közös mindhárom produkcióban, hogy Pilatus bizonyos fokú nyomásnak engedelmeskedve ítéli el végül Jézust, azonban a 2016-os Feltámadás Pilatusa pusztán a zsidó vallási vezetők – főpapok – és nem egy tömeg előtt ítélkezik, belső udvarban. Ellentétben azonban A Passióval, a Feltámadás és az egy évvel korábbi sorozat már nem szerepelteti a húsvéti amnesztia intézményét.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A 2016-os Feltámadásban Barabás egy hegyi összecsapásban meghal, a film elején, a 2015-ös sorozatban, az A.D. A Biblia folytatódik első epizódjában pedig úgy ítélkezik Pilatus, hogy nem enged semmiféle Barabást szabadon. Mindez annak az álláspontnak a filmbéli leképezése, amely – az Evangéliumoktól eltérően – azt vallja, hogy a húsvéti amnesztia intézménye nem létezett, s nincs is rá semmilyen történetírói bizonyíték sem.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Minderről már jelen sorok írója is többször szót ejtett, természetesen az igazság vagy mindenkié, vagy senkié, így nem kívánja eldönteni jelen bejegyzésben sem, mi történt valójában, mindazonáltal érdemes rámutatni arra, hogy a „Vére rajtunk és fiainkon!” mondat is Barabás szabadon bocsájtásához, Jézus elítéléséhez és Pilatus kézmosásához kapcsolódik.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

No, mármost, azok, akik kétségbe vonják a húsvéti amnesztia intézményét, azzal érvelnek, hogy az egész Barabás „sztorira” azért volt szükség, mert ez által kimosták a rómaiakat és vele Pilatust a Jézus egyértelmű elítélésének „vádja” alól, s így a rómaiak szemében „fogyaszthatóvá” tették a kereszténységet.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Döntse el mindenki maga, minden esetre Mel Gibson filmje kapcsán is felmerült a kritikákban és a – heves – támadások során, hogy a demonstratív kézmosás és a „Vére rajtunk és fiainkon!” mondat utólagos betoldás, Jeruzsálem rómaiak általi elpusztítása után, mely azt szimbolizálta volna, hogy a zsidó nép bűne volt Jézus keresztre feszítésének kikényszerítése… Jóllehet teológiai értelemben Jézus keresztre feszítése az üdvtörténet része, így Pilatus is az isteni akarat letéteményese volt ilyetén értelemben…

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Nos, ha viszont kivesszük az egyenletből Barabást, Jézus elítélésének kikényszerítését, s vele a kézmosást, valamint a vérre utaló mondatot, az marad, hogy Pilatus elítélte Jézust, s az is igaz, hogy aki valamilyen módon, de abban az időben a zsidók királyának nyilvánította magát, a rómaiak szemében már lázadó volt… 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Bár Jézus az evangéliumi történet szerint kinyilvánítja Pilatusnak, hogy az ő királysága nem erről a Világról való, a Jézus keresztjén szereplő felirat – „a zsidók királya” – egyes álláspontok szerint pontosan arra utal, ami miatt Pilatus ténylegesen keresztre feszítette Jézust, ugyanis a történelmi Pilatus az evangéliumi Pilatussal ellentétben korántsem volt olyan vívódó, sokkal inkább pragmatista ember volt, aki gondolkodás nélkül keresztre küldte volna Jézust… nem kellett volna hozzá nyomásgyakorlás… A messiás (felkent) szó ugyanis arra a mozdulatra utal, amellyel többek közt a királyokat felkenték... De ez egy másik történet. Száz szónak is egy a vége azonban: a történelmi Pilatus nem volt vívódó gyerek!  

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Vannak továbbá, akik úgy érvelnek, hogy Jézus már azzal is lázadást valósított meg, hogy kiűzte a kufárokat a templomból és emiatt feszítették volna keresztre… Ami a lázadást illeti, a Jézussal együtt keresztre feszített két lator és pontosan Barabás kapcsán merül fel, hogy volt Húsvét előtt Jeruzsálemben valami lázadás, amelyben Barabás a zelóta is részt vett.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Ezt a lázadást egyébként bemutatja az 1961-es Királyok királya című film is, utalva arra, hogy a Jézust eláruló apostol, Júdás, maga is zelóta volt korábban. Amint tudjuk, végül a zsidók függetlenségi törekvése elbukott, s Kru. 70-ben a rómaiak Jeruzsálemet is a földdel tették egyenlővé. Vele együtt a Templomot is...

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Hogy miként ábrázolták Pilatust az Evangéliumok, s az mennyiben felel meg a valós, történelmileg hiteles Pilatusnak, azt tényleg döntse el mindenki maga, minden esetre nem árt hangsúlyozni itt is egy mondatot, mely szerint…

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

       

„A történelmet a győztesek írják.”

Amikor Nagy Konstantin Kru. 312-ben győzelmet aratott Rómában, a Milvius-hídi csatában, az egyúttal a kereszténység győzelmét is jelentette – amiként azt az 1961-es film, a Konstantin és a kereszt is bemutatja.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Ő volt az a császár, aki betilttatta a keresztre feszítést, mint kivégzési módot. Azonban vannak, akik azzal érvelnek, hogy beavatkozott a kereszténység egységes hittételeinek kialakításába is, melyre jó példa, hogy Kru. 325-ben, mint pogány pontifex maximus (főpap; a római császárok egyik címe, mely utal a császár római államvallásban betöltött szerepére is) elnökölt a keresztény zsinaton, Niceában.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Ez volt a keresztény egyház püspökeinek első egyetemes zsinata – tegyük hozzá, hogy az ősegyház vezetői, Péter és Pál apostolok részvételével már tartottak anno egy úgynevezett nulladik zsinatot, Jeruzsálemben. 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A niceai zsinaton tehát érvényesült az Egyház feletti császári irányítás, ugyanakkor itt fogalmazták meg az úgynevezett niceai hitvallást is, melynek értelmében a zsinat kimondta Krisztus egylényegűségét az Atyával, a Szentháromság másik tagjával, egyúttal eretneknek nyilvánították és kiközösítették az ezen tant nem elfogadó Ariust és követőit.   

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az nyilvánvaló, hogy Konstantin az egyházat használta fel uralma és egyúttal a birodalom érdekében, ugyanakkor érdekes kérdéseket vethet fel, hogy mennyiben érintette – ha érintette – a konstantini fordulat az Egyház korai történetének, ha úgy tetszik történelmének megörökítését, az emlékek megőrzését, továbbadását, s akár az evangéliumi szövegeket, beleértve Pilatus tetteit, motivációit, kézmosását, s Jézus elítélésének a zsidó népre való hárítását… Vagyis, felmerül a kérdés, hogy a győztes miként írta meg a történelmet?

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Érdekes legendát dolgoz fel a 2009-es film, a Johanna nőpápa, mely Donna Cross regényéből készült. Eszerint a legenda szerint – mely a jelenkori álláspont szerint is leginkább csak legenda – a kilencedik század közepén élt egy János nevű egyházfő, aki valójában nő volt, csak eltitkolta a Világ elől, s így került Péter apostol örökébe, azonban gyermeket szült és lelepleződött, mire a felbőszült tömeg agyonverte.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Történelmi tény és még a Borgiák sorozatba is belekerült, hogy később a pápává választott személyt egy speciális szék segítségével valóban megvizsgálták, hogy férfi-e. Nos, a nőpápa történetét feldolgozó filmben (és a regényben is) benne van az a jelenet is, amikor Északról érkezik egy egyházfi a pusztuló, hajdanvolt nagyságát sirató Örök Városba... Rómába...

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Ez az egyházfi szintén nő, csak elrejtette, azzal szembesül, hogy a pápákról szóló krónikákból kitörölték János, azaz Johanna nevét…  Vagyis megírták a „valós” történelmet… Közben Európában már új idők járnak.. ez a hanyatlás kora... az írásbeliség hatalom...

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az Északról érkezett egyházfi a történet szerint olyan másolatot visz haza Északra, amibe belecsempészte Johanna, azaz János pontifikátusát is. De nem kell messzire mennünk az időben, hiszen a Trónok harca utolsó epizódjában is láthatunk egy jelenetsort, amikor kiderül, hogy Tyrion Lannistert kihagyták a krónikákból, a testvérét, a Királyölőt pedig eléggé szűkre szabottan prezentálták.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Ekkor a Királyölőt szerető és tisztelő lovagnő, Tarthi Brienne beleír a krónikába és kiegészíti hajdani szerelme, a Királyölő históriáját… Kísérteties a hasonlóság a nőpápa történetét feldolgozó regénnyel és filmmel. Talán innen való az ötlet? Itt olvasták volna?

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Talán a Trónok harca alkotóinak fantáziája is Rómába kalandozott, s lenyúltak egy korábbi ötletet? Egy biztos, a fenti eset is jó példa rá, hogy alátámassza, a történelmet bizony a győztesek írják. Jelen esetben a kereszténység mondhatni győzedelmeskedett a pogányság felett, így okkal vetődik fel az a kérdés, hogy ki és miként írta meg – avagy miként módosította, ha ugyan valóban módosította – e korszak történelmét. A történetírói munkák adottak, ez tény, de eredeti kéziratok?

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Bizony, mára a Holdba vannak... azonban... 

...Jézus szenvedéstörténetéhez nem fér kétség! 

Több írás foglalkozik azzal, hogy az Evangéliumok, különösen Lukács, a foglalkozására nézve orvos Evangéliuma azért is hiteles, mert hiteles képet fest Jézus – az ember – kínszenvedéséről és kereszthaláláról, melyet A Passió című film mutat be talán a legrészletesebben, hiszen kizárólag a Jézus keresztre feszítését megelőző tizenkét óra eseményeit viszi vászonra.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Lukács evangélista leírja, hogy Jézus már elfogatása előtt vérrel verítékezett, azaz már a Getsemáné-kertben tisztában lehetett azzal, hogy mi vár rá… emberként… Ez pedig ellentmond annak az újsütetű elméletnek, hogy Jézus nem számított az elfogatására, azaz váratlanul érte volna, az Evangéliumokban pedig megalkották volna magyarázatként az árulás történetét.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A vérrel verítékezés ugyanakkor nagyon is alátámasztja az üdvtörténetet, hiszen ilyen, egyébként ritka jelenség akkor fordul elő az emberrel, amikor erős érzelmi megrázkódtatáshoz hasonló stresszt él meg. A haematidrosis nevű pszichés jelenség hirtelen meggyengülő hámréteggel, és az Evangéliumban is olvasható véres verejtékezéssel jár.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A Passió című film gyönyörű és megrendítő képsorain az eleven, emberi, de mégis éteri Jézust láthatjuk, amint a kertben verítékezik… majd később, ahogy viszi a keresztet... Mi másért lett volna Jézus – az ember – ilyen állapotban a kertben, ha csak nem azért, mert tudta, hogy be kell, hogy teljesedjék az Atya akarata, amit ő el is fogad… Ezt mutatja be számtalan igényes filmalkotás...

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Akik ezt is kétségbe vonják, azok azzal érvelnek ugyanakkor, hogy nagyon is tisztában volt azzal, hogy a római hatóságok már keresik, mert a kufárok templomból való kiűzése révén lázadást szított… és tudta, mi vár rá… Máig kérdéses, hogy vajon rómaiak is részt vettek-e az elfogásában, mindazonáltal a vérrel verítékezés jelenségét tudományosan igazolták, mely közvetve az evangéliumi beszámoló(k) hitelessége irányába is hat.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Jézus megkorbácsolása is olyan kegyetlen büntetés volt a valóságban is, mint ahogy Mel Gibson bemutatta azt a filmjében, jóllehet jelen sorok írójának emlékei szerint túlzott brutalitással is vádolták annak idején a rendezőt.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Nos, a korbács, amit alkalmaztak, egy fanyél volt, melyről bőrszíjak csüngtek le, a bőrszíjakon pedig csont- és kődarabok, valamint vasgömbök voltak, melyek valóban csontig hatoló, iszonyú fájdalmat, és mérhetetlen vérveszteséget okoztak az elítéltnek.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A korbácsolást mellékbüntetésként alkalmazták, az elítélés előtt. Vannak, akik szerint Pilatus csak ezt szánta Jézusnak, büntetés gyanánt, de aztán… a tömeg nyomására kénytelen volt elítélni Jézust, s keresztre küldeni… 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az Evangélium szerint Pilatus ítéletében az is benne volt, hogy megfenyegették, hogy nem áll ki a császár mellett… Nos, Pilatus Kru. 26-36 között volt római helytartó, Judaeában, s a császár kegyeltjének, a testőrparancsnok Seianusnak is köze volt a kinevezéséhez.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az Én, Claudius sorozatban is szereplő Seianus azonban megbukott Kru. 31-ben, Pilatus tehát okkal tarthatott ez idő tájt attól, hogy őt is elővehetik, azonban erre Kru. 36-ig nem került sor, ekkor ugyanis vérengzést rendezett, mire valóban bevádolták, s száműzték. 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az Evangélium alapján feltételezik, hogy Jézus keresztre feszítésének időpontja Kru. 31. utánra datálható (Kru. 33-ra?), ugyanakkor vannak, akik ezt a dátumot Kru. 36-ra teszik, azt állítva, hogy Jézus előfutára, Keresztelő János is csak Kru. 33 után halt meg. Ha mindehhez hozzáfűzzük, hogy Jézus Kre. 7. és 4. között született, akkor immár egy negyvenes Jézust kapunk, azaz a krisztusi kor nem 33 esztendő, éppen ezért sem volt ez a XXXIII. fejezet témája. 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

De térjünk vissza Jézus megkorbácsolásához. A korbácsolás hatása a nagy vérveszteség lehetett, amely pedig hypovolémiás sokkot okozhatott. Ez alacsony vérnyomással és szomjúsággal jár – ismert, hogy a kereszten Jézus szomjazott, mire ecetbe mártott szivacsot nyomtak az ajkaihoz…  

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Miután megkorbácsolták, a katonák gúnyt űztek belőle. Tövisből font koronát nyomtak a fejébe, amely amellett, hogy erős vérzést okozott (a fejbőr az egyik legjobb vérellátású terület), egyúttal komoly fájdalmat is, mert a fejbőr idegpályákkal van tele. Mivel a bíborpalástot – melybe a gúny céljából bújtatták – később letépték róla, sebei újra felszakadtak.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Így már akkor kritikus állapotban lehetett, amikor a keresztet, azaz annak vízszintes szárát, a patibulumot cipelnie kellett (ez is megvolt akár 30-50 kg. súlyú is). A legtöbb, Jézust ábrázoló film, festmény, és szobor azt sugallja, hogy Jézus a teljes keresztet vitte, azaz a kereszt szárát is, de ez lehetetlen.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A teljes kereszt összsúlya bőven meghaladta volna a 100 kg. tömeget, erre pedig nem lett volna képes, sem ő, sem más elítélt… főleg a korbácsolás után… Jézus így is elesett. Cyrenei Simon viszi a keresztet helyette…

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A keresztfát és a keresztre feszítéshez használt szögeket a rómaiak újrahasznosították, így a sebek elfertőződése biztos volt. A szögek átmérője 1 cm, hosszuk 13-18 cm lehetett a kutatások szerint, mellyel az elítéltek karjait a patibulumhoz szögezték.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A legtöbb film, festmény és szobor mindezt úgy ábrázolja, hogy Jézust a tenyerénél szegezik a keresztfára. A művészetben ez az ábrázolásmód alighanem akkor honosodott meg, amikorra már elfelejtették a keresztrefeszítés konkrét technikáját.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A kutatások alapján ugyanis a keresztre szegezés úgy történt, hogy a szöget a csuklókon keresztül verték át, mely a csonthártya és az idegsérülések miatt szörnyű fájdalommal járt, egyúttal megtartotta az elítélteket a keresztfán, a kezeknél pedig markoló hatást idézett elő.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A lábakat a vízszintes szárra rögzítették – megkönnyítendő a légzést, a lábakat alul fixálták... ámbár mindez csak késleltette a halált...  Nos, a halált végül pontosan a fulladás okozta az elítélteknél, a keresztre feszített áldozat ugyanis úgy függött a kereszten, hogy a mellkasa belégzési állapotban volt, a kilégzéshez tehát fel kellett emelkedni a kereszten, ami azzal járt, hogy az elítéltnek mozognia kellett.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A mozgás szörnyű fájdalommal járt, hiszen a térdeket ki kellett egyenesíteni, a karokat pedig könyökben behajlítani (utóbbi a csuklók szög körüli elforgatásával járt). A kutatások rámutatnak, hogy mindezek fényében csak felületes lehetett a belégzés. Egyre körülményesebbé válik a mellkas megemelése… beáll lassan a fulladás… akár pár óra alatt is… ezt meggyorsítandó el is szokták törni az elítéltek lábszárát, hogy ne tudjanak rá támaszkodni, újabb lélegzetvétel érdekében... 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Jézus esetében a lábak eltöretésére már nem került sor. Halála előtt felkiáltott – a kutatások szerint ez arra utal, hogy a halála előtt a sokk és a légzési elégtelenség oly mértékben károsította a szívét, hogy az egy hirtelen támadt végzetes ritmuszavar következtében leállt.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

 Vagyis Jézus valóban meghalt a kereszten, jóllehet egyes összeesküvés-elméletek szerint túlélte mindezt a sok szenvedést. Nos, a hit és a vallás tartományába tartozik ugyanakkor, hogy valóban túlélte, de ezt teológiai értelemben a Feltámadásnak nevezik… 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az A.D. A Biblia folytatódik című sorozat elején azt is láthatjuk, amint Jézus szívét átdöfik, megbizonyosodva a halál beálltáról. A sorozatban meg is nevezik a katonát, aki ezt teszi: Longinus. Ő döfi át Jézust a legenda és a keresztény hagyomány szerint is.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Minden esetre az, hogy az evangéliumi beszámoló szerint a szívéből vér és víz folyt ki, azt jelenti, hogy a víz a mellhártyából és a szívburokból, a vér pedig a jobb pitvarból és a jobb kamrából származhatott.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Jézus tehát – ez kijelenthető – valóban meghalt a kereszten, Lukács és a többi evangélista beszámolója tehát hitelesnek tekinthető orvos szakértői szempontból. Mindez pedig közvetve alátámasztja az Evangéliumok hitelességét is. Mindebből következik, hogy Mel Gibson filmje a főbb pontokon hiteles. Sajnos, Jézus kínszenvedése és kereszthalála a való életben is olyan brutális volt, ahogyan azt ábrázolták ebben a filmben, de a 2015-ös sorozatban is, az A.D A Biblia folytatódik című szériában.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Nos, lehet ugyan egyeseknek tagadni az emberi brutalitás mértékét, mennyiségét, azonban lépten-nyomon szembesülhetünk azzal, hogy az állatnál is veszélyesebb fenevad lakozik az emberben… Róma pedig érdeke szerint átvette és céljaihoz igazította ezeket az állati kivégzési módszereket is…

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Nos, a többi már az üdvtörténet, vallás és meggyőződés kérdése, hogy mi történt. Mi pedig legközelebb már valóban belevágunk az Apostolok cselekedeteibe, melyet szintén Lukács jegyezhetett le. Következik az emberek halásza, Péter!   

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás   

Szóval hamarosan folytatjuk!

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Legközelebb, talán az is kiderül, hogy itt ki lakik...

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A  FILMMŰVÉSZETBE (XXXIII. FEJEZET)

Caligula Trónok harca

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár sokadik alkalommal! Mert „Róma örök.”

Caligula Trónok harca

Daenerys Targaryen = Caligula, az őrült zsarnok?

De nem akartam én ezt! Mint minden jó nőt, Danyt is kedvelte jelen sorok írója a Trónok harca milliós nézőtáborának tagjaként. Most, mégis itt az ideje, hogy párhuzamot vonjunk közte és az őrült római császár, Caligula (Kru. 37-41.) személye között.

Caligula Trónok harca

Aki nem látta a Trónok harca befejező évadának utolsó előtti részét, az most hagyja abba az olvasást, mert nem fog neki tetszeni, ha elárulom, hogy sokak kedvence porig égette Királyvárat, s elpusztította az ellenség katonáin túl a város polgárait is. Amikor ugyanis rájött, hogy a westerosiak nem fogják őt szeretni, sőt szerelme, Havas Jon sem, Danynk úgy dönt, ha már nem szeretik, legalább féljenek tőle.

Ennek jegyében kicsit jól bekattan, s a milliós lakosság halálát okozza a sárkánytűzzel. Aki túléli, széles e vidéken félni fogja a Sárkánykirálynőt. Sokan néztek egy nagyot a hölgyemény bekattanásán, s igazából én sem szerettem volna, hogy ilyen véget érjen… de-de, legyünk őszinték, igen, pont ez a sorozatban a szép! Pont ezt akartam!

Caligula Trónok harca

Nos, ahogy írtam fent volt (de jól hangzik ez így leírva), Dany őrületét valódi történelmi személyről mintázhatták, mégpedig Caligula császárról! 

Caligula Trónok harca

„Hadd gyűlöljenek, az a fő, hogy féljenek tőlem!”

A fenti sorokat már nem Dany mondta, hanem Caligula. Hangoztatta is előszeretettel, miközben istennek képzelte magát. Trónra jutásáig sem volt piskóta az élete. Talán nem is csoda, hogy az állatokkal jobban kijött, mint az emberekkel (ezzel persze nem szeretném felmenteni őt, hisz a mondattal inkább csak vicceltem). Állítólag kedvenc lovát is állami tisztségbe akarta ültetni. Ez nem vicc.

Caligula Trónok harca

Tiberius (Kru. 14-37.), az őt megelőző császár, a rokona volt. Caligula nagyapja és Tiberius testvérek voltak, ennek ellenére Caligula ifjúkorától azzal szembesült, hogy az öreg császár módszeresen kiírtja és kiírtatja a családját, ráadásul egy idő után a császár közvetlen közelében kellett élnie. Folyton merényletektől tarthatott. Akárcsak Dany, akinek életét merényletek és árulások tarkították, mígnem bekattant...

Caligula Trónok harca

Végül azért csak neki sikerült életben maradnia, az öreg császárt pedig megfolytatta. Trónra lépését még ünnepelte a nép, de aztán hamarost és gyorsan elhatalmasodott rajta az elmebaj – melyet az is elősegített, hogy valószínűsíthetően agyhártyagyulladást kapott –, így később már rettegték nevét és uralmát… élvezetét lelte a vérontásban… a vérben... Ismerős a képlet?

Caligula Trónok harca

Az író, a derék Martin talán Caliguláról mintázhatta Daenerys megőrülését és azt, hogy ilyen mértékben elpusztított mindenkit, akik felett uralkodnia kellett volna, hisz ahogyan Petronius is megjegyzi Nero császárnak (Kru. 54-68.) a Quo vadis 1951-es filmváltozatában, a népszaporulat egyfajta szükséges rossz, de szükség van rá, hiszen nélküle nincs min és kin uralkodni.

Caligula Trónok harca

Petronius szava bölcs volt... Uff! Nos, Dany pont azt a népet pusztította el, amely felett uralkodni akart… Nero adott Petronius szavára. Dany nem hallgat már semmi bölcs szóra... Felégetett mindent maga előtt és maga mögött... 

Caligula Trónok harca

Daenerysnek vesznie kell, akárcsak Caligulának?

A Quo vadis című regény a Nero császár idején – valóban – élt történelmi személyt, Petroniust összemossa azzal a Petroniusszal, aki húsz évvel korábban, Caligula alatt tevékenykedett. Ezen utóbbiról szól Székely János darabja, a Caligula helytartója.

Caligula Trónok harca

A színdarab azt a valós történelmi eseményt dolgozza fel, amikor az őrült és magát istennek kikiáltó Caligula a jeruzsálemi Templomban, a zsidó vallás szent helyén akarta felállíttatni az óriási szobrát.

Caligula Trónok harca

Az A.D. A Biblia folytatódik című 2015-ös sorozatban ezt az eseményt is láthatjuk, s eredetileg e sorozat lett volna többek között a bejegyzés központi témája, de „nem ma!”  Persze azért ne féljen senki! Hamarosan visszatérünk Jeruzsálembe!

Caligula Trónok harca

Ami a szobrot illeti, Caligula azért döntött úgy, hogy felállíttatja Jeruzsálemben, mert korábban a zsidók leromboltak Judaeában egy oltárt, amelyet a görög lakosság állított a császár tiszteletére. A császár személyes sértést akart megtorolni. Akárcsak Dany...

Caligula Trónok harca

Petronius elrendelte a szobor munkálatainak megkezdését és római legiok is biztosították a helyzetet, azonban a derék Petronius valójában húzta az időt. Amíg húzza az időt, elárulom, hogy összevetették a Trónok harca egyik őrült királyának a fejformáját az egyik római császáréval, aki történetesen a Caligula névre hallgat. Érdekes a végeredmény...

Caligula Trónok harca

A szobor lassan készült. Vagyis nem igaz az, ami a 2015-ös sorozatban szerepel, hogy a szobrot a városba is vitték. De erről majd a sorozat kapcsán…Minden esetre tény, hogy Petronius időhúzása bejött, Kru. 41-ben Caligulát, az őrült zsarnokot miszlikbe aprították saját belső embereinek, a testőrségnek (a praetorianusoknak) a tagjai. Danyvel is belső lázadás fog végezni, valószínűleg.

Caligula Trónok harca

Amennyire ünnepelt uralkodó volt egykoron, a jövő reménysége, annyira megvetett lett halálában, s ismertetőjegyévé nem más vált, mint maga az őrület… Ez Dany. Mindkettő ősei közt voltak őrültek. És ahogy Caligulát megölték, úgy valószínűsíthető, hogy Dany is rút halállal hal.

Caligula Trónok harca

Caligula gyermekét is a falhoz csapkodták, úgy pusztult pépes masszaként. Gyanítom, hogy Dany utolsó sárkányára is hasonló sors vár… az enyészet… de majd kiderül, valóban elhúzzák-e a nótáját...

Caligula Trónok harca

Mindazonáltal Királyvár felégetésének motívuma is római szállal bírhat, hiszen máig tartja magát a filmművészetben az a legenda, hogy maga Nero császár égettette fel – igaz, ő művészi ambíciói miatt tette volna – magát Rómát, azonban a történészek ezt cáfolták. Hiába, na, Nero... nem te voltál...

Caligula Trónok harca

Ugyanakkor azonban Királyvár felégetése – a nép megadása után – eszünkbe juttatja az atombombák ledobását is, amikor már küszöbön állhatott a japánok kapitulációja. Vagy a szőnyegbombázásokat is említhetnénk, Európában... Szóval, attól félek, nem minden római történelmi ihletésű Martinnál sem. Persze igaz, ami igaz, amikor 1527-ben V. Károly spanyol és német király csapatai bevették Rómát, módszeresen feldúlták, kifosztották és elpusztították. Nem csak a Város, de lakóinak fele is elpusztult… Ez volt a Sacco di Roma.

Caligula Trónok harca

De említhetjük az 1453-as esztendőt is, amikor Mehmed szultán seregei bokáig gázoltak Konstantinápoly lakóinak vérében. A város elfoglalásával formálisan is megszűnt a Római Birodalom, hiszen a Bizánci BirodalomKeletrómai Birodalom – Róma jogutódjának tekintette magát.

Caligula Trónok harca

A város az ostromban jelentős károkat szenvedett… meg a lakossága is… Erről szól a 2012-es török filmalkotás, A hódítás (Fetih).Mind-mind Dany pusztításának előképei… Szóval a való életben is volt pár trónért folyó küzdelem, harc, csaták.

Caligula Trónok harca

Így a római korban is. A Gladiátor Maximusának szavai azonban minden időben igazak: „A port könnyebb lemosni, mint a vért.” Nos, felmosni is...

Caligula Trónok harca

Legközelebb újra visszatérünk Rómához, s bemutatjuk az apostolok, köztük Péter cselekedeteit is! Addigra Királyvárnál is megülepszik a por- és hamuréteg… de aztán, hogy ott ki fog takarítani? Erre nem gondoltak? Asszem jön Királyvárban is a középkor. Végtére is, évezredek kultúrája veszett oda. Ahogy a középkori szerzetes, Ekkehard is megmondhatná, kellett a tűzzel játszani!  

Caligula Trónok harca

Konklúzió: Dany veszni fog, hiába is szeretett a tűzzel játszani, s hiába is szereti például testvérem barátnője a karaktert. Hatalma önmagát falja majd fel... viszlát Dany!

Caligula Trónok harca

Mi pedig  hamarosan folytatjuk! Mert Róma valóban örök! Akárcsak a fantasy!

Caligula Trónok harca

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Caligula Trónok harca

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

És nézd a Trónok harcát, mert király sorozat!

Caligula Trónok harca

Előre!

Caligula Trónok harca

Pardon, itt éppen állnak...

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A  FILMMŰVÉSZETBE (XXXII. FEJEZET)

Gladiátorok Biblia

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár sokadik alkalommal! Mert „Róma örök.”

Gladiátorok Biblia

Akárcsak a nép szórakozás iránti igénye – azért az igazság az, hogy császárt kiterítve soha sem láthattak úgy, mint a Gladiátorban

A nép szórakozási igényének kiszolgálására szolgáltak azonban az ókori Rómában a gladiátorviadalok, egészen addig, amíg be nem tiltották az ötödik században – jóllehet a Birodalom határa mentén élőknek szinte ez volt az egyetlen szórakozási lehetőségük…

Gladiátorok Biblia

Az arénák hősei azóta a hagyományőrző csapatok, a regények és a filmművészet révén élnek tovább. De vajon hitelesen emlékezünk rájuk? Valós képet festettünk a kétezer évvel ezelőtti öldöklő küzdelemről?

Gladiátorok Biblia

Hányszor, de hányszor írta már le jelen sorok szerzője is – a Kedves Olvasóhoz szólva –, hogy ha tetszett az aktuális bejegyzés, ajánlja másoknak is. Ilyenkor mindig egy felfelé fordított hüvelykujjal illusztráltam kérésemet, mely az antik Rómában – eddigi ismereteink szerint – azt jelentette, hogy maradjon életben a gladiátorviadal vesztese.

Gladiátorok Biblia

A nép – vagy történetesen Commodus császár (Kru. 180-192), a Gladiátor című opus gyilkos tekintetű imperatorafelfelé fordított hüvelykujja tehát egyeseknek életet jelentett, lefelé fordított hüvelykujja pedig halált…

Gladiátorok Biblia

Legalábbis mostanáig! Revideálni kell vajon az eddigi tudásunkat, amelyet az ókori római gladiátorviadalokról őriztünk? Nagyon úgy néz ki! Szóval, amit korábban írtam… Mea culpa! Maximálisan!

Gladiátorok Biblia

Egy legújabb, ráadásul hazai tudományos munka – vagyis nem a saját ujjamból szoptam – rámutat ugyanis, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a lefelé mutató hüvelykujj azt jelentette volna, hogy a gladiátornak meg kell halnia, a felfelé mutató pedig azt, hogy maradjon életben.

Gladiátorok Biblia

A kutatások szerint az is elképzelhető, hogy pontosan a felfelé mutató hüvelykujj jelentette azt, hogy végezni kell az aréna homokjában az összecsapást elvesztő féllel, az pedig bizonytalan, hogy hogyan mutatták azt, hogy maradjon életben. Ha ugyan mutatták egyáltalán.

Gladiátorok Biblia

Az írás úgy zárja le a témát, hogy Jean-Léon Gérôme festőre hivatkozik, akinek az egyik képe nyomán terjedhetett el a lefelé mutató hüvelykujj és itatódhatott át a római gladiátorviadalokkal kapcsolatos ismeretünk egy fals információval. Az ominózus festmény után most lássuk konkrétan a hüvelykujjakat is, kinagyítva!

Gladiátorok Biblia

Ha innen ered az antik Róma gladiátorviadalairól őrzött – hamis? – képünk, akkor jól beült a kollektív tudatba!  A kérdés olyannyira komoly, hogy – amint az a már említett hazai munkából kiderül – pontosan a Gladiátor című film esetében fordult elő, hogy az egyik szakértő nem adta a nevét a filmhez, mert meglátása szerint nem ábrázolja hitelesen a régi gladiátorjátékokat, egész konkrétan a hüvelykujj kérdését.

Gladiátorok Biblia

A film alkotóinak mentségére legyen azért mondva, hogy egyáltalán nem közismert ez az információ. A hazai tudományos munka engem is meglepett. Ismételten hangsúlyozom tehát, hogy nem az ujjamból szoptam! Volt, aki nem is értett egyet a hüvelykujjra vonatkozó – számomra újnak ható – elmélettel, azonban azt gondolom, helye van jelen sorozatban.

Gladiátorok Biblia

Egyúttal arra is kérek mindenkit, hogy aki nem ért egyet vele, azért még ne mutasson be, avagy ne akarjon lenyilaztatni, amiként Commodus tette a testőrgárda (azaz a preatorianusok) két tagjával a Gladiator kivágott jelenetében!

Mert hát…

…nem csak a Gladiátorban szerepel az az ominózus hüvelykujj!

A két preatorianus lenyilazására még visszatérünk, főleg, hogy a jelenet az egyik szinkronos verzióban mégis szerepel – de ez nem a rendezői változat, hanem valamelyik bővített verzió –, most azonban rántsunk elő pár olyan klasszikus alkotást, amelyekben a hüvelykujj bizony szerepet játszott, vastagon! Ergo: nem kellett volna olyannyira elhatárolódnia a Gladiátor szakértőjének a filmtől, hiszen a korábbi filmekben is benne volt az az ominózus hüvelykujj!

Elsőként az 1951-es Quo vadis című filmet említjük, amelyben a bebőszült Nero császár (Kru. 54-68) a nép akaratára fittyet hányva halálra szánná az arénában hősiesen küzdő Ursust, aki a főhős Vinicius szerelmét, Lygiát védelmezte. A regényben és más filmváltozatokban amúgy a lány a bika szarvához van kötve…

Gladiátorok Biblia

Nos, amikor Nero nem kívánja teljesíteni a nép óhaját, kitör a lázadás. Vinicius emberei ezt használják ki arra, hogy puccsal megdöntsék az őrült zsarnok uralmát. A sztori némiképp eltér a regénytől… nem kicsit, kicsit, nagyon… miként a történelemtől is, hiszen Nero uralmának megdöntése nem egy Rómában kitört fegyveres lázadás eredménye volt, de azért a jelenet jól példázza, hogy már a Gladiátor előtt ötven évvel is a lefelé fordított hüvelykujj jelentette a halált a filmekben. A felfelé mutató pedig az életet.

Gladiátorok Biblia

A kép a következő választottunkból való, méghozzá az 1954-ben bemutatott Demetrius és a gladiátorok című folytatásfilmből, amely közvetlenül ott veszi fel a fonalat, ahol  A palást véget ér. A palást folytatásában praetorianusok egész sora kér kegyelmet a főhősnek. Vajon az őrült Caligula megadja?

Gladiátorok Biblia

És végül, de nem utolsó sorban lássuk a Gladiátor főhősének, Maximusnak a párbaját, a legendás galliai Tigrissel! Commodus azt kívánta – lefelé fordított hüvelykujjával jelezve –, hogy Maximus ölje meg a vesztes Tigrist, azonban Maximus nem engedelmeskedett, hiszen jól tudta, hogy ha eleget tesz a császár óhajának, akkor a tömeg, a nép, az istenadta nép, egy korábbi ikonját öli meg, vagyis a nép rokonszenve elpárto(hat) tőle, amiként azt Commodus eltervezte volt…

Commodus olyannyira begőzöl Maximus tettén, hogy a végén már alpári módon sértegeti őt az aréna homokján állva, csakhogy nekitámadjon a volt hadvezér, eszét vesztve… De nincs mit tenni. Maximus továbbra is bírja a nép rokonszenvét, mert nem végzett Tigrissel. A császárnak pedig odaveti, hogy már nem sokáig tetszeleghet önmagának…

Gladiátorok Biblia

De vissza az ominózus nyilazós jelenetre!

A jelenetben azokat a praetorianusokat végezteti ki Commodus, akik azt az információt hozták a germán erdő mélyéről, hogy Maximust is megölték a barbárok. A történet előzménye, hogy Commodus elfogatta Maximust és egy praetorianus különítmény élén az erdő mélyére vitette, hogy ott végezzenek vele. Nem sikerült.

Maximus megölte a kivégzésére rendelt rómaiakat és elszökött. Próbálta megmenteni a családját a császár haragjától, de ez nem meg neki nem sikerült.

Gladiátorok Biblia

Megesküdött, hogy bosszút áll, ebben az életben, avagy a következőben. Míg él, vagy azután, de megöli Commodust! Végül meg is teszi. Nos, amikor nem tértek vissza a kivégzésére rendelt praetorianusok, a testőrparancsnokká előléptetett Quintus (megjegyzés: ebben az időben az igazi testőrparancsnok egy Perennis nevű gazember volt) azokat az embereit küldte utánuk, akiket a kivágott jelenetben lenyilaznak. Hangsúlyozza is, hogy jó és megbízható emberekről van szó, akik hűségesek a császárhoz.

Gladiátorok Biblia

Commodust persze ez nem hatja meg. Lenyilaztatja a két delikvenst, akik közül az egyik Marcus névre hallgatott, akárcsak Commodus  apja, Marcus Aurelius császár…

Gladiátorok Biblia

A másik lenyilazott neve a sztori szerint Julianus Crassus volt. Miközben pedig kiadatja a parancsot Quintussal, a nyílvesszők útjába áll maga is, tesztelve mind a testőrség, mind parancsnokuk lojalitását. Quintus valószínűleg akkor dönthette el, hogy kiszáll a buliból…  De vajon ki volt az a praetorianus, akit lenyilaztak? Ki volt vajon egy másik életben? Nos, természetesen a színész maga is sok szerepet eljátszhat, de meglepő eredményre juthatunk, ha ezután kutakodunk.

Gladiátorok Biblia

Péter, a preatorianus?  

Nyugodjon le mindenki azonnal! Péter apostol ugyan kardot ragadott Jézus elfogatásakor, azonban soha nem állt be a császári testőrségbe, s alighanem nem is állhatott volna be. Mindazonáltal a Gladiátor kivágott jelenetében pontosan azt a színészt, történetesen Adam Levyt láthatjuk, aki 2015-ben Péter apostol bőrébe is bújt, az A.D. A Biblia folytatódik című sorozatban.

Gladiátorok Biblia

Az egyévados sorozat Krisztus kereszthalálának bemutatásánál veszi fel a Szentírás fonalát, majd az Apostolok cselekedeteiben – azaz az evangéliumok utáni, az ősegyház történetét feldolgozó műben – történteket követi, néhol azért kitöltve bizonyos lyukakat, máskor pedig feleslegesen kiszínezve az Újszövetség ötödik iratában foglaltakat. A sorozat valójában egy minisorozat, A Biblia (2013) folytatása, azonban már 1985-ben volt egy hasonló jellegű sorozat, amely az apostolok korszakába repítette a nézőt.

Gladiátorok Biblia

Nos, a 2015-ös verziót az is turbózza, hogy a Jézust halálra ítélő Pilatust is egy római filmekben jártas színész, mondhatni veterán alakítja, hiszen Vincent Regan korábban már a híres Kleopátra szerelmét, Antoniust is eljátszotta a 2005-ös Empire sorozatban (a sorozat magyarul A nagy birodalom címet kapta) .   

Gladiátorok Biblia

Nos, a Vincent Regan által alakított Pilatus kegyetlen, könyörtelen, egyúttal mesteri játékos is, ha a hatalom sakktáblájáról van szó, s ügyet sem vet a felesége, Claudia álmára, Jézust illetően.

Gladiátorok Biblia

Talán a sorozatbeli személyisége is teszi, hogy itt is kihagyták az alkotók Barabás szabadon bocsájtását, akit a Biblia szerint a húsvéti amnesztia keretében elengedett volna a helytartó. Ez a megoldás egyezést mutat a 2016-os Feltámadás (Risen) című film történetvezetésével, ahol szintén nem  kerül Pilatus ítélőszéke elé – élve – a zelóta lázadó Barabás.

Gladiátorok Biblia

A film és sorozat egyébiránt azon álláspontot teszi magáévá, mely szerint a húsvéti amnesztia intézménye nem létezett, így Pilatus nem állította választás elé a zsidó népet, hanem konkrétan ő ítélkezett, saját belátása szerint.

Gladiátorok Biblia

Ez az álláspont eltér az evangéliumi üdvtörténettől, azonban tény, hogy Josephus Flavius történetírónál sincsen semmi utalás a húsvéti amnesztiára, pedig ő aztán minden zsidóknak tett engedményt szorgosan feljegyzett. Azok, akik tagadják az amnesztia intézményét, azzal érvelnek egyébiránt, hogy mindez csak arra szolgált, hogy a rómaiakat úgymond „kimossák” s a zsidókra „kenjék” Jézus kivégzését, ami által a rómaiak számára is „eladhatóvá” vált az üdvtörténet… ki tudja… döntse el mindenki maga.

Gladiátorok Biblia

Jézus maga mondta a szentírás szerint, hogy azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról, mire Pilatus állítólag feltette a kérdést, hogy mi vajon az igazság? Nos, az igazság az, hogy maguk a történelemkönyvek is sok mindent állítanak, sok mindenről. A történelmet pedig mindig a győztesek írják. Kivéve persze, amikor Trónok harcáról van szó, melyben az emberi húsból készült pite ötlete ugyan római gyökerű, ámde az avoni hattyú, Shakespeare tollából való… De elkalandoztunk! Vissza a történelemkönyvekre!

Gladiátorok Biblia

Egy, a ’80-as években használt történelemkönyv egyenesen odáig ment, hogy Jézus születését és halálát is pusztán keresztény hagyománynak titulálta, mely által alighanem azt az immár meghaladott történelemszemléletet próbálta meggyökeresíteni, sőt, mi több, igen furmányosan és ködös mondattal az épp tízesztendős nebulók buksijába verni, hogy Jézus talán nem is volt történelmi személy!  

Gladiátorok Biblia

De legalább a római katonákat fehér tunicában (páncél alatti ruházat) ábrázolja ugyanezen történelemkönyv, nem úgy, mint a hollywoodi filmek, vagy kortárs sorozatok, ahol virít a vörös tunica… rikítóan…

Gladiátorok Biblia

Az A.D. A Biblia folytatódik című sorozatban is ugyanez a helyzet, sajnálatos módon.  Jó pont azonban a produkciónak, hogy, a díszlet, s a képi világ gazdagabb a sorozatban, mint az egy évre rá készült – kisé puritánabb, porosabb Jeruzsálem képet mutató – Feltámadásban. És néha tüzesebb is a produkció...

Gladiátorok Biblia

A sorozat érdeme – már az elején –, hogy ésszerűen kezel egy olyan anomáliát is, amely az evangéliumokban tetten érhető. Történetesen arról van szó, hogy a feltámadás utáni evangéliumi beszámolók közül Máté evangéliumában azt találjuk, hogy a feltámadt Jézus arra hívta fel a tanítványokat, hogy térjenek vissza Galileába, ahol majd viszontlátják egymást, Lukács evangéliumában pedig arra kéri az apostolokat, hogy maradjanak Jeruzsálemben és ott jelenik meg először előttük.

Gladiátorok Biblia

Nos, a sorozat szerint a Jézus holtteste utáni hajsza eléri az apostolokat, akik menekülni kénytelenek a városból. Így – miután Jézus megjelent az apostoloknak Jeruzsálemben is – Galilea felé veszik az irányt, ott találkoznak Jézussal, majd később visszatérnek a városba. Így aztán az evangéliumi ellentmondás logikus feloldást kap a sorozatban.

Gladiátorok Biblia

Legközelebb ezzel a sorozattal (is) folytatjuk, bemutatva az apostolok, köztük Péter cselekedeteit!

Gladiátorok Biblia

Szóval hamarosan folytatjuk!

Addig is…

…ha tetszett, azért még továbbra is ajánld másoknak!

Gladiátorok Biblia

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Gladiátorok Biblia

Tovább

KIRÁNDULÁS ÉS NÉHÁNY RÁNDULÁS – XXII. FEJEZET

Kirándulás és néhány rándulás  – ezzel a címmel debütált anno a legendás Tom & Jerry sorozat egyik epizódja, melyben a szabadságát töltő horgászó homo sapiens sapiens (közismertebb nevén: a Zember) a végén agyba-főbe veri kedvenc macsekunkat. A történet szerint Tom gazdája horgászni megy. A macska belelkesül és vele tart – Jerry egeret senki sem hívta. A két állat – szokásához híven – hozza a formáját és végül az egész kirándulásukra azt mondhatjuk: „Állat!” Főleg, hogy az ominózus részt – suttyomban – a hajdani Csehszlovákiában rajzoltatták! Ettől is olyan állatira kisvakondos a fű… De vajon létezik állatira jó kirándulás? Járjunk utána! Ja, csak szólok: ez egy blog, nem információs-tudományos-szupersztráda! Szóval be ne pipulj tőle! Inkább nesze, itt egy háztömb! Ismerős?

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

Makarenko írógépének margójára, Kutya-módra

Épp a Szomszédok egyik forgatási helyszínén voltunk Alternatív történész barátommalnevezetesen Sümeghy & Kutya Urak presszójában, a Muskátli Sörözőben –, amikor elmeséltem barátomnak, milyen akcióra is készül a társaság.

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

Közismert az úgynevezett „Makarenkói pofon”, azonban kevesen tudják, hogy a derék szovjet pedagógus totál ellenezte az erőszakot, testi fenyítést a nevelésben. Azt meg végképp kevesen tudják, hogy pályája egyik mélypontjaként értékelte, amikor történetesen egy írógépet vágott egy fiatal fejéhez.

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

Jóllehet nem találta el az írógéppel a célszemélyt, azonban erről Informatikus barátunk kisfiának nem kell tudnia. A rosszcsont kisrácot néha pontosan a „Makarenkói pofon” ígéretével fenyítjük, amit néha meg is kap… Nos, hogy jólnevelt kisrácot faragjunk belőle, fejsze helyett elhatároztuk, hogy elvisszük a perkátai kirándulásunkra (is), ahol a túra végén a kastélyban egy olyan kiállítást is megtekintünk, ahol többek között számtalan jobbnál-jobb írógép is ki van állítva.

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

Útközben pedig elmeséljük neki Makarenkó bácsi és az írógép históriáját… Mivel nemrégiben töltötte be a kilencedik életévét, isten éltesse még kilencven kilenc évig! Okos srác, amikor nem lövöldöz a húga szeme felé játékpisztollyal… Már nem emlékszem, hogy ez az előtt vagy az után volt, hogy megmutattuk neki Makarenko képét… Nos, az írógép és a kiállítás persze ürügy is volt, mivel tudtuk, hogy közelg Alternatív történész barátom születésnapja, amit a túrán szándékoztunk megünnepelni, s hát valamilyen módon el kellett őt csalni… 

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

Miután megittuk itókánkat Sümeghyék helyén, megnéztük még a gazdagréti gyönyörű templomot és a Csíkihegyek utcát is, ahol a sorozat forgott. Emléktábla nem hirdeti, hogy itten grasszált a „közös Böhm”, de a lényeg, hogy mi tudjuk. Egy tábla azért van, ami hírdesse, hogy a ház valamilyen díjat nyert azér'... de most már...

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

...irány Perkáta!     

A terv az volt, hogy megtekintjük a bronzkori földvárat, amelynek hatalmas falai máig látszanak, főleg a Dunaújváros felé vezető főútról. Ezt követően pedig a kastélyban folytatjuk. A földvár maga az úgynevezett Vatya kultúra emléke, amely erődített földvárairól is ismert.

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

Már a településre vezető úton felkészítettük Informatikus barátom kissrácát, hogy írógépekkel fogunk találkozni… Rajtuk és alternatív történész barátomon kívül velünk tartott még Gyermekei aranyköpéseit szorgosan gyűjtő barátom is, akinek kisfia – ha jól emlékszem – a földvár falának láttán nem aranyköpéssel örvendeztetett meg ezúttal bennünket, de valami cifrával, mivel abban a hitben volt, hogy várat fog látni, a „föld” szó felett pedig elsiklott…

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

Nos, leszálltunk a buszról és megkerestük a Peru Büfét, a túra kiindulópontját. Mester barátom is velünk szeretett volna tartani, hogy – immár majd féltucadik – gyermekének születése előtt, még talán utoljára, de matt másnaposra igya magát, azonban berendelték melózni, s csak telefonon át közvetíthettük számára, mennyire vizezett a csapolt ser a kocsmában… Miután üveges sörrel helyrehoztuk a hibát, konstatáltuk, hogy a törzsközönség olyan, mint A mi kis falunkban, így többet nem csodálkoztunk a csapolt ser állagán...

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

Nekilódultunk inkább és a Mátyás király utcán keresztül a Perkátai-vízfolyás felé vettük az irányt. Itt már nagyon ficánkolt Informatikus barátom kissráca, mert folyton Makarenkó és az ő írógépe volt a téma… hogy hogyan vágta a delikvens fejéhez…

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

Nos, az utca végén lefordultunk jobbra a vízfolyás felé. Egy rövid túra után jobb kéz felé a vízfolyás volt látható, bal kéz felöl pedig a földvár hatalmas fala magasodott elénk. Máig lélegzetelállító, kolosszális, egyszersmind értékes, kulturális kincsünk! Nézd meg magad is!

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

A völgyben a két fiú elővette labdáját, a csapat vígan focizott, majd a felnőttek a magukkal hozott pezsgővel megünnepelték Alternatív történész barátom születésnapját. Isten éltesse sokáig! És mivel Gyermekei aranyköpéseit szorgosan gyűjtő barátom kissrácának is nemrégiben volt a születésnapja, őt is sok boldogság érje, Isten éltesse! A pezsgő, nos, az jól megoldotta a nyelvét, mármint Alternatív történész barátomét és számos sziporkát kaptunk arról, mi lett volna, ha a Dél győz az amerikai polgárháborúban, aztán követtük a vízfolyás és a földvár fala által kijelölt utat.

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

Balra húzódott a fal, jobbra a vízfolyás, több, mint egy kilométeren át (a képen pont fordítva). A levegőt harapni lehetett… meg a szendvicset… A vízfolyás aztán egy ponton beletorkollott a Pistolai-patakba, mi pedig lassan kijutottunk a műútra. 

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

És most jöjjön Makarenko írógépe! Ja, az írógép már volt!

Az úton aztán besétáltunk a kastélyhoz, melyet pár éve gyönyörűen felújítottak. Érdemes megsasolni! Gyermekei aranyköpéseit szorgosan gyűjtő barátom a kirándulásunk előtt már járt is a kastélyban, ahol elmondása szerint egy gyönyörű kis fekete hölgyemény kalauzolta el. Ha te is kíváncsi vagy rá, kukkants csak be a kastélyba!

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

Most is így volt, ottjártunkkor is ott volt a kis hölgyemény! Sőt! Igencsak kellemes asszociációra ingerelt, amikor megláttuk a kiállításon a rádiókat, ugyanis a nyálcsorgató férfiak gyülekezete bizony finomhangolást akart végezni, de nem ám a rádiók gombján, hanem a kis hölgy mellbimbóin, hátha bejön a végén a Szabad Európ-aaa…  Mert bizony mindenki a lánykát akarta finomhangolni, azonban végül a rádió lett, na...

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

De vissza a kastélyra! A Győry család építtette, amely a település múltjában jelentős szerepet játszott a tizennyolcadik század óta. A családdal kapcsolatos állandó kiállítás mellett a kínai kultúrával foglalkozó állandó tárlat is helyet kapott az épületben, mivel a település testvértelepülése a kínai Huaxiang. Nézd meg, érdemes időt szánni a kastély kiállításaira! Több képet most már fel nem teszek - csak egyet - nézd meg magad a kiállításokat és a kastélyt! Ki tudja, tán te is ott találod azt a finom hölgyeményt!

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

Utunkat a kastély emeletén folytattuk. Itt kapott helyet az a kiállítás, ahol az írógépeket is megtalálhattuk. Idén, január 31-én nyílt meg ugyanis a kastélyban, állandó tárlatként a Helytörténeti és Technikatörténeti Kiállítás, melyről bizton állíthatjuk, hogy valóban országos jelentőségű tárlat! Van itt (motor)bicikli, magnó, televízió, de sok más érdekesség is. Nézd meg magad! Látogass el Perkátára! A kiállítás darabjai korábban magángyűjtemény részét képezték, létrehozása a helyi születésű Rajcsányi László érdeme. Dobpergést kérünk és hozzá zenét! És még ezt az egyetlen képet! 

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

Mindenki megtalálja a kiállításon a kedvenc témáját! Szóval inkább nézzétek meg! Tutti jóóó! Érdemes megnézni! Ugyan cirill betűs írógépet nem találtunk, azonban a derék – írógéppel megfűszerezett – „Makarenkói pofon” ígéretét ott lebegtettük a renitens kissrác felett, aki igencsak artikulálatlan hanggal örvendeztette meg a társaságot, amidőn meglátta az írómasinákat. Aztán persze a kissrác is újra élvezte a kirándulást, melyet megspékeltek egy jó focival a kastélyparkban is, Gyermekei aranyköpéseit szorgosan gyűjtő barátom kissrácával. 

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

Mi pedig – az írógép kissráchoz vágása helyett – a Hami Büfében fejeztük be az iddogálást, miközben újra felidéztük – hüvelyk és mutató ujjaink összedörzsölésével –, hogy micsoda finomhangolást is végeznénk a kis kastélyi hölgyeményen… Ekkor kaptuk a hírt, hogy Mester barátunkat elengedték a következő túránkra (ó, azok az asszonyok!). Szóval, most ugyan elpályázunk, de...

Innen folytatjuk!

Addig is, ha tetszett, ajánld másoknak is!

Vagy kövess minket a Facebookon

        https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre! És látogass el Perkátára! Sok érdekesség rejtezik ottan...

kirándulás földvár Szomszédok Makarenkoi pofon

... és hátha te is összefutsz azzal a kis hölgyeménnyel...

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A  FILMMŰVÉSZETBE (XXXI. FEJEZET)


Claudius Macskafogó történelem kultúra

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár harmincegyedik alkalommal! Mert „Róma örök.” Még Macskafogó sincs Róma nélkül! Bizony! 

Még a Macskafogóban is egy római államférfi, Cincinnatus történetéről hallunk! Egér volt a derék római... Leesett?

A derék Safranek nem mást olvas fel két megkarmolása között főnökének, a félszemű, mechanikus kezű Teufelnek, mint a köztársaságkori Róma egyik államférfijának, Cincinnatusnak a történetét. Az egyik egér ugyanis Cincinnatusként utalt a visszavonult szuperügynökükre, Grabowskyra, mondván, elhozza majd az eke szarvától... 

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Nos, Safranek a következőket olvassa fel: „Cincinnatus – Több száz éve halott történelmi alak, akit, miután visszavonult a közéletből, az eke mellől hívtak vissza a szenátusba. Mint az közismert.” Nos, a „közismert” miatt Teufel szénné karmolja a macskát (megint), mondván, Safi gúnyolódik rajta... hiába bizonygatja, hogy a tudományos enciklopédiából vette... Nos, a karmolás, valljuk be, eléggé fájdalmas lehetett a cicusnak... mint Maximusnak a tigriskarom...

Claudius Macskafogó történelem kultúra

De nézzük csak meg, ki is volt az igazi Cincinnatus, mert Macskafogó… azaz kutya legyek, ha manapság tényleg olyan közismert az alakja… Az igazi Cincinnatust (Kre. 519-430) a hagyomány szerint úgy választottak első ízben – a korlátlan hatalmú közjogi méltóságot jelentő – dictarorrá, hogy az eke szarva mellől hívták el a külső támadás miatt. Tehát a Macskafogó sztorija valóság! Cincinnatus viszont abszolúte nem közismert! Ergo: Safranek megérdemelte, hogy Teufel szétkarmolja... megint... azért a feleségét nem kellett volna elszeretnie... 

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Nos, amíg a derék Safraneknek nem  volt élvezetes az a sokszoros szénné karmolás, addig két híres rómainak a XXXI-es szám volt az, ami felért egy karmok általi kezeléssel... Cefetül nem volt nekik szerencsés ez a szám!  De mi is a baj a 31-es számmal? Mondhanánk, hogy rejtélyes szám... rejtélyes, akárcsak az Örök Város, Róma... akárcsak az Örök Nő...

Claudius Macskafogó történelem kultúra

...ámde nincs itten semmi rejtély a szám körül, azonban az tény, hogy két – a következőkben említésre kerülő – római történelmi személy életében bizony nem volt jó év az a bizonyos 31-es esztendő... Persze... akkor még nem Krisztus születésétől, hanem Róma városának alapításától számolták az éveket, azaz Kre. 31 és Kru. 31 nem mondott volna a korban semmit, azonban ha a mai időszámítás szerint nézzük a történelmi eseményeket, akkor már szembeötlő, hogy mind Kre. 31-ben, mind Kru. 31-ben megszívta két történelmi személy… Karmikus?

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Az egyikük nem más, mint a híres-neves Marcus Antonius, akit az 1963-as Kleopátrában nem más alakított, mint Richard Burton, aki 1953-ban már kokettált egy kicsit a kardozós, szandálos, tógás, szexes római miliővel. 

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Azt a római tisztet alakította A palástban, aki, miután részt vett Krisztus keresztre feszítésében, kockán elnyerte annak köntösét is… Később keresztény lett a történet szerint, s le is fejezték… pardon lenyilazták… pedig-pedig… római polgárként neki a lefejezés dukált volna… Nos, Marcellus Gallio tribunus meghalt, s Marcus Antoniusként támadt fel, egy évszázaddal korábban… 

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Marcus Antonius a nagy Caesar rokona volt, s már Galliában mellette harcolt, azonban az öreg meg sem említette őt a végrendeletében. Ez talán annak is köszönhető, hogy Antonius a cimboráival egy merényletet is tervezett Caesar ellen, és hát az örökhagyó életére való törés még manapság is méltatlanná tesz az örökségre… Nos, ez a merénylet nem olyan közismert, de Colleen Mccullough írónő igen nagy élvezettel taglalja Az októberi lóban… Aztán persze jött Brutus...

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Az már talán ismertebb (egy fokkal), hogy maga Antonius is tudhatott annak a merényletnek a tervéről, amely végül Caesar Kre. 44. március idusán bekövetkezett meggyilkolásához vezetett. Annak oka, hogy miért nem fedte fel a merénylőket Caesar előtt – ha valóban tudott tervükről – talán pontosan az lehet, hogy még mindig abban ringatta magát, hogy az öregfiú vagyona és támogatóinak hada (cliensei) őt fogják illetni... ha Caesar meghal... Antonius meg úszott egy-két adósságban...

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Nem így lett. Caesar végrendeletében vagyonának legnagyobb részét távoli rokonára, Gaius Octaviusra hagyta, akit a történelem később Octavianusként, majd Augustusként (Kre. 27-Kru. 14.), az első római császárként jegyez. Octavianus és Antonius több alkalommal is összecsaptak egymással, jóllehet hivatalosan szövetségesek voltak. Antonius egy darabig sógora is volt Octavianusnak, mivel a szövetségük zálogaként elvette utóbbi nővérét, Octaviát

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Antonius az egyiptomi uralkodó, Kleopátra személyében keresett szövetségest, s talán szerelmet is… Octavianus és Antonius számára végül nem maradt kellő hely a hatalmi egyenletben, csak egy maradhatott.

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Antonius és Kleopátra erői a görögországi Actiumnál vették fel a harcot Octavianusszal.

Claudius Macskafogó történelem kultúra

A Kre. 31-ben, tengeren megvívott actiumi csata – melyben a győzelmet ténylegesen Marcus Vipsanius Agrippa, Octavianus hűséges hadvezére, majd később veje vívta ki – Antoniusnak a vég kezdetét jelentette.

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Egy év múlva elesik Alexandria, Antonius pedig öngyilkosságra kényszerül… Alexandriát viszont láthatjuk a négy évszázaddal később játszódó Agorában

Claudius Macskafogó történelem kultúra

A Star Wars alkotója, George Lucas is az Örök Rómából nyert ihletet?

Miután Octavianus diadalt aratott, színleg a köztársaság látszatát kívánta fenntartani, s lemondott a ráruházott (úgynevezett) rendkívüli hatalomról, azonban a hadsereg az ő kezében maradt.

Claudius Macskafogó történelem kultúra

A köztársaság legfőbb döntéshozó testülete, a senatus ekkor a megtisztelő „Augustus” – „fenséges” – címet ruházta rá, mely egyben nevének része is lett. Ő volt ekkortól a Római Birodalom első császára, az istenné avatott Caesar fia: Imperator Caius Iulius Caesar Augustus divi filius

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Colleen Mccullough regényének, az Antonius és Kleopátra című műnek a végén Augustus tapsvihar közepette lépdel a senatusban. Ismerős valahonnan a kép? Nos, amikor a Star Wars III. epizódjában, a Sithek bosszújában Palpatine főkancellár – aki Octavianuszal ellentétben még jelképesen sem mondott le soha a rá ruházott rendkívüli hatalomról – kikiáltja az Első Galaktikus Birodalmat, tapsvihar tör ki. A regény későbbi, mint a film, ámde Lucas a Star Wars univerzum megkomponálásakor előszeretettel nyúlt római példákhoz. Itt is...

Ekkor hangzik el a híres mondás Padmé Amidala hercegnőtől: „Így száll hát sírba a szabadság, tapsvihar közepette.” Tény: Augustusszal visszavonhatatlanul megkezdődött a császárság – a Birodalom – kora. A régi köztársaság soha nem tért vissza, még ha voltak is kísérletek, mint például a rettegett és őrült uralkodó, Caligula (Kru. 37-41.) meggyilkolása után, amikor is a senatus bepróbálkozott – nem jött össze...

Claudius Macskafogó történelem kultúra

A testőrség, vagyis a praetorianusok – akik Caligula vesztét is okozták – Caligula nagybátyját, Claudiust tették meg császárrá. Ezt a történelmi eseményt mutatja be a Robert Graves azonos című regényéből készült 1976-os brit sorozat, az Én, Claudius is, melynek középpontjában a címszereplő, Caludius és az ő élete áll.

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Graves Claudius fiktív emlékiratát írta meg, meglehetősen izgalmasan és néha bizarr módon. Nála a történet főgonosza nem más, mint maga Livia Drusilla, Augustus császár felesége. A regény – és a sorozat szerint – Octavianus okolható Livia apjának a haláláért (más helyen meg azt olvasni, hogy Livia testvére halt meg) és Livia emiatt is, de megmérgezi Augustus több családtagját, végül pedig magát Augustust is.

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Nos, a történészek szerint ez az elmélet már meghaladott, s maga Augustus is természetes halállal hunyt el, azonban az biztos, hogy Augustus unokáinak – akiknek az apja az actiumi győztes, Agrippa volt, anyjuk pedig Augustus lánya, Julia –, Gaiusnak és Luciusnak a halála valóban gyanús. Az is tény, hogy halálukkal Livia korábbi házasságából született fia, Tiberius nyert, hiszen így közelebb került a császári bíborhoz, vagyis a mama segíthette…

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Róma valójában virtuális valóság lenne?

A méregkeverő Livia elméletről később még (bizonyára) lesz szó, most azonban vegyük górcső alá újabb delikvensünket, akinek meg Kru. 31-ben nem volt egy éve – az utolsó volt neki…

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Ő nem más, mint Seianus, akit az Én, Claudius sorozatban maga Patrick Stewart alakít. Vagy talán Jean-Luc Picard – a USS Enterprise űrhajó parancsnoka – működésbe hozta a holo fedélzetet egy másik univerzumban, s római hacukát választott volna?

Nos, ezt talán soha nem tudjuk meg, az viszont tény, hogy Tiberius császár uralma alatt (igen, Livia tényleg elérte célját, s a fia lett a császár) Seianus félelmetes hatalmat épített ki, mint a praetorianusok praefectusa (parancsnoka). 

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Maga Seianus császári babérokra is vágyott, így megkezdte aknamunkáját a Julius-Claudius-dinasztián belül. Szövetségre lépett Livillával, aki Tiberius fiának, Drususnak volt a felesége, s ketten együtt megmérgezték a császár fiát.

Seianus be akart házasodni a családba, de az öreg Tiberius elutasította a frigyét Livillával. Azonban aztán mégis engedélyezte, hogy elvegye az unokáját. Immár trónörökös pozícióban érezhette magát, amikor a császár – Claudius anyjának, Antoniának a vádjaira – lecsapott Seianusra... Ó, ezek a római matrónák!

Claudius Macskafogó történelem kultúra

 Seianus feltehetően már puccsra készült… A Seianus elleni akcióban benne volt Macro katonai tribunus is, aki később megfojtotta párnával az öreg Tiberiust, utat nyitva Caligula rémuralmának...

Claudius Macskafogó történelem kultúra

...aki állítólag a saját lovát akarta kinevezni a senatus tagjává, majd pedig a legfőbb közjogi méltóságot, a consulatust is rá akarta ruházni… A lovas sztorinak most nem megyünk utána, azonban sajnos szomorú tény, hogy Seianus hívei is megütötték a bokájukat. Gyermekeit is kivégezték, köztük kiskorú lányát, akit előtte a hóhér megerőszakolt, mert szűzlányt akkoriban nem lehetett volna kivégezni. A lány egyébként Claudius jegyese volt…

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Ami Livillát illeti, őt az anyja, Antonia halálra éheztette… Mindezt már nem érhette meg Augustus felesége, Livia, ő már korábban elhunyt, minden esetre valószínűleg helyeselte volna fiának, Tiberiusnak az intézkedéseit… szóval volt egy kis terror… dühöngött…

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Az utca népe napokig hurcolta Seianus holttestét az utcákon… mert hát... kivégezték...  meg a szövetségeseit is a senatusból... Azt hiszem, itt, a kivégzése után lépett át Seianus abba a bizonyos másik univerzumba… Picardként azért mégis biztonságosabb volt az élete… csak aztán itt meg a Borg jött…

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Rómában meg Claudius uralma jött, Caligula meggyilkolása után. A praetorianusok átkutatták a palotát, hogy akit találnak, még megöljék. Az elbujt Claudiusra ráleltek, de ahelyett, hogy végeztek volna vele, császárrá kiáltották…

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Claudius évtizedeket úgy élt át, hogy – gyakorlatilag – hülyének tettette magát, így nem tulajdonítottak személyének jelentőséget. A tökéletes álcát beszéd- és testi fogyatékosságai is lehetővé tették… A róla készült szobor persze éteri-isteni magasságokban mutatja a császárt...

Claudius Macskafogó történelem kultúra

A praetorianusok jól jártak, hiszen Claudius is kellő jutalommal honorálta tettüket. Az évszázadok során a gárda mind jobban megerősödött, s mindinkább befolyással bírt a császár személyét illetően. Volt olyan császár is, a későbbiek során, aki nem fizette meg az ígért jutalmakat a praetorianusoknak, s volt, aki nem is ígért… nem húzták sokáig… Így járt Pertinax is, akit a testőrgárda ölt meg, nem sokkal az után, hogy a Gladiátorban is szereplő Commodus császár (Kru. 180-192.) összeesküvés áldozata lett. Nem „tejelt”…

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Claudius üdítő kivétel volt, hiszen vele nem a praetorianusok végeztek, hanem a felesége, Agrippina mérgezte meg, finom gombával, csakhogy biztosítsa a trónt Nero nevű fiának... aki 2004-ben őnálló filmet kapott...

Claudius Macskafogó történelem kultúra

De Claudiust sem kell félteni! Hiszen újjászületett, méghozzá Gracchus senator képében, ugyanis a Claudiust alakító Derek Jacobi sem szabadulhatott az Örök Rómából... azaz Rómától… A 2000-es Gladiátorban eléggé epésen és persze elmésen jegyzi meg, hogy Róma lüktető szíve immár nem a senatus márványpadlója, hanem a Colosseum homokja... 

Claudius Macskafogó történelem kultúra

De Gracchus sorsa már egy másik élet, egy másik történet… Claudiust meg hagyjuk aludni!

Claudius Macskafogó történelem kultúra

De azért hamarosan folytatjuk!

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Claudius Macskafogó történelem kultúra

Hé! Ez nem neked szólt, cicus!

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A  FILMMŰVÉSZETBE (XXX. FEJEZET)

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár harmincadik alkalommal! Mert „Róma örök.” Akárcsak Brian élete

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

De komolyra fordítva: harminc-e a harminc, s vajon Kru. 30-ban volt-e az a harminc?

Harminchárom esztendővel az után, hogy – a hagyomány szerint épp harminchárom éves – Jézust keresztre feszítették Jeruzsálemben, elsöprő erejű felkelés robbant ki Judaeában, mely végül Jeruzsálem és vele a zsidók Második Templomának földig rombolásához vezetett.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Jeruzsálemet Kru. 70-ben pusztította el a római hadvezér és későbbi császár, Titus serege. Amennyiben hitelt adunk a keresztény hagyománynak, minderre pontosan negyven esztendővel az után került sor, hogy az épp harminc esztendős Jézus megkezdte nyilvános működését, tanítását, beírva nevét a Világtörténelembe.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

A Szentírás szerint három évvel később kereszthalált szenvedett és feltámadott. Ha minderre valóban a Kru. 33. év Húsvétján került sor, akkor pontosan negyven esztendővel később foglalták el a római hadak, Lucius Flavius Silva vezetésével a Holt-tengerhez közeli fennsíkon lévő Masszáda erődjét, a zsidó ellenállás utolsó bástyáját.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Flavius Silvát az 1981-es orozatban, a Masadában nem más, mint a színészlegenda, Peter O’Toole alakítja, aki úgy megkedvelte a kardozós, szandálos, szexelős és véres római miliőt, hogy 2003-ban már magának a címszereplő Augustusnak a bőrébe bújt.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

A Biblia szerint Augustus császár (Kre. 27-Kru. 14.) rendelte el azt a népszámlálást, amely végül Jézus betlehemi születéséhez is vezetett, tudniillik a népszámlálás miatt Józsefnek és jegyesének, Máriának ebbe a városba kellett mennie.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ennek a népszámlálásnak a mikéntje és az időpontja máig vita tárgya, azonban valószínűsíthető, hogy erre azt követően került sor, hogy Kru. 6-tól Heródes királyságának egy része, Judaea és benne Jeruzsálem, közvetlen római uralom alá került. Ez viszont így már jóval Jézus feltételezett születését követően történt. Kijön-e vajon a matek? No, mit gondolsz erről lómai?

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Amíg a delék ló lómai kiló-gikázza, eláruljuk, hogy a  matek csak három számadat tényként kezelése esetén jönne ki és akkor is csak úgy, ha kihagyjuk az egyenletből a népszámlálást. Jézusnak – a keresztény hagyomány szerint – harminc évesnek kellett lennie, amikor megkezdte nyilvános működését. Mivel Dionysius Exiguus révén (a hatodik századtól) Jézus születéséhez kötjük az időszámítás kezdetét, Jézusnak elvileg Kru. 30-ban kellett volna harminc esztendősnek lennie, s három esztendővel később kellett volna a kereszthalált elszenvednie.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Csakhogy ma már egyértelműen tudjuk, hogy Exiguus 4-7 évet tévedett Jézus születésének meghatározásánál. Jézus születésének az időpontját Kre. 7. és Kre. 4. közé teszik a kutatók, de mindenképpen a zsidók rettegett királyának, Nagy Heródesnek a Kre. 4-ben bekövetkezett halálát megelőző időpontra, tekintettel arra, hogy Heródes, aki A világ legszebb történetében is „tiszteletét teszi”, Kre. 4-ben halt meg és, mint a Szentírásban olvasható, Jézus még Heródes uralkodása alatt született. 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

A Betlehemi-csillagra vonatkozóan, amely a napkeleti bölcseket a megszületett kis Jézushoz vezette a Biblia szerint, számos elmélet született, így ehhez időpontot kötni bajos lenne, azonban mindez mit sem von le az 1959-es Ben-Húr című filmopus értékéből, melynek gyönyörű nyitójelenetét a csillag fénye uralja…

Térjünk vissza a számokhoz! Ha Jézus Kre. 7-4. között született, akkor mikor kellett megkezdenie nyilvános működését, amennyiben elfogadjuk azt, hogy harminc esztendős lehetett ekkor? Ami tény, az az, hogy a római helytartó, Pontius Pilatus, aki a Szentírás szerint Jézust kereszthalálra ítélte, Kru. 26 és Kru. 36 között működött Judaeában. Igaz-e, Kojak?

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

És van még egy évszámunk, amely segít orientálódni! Keresztelő János elfogásának és halálának az időpontja, mely tálcán kínálja a megoldást! Hamarosan tehát kiderül, harminc-e a harminc, s vajon Kru. 30-ban volt-e az a harminc!

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Nem volt tálca?!

Keresztelő János a Biblia szerint Jézus rokona volt, anyai ágon. A pusztában élt, mielőtt nyilvánosan prédikálni kezdett, s a Jordán folyó vízében alámerítette a bűnbánó embereket. Innen ered maga a keresztelési rítus. Maga Jézus is megkeresztelkedett nála.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

János a Biblia szerint Jézus eljöveteléről prédikált, azonban közben nyilvánosan elítélte Nagy Heródes fiát, Heródes Antipászt is, amiért az feleségül vette a testvére feleségét, Heródiást.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

A történetíró, Josephus Flavius ezt nem említi, de azt igen, hogy Antipászt aggasztotta Keresztelő János tömegbefolyása, s attól tartott, hogy lázadást szít, így elfogatta őt. Antipász volt a három életben maradt fiú egyike, akiket Nagy Heródes még életében nem szabadított meg az életüktől, így túlélték őt…

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Nos, Antipász Kre. 4-ben örökölte Nagy Heródes királyságának egy részét – benne Galileát, ahol Jézus is élt. Testvérét, Archelaoszt Kru. 6-ban Augustus száműzte – az ő területe, Judaea került közvetlen római uralom alá. A harmadik fivér volt Fülöp, Heródiás korábbi férje. A Biblia szerint Heródiás és lánya, Salome mesterkedései révén végeztette ki Keresztelő Jánost Antipász, jóllehet tisztelte és félt tőle, mert szent embernek tartotta.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Heródiás lánya, a fiatal Salome állítólag táncolt a király születésnapján, s a látvány annyira magával ragadta Antipászt, hogy bármely kívánságát teljesítette volna. Salome ekkor – Heródiás utasítására – a Keresztelő fejét kérte tálcán… 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Az 1961-es Királyok királya című filmben megspékelik azzal is a sztorit, hogy Salome csak akkor kezdi meg igencsak erotikus táncát, amikor a király már megígéri, hogy bármely kívánságát teljesíti. Azaz a király ígérete megelőzi a tánclejtést…

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Az 1965-ös mondhatni, rivális filmben, A világ legszebb történetében is láthatunk táncot a háttérben, azonban ez csak a háttér, Antipász nem a tánc hatására ítéli halálra Keresztelő Jánost. Ez a verzió alighanem közelebb állhat az igazsághoz, mivel Josephus nem említi a Keresztelő incidensét Heródiással, csak azt, hogy Antipász kivégeztette Jánost. Az sem tisztázott, hogy a Keresztelő kivégzésekor Heródiásnak volt-e „raktáron” Salome nevű, fiatal pipije… pardon… lánya…

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ne sírj Salome! De azért... valószínűleg nem volt tálca… A kivégzés ténye persze az biztos! De mikor is volt? Lőjük körbe az időpontokat! Nos, Fülöp, Antipász fivérének halála Kru. 33-34-ben volt. Ezt követően vált el Antipász a korábbi feleségétől, Phasaelistől, s vette el Heródiást, fivére özvegy feleségét. Josephus Flavius kifejti, hogy ez idő tájt zavar keletkezett Antipász és a nabateai Aretász között, aki Phasaelis apja volt…

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ha tehát Antipász parancsára Keresztelő Jánost azért börtönözték volna be, mert nyilvánosan elítélte a király válását, akkor minderre Aretász Kru. 36-os győzelme előtt került sor, azonban már Kru. 33-34. – azaz Fülöp halála – után. Kru. 36-ban a Keresztelő tehát már biztosan halott volt, ugyanis ne feledjük azt sem, hogy Pilatus helytartói kinevezése Kru. 37. Húsvétja előtt megszűnt, azaz legkésőbb Kru. 36-ban már el kellett ítélnie magát Jézust.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ez a dátum tűnik tehát biztosnak, ami pedig azt jelenti, hogy Jézus nyilvános működésének kezdete körülbelül Kru. 33-ra tehető, tehát nem Kru. 30-ra. Mindebből az is következik, hogy Jézus nem harminc, de közel negyven esztendős lehetett, amikor nyilvános működését megkezdte, ergo: közel negyven volt már az a harminc, mégpedig nagy valószínűséggel Kru. 33-ban!

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Mindebből következik, hogy az úgynevezett „krisztusi kor” valójában nem harminchárom, hanem negyvenkettő-negyvenhárom esztendő…

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Negyven esztendővel később: Masszáda

A fentiek tükrében az tűnik valószínűnek, hogy maga az utolsó zsidó erőd, Masszáda elfoglalása következett be – megközelítőleg – negyven évvel Jézus nyilvános működésének kezdete után. A rómaiak által épített hatalmas rámpa nyomai, ahol a faltörőkost felvontatták a falig, máig látszik... Miként Masszáda is lélegzetelállító és hatalmas!

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Amikor a rómaiak elfoglalták a hajdan Nagy Heródes által építtetett erődöt, már szárba szökkent az új hit, hogy túlélje magát a Római Birodalmat is. Amikor a kilencedik században egy fáradt utazó Róma városára tekintett, a Birodalom – legalább is Nyugaton – már halott. Az Örök Város pedig tetszhalott álmát aludta.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Azonban ahogy azt egy 2009-es film, a – még mindig merőben extrémnek tekintett legendát földolgozó – Johanna nőpápa is bemutatja, Róma püspöke (a pápa) túlélte az összeomlást. Az Egyház fejeként a pápák megkezdték egy új Világ alapköveinek letételét… 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Hosszú volt ez az út, egyúttal nem zökkenőmentes… hanem a keresztény mártírok vérével átitatott. Maga Szent Péter, Róma első püspöke is a Városban lelte halálát, a keresztény hagyomány szerint fejjel lefelé lógva a kereszten…

„Tűz, jöjj velem!”

Amikor Kru. 64-ben a nyári tűzvészben megsemmisült Róma városának egy jelentős része, a császári propagandának bűnbakot kellett találnia, amelyet aztán a keresztényekben lelt meg. Így megkezdődtek a nyilvános kivégzések, rettenetes módon. Ekkor lelte halálát a keresztény hagyomány szerint Szent Péter és Szent Pál apostol is.

Téves lenne azt feltételeznünk, hogy Nero császár (Kru. 54-68.) gyújtatta fel Rómát, csak, hogy énekelhessen a lángok fényében, miként azt számos regény és film is bemutatja,  azonban a tűz velejárója kétségkívül az újjáépítés volt, az pedig irdatlanul megterhelte az államkincstárat, amiként vitte a pénzt pár évvel korábban a Britanniában kitört felkelés is, melyet a harcias-harcos nő, Boudica vezetett.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Meg a fényűző császári lakomák, életmód is. Jöttek hát a vagyonelkobzások, adóemelések. Boudicán úrrá lettek, azonban Róma mindig a hódító háborúk és a zsákmány révén tudott megerősödni. 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ilyen volt az, amikor Kre. 30-ban Octavianus – a későbbi Augustus császár – elragadta Egyiptom aranyát, melyből stabilizálta a római gazdaságot, legitimitást szerzett uralmához, egyúttal a téglából épült Várost márványból épült várossá varázsolta… De ilyen volt az is, amikor a Krisztus utáni második század elején Traianus császár (Kru. 98-117.) legyőzte a dákokat, s elragadta a mai Erdély területén élt nép aranyát…

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ekkor kezdődött a birodalom fénykora. A Krisztus utáni harmadik századtól erre nem volt már lehetőség, hanyatlani is kezdett… De még az első században vagyunk, Krisztus után 64-ben! Lehetséges volna, hogy a Kru. 66-os zsidó felkelés is azért tört ki valójában, mert Rómának szüksége volt a Második Templomban felhalmozott hatalmas kincsre? Az elmélettel jelen sorok írója nincs egyedül.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Az elmélet talán elsőre oly szürreálisnak hat, mint a Twin Peaks sorozat, melyben elhangzott a mondat: „Tűz, jöjj velem!” Azonban Róma tüze lehetséges, hogy addig menetelt, míg egy város és egy nép tragédiáját is okozhatta.  De lássuk előbb, mit írt Egyiptom elfoglalásáról Colleen Mccullough írónő regényében, Az októberi lóban!  Igen. Egyiptom!

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Octavianus ugyanis talált okot a háborúra a híres-neves Marcus Antoniussal, azonban hivatalosan Egyiptom ellen indított háborút, melynek élén Antonius szerelme, Kleopátra állt.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Az okot a háborúra – vagyis a casus bellit – fondorlatosan kellett ugyanis megtalálni, hiszen a római közvélemény előtt nem akarta még egy polgárháború látszatát kelteni. Pedig az volt…

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Nos, Mccullough regényében a fiatal Octavianus kifejti egy útitársának, hogy az igazi kincseket róma már felszippantotta a Mare Nostrum – azaz a Földközi-tenger – térségében, egy kivételével. Ez pedig Egyiptom aranya. A párthusok földje és aranya messze van, s ellenük csak a nagy Julius Caesar győzhetett volna. Egyiptom esetében viszont a kincs elérhető távolságra van, mivel a hadsereg nem távolodik el túl messze a Mare Nostrumtól. 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Nos, Kru. 64. után a regénybeli Octavianus által előadott feltételeknek Jeruzsálem felelt meg, egészen pontosan a zsidók Második Temploma (az elsőt még legendás harmadik királyuk, Salamon építtette közel ezer esztendővel korábban), ahol mérhetetlen kincs halmozódott fel. Hogy miként? A válasz az úgynevezett templomadóban keresendő, melyet a diaszpórában élő – azaz a nem Palesztina területén élő – zsidók is fizettek. Ezt Rómában is tudták. A Birodalomnak volt erre rálátása.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Egész pontosan a húsz évnél idősebb izraelita férfiak fizették a templomadót. Általában közösségenként/városonként szedték össze évente és egy küldöttség vitte Jeruzsálembe. A templom fenntartására szánt adó mértéke évi két drachma volt. Tény, hogy jókora kincs halmozódott fel a Második Templomban Nero korára. Azonban Róma tiszteletben tartotta a zsidók vallásgyakorlását, s a kincs a zsidók templomát, végső soron a zsidók istenét illette.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Vajon a római vezetés megkockáztatta volna, hogy csak úgy ráteszi a kezét az egész kincsre, amikor az egész Birodalom területén voltak zsidó közösségek? Milyen hatással lett volna ez a Birodalom békéjére, a rendre? De casus bellit lehet találni, nem igaz?

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

És itt jön a képbe egy másik írónő, M.C. Scott, aki a harcos Boudicáról szóló regénysorozata után a korai keresztény egyház főbb képviselőit, így Pétert és Pált vette górcső alá. A főként Pál – Szaulosz – utolsó éveit merőben extrém színben beállító regénye a Róma A király eljövetele címet viseli. Ennek végén kifejti, hogy a Kru. 64-től 66-ig Judaea helytartójaként működő Gessius Florus működését nehéz nem úgy értelmezni, mint, hogy valójában felkelést akart kirobbantani.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Lássuk akkor hát Josephus Flaviust, aki a kirobbant felkelés egyik vezetőjéből lett aztán a Nero után uralomra kerülő Vespasianus császár (Kru. 69-79.) és fia, a Jeruzsálemet elfoglaló Titus közvetlen udvari körének a tagja, a császár bizalmasa, s ilyen háttérrel írta meg műveit, A zsidók történetét és A zsidó háborút.  Josephus akkor írta műveit, amikor a szidók szent városa és vele a templom már porrá és hamuvá enyészett. Azaz Kru. 70. után.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ezzel kezdődik maga a Masada sorozat is, melyben látni, ahogy lángra kap a Templom. Josephus rehabilitálni szerette volna  a népét, s a félrevesztett fanatikusokat tette felelőssé a felkelésért. Azonban ő maga sem hallgat el bizonyos dolgokat Gessius Florus tevékenységével kapcsolatban. 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Josephus azt írja, hogy Florus a zsidók iránti gyűlöletből igyekezett háborúba taszítani a népet, mert tartott attól, hogy amíg béke van, addig panaszt emelhetnek a császárnál. Így hát napról napra keményebben sanyargatta a népet, csakhogy meggyűlöltesse velük Róma uralmát. De vajon Josephus le merte volna írni, hogy erre esetleg Rómából kapott utasítást Florus? Amikor a Jeruzsálem felett győzelmet arató Flavius-dinasztia belső köréhez tartozott ő maga is?

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Nos, a zavargások és a zsidókkal szembeni atrocitások a tengerparti Caesareában kezdődtek. Az ottani zsinagógát megszentségtelenítő görögök ellen panaszt tevőket Florus bebörtönöztette. Aztán jött Jeruzsálem és a templom. Josephus nem akármit állít, mint azt, hogy Florus „…mintha csak felbérelték volna, szándékosan szította a háború tüzét. Elküldte embereit a templom kincstárába, és kivétetett belőle 17 talentumot, azzal az ürüggyel, hogy a császárnak van szüksége a pénzre. Emiatt általános felzúdulás támadt”.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Tegyük fel a kérdést: mi van, ha a parancs valóban Nero császártól és a birodalmi vezetéstől érkezett és Florusnak egy ponton valóban az lett a feladata, hogy olyan felkelést robbantson ki Judaeában, amely elengedhetetlenné teszi Jeruzsálem elpusztítását? Mi van, ha valóban Florusnak kellett elhintenie a felkelés magvát? Kisajtolnia egy casus bellit? Mi van, ha a tűz, mely Rómában keletkezett, Florus révén Jeruzsálembe érkezett?

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Jeruzsálem romokban

Nyiltan kimondhatta volna Josephus, hogy Róma (is) felelős a felkelés kirobbantásáért? Méghozzá Róma, a császári központ? Nem a helytartó, de a Birodalom császári vezetése? Aligha írhatta volna le! De lehet, hogy belecsempészte a sorok közé az igazságot… talán többet is, mint amennyit a Masszádát elfoglaló Flavius Silva papírra vetett... 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Igazság? Hogy mi az igazság? Nos, a történelmet mindig a győztesek írják, s a győztesek megtalálták Josephusban az erre legmegfelelőbb embert. Aki eltüntethette egy frappáns történetírói munka révén annak nyomait, hogy – a Második Templom kincstárába befolyt temérdek templomadó megszerzése céljából – valójában úgy kellett Rómának a felkelés, mint egy falat kenyér… és tett is érte… Igaz volna? 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ezt döntse el mindenki maga! Jelen sorok írója csak feldobott egy labdát… Mindazonáltal tény, hogy a felkelés átterjedt egész Palesztinára és a rómaiak „kénytelenek voltak” beavatkozni… Masszádát amúgy annak a Galileai Júdásnak a leszármazottja foglalta el, aki annak idején, Nagy Heródes halálakor robbantott ki felkelést Galileában. Aztán végül Masszáda is megadta magát a rómaiak faltörő kosának...

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Galileai Júdástól eredeztethető egyébként a zelóták frakciója, akik fegyverrel is ki akarták kényszeríteni a zsidó nép függetlenségét. Közéjük tartozott a Barabás is, akit Pilatus szabadon bocsájtott a Biblia szerint...

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Nero császár a Britannia sorozatban is szereplő Vespasianusra bízta a felkelés leverését, aki a Nero bukása utáni polgárháborúból győztesen került ki, s már császárként, hadvezérei – köztük Titus fia – révén leverte a zsidó felkelést.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Titus állítólag meg akarta kímélni a Második Templomot, azonban az végül mégis elpusztult. Titus római diadalívén látható, amint a győztes rómaiak a Templom kincseit – köztük a hétágú gyertyatartót, a menorát – viszik a diadalmenetben. A hadizsákmányt.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ja, a pénz! Hogy mennyire szerepet játszhatott Róma politikájában a templomadó megszerzése, azt ékesen bizonyítja Vespasianus császár intézkedése is: minden zsidóra, bárhol lakott, évi két drachma fejadót vetett ki, melyet – éppúgy, mint régen a jeruzsálemi templomnak – most a Capitolium javára kellett megfizetniük. Vespasianus intézkedései egyrészt gazdasági érdeket szolgáltak. Másrészt a Capitolium az a domb Rómában, ahol a főisten Juppiter temploma állt. Vagyis a pénz szimbólikusan a pogány istené lett.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ez pedig azért félelmetes, mert nem mást szimbolizált, mint a zsidók istenének vereségét és a rómaiak és istenük felsőbbrendűségét… a zsidó nép megalázását… Félelmetes, de Róma szemében valóban jajj volt a legyőzötteknek! Nos, Róma évtizedek alatt, de felépült. A háborúban szerzett hadizsákmánynak is köszönhetően. Vespasianus pedig a zsidó rabszolgák munkáját is felhasználva megkezdte a róla elnevezett Amphiteatrum Flavium – vagyis a Colosseum – építtetését, melyet már Titus avatott fel.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Igaz, azt már ő sem érhette meg, amikor Commodus is fellépett Róma lüktető szívében… De ez már egy másik történet… Amúgy Commodus nem a Colosseumban lelte halálát, s nem is Maximus végzett vele... 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Szóval, hamarosan folytatjuk!

Mert Róma örök! Mint a Colosseum!

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A  FILMMŰVÉSZETBE (XXIX. FEJEZET)

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár huszonkilencedik alkalommal! Mert „Róma örök.”  A futás meg néha hasznos... 

rcius idusán a nagy Marcus Antonius is futásnak eredt

A hazai történelemben 1848. március 15-e forradalmi változások kezdetét jelentette.  Különösnek tűnik, ámde mégis igaz: az elmúlt három évezredben számtalan jelentős esemény kapcsolódik a tavasz első hónapjának 15. napjához, március idusához. Közülük az egyik legfontosabb Kre. 44. március idusa és Julius Caesar meggyilkolása, melyet több film és az HBO Róma sorozata is megörökített. 

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

 A merénylők a sorozat szerint Antoniust is meg akarják ölni, ezért menekül el a helyszínről. A valóság azért más. Meg nem akarták ölni, sőt! Egyes vélemények szerint maga is tudott a merényletről,  consulként (a legfőbb közjogi méltóság viselőjeként) azonban neki lett volna joga a senatust összehívni a véres esemény után, ezért inkább elszelelt, mert nem akart azonnal állást foglalni.

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Később amnesztiát eszközölt ki Caesar gyilkosainak, így a derék Julius Antoniusra vonatkozó intézkedései is hatályban maradhattak. Mindazonáltal Caesar, a kiváló képességű államférfi halálával olyan változás vette kezdetét, mely a császárság kialakulásához vezetett. Különös, de a Római Birodalom története során az az esemény is március 15-ére esik, mely közvetlenül a Nyugatrómai Birodalom bukása után jó nagy véres szeget vert a civilizáció koposójába.

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

A 2007-ben készült filmben, Az utolsó légióban láthatjuk, hogy a barbár Odoacer letaszítja trónjáról a Nyugatrómai Birodalom utolsó császárát, Romolus Augustulust. Minderre Kru. 476-ban került sor. Odoacer ezt követően Kru. 493-ig uralkodik, Itália királyaként, azonban az osztrogót Theoderikkel ő sem bír.

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

A Harc Rómáért című, 1968-69-es alkotásban is tiszteletét tevő Theodorik győzedelmeskedik Odoacer felett, majd egy lakomára hívja, ahol aztán kettéhasítja őt. Minderre március idusán került sor. Elmondhatjuk hát, hogy mind a római császárság kezdetén, mind a Nyugatrómai Birodalom történetének végén jelentős szerepet játszik március 15-e. Hogy mi jött aztán Kru. 493. március idusa után? Nos, lassan, de biztosan beköszönött a barbárság kora. A sötét középkor. És vele a permanens pusztulás, pusztítás...

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

És mégis: Róma tovább élt! Mert Róma örök! Lépten-nyomon Róma nyomait hozza elénk idő és tér. 

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Vajon az angol vöröskabátosok előképei maguk a római legionariusok?

Brit Birodalom katonái hajdan egy korszak legkiválóbb harcosai voltak. Egyik ismertetőjegyük a remekbe szabott vörös színű kabát volt, mely kétszáz éven át meghatározta megjelenésüket. Frissen borotvált arccal, kellő méltósággal meneteltek be a történelembe, s a győzelembe... miként elődeik, egy másik birodalom, Róma megtestesítői... 

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Akadtak olyanok, akik egyenesen odáig merészkedtek, hogy a vöröskabátosok közvetlen elődeiként tekintettek a vörös tunicás legionariusokra, párhuzamot vonva a tunica (azaz a legionarius páncélzata alatt viselt ruházat) és a jellegzetes vörös kabát között, mintha egyikből született volna meg a másik... 

Mi ezzel a baj, kérdezhetnénk? Nos, csak annyi, hogy roppant kevés bizonyítékkal rendelkezünk arra vonatkozóan is, hogy a római katonák egyáltalán vörös tunicát hordtak volnaa páncélzat alatt! Nem, hogy ez lett volna az általános viselet! Tegyük persze hozzá: a vörös, mely a vért és az erőt jelképezi, Mars isten színe volt, ő pedig valóban a háború istene a rómaiaknál... tehát meglenne a párhuzam...

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Azonban a vörös tunica azért sem lehetett általános viselet a hadseregben, mert irgalmatlanul legatyásította volna az államkincstárat. Akkor viszont honnan ered, hogy Hollywood vörös köpennyel ábrázolt minden boldog-boldogtalan római katonát, már az '50-es évektől fogva?

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

És honnan ered, hogy az ezredfordulóra már nem csak a a filmekben lett általános viselet a vörös tunica páncél alatt, de már a különböző hagyományőrző csapatok is ebben menetelnek? Nos, azt gondolom, abból kell kiindulnunk, hogy Hollywood elképzelése az ókori Rómáról sok esetben magán hordozta (és hordozza) korunk jelenlegi, vagy a közelmúltig fennálló nagyhatalmainak az arculatát. Így jelent meg az 50-es évek római-bibliai témájú filmjeiben az Amerikai Egyesült Államok, a Harmadik Birodalom, de a Szovjetunió és a Brit Birodalom is.

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Az 1959-es Ben-Húrhoz hasonló áthallásokat a kortársak veszettül értették... Nos, a Brit Birodalomnak kétségkívül az volt a virágkora, amikor vöröskabátosaival a Világ egyötödét uralta. Lehetséges, még ha nem is dönthető el kétséget kizáróan, hogy maguk a brit vöröskabátosok inspirálták a kortárs jelmeztervezőket. 

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Érdekes amúgy, hogy maga a brit hadsereg skarlátvörös egyenruhája is azért szorult vissza (és vált díszegyenruhává), mert a kármin festék drága volt. Ugyanez volt a helyzet a római legionariusok esetében is, akik, pontosan a költségek miatt, olyan skarlátvörös egyen köpenyeket sem viselhettek, mint amelyet kezdettől fogva rájuk akasztottak a filmekben; így az 1961-es Királyok királyában is, ahol az elöl haladó harci szekéren maga Pontius Pilatus helytartó látható, amint Kru. 26-ban épp megérkezik Judaeába.

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

A római katonák Köpenyei amúgy fakó, sárgásbarna színűek lehettek, de van rá bizonyíték, hogy viseltek sötétkék és olajzöld köpenyt is, mindazonáltal Adrian Goldsworthy A római hadsereg története című munkájában rámutat, hogy az is elképzelhető, hogy a különböző rangokhoz különböző színű köpeny dukálhatott. A tunica legvalószínűbb színe azonban a fehér és a piszkosfehér lehetett, mint ahogy azt a Ben-Húrban láthattuk (igaz a filmben egy vörös csík is díszeleg a tunicákon).

Az ezredforduló terméseit nézve elmondható, hogy az HBO Róma sorozata tűnik talán a leghitelesebbnek, már ami a tunica kérdését illeti. Ez a sorozat azért mégis csak ott van a szeren!

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Persze a skarlátvörös köpeny életérzéséből e sorozat alkotói sem vonták ki magukat...  Tény azonban, hogy egyes tisztek, mint az HBO Róma sorozatának Vorenus centurioja (századosa) már megengedhették maguknak a vörös köpenyt. Mindezek fényében, összegezve az eddigieket, több tény is megállapítható. Ha már a köpenyeknél tartunk: tény, hogy az '50-es évektől kezdve hibásan ábrázolják vörös egyenköpennyel a legionariusokat.  

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

STARZ Spartacus sorozata remek kortárs sorozat, azonban tény, hogy a legionariusok nem hordtak egyen kék (piros-kék) tunicát sem. Az sem biztos, hogy minden katona egyforma színű tunicában járt. Tény az is, hogy az '50-es évektől kezdve számos film (viszonylag) helyesen ábrázolja a római legionariusokat a fehér egyes árnyalatait idéző tunicában, de már a Királyok királyában előfordul ettől eltérő árnyalat is, ami aztán kiteljesedik az ezredforduló vörös tunicáiban... jól beül a köztudatba és egyes hagyományőrző csapatok révén a vörös tunica bemasíroz a közönség közé...

Mindezek fényében ki kell mondanunk azt a sajnálatos verdiktet is, hogy a klasszikus és a kortárs római filmek, valamint a római témájú tévésorozatok is nagy valószínűséggel hozzájárultak ahhoz, hogy számos hagyományőrző csoport (tegyük hozzá máris: ez nem mindegyikre igaz!) tévesen jeleníti meg  egyen vörös tunicában és/vagy egyen vörös köpenyben az ókori Róma hadseregét. Valljuk be: a vörös tunica cefetül jól beült a köztudatba! De most már ugorjunk! 

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Vagy mégse? A vörös egyen köpenyes katonáktól úgysem szabadulhatunk!

Az 1959-es Ben-Húr azzal kezdődik, hogy Augustus császár (Kre. 27-től Kru. 14-ig tartó uralkodása alatt) elrendelte, hogy a teljes földkerekség népe megszámláltassék és megadóztassék (mi másért kellene megszámolni a lakosságot). Vagy valami hasonló szöveggel. A lényeg, hogy láthatjuk a Szent Családot, amint Betlehembe igyekeznek, a népszámlálás végett. Mária gyermeket vár... Jézust... 

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

 A film a népszámlálást a Szentírás alapján mutatja be, melynek lényege, hogy mindenkinek oda kellett mennie, ahonnan származott. József, Jézus nevelőapja Betlehembe ment, mert Dávid nemzetségéből származott. Itt született meg Jézus. De mi volt vajon ez a népszámlálás?  Időpontjáról és módjáról máig vitatkoznak a történészek... Így hát vérre menő vitát mostan nem kell itten folytatni! Ami jön, az csak az egyik verzió.

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

 Az ókori Palesztina egy része Kru. 6-ban kerül közvetlen római uralom alá, jóllehet Róma már Kre. 63-ban betette a lábát a térségbe. Augustus császár hosszú uralma alatt a rómaiakkal baráti és szövetségesi viszonyban álló Nagy Heródes volt a zsidók királya, Kre. 4-ben bekövetkezett haláláig. Végrendeletében (melyre Róma rábólintott) felosztotta fiai között a királyságát. Archelaosz kapta Judaeát, s benne Jeruzsálem városát. Végül aztán Kru. 6-ban a császár száműzte őt, a legiok pedig bemasíroztak az általa uralt területekre, köztük Jeruzsálembe.

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Mivel adózási céllal számba kellett venni az Archelaosz uralma alatt állt területeket, ekkor népszámlálásra került sor, azonban ez a dátum távol áll a Bibliában leírt népszámlálás időpontjától, melyre az Evangélium szerint még Heródes életében került volna sor...  Tény, hogy az 1961-es Királyok királyában a Kru. 6. utáni népesség-összeírás verzióját tették magukévá az alkotók.

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

A történet szerint a munkában részt vesz az a római katonatiszt, Lucius is, aki a betlehemi gyermekek lemészárlásába is belekeveredett, Heródes parancsa révén. A népszámláláskor döbben rá, hogy Jézus túlélte Betlehemet, de ezt nem fedi fel, később pedig ő lesz az a római tiszt, aki a keresztfa alatt kinyilvánítja Jézusról, hogy valóban Isten Fia volt...   

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

De térjünk vissza Pontius Pilatushoz, aki Kru. 26-tól volt Judaea helytartója, praefectusi rangban. Közvetlen felettese a szíriai helytartó (legatus) volt. Szíria helytartója volt egyébiránt az a Quirinius is, aki Judaea Kru. 6-os bekebelezése után a népesség-összeírást elrendelte (nem tisztázott azonban, hogy ehhez Józsefnek valóban Betlehembe kellett-e mennie). Szóval... Pilatus. A Királyok királya című film szerint vele tart helytartói helyére a felesége is.  A keresztény hagomány szerint Claudia Proculanak hívták.

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

A Biblia szerint üzenetet küld férjének, amikor az Jézus felett ítélkezik. Az üzenet szerint álmot látott, melynek hatására azt kérte Pilatustól, hogy ne tegyen semmit Jézussal, mert igaz ember. A történet kísértetiesen hasonlít arra a sztorira, amikor a Kre. 44. március idusát megelőző éjjelen a nagy Julius Caesar felesége álmot látott, s az álom nyomán figyelmeztette férjét a veszélyre. Sikertelenül. De vissza Pilátusunk hitvesére, aki a 2004-es filmalkotásban, A Passióban is látható!

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Nos, nem csak az tisztázatlan, hogy valójában hogy hívták Pilatus feleségét, de az is, hogy elkísérte-e a férjét Judaeába.  A neve érdekes elméletek számára nyit kaput. Az ókori Pannonia provinciák (tartományok) történetét regényeiben elénk táró kortárs író, Marcellus Mihály is kutatott a témában, egy Pilatusról szóló regény tervezése kapcsán.

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Marcellus álláspontja szerint a keleti ortodox egyház által szentté avatott Claudia Procula neve felveti, hogy az atyját Claudiusnak vagy Proculusnak hívták, mert a nő örökli az atyja gensének (nemzetségének) vagy ragadványnevének nőiesített alakját. Tegyük hozzá: ebben az esetben azt a verziót kell elfogadnunk, hogy a Claudia Procula név helytálló. 

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

A Királyok királya például a császár lányaként mutatta be őt.  Ez alighanem a Claudia név miatt történhetett, ugyanis ekkor a Julius-Claudius-dinasztia uralkodott Róma felett. 

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Az uralkodónak, a Ben-Húrban integető Tiberius császárnak (Kru. 14-37.) azonban nem volt Claudia nevű lánya, jóllehet Tiberius születésekor a Tiberius Claudius Nero nevet kapta.  Azt is feltételezik, hogy esetleg a császár valamilyen rokona lehetett, s így járhatták ki azt a kegyet, hogy elkísérhette férjét Judaeába. 

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

A másik kortárs író, Spiró GyörgyFogság című regényében egyenesen odáig megy, hogy szerepelteti Pilatus feleségét, de egy szóval sem nevezi nevén. Szegezzük neki a kard... a kérdést: de miért?

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Nyilvánvaló lehet, hogy miért: nem tudni, pontosan hogy hívták Pilatus feleségét. Biztosra ment! (Csak halkan jegyzem meg: egyáltalán létezett Pilatus felesége?) De lássuk most újra a Procula nevet! Pilatus praefectus volt (nem procurator), azonban a Procula név és a procurator cím hasonlósága felveti azt a lehetőséget, hogy eljátszunk vele egy kicsit. Túl hasonló a latin név és a cím. Ha a procurator szó valóban befolyással volt arra, hogy a keresztény hagományban milyen név gyökeresedett meg, mint Pilatus feleségének a neve, akkor ez mégis hogy történhetett?  

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Nos, sokáig úgy tartották, hogy Pilatus procuratorként kormányozta Judaeát, mint a lovagok rendjéből származó helytartó. Aztán 1961-ben az ókori Caesarea kikötőváros romjai között előkerült egy latin nyelvű felirattöredék, rajta Pilatus nevével. A szöveg a történetíró, Tacitus munkájával ellentétesen praefectusként jelöli meg Pilatust. Tacitus pontatlan volna?

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Nos, bonyolítja a dolgot, hogy Claudius császár (Kru. 41-54.) Kru. 53-ban procuratori címmel ruházta fel az addigi praefectusokat. No, de addigra már a mi jó öreg Pilatusunk rég halott volt.... amúgy Kru. 37. Húsvétja előtt már el is hagyta Judaeát. Elképzelhető a kutatások szerint, hogy a Kru. első század végén élt Tacitus a Claudius utáni állapotokat vetítette vissza Jézus korára.

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Elképzelhető az is, hogy a procurator címből alakult ki a keresztény hagyományban a Procula név, azonban ha mindez így lenne, akkor az egész hagyomány Pilatus címének téves meghatározásából fakad. Ha így van, akkor ebben Tacitus is sáros!  De meg ne kövezzenek ezért a gondolatmenetért a latin nyelvészek, please! Mindazonáltal mindebből az következne, hogy Pilatus feleségének a neve nem Procula volt. Persze ez még nem zárja ki se a Claudia, se a Procula nevet. Szóval...

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

...nem kell sírnod Salome! Lejts inkább egy kis táncot!

A Biblia szerint Salome volt az, aki erotikus tánca révén rávette Heródes Antipaszt, hogy fejeztesse le Keresztelő JánostAntipasz is Heródes fia volt, rá apja többek között Galileát hagyta. Testvére feleségét, Heródiást vette el feleségül, ámde Keresztelő János  elítélte őt és Heródiást a frigy miatt.

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Amikor a király születésnapját ünnepelték, Salome tánca hatására a király kijelentette, bármit kérhet tőle a lány. A lány a történet szerint, anyja felbújtására a Keresztelő fejét kérte tálcán... Hogy mi történhetett valójában, arról majd legközelebb, most egyszerűen csak lássuk a táncot, s figyeljük azt a bizonyos színt! No és persze a kiváló alakítást! Ettől minden férfi szíve elolvadna!

Szóval Saloméról, Heródes Antipaszról és a Keresztelőről legközelebb újra szó lesz! Az is kiderül, hogy a Keresztelő lefejezésének időpontjából miként tudjuk kiszámítani Jézus nyilvános működésének kezdő és befejező időpontját.  Vagyis a Királyok királya még visszatér! 

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Szóval, hamarosan folytatjuk!

Mert Róma örök! Akár a szenvedély!

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

De azért ne huszadik századi tölténytáskákkal a mellkasodon!!!

történelem kultúra Legiós tunica vörös szín

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A FILMMŰVÉSZETBE (XXVIII. FEJEZET)

Nagy Heródes történelem kultúra

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár huszonnyolcadik alkalommal! Mert „Róma örök.” 

Nagy Heródes történelem kultúra

Még a transformerek is római neveket viselnek!

Nem csalás, nem ámítás: a transformerek (alakváltók) világa tele van latin-római nevű robotokkal. E nevek pedig – akár – római történelmi személyekhez is köthetők. Ott van mindjárt a jók vezére, Optimus Prime (a legjobb vezér). A névválasztáshoz valószínű, hogy Traianus, római császár (Kru. 98-117) egy címéből nyerhettek ihletet az alkotók.

Nagy Heródes történelem kultúra

Traianus ugyanis – aki az 1968-as koprodukciós filmben, a Traianus oszlopában (Columna) teljes életnagyságban feszít – még életében elnyerte a senatustól az „optimus princeps” (azaz a legjobb császár) címet.

Nagy Heródes történelem kultúra

De ott van Ultra Magnus is, aki rövid ideig Optimus Prime utóda volt a vezérségben. Nevében Pompeius MagnusCaesar egykori szövetségese, harcostársa, majd későbbi ellenfele – köszön vissza.

Nagy Heródes történelem kultúra

Ultra Magnus a történet szerint katonának tartja magát, miként Pompeius is a katonásdit szerette a leginkább… A Magnus (Nagy) jelző pedig tökéletes választás, ha figyelembe vesszük, hogy a robot egy viszonylag nagyobb játék…

Nagy Heródes történelem kultúra

De Ultra Magnus vezérnek történő kiválasztásában visszaköszön az Antoninus-dinasztia utódválasztási szokása is. A Kru. 96-ban, Nervával induló dinasztia Róma fénykorát jelenti. A császárok mindig a legrátermettebbnek tartott személyt választották utóduknak, azaz nem a vérségi elv volt a meghatározó.

Nagy Heródes történelem kultúra

 A jó robotok – azaz az autonóm robot organizmusok (autobotok)vezetői az eredeti képregény szerint is időközönként kiválasztják utódukat, akinek átadják a vezérséget jelképező, ámde komoly erővel is bíró Mátrixot, mely hol program, hol tárgy… akárcsak Róma, mely nem csak egy város, az Urbs, de egy eszme is!

Nagy Heródes történelem kultúra

Ultra Magnus esetében a Mátrix átadására csak Optimus halálakor került sor, ámde a képregényben leírt elv ugyanaz, mint az Antoninus-dinasztia esetében. Tegyük hozzá: nem volt vér szerinti utóduk eme dinasztia császárainak, Marcus Aureliust (Kru. 161-180) kivéve, aki fiát, Commodust (Kru. 180-192) tette meg utódául… véget is ért a „jó császárok” kora…  

Nagy Heródes történelem kultúra

A daliás… pardon… őrült Commodussal gyűlik meg Maximus baja a 2000-es Gladiátorban. A filmnek úgy hírlik, véresen komolyan lesz egy folytatása a közeljövőben… De már nem lesz benne Maximus… a földműves, aki rákényszerül, hogy harcoljon Marcus Aurelius oldalán… Maximus, a katona, aki csak azért harcol, hogy minél előbb véget érjen a harc, s hazatérhessen a családjához… és Maximus, aki megesküdött, hogy bosszút áll családja elvesztőjén, Commoduson… míg él, vagy az után…

Nagy Heródes történelem kultúra

Maximus neve a Gladiátor történetének korábbi, 1964-es feldolgozásában, A Római Birodalom bukásában még Livius volt és a karaktere is más volt, de azért a kapcsolat a két film karaktere között még azonosítható.  Hogy miként lett Livius Maximusszá a Gladiátorra? És kiről kapta a nevét Maximus, a hatalmas alakváltó robot? Ki tudja?

Nagy Heródes történelem kultúra

Volt egy úgynevezett ellencsászár, Magnus Maximus, aki Nagy Theodosius (Kru. 379-395) alatt, Kru. 383-ban lépett fel a császári bíbor megszerzése érdekében. Ennél is érdekesebb azonban, hogy az alakváltó Maximus jellemrajza (ami a ’80-as évekre datálható) számos ponton egyezést mutat a Gladiátor Maximusának történetével.

Nagy Heródes történelem kultúra

A hatalmas robot, Maximus bátor, hősies, s végtelenül erős, önfeláldozó harcos, akinek azonban a leghőbb vágya, hogy soha többé ne kelljen harcolnia. Építésre szakosodott, nem pusztításra, a Gladiátor Maximusa pedig földművelésre. De aztán mindkettejüknek harcolniuk kellett… Vajon esetükben meghatározta volna a robot Maximus a Gladiátor főhősének nevét? Nos, aki kíváncsi, járjon utána! 

Nagy Heródes történelem kultúra

Menetelhet egy darabig, mint a Centurion katonái... Minden esetre a latin-római nevek önmagukért beszélnek! Róma neveket adott a modern gyermekjátékoknak is! De evezzünk immár keményebb vizekre! A gyermekgyilkosságok területére!  Egész pontosan a betlehemi gyermekmészárlásra.... 

Nagy Heródes történelem kultúra      

Nagy Heródes tényleg parancsba adta a betlehemi gyermekek lemészárlását?

Egy ilyen esemény – melyet a Szentírás tár elénk – minden bizonnyal nem kerülte volna el a történetírók, köztük a zsidók történetét megíró Josephus Flavius figyelmét és íróvesszőjét sem. Akkor mégis miben és hol gyökerezik a történet? Honnan ered e kegyetlen és véres tett? És ami még fontosabb: van-e valóságalapja? Nos?

Nagy Heródes történelem kultúra

A Szentírás szerint bölcsek érkeznek Napkelet felől, keresve a zsidók királyát, akinek csillagát látták fenn az égen. Máig vita tárgya, mi lehetett az az égi jelenség, melyet a Biblia után „betlehemi csillagként” hívunk, minden esetre a történet szerint a bölcseket elvezette Betlehembe, ahol a zsidó próféciák szerint a messiás (felkent) – görögül: krisztosz – születni fog, hogy aztán helyreállítsa a zsidók királyságát. 

Nagy Heródes történelem kultúra

A bölcsek előtte azonban kérdezősködtek, ami aztán a rómaiak által elismert, éppen regnáló uralkodó, a rettegett Nagy Heródes fülébe jutott. Titokban magához rendeli a bölcseket, Jeruzsálembe

Nagy Heródes történelem kultúra

A bölcsek és Heródes találkozását láthatjuk az 1965-ös filmben, A világ legszebb történetében is. Heródes kikérdezi őket, mit tudnak, egyúttal tájékozódik az írástudóktól is, így megtudja, hogy a messiásnak Betlehemben kell születnie, a zsidók hajdani királyának, Dávidnak a nemzetségéből. Heródes nem tartozott ide, mégoly ambíciózus volt is...

Nagy Heródes történelem kultúra

Heródest ugyan elismerték a rómaiak a zsidók királyának, már Kre. 40-ben,  – az HBO Róma sorozatában bemutatottak szerint a városba látogat – de tény, hogy világéletében rettegett attól, hogy meg fog születni egy gyermek, aki felnőttként, mint a zsidók legitim királya, igényt fog tartani Dávid trónjára. 

Nagy Heródes történelem kultúra

Heródes maga nem minősült zsidónak az úgynevezett mózesi törvények alapján, a családja Idumaeából származott. Apja, Antipatér arab nőt vett feleségül, azonban a zsidók az anya személyéből vezették le származásukat, következésképp Antipatér ivadékai nem minősültek zsidónak.

Nagy Heródes történelem kultúra

Az Antonius és Kleopátra című regény első magyar fordításában ebből lett egy jó kis nagy kalamajka: Colleen Mccullough írónő szereplője, Heródes ugyanis azt ecseteli, hogy ő „keresztény”… 

Nagy Heródes történelem kultúra

Netes fórumokon vitáztak ezen, de tény, ami tény, a „keresztény” kifejezés a „christianus”-ból ered, s Jézus követőit nevezték így, száz évvel később… De hát pont Heródes hívta volna magát kereszténynek? A gond a fordításból adódhatott.

Nagy Heródes történelem kultúra

Egyszer ugyanis a kezembe került az angol verzió, s ott, ha jól emlékszem a „gentile” kifejezés szerepelt, ami nyersen azt jelenti, hogy „nem zsidó”… De akárhogy is van, az tény, hogy Antipatér, Heródes apja  volt az egyik hadúr, aki Palesztinában a hatalmat gyakorolta azután, miután a rómaiak – Nagy Pompeius vezetésével – Kre. 63-ban bemasíroztak és uralmuk alá vonták a térséget. Igaz nem ilyen rikító pirosban, mint az 1961-es Királyok királyában...

Nagy Heródes történelem kultúra

Nos, Heródes elvette feleségül Mariamnét, aki a Hasmóneus-dinasztiából származott. Ez a dinasztia a Makkabeusoktól eredt, akik a római megszállás előtt uralkodtak a zsidók felett, abban a röpke időszakban, amikor függetlennek mondhatták magukat (a Krisztus előtti második századtól Kre 63-ig). Végül aztán őt magát ismerték el a rómaiak a zsidók királyának, ami cliens-királyi (rómaiakkal szövetséges és baráti viszonyban álló uralkodó) pozíciót jelentett, amire szüksége is volt Rómának, a keleti, párthus fenyegetés miatt. 

Nagy Heródes történelem kultúra

Ezt a cliens-királyi státuszát Heródes az után is megőrizte, hogy a Kleopátra bűvkörébe került Marcus Antoniust, akivel szoros szövetséget ápolt (még a jeruzsálemi erőd is Antonius nevét viselte) legyőzte Octavianus, aki Kre. 27-től Augustus császár néven a Római Birodalom egyedüli ura lett.

Nagy Heródes történelem kultúra

De vissza a napkeleti bölcsekhez, akik már az 1959-es Ben-Húr elején eljutnak a csillagot követve a betlehemi jászolhoz, amely az újabb kutatások szerint egy sziklába vájt, barlangszerű struktúrában lehetett, ami azonban a felette lévő házhoz kapcsolódott. Itt tartották a háziállatokat.

Az 1961-es filmben, a Királyok királyában is megérkeznek Betlehembe . A filmben a megjelenésük valamelyest hasonló ahhoz, ahogy a Ben-húrban debütáltak, de azért ez egy másik film...

Nagy Heródes történelem kultúra

Aztán jön 1965 és A világ legszebb története. Ebben a filmben – hasonlóan a Szentíráshoz – Heródes úgy küldi Betlehembe a bölcseket, hogy ha megtalálják a gyermeket, akkor tudassák vele, hogy ő is hódolhasson neki. Ha az esemény valóban megtörtént, a bölcsek akkor sem hihettek a királynak, hiszen a Biblia szerint álmot láttak és más úton tértek vissza hazájukba.

Nagy Heródes történelem kultúra

A filmben természetesen Heródes parancsot ad, hogy kövessék a bölcseket… Így Heródes hírül kapja, hogy a bölcsek Betlehembe mentek! Ahonnan a Messiás eljövetele várható… és parancsot ad a betlehemi gyermekek lemészárlására. A Királyok királyában rómaiakkal végezteti el ezt a munkát, de az eredmény egy és ugyanaz. De vajon van valóságtartalma a történetnek? Megtörténhetett? Kérdezhetnénk... van felelet? 

Nagy Heródes történelem kultúra

Nos, valószínűleg nem történt meg. Történetírói munkákban nincsen nyoma, azonban ha legendaként tekintünk rá, akkor máris megleljük eredetét a valós történelmi események között. Augustus állítólag azt a görög szójátékot mondta Heródesről, hogy inkább szeretne a disznaja („hüsz”), mint a fia („hüiosz”) lenni. A disznókat ugyanis a zsidók – vallási okokból – tisztátalannak tartották, s mint ilyent, nem fogyasztották el. Vagyis a disznók biztonságban voltak Heródes udvarában, nem úgy a saját fiai… saját gyermekei…

Nagy Heródes történelem kultúra

Heródes ugyanis Kre. 7-ben meggyilkoltatta Mariamnéval közös két legnagyobb fiát, s azok több száz követőjét. A meggyilkolt fiúk a trón várományosai voltak, s az volt a vád ellenük, hogy összeesküvést szőttek az apjuk ellen. Később a király Mariamnét is megölette… Nem sokkal halála előtt, Kre 4-ben adott parancsot a harmadik fiú, Antipatér meggyilkolására. 

Nagy Heródes történelem kultúra

Mivel ezek az események még Heródes Kre. 4-ben bekövetkezett halála előtt, de már Jézus feltételezett születése után történtek, elképzelhető, hogy a saját gyermekeinek és követőinek lemészárlása jelenik meg a Bibliában is, a betlehemi gyermekek lemészárlásának történetében… 

Nagy Heródes történelem kultúra

A karácsonyi bejgli illatába rothadó holttestek bűze vegyül  

A világ legszebb történetében Heródes halála után akkora lázadás tör ki, hogy még a Rómát jelképező sast is letaszítják az egyik kapu fölül. Heródes életben maradt fiai, köztük Heródes Antipász Római segítséggel úrrá lesznek a káoszon, de a sztori szerint a rómaiak bejönnek az országba, rendet teremtenek, s Júdaeát közvetlen római fennhatóság alá helyezik, helytartóval az élén.

Nos, ez egy kicsit máshogy ment. Tény, hogy Kre. 4-ben, de még közvetlen Heródes halála előtt zavargás tört ki Jeruzsálemben, s még az arany sast is letaszították a király által kibővíttetett zsidó templom, az úgynevezett Második Templom kapujáról.

Nagy Heródes történelem kultúra

A római uralom jelképét maga Heródes rakatta ki. Az elkövetőket élve megégették… Aztán bekövetkezett Heródes halála. Végrendeletében – melyre Augustus császár is áldását adta – három fia közt osztotta fel az uralma alatt álló területeket.

Nagy Heródes történelem kultúra

A Bibliában is szereplő Heródes Antipász lett Galilea (és benne Názáret), valamint a Jordán folyón túli területek ura, Archelaosz lett Judaea uralkodója, Fülöp pedig a Genezáret-tótól északkeletre lévő területeket kapta meg. A tó ismerős lehet a Bibliából is...

Nagy Heródes történelem kultúra

Ez idő tájt, még Kre 4-ben robbant ki Jeruzsálemben az a zavargás, amely A világ legszebb történetében szerepel, s a filmmel megegyezően valóban római legiok vonultak be Szíriából, Varus vezetésével, de Judaea – azaz Archelaosz területe – még ekkor sem került közvetlen uralom alá. Minderre Kru. 6-ban került sor, Archelaosz kegyetlensége és alkalmatlansága miatt. Augustus száműzte Achelaoszt a messzi Galliába, Judaea pedig, s benne Jeruzsálem, s a templom, közvetlen római uralom alá került.

Nagy Heródes történelem kultúra

A Szentírásban az olvasható, hogy Jézus és családja a betlehemi mészárlások elől Egyiptomba menekült, s csak Heródes halála után tértek haza Názáretbe. Názáret közelében azonban ott állt a hegyen Sepphoris városa, a régió adminisztratív központja. Ma rommező...

Nagy Heródes történelem kultúra

Kre 4-ben, amikor Jeruzsálemben is elszabadult a pokol, egy bizonyos Galileai Júdás, aki a történetírás szerint király szeretett volna lenni, behatolt az ottani királyi palotába, annak is a fegyverraktárába. A megszerzett fegyverek birtokában Galilea is lángokba borult, azonban a bemasírozó rómaiak földig gyalulták Sepphoris városát is, s aki ellenállt, keresztre feszítették. Kemény idők jártak...

Nagy Heródes történelem kultúra

Ha tehát Jézus és családja Heródes halála után tért vissza Názáretbe, lehetséges, hogy még láthatták a kereszten rothadó hullákat, s a hajdani Sepphoris füstölgő romjait… Názáret ugyanis Sepphoris mellett van...

Nagy Heródes történelem kultúra

A várost Heródes Antipász újjáépítette ugyan, azonban Galilea pusztulása szükségképpen magával hozza, hogy a karácsonyi történetnek bizony vannak ki nem mondott, ámde mégoly megrázó eseményei is…

Nagy Heródes történelem kultúra

Heródes Antipászt ott feszít mind a Királyok királyában, mind pedig A világ legszebb történetében, s mindkettőben kivégezteti Jézus előfutárát, Keresztelő Jánost. Hogy János halálában milyen szerepe volt Salome táncának, az legközelebb kiderül!

Nagy Heródes történelem kultúra

De szó lesz a Bibliában szereplő népszámlálásról is, mely a történet szerint Máriát és jegyesét, Józsefet Betlehembe vitte, ahol végül Jézus megszületett.

Nagy Heródes történelem kultúra

Szóval hamarosan folytatjuk!

Mert Róma örök, akár a lenyugvó, ámde újra és újra felkelő Nap! 

Nagy Heródes történelem kultúra

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Nagy Heródes történelem kultúra

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Nagy Heródes történelem kultúra

Azért ordítani nem kell!

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A FILMMŰVÉSZETBE (XXVII. FEJEZET) 

 
Nagy Heródes történelem/kúltúra

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár huszonhetedik alkalommal! Mert „Róma örök.”

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Az HBO Róma sorozatának Titus Pulloja – bármily impulzív volt is – nem volt egy rutinos rabszolgatartó róka

Ismerős az a sztori a sorozat első évadából, amikor a főhős katona, Pullo felszabadítja szíve hölgyét, a bájos rabszolganőt, Eirenet, hogy elvegye feleségül? Tudja valaki, mi következik ezután? Nos, elárulom: megjelenik a lány szintén rabszolga vőlegénye, s köszönetet mond a zordon tekintetre váltó harcosnak… 

Azt hiszem, nem kell sok fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, mi történik ezután: Pullo egy oszlophoz csapkodva zúzza csontszilánkos és véres masszává a fickó koponyáját… A gond ott kezdődik, hogy a rabszolga a katonatársának, Lucius Vorenusnak volt a tulajdona. Vorenus ekkor már rabszolgatartó pater familiasnként viselkedik, aki védi a tulajdonát (ami felett persze ő maga élet-halál ura). Jól össze is különbözik a két hajdani harcostárs, s egy időre el is válnak az útjaik. De persze nem végleg...

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Ennél fontosabb azonban, hogy Eirene is meggyűlöli Pullot, s egy ízben meg is próbálja ölni… végül persze megbocsájt neki, s hozzámegy Pullohoz, immár szabad emberként.

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Azonban belehal a szülésbe, mert Pullo egyik alkalmi szeretője megmérgezi… persze, csak azután, hogy Eirene meg akarta verettetni a nőt Pulloval... aztán annak az alkalmi szeretőnek is csúfos vége lesz… mert hát ez mégis csak a vér és a szex hona: az Örök Róma!

Nagy Heródes történelem/kúltúra

De vissza Eirene és Pullo kapcsolatának az elejére! A Róma sorozat kezdete berobbant bennünket a hatalmas véráldozattal járó polgárháború kellős közepébe: Kre. 49-et írunk, Caesar átlépi az Itália határát jelentő Rubicont, s megkezdődik az ádáz küzdelem közte és hajdani szövetségese, az immár öreg, s levitézlett Pompeius Magnus között. Legalábbis öregnek és levitézlettnek ábrázolták... Nem is húzza soká...

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Nos, sokan menekülnek el a városból. Rómában a káosz lesz az úr. Mielőtt azonban erre sor kerülne, mielőtt Caesar – Menandroszt idézve – elvetné a kockát, és seregeivel megindulna, egy fiatal rabszolganő szökik meg egy bizonyos Marius Dolabella házából… vagy talán elrabolták… pontosan nem tudni, minden esetre a Forum Romanum kikiáltója szerint búsás jutalmat fog kapni az, aki visszahozza.

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Mindebből feltételezhetnénk, hogy igencsak vonzó teremtésről van szó a szökött rabszolganő esetében, azonban az is tény, hogy a római jog szerint, ha a tulajdonos saját maga kerestette a rabszolgáját, akkor jutalmat kellett felajánlania, amely a jogtudósok szerint peresíthető volt. Hogy mi lett a sorsa a szökött rabszolganőnek, nem tudjuk, mindazonáltal a későbbiekben immár Pullo kedvesét, Eirenét láthatjuk, amint – enyhén sunnyogva – bandukol szegényes motyójával az országúton… aztán Pompeius emberei elrabolják őt.

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Persze mindezt csak az után teszik, hogy kifosztották az államkincstárat, s annak aranyával vezérük után iramodtak. A munka teljesítve, jöhet a szórakozás! A történelem rideg valósága, hogy Pompeius és a köztársaságpártiak akkora káoszban menekültek Rómából – persze csak taktikailag, hogy Keleten szervezzék meg erőiket –, hogy az államkincstár ott maradt Rómában, s így Caesar rátehette a kezét.

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Az HBO Róma sorozatával megegyezően ekkor valóban Cornelia Metella volt Pompeius felesége, Caesar lányának, Juliának a halála után, azonban a nő nem volt olyan karakán, hogy figyelmeztette volna Magnust a kincstár kiürítésére. De maradjunk most a sorozatnál! És a gyönyörű Eirenénél!

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Amennyiben Eirene volt az a szökött rabszolganő, akkor valószínűsíthető, hogy szökésének oka az is volt, hogy – mint beszélő szerszámot, eszközt, kit a rómaiak semmire sem tartottak, pusztán tárgynak – gazdája szexuálisan alaposan kihasználta. Eirene a történet későbbi részei szerint germán származású volt, Adela néven látta meg a napvilágot a Rajnán túl, a germán nép pedig köztudottan szabadságszerető volt.

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Amikor például a rómaiak kevesebb, mint száz évvel korábban legyőzték az Itáliába betörő germánokat, több ezer germán nő követett el öngyilkosságot, csakhogy ne váljanak a rómaiak rabszolgáivá.  Nos, hiába is menekült Eirene, Pompeius emberei az úton meglátták, s – csak úgy – elrabolták… valószínűsíthetően azért, hogy szexuálisan kizsákmányolják… de aztán Pullo megmenti őt...

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Pullo és Eirene véletlenül találkoztak. A lány elrablói nem eresztették volna értékes túszukat egy percre sem, akárcsak a szekéren lévő aranyat! Az arany letakarva, a lány meg odakötözve az aranyat szállító szekerük végéhez. Így talált rájuk Caesar előőrse, Vorenus és Pullo vezetésével. És lett egy kics csetepaté...

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Pullo a harc után kiszabadítja a lányt, de érdekes módon nem tisztázott, hogy miként válik aztán a rabszolgává, jóllehet Eirene a későbbiekben valóban rabszolgaként tekint magára.

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Ha a lány Dolabella tulajdona volt, akkor Pullonak vissza kellett volna őt szolgáltatnia, vagy átadnia a hatóságoknak. Ha a tulajdonos nem jelentkezik, a rabszolgát eladják, a vevő azonban nem vált tulajdonossá ekkor, mert a rabszolga korábbi gazdája három évig peres úton visszakövetelhette a tulajdonát. Pullonak szerencséje volt. Eirenét senki nem követelte rajta, de azért a kincstár aranyát, amire rátette a kezért, át kellett adnia a derék Juliusnak...

Szóval előfordulhat, hogy Pullo szökött rabszolgát mentett meg és bujtatott, sőt, mi több, önhatalmúlag birtokolta... kvázi mint rabszolgáját. Ettől azonban tulajdont nem szerezhetett felette, így később fel sem szabadíthatta volna őt szabályosan… tegyük hozzá: nem feltétlenül úgy bánt vele, mint egy rabszolgával, s szerelmes is volt belé... a maga egyszerű módján...

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Egy ízben szexuálisan ki is zsákmányolta, mielőtt felszabadította volna… Az őt játszó színésznő az egyetlen a sorozatban, akit nem mutatnak vetkőzni szex közben… Ha viszont Eirene azelőtt mégsem volt rabszolga, hogy Pompeius emberei elrabolták volna, akkor nem taszíthatta volna ilyen jogi státuszba őt Pullo sem! De hát… polgárháború volt…

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Egy polgárháború zűrzavarában pedig előfordulhatott az is, hogy az a bizonyos Dolabella – aki nem azonos azzal a Publius Cornelius Dolabellával, aki Caesar halála után a legfőbb közjogi méltóságot, a consulatust is elnyerte – már nem kerestette, mert, lehet, hogy már halott volt... de ki tudja, az is előfordulhatott, hogy egy védtelen lányt rabszolgává tegyenek… ahogy később Vorenus lányait is eladták prostituáltaknak…

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Tény, ami tény, Eirenével Pullo nem rutinos rabszolgatartó rókaként viselkedik, s az egyetlen esetet leszámítva nem is zsákmányolja őt ki, hanem szerető gondoskodással, emberként viselkedik vele, ami távol állt a korban egy rabszolgatartótól. Sajnos! Mondhatnánk mai szemmel... Nos, a rideg valóság az, hogy a római időkben  egy rutinos rabszolgatartó azt is megte(he)tte volna, hogy infibuláltatja a lányt, elejét véve annak, hogy mással légyottra keljen, amíg ő távol van – tegyük hozzá gyorsan: a légyott a feltételezések szerint meg is történt Eirene és Vorenus rabszolgája között.

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Az infibuláció révén a női rabszolgák szeméremajkait egy szeggel vagy tűvel (fibulával) összekapcsolták, megakadályozandó a terhességet, de mindennemű szexuális aktivitást is. Vagyis, a női nemi szerv csonkítását sajnos már a rómaiak is alkalmaztáknem minden jó tehát, ami római, mondhatnánk, azonban a komoly fájdalmakkal járó szokás eredete az ókori Egyiptomba nyúlhat vissza… Hasonló módszert alkalmaztak a férfi rabszolgák fitymája esetében is…

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Minden esetre Pullo valószínűleg jobban szerette Eirenét, mintsem ezt tette volna vele, s később, amikor már Eirene is megbékélt (már amennyire lehetett), hozzáment Pullohoz. Tegyük hozzá máris: ennél jobb lehetőséget úgysem kínált volna számára az akkori élet.

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Ez a rideg realitás! Utána azonban valóban árnyékként követte férjét, volt, amikor aggodalmaskodott is a jövő felett, s kicsit ki is nyílt a csipája... a maga csípős, szarkasztikus módján, Pullonak is be-beszólt egy-egy jól időzített félmondatot... Tudván, mire képes az ura, az egyik rabszolgát is meg akarta verettetni vele (lám csak, hogy megérezte a társadalmi helyzetének változását), de ezt a rabszolgát, ahogy már szó volt róla, Pullo végül alkalmi szeretőjévé tette... Eirene ezt sosem tudta meg, hamarosan megtért az árnyékvilágba...

Nagy Heródes történelem/kúltúra

A történet szerint halála előtt gyermeket is várt, azonban ez a történetszál a sorozat kaszálásának áldozata lett. Az írók megkapták az ukázt, hogy nem lesz harmadik évad (a költségek miatt), ezért le kell zárni a sorozatot. Így esett, hogy Eirene már akkor gyermeket várt, amikor Kre. 42-ben két csatában legyőzik Caesar gyilkosait a messzi Philippinél, de még akkor is terhes, amikor Heródes két év múlva Rómába érkezik, hogy elismertesse magát a zsidók királyának

Nagy Heródes történelem/kúltúra    

Róma beteszi a lábát a Szentföldre

A bibliai témájú filmekből sokan hallottak már róla, hogy Jézus keresztre feszítése idején az ókori Palesztinát a hódító Róma uralta, születésekor pedig Nagy Heródes volt a zsidók rettegett királyaIudaea provincia története azonban még Pompeius keleti hódításai idején vette kezdetét.

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Erről szól az 1961-es film, a Királyok királyának nyitánya, mely rögvest az arcunkba is tolja, hogy a római legiok Kre. 63-ban sáskajárásként tarolták le a Júdeai királyságot. A filmben a római hadvezér, Pompeius seregei három hónapos küzdelem után beveszik Jeruzsálemet.

De álljunk meg egy pillanatra! És bővítsük ki a kört! A rómaiak beveszik a várost, melyet a zsidók második királya, Dávid tett fővárosává. Dávid király alakját idézi meg az 1985-ös Dávid király című film, Richard Gere legendás alakításában. Micsoda nő van vele!

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Dávid egész pontosan az egységes Izraeli Királyság második királya volt, mely államalakulat körülbelül Kre. 1020 és 930 között állt fenn. Ő vitette új fővárosába a zsidók Istennel való szövetségét jelképező Frigyládát, ámde templomot már utóda, Salamon építtetett. 

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Az 1959-es Salamon és Sába királynőjében az alkotók jól érzékeltetik, mennyit fejlődött és gyarapodott a királyság Salamon uralma alatt. Azért enyhe túlzásokba estek...

Nagy Heródes történelem/kúltúra

 A Salamon által emeltetett Első Templom a kutatások szerint sem építészetileg, sem stílusjegyeit, sem nagyságát illetően nem emelkedett ki a kortárs pogány templomok közül, ámde ezen az állításon még van, hogy vitatkoznak, szóval jelen sorok íróját senki ne kövezze meg!

Nagy Heródes történelem/kúltúra

A Szentírás szerint a messzi földön élő Sába királynője hallott Salamon legendás gazdagságáról és bölcsességéről és meglátogatta őt… a többit mindenkinek a képzeletére bízom...

Nagy Heródes történelem/kúltúra

 Minden esetre a filmben szemtanúja lesz a híres salamoni döntésnek. Két nőnek egy időben voltak gyerekei, de az egyiküké meghalt éjszaka; vita tárgya lett, hogy melyiküké és így az ügyet a király elé vitték.

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Salamon azt parancsolta, hogy felezzék el az élő gyereket, azaz vágják ketté. A hamisan tanúskodó nő belement, azonban az igazi anya inkább lemondott volna a gyermekéről, s odaadta volna a másiknak, csakhogy gyermeke életben maradhasson.

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Így derítette ki a bölcs Salamon, hogy kié a gyermek. Nos, Salamon halála után birodalma szétesett. Az egységes Izrael két részre osztódott: az északi Izraeli Királyságra, melyet Kre 722-ben az asszírok semmisítettek meg, s a déli, szegényebb Júdai Királyságra, Jeruzsálem központtal. Ez Kre. 586-ig állt fenn, a babiloni megszállásig. Jeruzsálemet és az Első Templomot földig rombolták, lakóit elhurcolták. A Dávid királyban is látható Frigyláda az idők során eltűnt…

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Jeruzsálem elpusztulásával kezdetét vette a zsidó nép úgynevezett babiloni fogsága. Amikor azonban a perzsák Kre 538-ban megsemmisítették a babiloni birodalmat, a zsidók hazatérhettek őseik földjére… korlátozott önállóságot élvezhettek… felépülhetett a templom is.  A perzsák uralma után jött azonban Nagy Sándor...

Nagy Heródes történelem/kúltúra

...nyomában pedig a Szeleukida Birodalom.  Terjedt a hellenizmus, s üldözni kezdték a zsidó vallást. Makkabeus Júdás vezetésével felkelés tört ki, melynek nyomán Kre. 167-63. között a zsidók független királyságban élhettek. Aztán Róma – Pompeius képében – bemasírozott az életükbe… Pompeius egyenest a „Szentek Szentjébe”

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Pompeius Jeruzsálemben

A Királyok királya című filmben a derék narrátor jó sok információt tolt a buzgó néző képébe, de legalább az informatív sztori akció dús is – a kornak megfelelő mértékben. A díszlet azért nem teljesen tükrözi a valóságot, de azért ne vigyük túlzásba igényeinket! Különben...

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Persze a római légiósok nem viseltek olyan típusú pajzsot, mint a filmben. Pajzsuk a scutum volt, ez a vállmagasságig érő, körív mentén hajtott, négyszög alakú formát öltő eszköz. Szóval nem ilyen volt, csak átvehették a kellékesek egy más korban játszódó filmből... A scutum azért klasszisokkal jobb! Ugye?

Nagy Heródes történelem/kúltúra

A pajzshoz a Krisztus előtti második évszázadtól láncing is dukált, azaz a páncéljuk nem a lorica segmentata (lemezpáncél) volt ebben a korban. Végképp nem egy nadrágtartós verziójura lebutított változata… De hát, ez csak egy film…

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Nos, a narrátor elmeséli nekünk, hogy a rómaiak seregei három hónapos küzdelem után bevették Jeruzsálemet, s áttörve a kapun vérfürdővel mosták le a harcok porát. A város lakói úgy hullottak, mint a búzakalász az aratás idején…

Nagy Heródes történelem/kúltúra

És mi is történt valójában? Nagyjából ugyanez. Pompeius ez idő tájt hódoltatta seregeivel Kis-Ázsiát, Szíriát és Palesztinát. Háromhavi ostrom után bevette Jeruzsálemet és tizenkétezer zsidót mészároltatott le. Sábát napján támadt, amikor tudta, hogy a vallásos zsidók nem fognak védekezni... 

Nagy Heródes történelem/kúltúra

A történetíró, Josephus Flavius szerint Pompeius pontosan Jom Kippurkor – az Ítélet Napján, vagyis a zsidó vallás egyik legnagyobb ünnepén, a szombatok szombatján, amikor a vallásos zsidók huszonöt órás böjtöt is tartanak – megszentségtelenítette a zsidók templomát is. Sok mindent elért, hadvezérként, de Caesar később túlszárnyalta őt... Vagy mégsem?

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Nos, akárhogy is, Pompeius Kre 63-ban belépett a templom legbensőbb szentélyébe, a „Szentek Szentjébe” is, ahol az ősidőkben az azóta már elveszett Frigyládát is őrizték. Ide a főpap is csak évente egyszer, Jom Kippurkor léphetett be. Mindezek fényében feltételezhető, hogy Pompeius szándékosan lépett be a legbensőbb szentélybe a nevezett napon. Az biztos, ez nem a világ legszebb története... vigaszul szolgáljon azonban, hogy a Világ legszebb története című, a Királyok királyával rivalizáló 1965-ös filmopusban jobban kidolgotott a templomegyüttes díszlete...

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Érdekes módon ábrázolja Pompeius templomba történő behatolását Colleen Mccullough, Caesar asszonyai című regényében. Az ő sztorija szerint Pompeius meggondolja magát és nem megy be a legbensőbb szentélybe, ahol abban az időben már gyakorlatilag sok minden nem volt… hát, mit mondjak, nem kutatott eleget az írónő? Heródes biztosan kivégeztette volna ezért a komoly mulasztásért... 

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Minden esetre Pompeius révén Palesztina római ellenőrzés alá került, s a hadurak közül kiemelkedett Antipater, majd annak fia, Heródes, akit a rómaiak Kre 40-ben elismertek a zsidók királyának, jóllehet valójában nem volt vér szerinti zsidó, hanem Idumaeából származott. A világ legszebb történetében csupasz képpel adja ki a betlehemi gyerekek meggyilkolására vonatkozó parancsot... volt bőr a képén...

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Valós tény, hogy csakugyan rettegett egy olyan gyermek születésétől, aki majdan a zsidók legitim királya lehet.  A Biblia szerint lemészároltatta a betlehemi gyermekeket is, amikor hírét vette, hogy megszületett a zsidók királya. A Királyok királyában érdekes mód Luciusszal, egy római tiszttel s az embereivel végezteti el a piszkos munkát...

Nagy Heródes történelem/kúltúra

 Lucius későbbi élete során találkozik Jézussal… De vajon tényleg megtörtént a betlehemi gyermekgyilkosság? Nos, mindez már egy másik történet… talán a következő… Szóval, hamarosan folytatjuk! Mert Róma örök! A folytatásban újra itt lesz a Királyok királya is!

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre! 

Egyenest Salome karjaiba...

Nagy Heródes történelem/kúltúra

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A FILMMŰVÉSZETBE (XXVI. FEJEZET)

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár huszonhatodik alkalommal! Mert „Róma örök.”

Örök, mint az a rejtély, hogy miért hagyta ott Kojak a jól tejelő római helytartóságot egy New Yorki-i melóért? 

Nem más, mint Telly Savalas, a híres Kojak tévésorozat címszereplő hadnagyát alakító színész formálja meg a Kru. 26-ban Judea élére került helytartót, Pontius Pilatust az 1965-ben debütáló bibliai témájú filmben, A világ legszebb történetében. A nyalókát nem ismerte az akkori római világ, ámde Savalas éppoly kemény, robosztus és könyörtelen, akárcsak az általa később eljátszott Kojak hadnagy karaktere.

És valljuk be: történelmileg hitelesebb Pilatust alakít, mint az evangéliumok vívódó Pilatusa. Ez vélhetően a film alapjául szolgáló regénynek is köszönhető, Fulton Oursler 1949-es művének. De mire abból film lett… az előkészületek ugyanis – beleértve a forgatókönyv megírását – jó pár évig elhúzódtak. Azért végül csak kimondhatta a századost alakító western hős, John Wayne, a kereszt alatt állva, hogy „Ez az ember valóban isten fia volt.”

A Jézust alakító ember pedig nem volt más, mint a híres Max von Sydow, aki A nyomozás című 2006-os filmben már a Jézus keresztre feszítésekor regnáló Tiberius császárt (Kru. 14-37.) alakítja. A képen természetesen még Jézus szerepében látható.

Később, ha nem is Jézus, de az őt megformáló színész extra meglepetésként a Star Wars világa felé is kikacsint… Ébredt az erő... jöttek a róm... azaz a birodalmiak... azaz az Első Rendiek... 

Carrie Bradshow „Mr. Big”-je is Róma felé kacsintgatott?

Ugorjunk gyorsan kétezer évet az időben, a folyton nyalókázó Kojak utáni érába! A nyalókáról... szóval... mostan nem lesz itten fotó... Szóval, azt hiszem senkinek sem kell hosszasan ecsetelnem, milyen nyalánkságokat is vitt végbe a Szex és New York sorozat két főhőse, Carrie és az elkötelezettségre alkalmatlan, gazdag férfiszemét, „Mr. Big” az ágyban… és nem csak az ágyban...

Azt azonban már valószínűleg kevesen tudják, hogy a nevezett vezérhím egy másik vezérhím, a nagy Julius Caesar lányával (is) megcsalta a hírös-neves főhősnőt. Vele:

Egészen pontosan arról van szó, hogy a „Mr. Big”-et alakító színész a 2002-ben forgatott Julius Caesar című film egyik főszereplőjének, a Nagy Pompeiusnak a bőrébe is belebujt, s mint ilyen, elvette akkori politikai szövetségesének, s későbbi ellenfelének, Caesarnak a lányát. Nagyban játszott, a római sas árnyékában...

De haladjunk csak szépen sorjában! A 2002-es Julius Caesar nem Shakespeare művének filmes adaptációja, ámde igencsak érdekes megoldásokkal találkozhatunk benne. Erről is csak szépen sorjában, mindazonáltal érdekes egy röpke pillantást vetnünk az alkotói, egészen pontosan a színészgárdára!

Carrie szeretőjén kívül itt találjuk a brancsban Rex felügyelő első gazdáját, Moser felügyelőt is, aki Caesar egyik gyilkosát, Cassiust alakítja.

De itt látható Caesar ádáz ellenfele, Cato senator szerepében maga a színészlegenda, Christopher Walken, akiről talán elég csak annyit mondani, hogy némi köze van A szarvasvadászhoz

És milyen találó a szerep: Cato öngyilkos lett, miután Africában Caesar győzedelmeskedett felette. Egész pontosan felvágta a hasát és kitépkedte a saját beleit… De ha már ilyen gyomorforgatóan illusztris társaságba kerültünk, nézzük  meg inkább, mivel is kezdődik a Julius Caesar!

Rómában járunk, Kre. 82-ben. Épp hazatér Rómába Keleten vívott harcai után a patrícius származású, konzervatív politikus és hadvezér, Lucius Cornelius Sulla, akinek neve nem csak azzal forrott össze, hogy korábban ádáz polgárháborút vívott a néppárti Gaius Mariusszal.

Ez még csak a kezdet volt! Sulla tudniillik kegyetlen módszert választott arra, hogy megszabaduljon valós, vagy vélt politikai ellenfeleitől. Miután az Itáliában vívott csatákban legyőzte ellenfeleit – a korábban elhunyt Mariusról elnevezett marianusokat – feleleveníttetett egy ősi jogintézményt, a dictator intézményét.

Sulla – mint dictator –, korlátlan hatalma birtokában listát állított össze a néppártiakból és támogatóikból (ez volt a hírhedt proscriptio). A listán szereplőket bárki megölhette következmények nélkül, vagyonukat elkobozták, utódaikat pedig megfosztották politikai jogaiktól.

Sullát ez idő tájt a fiatal, feltörekvő Pompeius támogatta, aki a dictatornak tett szolgálatai révén diadalmenetet (triumphust) is tarthatott és elnyerte a Magnus (Nagy) utónevet.

A „Mr. Big” által alakított karakter azonban túl kifinomult és bölcselkedő lett, s valószínűleg kevesebb köze van ahhoz a történelmi személyhez, amilyen Pompeius abban az időben lehetett. 

Jó kérdés persze, hogy az a durva, tudatlan és erőszakos „Henteskölyök” lehetett-e, mint akinek Colleen Mccullough írónő ábrázolta Fortuna kegyeltjei című regényében. Mindazonáltal közvetve sem volt köze Sulla halálához, mint ahogyan a Julius Caesar című film sugallja. Ténykérdés azonban, hogy a Sullát alakító színésznek, Richard Harrisnek ez volt az egyik utolsó munkája. Sajnos…

Dumbledore nem birtokolta a bölcsek kövét, de filmjeiben tovább él…   

Richard Harris már legenda volt, amikor elvállata a Harry Potter sorozat Dumbledore professzorának, a Roxfort boszorkány- és varázslóképző szakiskola igazgatójának a szerepét. Egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az unokája kerek perec közölte vele: ha nem vállalja el, többé nem áll vele szóba.

Így esett hát, hogy miután Harris befejezte a Gladiátor munkálatait, letette a császári bíbort (ha valakinek nem esne le: ő maga volt Marcus Aurelius császár) s két film erejéig ő lett a varázsvilág egyik leghíresebb iskolájának igazgatója. Utána újra kellett castingolni, ahogy a fenti kép is mutatja, hiszen Dumbledore minden Harry Potter-filmben szerepel, Harris viszont már nem élt.

Mielőtt azonban Marcus Aurelius végleg elmasírozott volna, Róma újfent bemasírozott az életébe. Így esett hát, hogy Harris – egy Marcus Aurelius előtt majd háromszáz esztendővel korábban élt – dictator bőrébe is belebujt. A filmben látszik, hogy a színész már nincs jó bőrben… ez nem a forgatókönyvírók fantáziája, hanem a kemény élet realitása. Viszlát, professzor úr!

Maga Sulla is nagybeteg volt amúgy a halála előtt, s nem is dictatorként halt meg, hanem előtte lemondott tisztségéről, s mondhatni „egyszerű” római polgárként távozott az árnyékvilágba. Természetesen közjogi értelemben gondoskodott arról, hogy az intézkedései maradandóak legyenek, őt magát pedig már ne érhesse retorzió... Az viszont már a forgatókönyvírók fantáziáját tükrözi, ahogy bemutatták a közte és Caesar közti konfliktust.

Caesar nem volt ugyanis hajlandó elválni a hajdani néppárti politikus, Cinna lányától, akitől később lánya, Julia is született. Na, ezt a lányt veszi el később „Mr. Big”… pardon: Pompeius. De akkor már nem a gyerekszínész alakítja...

Nos, mivel nemet mondott Sullának, Caesar egy ideig bujkálni kényszerült, s vadásztak is rá, de később a dictator – Caesar pártfogóinak a közbenjárására – megbocsájtott a derék Juliusnak. A történetíró Suetonius szerint Sulla ekkor megjósolja, hogy Caesar lesz a régi arisztokrácia veszte, pont azoké, akik kiállnak érte, mivel benne „nem is egy Marius lakozik.”

A filmben Sulla ezt Caesar szemébe is mondja, majd megbocsájt neki. Azonban eztán parancsolja meg Pompeiusnak, hogy hozza el neki Caesar szívét, mint egy Hófehérke mesében… A valóságban is menekült Caesar, de még azelőtt, hogy Sulla megbocsájtott neki. Ezután azonban már nem kellett mitől tartania. Szóval a forgatókönyvírók egy kicsit megspékelték a dolgot. Tény azonban, hogy amíg Sullánál nem járták ki számára a kegyelmet, egy James Bond ügyességével és ravaszságával kellett menekülnie és még gyötörte a láz is… de ez egy másik történet… Most vissza Rómába!

Miért is ragaszkodott Caesar ahhoz, hogy nem válik el a feleségétől?  Mert bizony ne legyenek illúziói senkinek: Caesar nem pusztán a szerelem miatt vállalta, hogy kitart felesége mellett… vállalva, hogy papi tisztségétől is megfosszák… Caesar több vasat tartott a tűzben. A kulcs Coleen Mccullough írónő elmélete szerint pontosan abban a papi tisztségben rejlik, amitől meg kellett válnia. Ez a papi tisztség nem volt más, mint a flamen Dialis tisztsége.

A legfőbb istenség, Juppiter Optimus Maximus különleges papjává Marius neveztette ki Caesart, amikor ő uralta Rómát, évekkel Sulla előtt. Amúgy még a nagy riválisok kőbe vésett képei sem néznek egymásra... Marius balra tekint, Sulla pedig jobbra... Marius néppárti volt, Sulla pedig konzervatív arisztokrata... 

A regény szerint az ifjú Caesarra féltékeny Mariusnak volt köze Caesar papi kinevezéséhez, mivel egy állítólagos jóslat alapján rájött, hogy Caesar nagyobb lesz őnála, túlszárnyalja majd az ő katonai teljesítményeit. Így is lett, a történelem igazolta a jóslatot… persze ez a jóslat egy regényben szerepel… a jósnő azonban állítólag létezett, s valóban jósolgatott is Mariusnak… De vissza Caesarra! 

Marius tehát a regény szerint az ifjú Caesarból – mondhatni annak akarata ellenére – flamen Dialist kreált, akinek aztán a főpapra vonatkozó törvények szerint tilos volt vasat érintenie, nem ülhetett lóra, nem foghatott fegyvert, de a halállal sem érintkezhetett, de közjogi méltóságra sem jelöltethette magát. Vagyis: fuccs a katonai, politikai pályának! 

Ez természetesen Mccullough elmélete, azonban ismerve a történelmi Caesar későbbi életútját, eredményeit, ambícióit, kötve hiszem, hogy vállalta volna e főpapi tisztséget, ha beleszólása lett volna. Minden esetre a Sullával való szembeszegülése – közvetett módon, de – hozzájárult ahhoz, hogy főpapi tisztsége megszűnt. De legalább életben maradt! Nem úgy, mint később... A főpapi tisztség megszűnésének jogi hátterét majd egyszer máskor…

Na jó: a lényeg, hogy a regény szerint a római papi kollégiumok álláspontja értelmében hiba csúszott a kinevezésbe, s így a dictator és paptársai feloldozták Caesart a papi tisztség alól. A sztoriban azonban van még egy csavar: Sulla azért támogatja a regény szerint ezt a döntést, mert megismeri a Caesarra vonatkozó jóslatot, s még utoljára keresztbe akar tenni a már halott Mariusnak, azzal, hogy Caesart segíti…

Caesar valójában titkos ügynök volt!

Akárhogy is szabadult a való életben Caesar a főpapi tisztségétől, életútját is valódi James Bondi tökéletességgel futja be, melynek során talán még a híres szuperügynöknél is több nőt visz ágyba, köztük politikai ellenfelei nejeit (például Catoét), majd két film erejéig maga is James Bonddá válik, hiszen az 1999-es Kleopátrában az a Timothy Dalton alakítja, aki kétszer is a szuperügynök bőrébe bújt...

Az 1999-es Kleopátra ott veszi fel a fonalat, mint elődje, az 1963-as verzió. Caesar szembekerült egykori politikai szövetségesével, Pompeiussal, aki egy ideig a veje is volt, Julia férjeként. A polgárháború megkezdődik. Ennek egyik fő mozzanata – de nem az utolsó – az, amikor Caesar Kre. 48-ban legyőzi Pompeiust Pharsalosnál. Pompeius Egyiptomba menekül, Caesar követi, de mire Alexandriába ér, a derék egyiptomiak már Pompeius fejével köszöntik őt. Ennek nem igazán örül... vigasztalódnia kell!

Eközben Egyiptomban is polgárháború dúl, a Ptolemaida-dinasztiához tartozó testvérek között, akik közül Caesar Kleopátrát támogatja. Jól össze is szűrte Caesarral a levet, gyereke is született tőle. Kleopátra szívós nőszemély. A történelem úgy tartja, Kre. 30-ban öngyilkosságot követett el, miután országát elfoglalta Octavianus, a későbbi Augustus császár.

Viszont az 1999-es verzió Kleopátrája, Leonor Valera új testtel és személyiséggel feltámadva a 2012-ben feltámadt (feltámasztott) Dallas tévésorozat egyik csinos macája is lett...

Caesar kevésbé volt ilyen szerencsés. Sullához hasonlóan őt is dictatorrá választották. Élethossziglanra. Le is szúrták Kre. 44. március idusán. Miután leszúrták, a derék Dalton Londoni rémtörténetekkel szórakoztatta magát… persze, akárcsak Caesar és Bond, továbbra is jó kis cicák társaságában... 

Marcus Antonius ott volt 1912-ben a Titanicon!

Ami Kleopátra második híres szeretőjét, Marcus Antoniust illeti, miután Kre. 31-ben Octavianus ellenében elveszti az actiumi csatát, Kleopátrával együtt öngyilkosságot követ el. Kardjába dől... egészen pontosan Kre. 30-ban... szóval volt még neki egy kis lauf..

Az őt játszó Billy Zane azért nem fürdött be úgy karrierje során, mint az általa alakított karakter, tény azonban, hogy nem sokkal korábban a híres Titanic fedélzetén is megfordult, üldözve menyasszonyát Roset és annak újdonsült kedvesét, Jacket… A jeges víztől megmenekül, azonban acélmágnás révén a gazdasági világválság érzékenyen érinti, így hát golyót röpít a fejébe…

Pedig, ha tudta volna, hogy a Titanic 11 Oscar-díjat zsebel be! Pont annyit, mint az 1959-es Ben-Húr! Biztos, hogy nem majomkodott volna a pisztollyal!

Főleg azért sem, mert a Ben-Húrt alakító színész, Charlton Heston már megtette helyette is: szerepelt A majmok bolygólya című opusban… igaz, embert alakított… Állati!

Ha már ilyen poénosra vettük a figurát, rángassuk elő a vadászkalapból Sherlockot is!

„De miért?” – hallhattuk a reklámban is. Hát azért, mert a BBC híres-neves sorozatában nem akárki alakítja Lestrade felügyelőt! Igaz, a Rupert Graves által megformált felügyelő nem oly hideg, s számító, nem oly könyörtelen, mint „előző életében”, ámde mégoly kiváló így is!

Nézzük csak meg egy másik képen is, abban az ominózus „előző életében”, római öltözékben! Nem mást látunk, mint az 1999-es Kleopátra egyik főszereplőjét, Octavianust!

 Azt az Octavianust, aki a „hősszerelmeseket” öngyilkosságba hajszolja, Egyiptomot pedig Rómához csatolja. Nagyon finom falatot adott ezáltal a birodalomnak, a mégoly szükséges gabonaszállítmányok miatt… pardon: Egyiptom nem provincia lett, hanem úgymond a császár magánbirtoka… 

Fincsi mi? Akárcsak a pástétom, amelybe emberi darabokat sütnek… ebben az esetben Octavianus tervének kisütése Kleopátra, Caesartól született fia és Antonius halálát igényelte. Az emberi darabos pástétom tehát esetükben szimbolikus, ámde mégoly valós volt a Trónok harcában, ha jól emlékszem. Az ötlet azonban nem onnan ered, hanem Shakespeare tollából, aki Antoniusról és Kleopátráról is írt tragédiát.

Az avoni hattyú egy másik, ámde fiktív római idősíkban játszódó drámájában, a Titus Andronicusban a címszereplő úgy áll bosszút lányának megrontóin, s megcsonkítóin, hogy a tetteseket, mint a disznókat levágja és pástétomként feltálalja az anyjuknak, a gót királynőnek… A történet 1999-es filmadaptációjában, a Tituszban egyébiránt az az Anthony Hopkins alakítja a címszereplő Titust, aki a sok vér láttán úgy döntött, legközelebb gépszörnyekkel küzd meg.

Így esett hát, hogy felbukkant az alakváltó robotok történetének újabb fejezetét elénk táró Transformers: Az utolsó lovag című filmben, ahol kirobbanó sikert aratott angol lordként. Szó szerint felrobbant a karakter, emlékeim szerint… De ez egy másik történet, s már nem is római. Szóval, most zárunk! De nem kell szomorkodni, Salome!

Mert hamarosan folytatjuk!

Újfent Pompeiusszal, aki épp behatol a Szentek Szentjébe!

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A FILMMŰVÉSZETBE (XXV. FEJEZET)

Artúr király

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár huszonötödik alkalommal! Mert „Róma örök.”  És bizony-bizony, sokakat megihlet, még a Transformers alkotóit is!

Artúr király

Róma a Transformers világába is bemasírozott?

A kérdés jogos, hiszen 484-ben veszi kezdetét az alakváltó robotok történetének újabb fejezetét elénk táró Transformers: Az utolsó lovag című film. Ekkorra azonban a római legiok már rég elhagyták Britanniát. A 2004-es Artúr király című filmben szabályosan iszkolnak a maradék egységeik... dehogy állnak meg egy fotó erejéig!

Artúr király

A filmvásznon ezért már csak olyan világ elevenedhetett meg, melyből Róma már kimasírozott és soha többé nem volt ereje ahhoz, hogy újfent bemasírozzék… Az ötödik században mindazonáltal még éltek Róma vívmányai a szigeten. A civilizáció még megvívja utolsó csatáját, mielőtt beköszönt a barbárok kora, s a szászok uralma.

Artúr király

Az alakváltókról szóló filmben látható híres badoni csatát – melyet 2004-ben az Artúr királyban is megsasolhattunk – a történészek a 490-es évekre, vagy az utánra helyezik, azonban pontos ideje és helye máig ismeretlen.  Ismeretlen az is, hogy vajon tényleg elesett-e a csatában Artúr harcostársa, Lancelot, amikor a mondakör szerint még kavarnia kellett volna a bájos Guinevererel...

Artúr király

Ha ugyan léteztek, hiszen, még az sem biztos, hogy maga Artúr létezett. Mindazonáltal van olyan történet is, hogy míg Artúr a kontinensen hadakozik, addig Artúr unokaöccse (fia?), Mordred hódítja meg a hölgyeményt. Más sztori szerint meg ő terjeszti a koholt vádakat Lancelotról és Guineverreről. Artúr mindenesetre visszasiet a győztes galliai hadjáratból, összecsap Mordreddel. A csatában győz, de maga is halálos sebet kap... Szóval van itt egy kis katyvasz, annyi szent! Bogózzuk csak ki a sztoriból a históriát!

Artúr király

Nos, az minden esetre tény, hogy Kru. 407-ben egy britanniai római hadvezér, név szerint Flavius Claudius Constantinus császárrá kiáltatta ki magát, s a britanniai legiokkal a kontinensre ment hadakozni. Négy évvel később  megölték. Eközben a britek visszavertek egy szász támadást, Kru. 408-ban, majd a rákövetkező évben elzavarták a római hivatalnokokat is (hamarosan persze már Honorius, római császár segítségét kérik, de eredménytelenül). A Kru. 408-as brit győzelem azonban nem a badoni csata. Jóllehet szászokat győztek le.

Artúr király

Mindez persze nem vonhatja el egyetlen filmes jogát sem ahhoz, hogy tiszta lelkiismerettel meghalassza a sztoriban Lancelotot... végtére is, a képen látható alakok közül esetleg... hangsúlyozom, esetleg csak Artúr létezett... szóval Lancelot nem bánja... 

Artúr király

Gyorsan jegyezzük meg: arra sincs bizonyíték, hogy a britek oldalán, bármelyik csatában sárkánnyá alakuló ősi robot vett volna részt. Szóval – kellő bizonyíték híján – azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy a transformerek nem befolyásolták egyetlen csata kimenetelét sem. Éppen ezért a sárkány sztorija maradjon csak a háttérben! 

Artúr király

De vajon befolyásolja-e az intelligens robotok kalandjait bemutató Transformers értékét az a tény, hogy Artúr és a Kerekasztal lovagjai nem korabeli – népvándorlás kori – göncben parádéznak, hanem tizenötödik századi harcosokként lépnek színre?

Artúr király

Ez a kérdés is jogos! De valljuk be: a 2004-es Artúr király sem fest teljesen hiteles képet Artúrról. Maradva a páncél kérdésénél, el kell mondanunk, hogy Artúr a 2004-es filmben olyan páncélt visel, nevezetesen a lorica segmentatara (lemezvértre) hajazó göncöt, amely páncéltípus addigra már rég nem volt használatban, évszázadok óta! De jól mutat filmben! Hangsúlyozandó azonban: ez nem (teljesen) lorica segmentata! 

Artúr király

Ebből a nézőpontból kár is számon kérni a Transformers képi világán a nehezen beazonosítható páncélt! Tegyük csak szépen hozzá azt is, hogy a legtöbb film, amely Artúrról és a Kerekasztal lovagjairól szól, sajnos, vagy nem sajnos, de ezer esztendővel későbbi, azaz késő középkori köntöst húz a bandára, amelynél a római ruházat azért nagyobb hitellel bír! Lássuk most egy rajzfilmsorozat epizódját!

Nos, ha a Transformers mozifilm Artúrra vonatkozó részét nézzük, ki kell jelenteni, hogy az alakváltókat bemutató hajdani rajzfilmsorozat egyik, 543-ban játszódó időutazós epizódja (az 1985-ben debütáló A Decepticon Raider in King Arthur's Court című rész) szintén tizenötödik századi öltözékben mutatja be a derék britonokat. Vagyis Az utolsó lovag hű a Transformers univerzumhoz! És egyes, Artúrról szóló filmekhez is! 

Artúr király

Így már kevésbé fájó a késő középkori szerelés! Szóval, mielőtt Artúr és lovagjainak kinézete miatt ujjat húznánk a robotok kalandjai iránt rajongók népes hadával, húzzuk csak meg a határokat, miként a rómaiak felhúzták a 2004-es Artúr királyban is látható Hadrianus falát!

Artúr király

Mert amiként a korhű ruházat nem masírozott be a Transformers világába, úgy a római történelem ismerete sem masírozott be az 1963-as Kleopátra alkotóinak grémiumába! Kleopátra római megjelenésénél ugyanis még Artúr debütálása is hitelesebb a Transformersben! Meglep? Nos, akkor játsszunk!

Artúr király

 

Mi a hiba a fenti képen?

Az 1963-as Kleopátrában a Bestiák Királynője – a későbbi Augustus császár legalábbis ezzel a címmel illette az Antonius és Kleopátra című regényben – las vegasi showelemeket idéző módon vonul be Rómába, ráadásul a Forum Romanumra, a fehér togában feszítő senatorok pedig, mint valami keleti hajlongó udvaroncok előfutárai, felállva köszöntik Egyiptom fáraóját! 

Artúr király

Több sebből vérzik! Idegen uralkodó Róma városának szent határát (a pomeriumot) nem léphette át, ha élni akart. Kleopátra nem is tett ilyet. Járt Rómában, a nagy Julius Caesarnál, bemutatva neki a közös gyermeküket, Caesariont, azonban egy villában lakott, jóval a pomeriumon kívül. Caesar pedig tudván tudta, hogy nem kényszerítheti rá a senatorokat – a Római Köztársaság legfőbb törvényhozó szervének tagjait, a társadalom elitjét –, hogy egy külföldi uralkodót felállva, a pomeriumon belül köszöntsenek. Ja, az alábbi képen azt hiszem, még ülnek...

Artúr király

Jóllehet a senatus létszámát maga Caesar emelte meg, s számos hívét elhelyezte a testületben – így az HBO Róma sorozatának főhőse, Vorenus is senator lett – erre nem lettek volna önszántukból hajlandók, s elképzelhető talán az is, hogy akár Caesar is előbb lesz merénylet áldozata… 

Artúr király

Más kérdés azonban, hogy Kleopátrát több jeles államférfi, senator is meglátogatta Rómában való tartózkodása idején, köztük a neves szónok, Cicero is. Az is más kérdés, hogy Caesar Rómában, a saját új forumán felállíttatta Venus szobra mellett Kleopátráét is, ami igencsak megütközést váltott ki… És akkor még nem beszéltünk arról sem, hogy a fenti képen látható diadalív ebben a korban még nem állt a Forum Romanumon! De oly nagy a Római Birodalom!

Artúr király

Hagyjuk is el most a szívét és térjünk vissza a ködös Britanniába, ahol már Caesar is partra szállt, ámde meghódítása egy évszázadot váratott magára, Kru. 43-ig, amikor is Claudius császár (Kru. 41-54.) kezdte meg a hódító hadjáratot. Claudius nagyon örült a katonai sikereinek, amit mások vittek végbe a császár parancsát teljesítve. Egy jó kis diadalmenetet is tartott.  Annyi önkritikája azért volt, hogy a Britannicus győzelmi jelzőt ne vindikálja magának... a fia kapta...  

Artúr király

A hadjárat egyik oka amúgy az volt, hogy a szigetről támogatást kapott a római uralom alatt álló Galliában élő kelta ellenállás és a betiltott druida vallás is. A hadjárat Kru. 51-ig lezajlott, Britanniának a déli része került római uralom alá ezáltal, de több cliens királyságot is szerveztek, Róma-barát vezetés alatt.

Artúr király

Nero császár (Kru. 54-68.) uralma alatt azonban komolyan megrendült a rómaiak britanniai uralma. Nero komolyan fontolgatta a csapatok kivonását is. Nem számoltak ugyanis egy nővel…

Artúr király

Ne húzz ujjat Boudicával! Erről szól Az elveszett kard legendája című film

Boudica (akinek nevét Tacitus történetíró középkorban félrefordított műve nyomán sokáig Boadiceaként emlegették) a Rómával szövetséges icenus törzs királyának, Prasutagusnak volt a felesége. Neve mai napig olyannyira ismert a szigetországban, akárcsak Artúré. Ellentétben azonban Artúrral, ő bizonyítottan létező személy volt.

Artúr király

A közvetlen római uralom alatt nem álló icenus törzs királya, Prasutagus abban az illúzióban ringatta magát, hogy a családjának királyi hatalma fenntartható. Végrendeletében Nero császárt tette meg örököséül, természetesen a saját lányai mellett. A lányok örökösödési jogát azonban Róma nem ismerte el. Azt hitték azonban, hogy elhalgattathatják Boudicát.

Artúr király

Így esett hát, hogy amíg Britannia lakossága a birodalomnak fizetendő adó terhe alatt nyögött(a sziget meghódítása ugyanis pénzbe került az államkincstárnak, temérdekbe) , addig Boudica a római korbácsok alatt nyöghetett, lányait megerőszakolták, az eleddig kiváltságos icenusok területét pedig – amely addigra már nem tartozott a határzónához – Rómához csatolták, s úgy kezelték, mintha meghódították volna…

Artúr király

Boudicának vagy Prasutagusnak jobb lett volna ismernie a római gyakorlatot, amely szerint a rómaiak kerülték a cliensállamok tekintetében a dinasztiák kialakítását. Érdekes egyébként, hogy Az elveszett kard legendája című 2003-as filmben (Boudica/Warrior Queen) ők döbbennek le az ügyefogyottnak látszó Claudius császáron, akivel szövetséget kötnek… Akárhogy is, a Boudica vezette felkelés Kru. 61-ben aztán elementáris erővel tört ki, a Boudicát és lányait ért gyalázat után...

Artúr király

A felkelésnek áldozatul esett közel hetvenezer római polgár, de több frissen épült római város, köztük Londinium (a későbbi London) is. A felkelésen végül csak úrrá lett Suetonius Paulinus kormányzó, aki az általa vezetett és újjászervezett csapatokkal az úgynevezett Watling Street-i csatában legyőzte az icenus királynét és csapatait.

Artúr király

Maga Boudica a csata után meghalt vagy öngyilkos lett. Szobra Londonban áll. De  mi lett Suetonius és az általa vezetett legio további útja? 

Artúr király

Suetonius kormányzó nevet változtat és bevonul Rómába

Természetesen mindezt csak a filmművészetben! Az 1951-es Quo vadis kezdő képsorain ugyanis nem mást láthatunk, mint azt, hogy a győzelmes XIV. Gemina legio Róma felé tart Britanniából, Marcus Vinicius parancsnok vezetése alatt. Ezzel kapásból több probléma van. Vinicius a film szerint Kru. 64. kora nyarán tér meg Rómába, a felkelés leverésére azonban Kru. 61-ben került sor. Jóllehet a filmben utalnak rá, hogy immár három éve hagyta el Rómát, azonban nem Marcus Vinicius győzedelmeskedett a britek felett, hanem Suetonius! Sőt, mi több: egyikőjük sem tartott diadalmenetet.

Artúr király

 Vinicius a film alapjául szolgáló regényben nem is egy negyven esztendő felé tendáló hadvezér, hanem fiatalabb katonatiszt, aki Keleten hadakozott, alárendelt pozícióban. Miért lett Britanniából hazatérő hadvezér a filmben? Nos, a filmet már a ’30-as években tervezték, de közbeszólt a háború. Vinicius szerepét már akkor Robert Taylornak szánták, csakhogy ő 1951-re kicsit idősebb lett az eredeti regénybeli karakternél. Így a korához igazították Vinicius karakterét a filmben. Hadvezér lett, aki diadalmenettel vonul Rómába. A filmben ez jól mutatott. No, de miért Britannia?

Artúr király

Azért talán, mert a történet egyik szereplője a valóban élt Aulus Plautius, aki hadvezérként, Claudius alatt valóban részt vett a sziget meghódításában. Lehetséges, hogy e valós történelmi személy volt annak ihletője, hogy Viniciusból is Britanniában hadakozó parancsnok legyen? Innen már csak egy ugrás volt, hogy annak a légionak – nevezetesen a XIV. Gemina legionak – a parancsnokává tegyék, amely Kru. 61-ben valóban győzedelmeskedett Boudica felett. 

Artúr király

Ezt megspékelték azzal is, hogy három évig hadakoztak a rómaiak a film szerint, melőtt újra megpillanthatták az Örök Várost, Rómát. Vonjunk csak ki 64-ből 3-at, s máris megkapjuk a Kru. 61. esztendőt, Boudica felkelésének évét. Most már csak Suetoniust kellett kidobni, s helyére ültetni Viniciust… Suetonius amúgy a Nero halála utáni polgárháborúban rossz lóra, a vesztes Otho császárra tett, későbbi sorsa nem teljesen tisztázott... Mellesleg a nevezett XIV. legiot dehogy vonták ki Britanniából, hogy Rómába meneteljen!

Artúr király

Pont egy ilyen ádáz felkelés után tették volna? Nem ment el az eszük! A legio csak Kru. 67-ben kerül át a kontinensre, más feladatokkal bízzák meg, majd mintegy három évszázadon át Carnuntumban állomásozik. Róma pedig az ötödik századik „vendégeskedik” a briteknél. Ennek a „vendégségnek” a záróakkordja – mondhatni – a legendák ködébe vesző hős, Artúr alakja.

Artúr király

Artúré, aki végül utolsó csatájában halálos sebet kap, ámde győzelmet arat! Megválik mitikus kardjától, az Excaliburtól, őt magát pedig Avalon szigetére vitték, de visszatér majd, ha népe veszélybe kerül. Mint a mi Mátyás királyunk. Szinte hihetetlen, de alapmotívumát tekintve hasonló történetet dolgoz fel maga az 1986-os The Transformers: The Movie című rajzfilm is!

A jók vezére, a hős Optimus Prime életét adja egy kíméletlen küzdelemben, csakhogy megmentse népét, az Autobotokat az ellenséges inváziótól. Mielőtt szikrája kihunyna, megválik a vezérséget jelképező Mátrixtól, majd az övéi körében távozik a robotvilágból.

Artúr király

Aztán a szükség órájában, a sorozat vége felé visszatér! De térjünk vissza újfent Rómába, mely a Kru. 64. év nyarán tűzvész martaléka lesz. Az újjáépítése irdatlan mennyiségű pénzt igényelt. Hosszabb ideig tartott, mint maga a tűzvész a filmben...

Artúr király

Nero azonban pazarló-költekező császár. És jönnek a vagyonelkobzások, összeesküvések, de a lázadások is… Nero halála előtt két esztendővel, Kru. 66-ban pedig kitör a zsidó felkelés, mely Jeruzsálem pusztulásához vezet. A háborúból aztán kerül elegendő forrás Róma újjáépítésére, s benne a Colosseum felépítéséhez. De ez egy másik történet. Egy biztos: Artúr és lovagjai egy napon még visszatérnek!

Artúr király

Szóval hamarosan folytatjuk!

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Artúr király

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Artúr király

Mondom... előre!

Artúr király

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A FILMMŰVÉSZETBE (XXIV. FEJEZET)

Traianus

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár huszonnegyedik alkalommal! Mert „Róma örök.”

Traianus

„Láttál már ilyet életedben? Nem tudtam, hogy ember építhet ilyet!”

Az ezredfordulón debütáló Gladiátor egyik főhősének, Jubának szájából hangzik el a mondat, amikor felnézve megpillantja az Amphiteatrum Flaviumot, közismertebb nevén a Colosseumot.

Traianus

A monumentális építmény mai napig is áll, romjaiban is lélegzetelállító, s meghatározza Róma városának arculatát, jóllehet a középkorban kőbányának is használták, a korabeli építkezésekhez.

Traianus

Az épület maga tiszteletét teszi nem csak ókori témájú filmalkotásokban, de a középkor végén játszódó Borgiák sorozatban is, melynek több jelenetét is nálunk forgatták Etyeken, s amely VI. Sándor pápa (eredeti nevén Rodrigo Borgia) 1492-től 1503-ig tartó pontifikátusára fókuszál.

Traianus

A tizenötödik században már rommező volt az ókori Forum Romanum és környezete, ám amikor a Colosseum építése Kru. 72-ben – a Flavius-dinasztia megalapítójának – Titus Flavius Vespasianusnak (Kru. 69-79.) az uralkodása alatt kezdetét vette, a térség maga volt a Római Birodalom szíve. Ezt a tényt a Gladiátorban frappánsan ki is aknázták. Az eredmény magáért beszél... 

Traianus

Az amphiteatrum felavatására már Vespasianus utóda, Titus császár (Kru. 79-81.) alatt került sor, mi azonban időzzünk el egy kicsit a dinasztiaalapító Vespasianus császárnál! Nos, alakja feltűnik a 2017-ben indult Britannia sorozatban is, hiszen a későbbi császár legioparancsnokként Kru. 43-44-ben részt vett a britanniai partraszállásban és a sziget meghódításában. Ennek során kiérdemelte a győzelmi jelvényeket is.  

Traianus

Mivel akkor (még) nem a császári család tagja, triumphust (diadalmenetet) nem tarthatott, így a győzelmi jelvények kiérdemlése akkoriban alighanem komoly császári kegynek minősült. A későbbi császár, Nero (Kru. 54-68.) alatt azonban kegyvesztett lett, mivel elszunyókált a császár éneke alatt…

Traianus

Túlélte. Nero, aki kevesebbért is halálra rugdalta terhes feleségét, megkegyelmezett neki, s rá bízta a zsidó felkelés leverését. Ez volt az úgynevezett első zsidó háború, amely Kru. 66-70. között zajlott, s amelyről Josephus Flavius zsidó történetíró, egyszersmind Vespasianus későbbi pártfogoltja is írt munkájában, A zsidó háborúban. Nero rémuralma időközben, a Kru. 68. év kora nyarán véget ért, ö maga öngyilkosságra kényszerült, s megkezdődött a mintegy egy évig tartó polgárháború időszaka, a négy császár éve. Róma seregei fegyverben álltak és egymás ellen meneteltek az évszázados kövezett utakon... 

Traianus

A négy császár éve

Nero halála után, azaz a Kru. 68. év júniusától a Kru. 69. év decemberéig összesen négy császár követte egymást a trónon, de végül utolsóként Vespasianus maradt talpon, hogy az Örök Város és vele a birodalom ura lehessen. Vespasianus Nero haláláról Júdeában értesült, amikor csapatai már Jeruzsálemet ostromolták. A trónra elsőként lépő Galbát még elismerte császárnak. Galba alakja megjelenik az 1951-es Quo vadis végén, amidőn Nero halála után a seregeivel bevonul Rómába...

...hogy felépítse a várost, s helyreállítsa a jogrendet – ahogy a főszereplő Vinicius összegzi az új császár előtt tornyosuló feladatokat. Nos, a város még húsz év múltán is magán viselte a Kru. 64-es tűzvész okozta sebeket...  Így nézve, Galbára valóban nagy munka várt. Ráadásul már benne volt a korban is, hiszen Kru. 68-ban már hetvenegy esztendős volt.  Augustus császár uralma alatt született, még Kre. 3-ban. Jelen sorok írója amúgy nemrégiben – pont Karácsony tájékán – találkozott egy írással, amely tudatosította benne, hogy maga Galba is december 24-én született... De vissza a polgárháborúra és a legiokra!

Traianus

Mielőtt Galba felöltötte volna a bíbort, melyet őelőtte Nero viselt, még leverték a galliai Vindex felkelését, amihez a hispániai helytartóként működő Galba nem csatlakozott, azonban valószínűleg értesült róla, hogy Nero őt is halálra szánta, így lépett… Nem számolt azonban Othoval

Traianus

Otho, aki Galbát követte a trónon, kezdetben Nero barátja volt, csakhogy Nero beleszeretett a feleségébe – az 1951-es Quo vadisban is kulcsszerepet játszó –, Poppaea Sabinába, s válásra kényszerítette Othot. Poppaeáról epésen jegyzi meg Vinicius a Quo vadisban, hogy „szajhából császárné”, de mi most ne kalandozzunk el az őt alakító gyönyörű színésznő alakjánál! Nero egyébként ezt a feleségét rugdosta terhesen halálra.

Traianus

Sokkal fontosabb, hogy a másik hispániai provinciába (tartományba) helytartóként elküldött – gyakorlatilag száműzött – Otho kezdetben Galbát támogatta, amikor az fellázadt Nero ellen. Az idős Galba azonban nem őt nevezte meg utódául, amikor Kru. 69. év januárjában a távoli provincia Germania Superior (Felső-Germania) legiói megtagadták az engedelmességet Galbától és helyette Vitelliust kiáltották ki császárnak. A távoli legiok akciója mögött az a tény állt, hogy Galba megszüntette Nero pazarlásait, s szigorú, takarékoskodó intézkedései miatt sem a légiók, sem a császár testőrsége (a praetorianusok) nem kaptak pénzjutalmat. Hogy Nero miként vélekedett volna minderről?

Traianus

Nos, amikor a germaniai legiok megtagadták az engedelmességet, Galba egy bizonyos Lucius Calpurnius Piso Frugi Licinianust adoptált és ez által őt tette meg örököséül a trónon. Amilyen hosszú nevű, olyan rövid életű volt azonban Lucius, mivel a mellőzött Otho a praetorianusokkal puccsot szervezett, melynek mind Galba, mind Lucius áldozatul esett. Mindezt Péter apostol már nem érhette meg, a keresztény hagyomány szerint ugyanis ekkorra már keresztre feszítették Rómában... fejjel lefelé... ahogy kérte... de ez egy másik történet.

Traianus

Az eddigiekből is látható, hogy Kru. 68-69-ben bizony életre-halálra ment a játszma a nagykutyák közt... a hatalomért, mely sokszor... oly sokszor... önmagát falja fel... Ami e játszmában Vespasianust illeti, nos, ő és szövetségesei Galba halála után felkelést szerveztek, de aztán először elismerték Vitelliust császárnak. Ami pedig Othot illeti, az ő uralma sem volt hosszú életű, alakja azonban megihlette a lengyel filmművészetet. A lengyel Konrad Łęcki a rendezője ugyanis annak a latin nyelvű (és angol felirattal ellátott) filmnek, amely Otho császár uralmára fókuszál.

 A lengyel film, az Imperator különlegessége (azon túl, hogy a rendező a totál szláv fejjel bíró szenátorok csoportja mellett Galbát is felvonultatja benne), hogy az első olyan filmnek tekinthető, amelyet teljesen latinul készítettek! Minderre a brazil André Bastos Gurgel mutatott rá egy tavalyi írásában; Gurgel egyébként a latin nyelvű legmagasabb szintű oktatást zászlajára tűző Carmenta Online Latin munkatársa. Gurgel írásában részletezi, hogy a filmnek természetesen voltak már előzményei is. 1964-ben készült ugyanis a kicsivel több, mint tízperces Claudius: Boy of Ancient Rome című alkotás (Claudius: Egy fiú az ókori Rómából), amelyben bár angol volt a narráció, latinul beszéltek.

Meg kell jegyezni, hogy a film díszletéül A Római Birodalom bukása című filmhez készült Róma szolgált, amely díszletben még más filmet is forgattak. Nézzük csak meg újra a kezdő képsorokat és most vessük pillantásunkat az alábbi képre, mely A Római Birodalom bukásából van! Még újra is hasznosították a film néhány képkockáját a Claudiusnál!

Traianus

De hallottunk latin párbeszédeket Mel Gibson filmjében, A Passióban is, mely abban a városban, történetesen Jeruzsálemben játszódik, melyet a római csapatok, a későbbi Titus császár vezetésével Kru. 70-ben földig romboltak, a zsidó háború egyik záróakkordjaként. Az 1981-es sorozat, a Masada pont Jeruzsálem elfoglalásával veszi kezdetét…

Traianus

De ez majd egy másik történet lesz… most térjünk vissza Othora és Vespasianusra! Otho hiába öltötte fel a bíbort, csapatai nem bírtak az Itáliába vonuló Vitellius csapataival. Otho végül öngyilkosságba menekült, azonban Vitellius sem élvezhette az uralmat. Keleten Vespasianust kiáltották ki császárnak (jóllehet Vespasianus kezdetben elismerte Vitelliust). Kiváló játszma volt! Kiváló játékosokkal, Rómáért!

Traianus

Nyugaton Vespasianus támogatói Vitelliusnak feszültek, aki Rómában lelte halálát a harcok során, Kru. 69 decemberében. Rongyokba öltözve próbált megbújni, de rátaláltak… A harcok során égett le egyébiként a Capitoliumon Juppiter temploma is. A capitoliumi pokolból maga Domitianus – Vespasianus kisebbik fia – is alig tudott élve elmenekülni… Vespasianus Kru. 70-ben ért Rómába, Jeruzsálem ostroma pedig Titusra maradt. A feladatot sikeresen végrehajtotta… A háború révén beáramló arany és a temérdek rabszolga ideális alapot teremtett aztán a Colosseum felépítéséhez… 

Traianus

Domitianus és az Antoninus-dinasztia nyitánya

Vespasianust Titus császár rövid életű uralma követi. Testvérének, Domitianusnak az áldozata lesz, aki – vélhetően – megmérgezteti a császárt. Domitianus ezután Kru. 96-ig uralkodik, amikor is összeesküvés áldozata lesz. Az összeesküvésben a felesége is részt vesz... azok a fránya fehérnépek...

Traianus

A Flavius-dinasztia tagjai közül egyébként Domitianus az, aki már megkövetelte, hogy dominus et deusnak (úrnak és istennek) szólítsák, mely a szenátorokra nézve megalázó volt. De ő az is, aki alatt komoly harcok kezdődnek Róma és a dákok között. Ez az ókori népcsoport, mely a mai Erdély területén lévő központtal bírt, már a nagy Julius Caesar alatt is borsot tört a borsot – mint fűszert – igencsak szerető rómaiak orra alá. Épp a minap hívta fel rá a figyelmemet Gyermekei aranyköpéseit szorgosan gyűjtő barátom, hogy még az HBO Róma sorozatában is hivatkoznak rájuk: dák banditák hemzsegnek a sztori szerint a pannoniai vidékeken, a Caesar halála előtti időkben... 

Traianus

Akkori királyuk, Burebista fővárosa már a híres Sarmisegethusa volt. Maga Burebista amúgy a huszadik századi diktátorNicolae Ceauşescu egyik eszköze lett: az általa vezett Románia felhasználta Burebista alakját, hogy megemlékezhessen az „egységes és központosított” ország létrehozásának 2050 éves évfordulójáról...

Traianus

Persze az évforduló csak feltételezés volt, hiszen Burebista Kre. 70. után lépett trónra, a róla szóló román filmet, a Burebistát pedig 1980-ban mutatták be, szóval nem jön ki a matek. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a dák-római-román kontunuitás elméletet a kutatások szerint szinte semmi sem támasztja alá...

Traianus

De ezt most hagyjuk is!  Ami tény, az az, hogy Burebista a kirobbanó polgárháborúban Pompeiust támogatta Caesar ellenében, ezért Caesar Kre. 44-ben nem csak Parthia, de a dákok ellen is hadjáratot tervezett. A hadjárat azonban (Caesar erőszakos halála miatt is, de) meghiúsult.

Traianus

Aztán Burebista is meghalt Kre. 44-ben. Más verzió szerint már Kre. 45-ben eltávolították és ezt a belső káoszt akarta kihasználi Caesar, azért tervezett volna hadjáratot a dákok ellen. Tény, hogy Burebista halálával a dákok fénykora is lezárult, királyságuk nem volt már olyan nagy és egységes, mindazonáltal a dákok a következő polgárháborúba is beleavatkoztak, ám megint csak rossz lóra tettek: Octavianus ellenében Antoniust támogatták. A Krisztus előtti első évszázad végére dák területek alatt gyakorlatilag a magterületet, a mai Erdély területét érthetjük. Aztán következett a Krisztus utáni első század, s Domitianus uralma.

Traianus

A császár szintén feltűnik a Dákok című 1966-os filmben, Kovács György, magyar nemzetiségű színész alakítja. A Dákok egy trilógia második része, míg a Burebista időben korábban játszódik, ámbár későbbi film. A Dákok még koprodukciós alkotás (a Burebista már nem), a franciák is részt vettek benne (volt is vitájuk a forgatás alatt román kollégáikkal), s feltűnik a vásznon maga Winnetou is, azaz Pierre Brice. Egy római tisztet alakít (Severust), aki a film során rájön, hogy apja révén valójában dák, s ez aztán sok bonyodalmat indít el... perszre mindenre van megoldás...

Traianus

A filmben Domitianus dörzsölt, ravasz uralkodó, s korántsem olyan kegyetlen és ellentmondásos, mint amilyenre például a kortárs történetíró, Tacitus festette. Tacitus is szenátor volt, s valószínűleg nem rokonszenvezett az uralkodóval, amiatt sem, hogy dominusnak és deusnak kellett szólítania őt...  Furcsamód tehát egy olyan film szolgáltat Domitianus császárnak igazságot, amelyben azért, valljuk be, a dák-római-román folytonossággal összefüggő csúsztatásokat is találunk. De hát semmi és senki sem lehet tökéletes! Ahogy a császár sem volt tökéletes, de az újabb kutatások szerint Domitianusnak a legjelentősebb császárok közt van a helye!

Traianus

Nos, Domitianus császár uralma alatt, Kru. 85-86 telén kezdődtek a bajok, amikoris a dákok zsákmányszerző hadjáratot indítottak a Balkánra, kihasználva a pannoniai határon támadt bonyodalmakat. Domitianust ezért sereget küldött a dákok ellen, Cornelius Fuscus vezetésével.

Traianus

Itt veszi fel a fonalat a Dákok, azonban a filmben már Decebal a király, jóllehet a valóságban ekkor még nem ő volt a dákok uralkodója, hanem Duras, a rómaiak pedig nem tárgyalgattak olyan kedélyesen, küldöttség révén az udvarában... Kedélyesen? Azt írtam volna?

Traianus

Azt is elhallgatja a mozgókép, hogy a rómaiak először kisöpörték a birodalom területére betörő dákokat, s csak azután kezdődött meg a dák területek elleni invázió, amely azonban az erdélyi Vaskapunál lévő Tapae mellett a rómaiak vereségével végződött. Maga Fuscus is elesett. A filmben Severus intézi el őt, még az ütközet előtt, s maga hal meg Tapaenál. Hozzá kell még tenni azt is, hogy a valóságban az ütközet után mondott le a dák király, s csak ez után lett az utóda Diurpaneus, de már mint Decebal (Nagy). 

Traianus

A válaszlépés sem késett sokáig, de ez már nem szerepel a filmben: Kru. 87-ben, szintén Tapae mellett római győzelem született. Decebal békét kért. Ezt először nem fogadta el Domitianus, csak miután a markomannok megverték a római sereget. Domitianus mellesleg azért indult a markomannok ellen, hogy megbüntesse őket, amiért nem vettek részt a dákok elleni hadjáratban. Okosabbak voltak tán? 

Traianus

A mai Csehország területén élt markomannokra utalás történik a filmben is, elhangzik, hogy lázadnak… Nos, összegezve a filmben látottakat, elmondható, hogy a Dákok történetének jelentős része fikció. Az emberáldozatra utaló rész is.

Traianus

Jóllehet a dákok között már Burebista utóda (aki pap volt) megkezdte a Zamolxis-hit terjesztését, Decebal fiának rituális kivégzése fikció. A történetíró, Hérodotosz inspirálhatta ugyan az alkotókat, azonban a történészek előtt nem ismert, hogy ezt a rituális kivégzési módot Decebal idején is alkalmazták volna, főleg a híres kő-formációnál, a Bucsecsi-szfinxnél, mely a jelen tudásunk szerint természetes képződmény, nem faragott alkotás.

Traianus

Hérodotosz leírása szerint tudniillik Zamolxis tiszteletéhez eleinte emberáldozatok kapcsolódtak. Csakhogy ő Krisztus előtt ötszáz évvel írt, azaz majdnem hatszáz évvel a film eseményei előtt, amikor még nem is terjedt ezen kultusz a dákok között. Erre csak Burebista halála után került sor. Azt is hozzá kell tennünk azonban, hogy Hérodotosz a géták vonatkozásában említi Zamolxist, akiket pedig a dákokkal azonosítanak, Sztrabon szerint pedig géta és dák azonos nyelvet beszélt, vagyis a géták lennének a dákok ősei. Szóval akkor most miként is állunk? Mert én Fuscushoz hasonlóan már nem látok tisztán.

Traianus

A Krisztus előtti ötödik században ismert volt Zamolxis kultusza a gétáknál, akik elvileg a dákok ősei, de aztán eltűnik (?) a kultusz és csak Burebista utóda kezdi újra a terjesztését?! Nos, aki még nem vesztette volna el a fonalat, az most szóljon! Vannak itt gikszerek, a dákok eredetét illetően is. És még egy érdekesség: a Decebal által viselt sisak! Hasonló sisakot szintén hatszáz évvel Decebal előtt hordtak! Szóval, nem vagy korhű,  (filmes) Decebal! 

Traianus

De vissza még egy kicsit az emberáldozatra, az izgalmasabb téma! Szóval Hérodotosz szerint a Zamolxis-hit követői ötödévenként sorsot vetettek egymást közt, hogy ki menjen követül Zamolxishoz, elvíve az istennek a kéréseiket. A filmben versenyeznek az ifjak és a legjobb „nyer”. Decebal lánya okosabb volt, le akarta beszélni testvérét arról, hogy jól szerepeljen ezen a versenyen. Később összejött Severusszal, ami már nem biztos, hogy olyan jó húzás volt...

Traianus

De vissza megint csak az emberáldozatra, pardon: a követküldés szertartására! Hérodotosz szerint néhányan, kezükben hajítódárdával, körbe álltak (három hajítóda kellett), mások pedig kezeinél és lábainál fogva megragadták a követet. Átadták neki az üzeneteiket, meglóbálták s feldobták a dárdák hegyére. Ha meghalt, azt tartották, hogy az isten irgalmas, ha viszont nem, azzal vádolták a derék szenvedőt, hogy bizony bűnös ember, s így másik követ küldése következett... Fincsi! De lássuk mármost, hogy mi történt Domitianussal! Nos, miközben a dákok a békekötéssel nyertek egy évtizedet, ezalatt Domitianussszal összeesküvés végzett. Halálával kihalt a Flavius-dinasztia. Utóda Nerva lett, majd őt követte Marcus Ulpius Traianus. 

Traianus

Traianus az, aki az úgynevezett első (Kru. 101-102.) és a második dák háborúban (Kru. 105.) legyőzi a dákokat, lerombolja a fővárosukat, Sarmisegethusát, Decebalt pedig menekülésre és öngyilkosságra kényszeríti. Fejét elküldték Traianusnak, aki azt közszemlére tetette Rómában. 

Traianus

Decebal halála előtt nem sokkal kezdődik a szintén koprodukcióban készült 1968-as alkotás, a Traianus oszlopa (Columna). A film a trilógia harmadik része, időben másodikként készült (na jó, tegyük hozzá, hogy a Burebista kicsit kilóg) A Traianus oszlopa film eredeti címe, a Columna arra a Rómában található oszlopra utal, melyen Traianus megörökíttette győzedelmes (és természetesen aranyzsákmányban igen bővelkedő) hadjáratának eseményeit.

Traianus

A dákok területe ezután római provincia lett. Rövid időre, a Krisztus utáni harmadik évszázad második feléig, amikor ki kellett üríteniük a területet. A romanizált lakosságot természetesen áttelepítették, így a dákó-román-római kontinuitás elméletében valóban vannak gikszerek... 

Traianus

A maradék dák lakosság amúgy a dák-római-román kontinuitás elmélet szerint összeolvadt volna a rómaiakkal, s a mai román népet alkotná... de hát a romanizált lakosságot, még egyszer mondom, ki-te-le-pí-tet-ték! A filmben kellőképpen utalnak rá amúgy, hogy a dák hölgyek igen vonzóak voltak, csak hát a sztori szerint a nő azzal a római tiszttel, Tiberiusszal kavar, aki a film szerint Decebal fejét elválasztotta a testétől, annak halála után... Nos, a fickónak gyereke is született, az új dák-román közös vérű gyermek, de ettől függetlenül a maradék dákok nem felejtettek... Tiberiusnak annyi! 

Traianus

De vissza Traianusra! A Domitianust nem kedvelő szenátus Kru. 96-ban az idős Nervát választotta ugyan császárnak, azonban a hadsereg felháborodással fogadta Domitianus meggyilkolását. Nerva, hogy elkerülje a polgárháborút, még életében megteszi a Felső-Germaniában helytartóként működő és a hadsereg körében igen jó kapcsolatokkal bíró Traianust utódául, aki aztán Kru. 117-ig uralkodik (Kru. 98-ban meghal Nerva). A büszke sas, mely a birodalmat jelképezi, jó kezekbe kerül! Amúgy ismerős volt Felső-Germania? Vitellius is itt volt helytartó. Nerva jó lóra... akarom mondani sasra tett... 

Traianus

Létrejön egy jó gyakorlat, aminek lényege, hogy az éppen regnáló uralkodó még életében megnevezi utódát, az objektív mércével nézve legrátermettebb, legképzettebb személyt, aki alkalmas a Római Birodalom feletti uralom terhét a válán cipelni. Ez a birodalom fénykora! Traianust Kru. 117-től Hadrianus követte. 

Traianus

Hadrianus pedig még életében kiválasztotta Antoninus Piust (Kru. 138-161.). Hozzá kell tenni azonban, hogy az ezen jó gyakorlat révén trónra került uralkodóknak, azaz az Antoninus-dinasztia tagjainak sokáig nem volt vérszerinti fiúutóduk, így a hatalom továbbörökítését nem befolyásolta a vérségi kötelék. Egészen Marcus Aureliusig (Kru. 161-180.), aki fiát, Commodust tette meg utódául, s az örület, a káosz és a rémuralom újra visszatért a birodalomba! Köszönjük, Marcus Aurelius! Dehogy akartad te megtenni örökösödnek Maximust! Köszönjük!

Traianus

 

A Flavius-dinasztia továbbélése a regények lapjain

A négy császár évét és Vespasianus trónra kerülését számos regény feldolgozta. Többek között a Kru. 69-es római harcok is szerepet kapnak a Roger Bourgeon által jegyzett Ben-Húr fiában, de a zsidó háború kiváló krónikása – legalábbis regény szintjén – az a Lion Feuchtwanger, akinek a Harmadik Birodalom poklából zsidó származása miatt menekülnie kellett, s aki A zsidó háború című regénytrilógiájának harmadik részét immár külföldön fejezte be.

Traianus

Egyébként 1933-ban az ő könyveit is elégtek a hírhedt könyvégetés során, mindezek fényében szinte félelmetes, amilyen plasztikusan ábrázolja Jeruzsálem pusztulását, melynek során leégett a zsidók Második Temploma. De a Második Templom filmes ábrázolásának bemutatása már egy másik történet lesz!

Traianus

Szóval hamarosan folytatjuk!

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Traianus

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Traianus

Ja, majd elfelejtettem! Egy érdekesség:

Traianus már életében kiérdemelte az Optimus Princeps címet, ami annyit tesz, hogy „a legjobb császár”.

Optimus Princeps!

Annyira ismerős ez a cím valahonnan.

Lehetséges, hogy amikor a Hasbro 1984-ben elkezdte forgalmazni új játákait, az autókká, repülőgépekké és sok-sok más kütyüvé alakuló robotokat, Traianus császár (címe) után kapta a nevét a jók, azaz az autobotok vezére... Optimus Prime

Traianus

Ki tudja...

Talán tényleg minden út Rómába vezet...

Tovább

fuszeresjakvaj

blogavatar

Phasellus lacinia porta ante, a mollis risus et. ac varius odio. Nunc at est massa. Integer nis gravida libero dui, eget cursus erat iaculis ut. Proin a nisi bibendum, bibendum purus id, ultrices nisi.

Utolsó kommentek

Utoljára kommentelt bejegyzések

img src="/images/hex-loader2.gif" width="300" alt="" />