Impresszum Help Sales ÁSZF Panaszkezelés DSA

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A  FILMMŰVÉSZETBE (XXXVII. FEJEZET)

Róma Jézus Mátyás király UFO

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár sokadik alkalommal! Mert „Róma örök.” Akár az ÉLET…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Hát Mátyás, az az igazság, hogy az örök élet gyümölcsével jobban jártál volna…

Egy szép napon az immár agg Augustus császár (Kre. 27-Kru. 14.) kedvenc gyümölcséből, a fügéből lakmározott, melyet maga szedett le. Csakhogy a füge mérgezett volt! Álnok – titkos-gyilkos – felesége, Livia Drusilla méreggel kente azt be, hogy biztosítsa végre a birodalom feletti uralmat fiának, Tiberiusnak. Legalábbis a történetíró, Cassius Dio szerint. Pedig olyan édesdeden festenek együtt, Livia & Augustus...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Tegyük hozzá máris: Augustus a hivatalos álláspont szerint természetes halállal hunyt el, a róla elnevezett hónap 19. napján, azonban Cassius Dio verziója szervesen illeszkedik abba a képbe, mely szerint Livia sorra mérgezte volna Augustus családtagjait…Igaz volna, Livia?

Róma Jézus Mátyás király UFO

Ez a kép mára ugyan meghaladott, a huszadik század elején azonban még nem volt az: Robert Graves író még igazi kajánsággal illesztette bele Én, Claudius című művébe, melyből 1976-ban tévésorozat is készült. Úgyszintén a mérgezős Livia jelenik meg, ha burkoltan is a 2003-as Augustus című kétrészes minisorozatban (itt azért Augustus természetes halállal hal meg, de Livia is mérgezgeti a családtagokat). 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Meghaladott, vagy sem a sorozatgyilkos Livia Drusilla képe, fel kell hívnom a figyelmet egy érdekes tényre: kísérteties a hasonlóság a mi derék Mátyás királyunkkal (1458-1490), aki a történetírás tanúsága szerint utoljára valóban fügét próbált fogyasztani, azonban rosszul lett tőle, s megkezdődött végső agóniája…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Füge. Nos, máig tartja magát a hazai köztudatban az a kép, mely szerint Mátyás király mérgezés áldozata lett, méghozzá a felesége, Beatrix királyné okozta volna a halálát – mérgezett fügével… Mint Livia Augustus halálát, Cassius Dio szerint…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Tegyük hozzá gyorsan: Mátyás és Beatrix kapcsolatának ilyetén – mérgezett fügével átitatott – végkifejlete kevéssé valószínű, még, ha biztosnak is tűnik, hogy királyunk fügébe harapott utoljára.

Róma Jézus Mátyás király UFO

Augustus és Livia esetében pedig egyáltalán nem biztos, hogy a Cassius Dio által leírt eseménysor a valóságban végbement… Mentsük fel a két csajt, na! Mentsük? Nos, ha meg is illeti őket az ártatlanság vélelme, a két nagy uralkodó közt ott a szemet kiszúró párhuzam is! Maga a füge… Ugye-ugye… Cassius Dio századokkal Augustus után élt. Valószínűleg nincs alapja az általa leírtaknak. Aztán, mi van, ha mégis?

Róma Jézus Mátyás király UFO

Talán pont a füge lenne – ha úgy tetszik – a közvetett bizonyíték arra, hogy mindkét esetben gyilkosság történt? A füge, melyet Mátyás esetében ténylegesen meg is kóstoltak, Augustus esetében pedig megírtak? Hát, erre inni kell!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Szóval... úgy festene tán, hogy az egyik füge erősítené a másik létét? A mérgezésről szóló történetírói utalás megerősítené a mérgezésről szóló legendát és viszont? Fincsi! Akár a Mátyásnak felszolgált romlott füge...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Hogy mi az igazság? Nos, annyi bizonyos, hogy Mátyás meghalt… és ahogy a mondás tartja, oda az igazság… vagy éppen odaát van… Igaz-e Mulder ügynök? De meg ne szólalj! Inkább énekelj valami rómait!

Nos, UFO vadászó Mulder ide vagy oda, bizony-bizony, lehet, hogy a derék Mátyásunk sokkal, de sokkal jobban járt volna, ha füge helyett – az örök élet gyümölcsének is nevezett – gránátalmával oltotta volna éhét… és ha hihetünk Cassius Dionak, akkor Augustus is jobban jár… Azért inkább ne higgyünk Dionak! Valami azt súgja...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Ugyanis a 2016-ban debütált Római Birodalom (Roman Empire) című sorozatban is feltűnő  –  történetíró ennél hajmeresztőbb dolgokat is állít! Még hajmeresztőbbet!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Ízlés dolga, hogy emiatt a kardvasat érdemelné-e, avagy sem, minden esetre neked tetszene, Mulder! Az biztos... Miről is van szó? Nézz a képre! Vágod már?

Róma Jézus Mátyás király UFO

Cassius Dio esete az azonosítatlan repülő tárgyakkal – ugye megmondtam?

Azonosítatlan repülő tárgy – avagy UFO (Unidentified Flying Object)római megjelenésére utal Cassius Dio egyik beszámolója is. Hajmeresztő? Nos, igen. És mégis! De ne rohanjunk úgy előre! Legelébb tisztázzuk, mit is jelent az UFO kifejezés, azon túl, hogy nyilvánvalóan olyan repülő objektumról van szó, amit nem azonosítottak. 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Legtöbb esetben csillagászati, meteorológiai jelenséggel, katonai objektummal magyarázhatóak ezek a repülő tárgyak, azonban nem minden esetben. Vannak, akik ezeket az azonosítatlan repülő tárgyakat – ufókat – a földönkívüli élet bizonyítékainak tekintik, melyeket valamilyen földönkívüli létforma irányít.

Róma Jézus Mátyás király UFO

Az elmúlt évezredekből számtalan, azonosítatlan repülő tárgyra utaló feljegyzés, írásos és más emlék maradt fenn – így magában a Bibliában is  –, amiket nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen képletesen értelmezni. Ezékiel próféta látomása alapján például komplett, működő repülőeszköz volt tervezhető... na tessék!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Mindebből egyesek arra a megállapításra is jutottak, hogy az egész földi civilizációnk, s benne a mai ember, valójában földönkívüliek génkísérletének az eredménye volna...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Teremtőink, az idegenek pedig azóta is figyelnek bennünket, néha be-beavatkozva a történelmünkbe is, felvéve a kapcsolatot az egyes nagyhatalmak képviselőivel... Néha viszont rejtve maradnak a kiváncsi szempárok elől... felhőbe burkolózva...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Vannak, akik odáig merészkednek, hogy a különféle mitológiák emberektől és istenektől származtatott félisteneit, hőseit – sőt, magát Jézust is! – valamifajta földönkívüli-ember hibrideknek tekintsék… Mindez pedig heves vitákat is kirobbant(hat), vallási körökben… De ennek részletezését most kihagyjuk – mint Cassius Diot a 2000-es Gladiátor mozi –, hiszen mindenkinek a saját szabad meggyőződése, hogy mit gondol a Világ, s benne az ÉLET nagy kérdéseiről. Ahogy a művészet is ezt teszi minduntalan... 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Térjünk rá tüstént aCommodus császár (Kru. 180-192.) uralkodása alatt már a senatus márványpadlóját taposó – Dio által leírt úgynevezett „angyalhaj incidensre”! Az „incidenst” a földönkívüli élet bizonyítékait hajmeresztő módon kutató UFO hívők előszeretettel, s nyál csorgatva emelik piedesztálra! Köztük Richard Stothers, akinek munkája a klasszikus antikvitás UFO észleléseivel foglalkozik, benne Cassius Dioval… Hát, bizony kemény dió…vagy talán csak fel kellene néznünk az égre?

Róma Jézus Mátyás király UFO

Nos, Cassius Dio leírja, hogy Kru. 196-ban – pontosan 98 évvel az után, hogy Kru. 98-ban egy római katona lángoló pajzsot látott repülni az égen – ezüstre hasonlító finom eső hullott Róma városára – fényes nappal –, jóllehet egy fia felhő sem lézengett az égen. 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Megpróbálta begyűjteni ezt az anyagot, de csak három napig maradt meg – miként minden csoda –, aztán elillant. Akárcsak a béke és a biztonság a birodalomban, Commodus halála után…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Ne szépítsünk: Róma aranykora véget ért, s nem, hogy az ezüstkor, de a vas és a rozsda kora jött el… De vissza az „angyalhaj incidensre”! Állítólag ez az a krétaszerű, ezüstös anyag volt, amely a beszámolók szerint az UFO észlelések után hullik a földre…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Az igazság persze az, hogy csak Commodus uralkodása alatt több vér hullott a földre, mint amennyi igazságmagva lehet az eddigi összes UFO sztorinak… Főleg, hogy Commodus maga is ontotta a vért az aréna homokjában...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Aztán, ki tudja… na, pont ezért, meg ne kövezzen senki! Mert ki tudja! Van, amikor pontosan maga az igazság a hajmeresztő… Van, amikor az egyszerű ábrázolás mögött akár sokkal több is lakozhat...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Éppen ezért maradjunk még egy kicsit Cassius Dionál, aki tudtán kívül megörökíthetett egy úgynevezett harmadik típusú találkozást is – már, ha éppen így értelmezzük az általa leírt, erőst kritikáért is kiáltó sorokat. Szóval azért még ne hajtsunk fejet a munkássága előtt! Ez amúgy sem az ő szobra...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Nos, az úgynevezett harmadik típusú találkozásokról – az ufókutatók szerint – akkor beszélhetünk, amikor az ember közvetlenül maga észleli az idegen létformát.

Róma Jézus Mátyás király UFO

Mint például Kru. 150-ben, amikor is I. Pius Pápa testvére – fényes nappal – egy semmiből megjelenő, fazékalakú, tüzes sugarakat kilövő „fenevadra” lett figyelmes, amely nagy porfelhőt verve alászállott, s fehér ruhát viselő nők léptek ki belőle (az ufókutatók rájuk mondanák, hogy a magas szőkék faja).

Róma Jézus Mátyás király UFO

Maga Cassius Dio a későbbi római császár, Tiberius (Kru. 14-37.) testvérével, Drususszal kapcsolatban ír bizarr találkozásokról. Drusus kiváló hadvezér volt – egyszersmind apja az Én, Claudius címszereplőjének, a da-da-dadogó Claudius császárnak (Kru. 41-54.). Drusus diadalíve Rómában máig megtalálható, enyhén amortizált állapotban leledzve... 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Drusus a Krisztus előtti első század végén a Rajnán túli területeken – Germaniában – harcolt, Augustus császár megbízásából, messze benyomulva az ellenséges területekre.  

Róma Jézus Mátyás király UFO

Hadjárata során Kre. 9-ben elérte aztán az Elba folyót, ahol állítólag egy természetfeletti nagyságú – emberfeletti erővel bíró – germán nő visszafordulásra kényszerítette őt, megjósolva közeli halálát is.

Róma Jézus Mátyás király UFO

Metszetek, de a festészet is megörökítette ezt a történetet – mely talán csak azt kívánja szemléltetni az olvasóval, hogy természetfeletti erőkön és nem a rómaiakon múlott a germániai előrenyomulás sikere –, ugyanakkor talán többet is mond a művészet, mintsem gondolnánk!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Emlékezzünk csak: a Kru. 150-es esemény leírásánál fehér ruhát viselő nők lépnek ki a „fenevadból”. És mit látunk Friedrich Gunkel 1865-ös festményén? Egy fehér ruhát viselő nőt... Hát nem hátborzongató?

Róma Jézus Mátyás király UFO

Nem sokkal később a visszavonuló Drusus a lováról lebukott, s hamarosan elhunyt. Még találkozott Tiberiusszal, aki lóhalálában vágtatott hozzá Rómából, ahol ezt megelőzően Augustus előtt volt kénytelen felolvasni Drusus egy korábbi levelét. Levelében állítólag azt írta a harcias-népbarát testvér, hogy Augustust immáron kényszeríteni kellene arra, hogy lemondjon a hatalmáról és visszavonuljon a közéletből… Hoppácska!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Minderről Suetonius is ír, aki megspékeli azzal a pletykával is a történetét, hogy maga Augustus megmérgeztette Drusust, mert állítólag nem volt hajlandó visszatérni Rómába, miközben nyíltan hangoztatta, hogy amint teheti, helyre kívánja állítani a régi köztársaságot… Pedig az már halott volt. Kiszenvedett Philippinél, Kre. 42-ben. Láthattuk is az HBO Róma sorozatában...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Tény, hogy Drusus Kre. 9-ben elhunyt. A halálát körüllengő misztikus történetek pedig lehetséges, hogy pusztán a képzelet szüleményei. De azért lássuk, mit is írt még Cassius Dio! Na tessék! Már megint egy kemény dió… 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Nos, a történetíró szerint – amit Graves maga is átvett – hullócsillagok garmadája volt látható az égen, az erdőségekből síró, jajveszékelő asszonyok hangja hallatszott, egyik hajnalban pedig két isteni ifjú – görög, s nem germán ruhában – hirtelen végiglovagolt Drusus táborán… Lovagolt? Vagy, ki tudja... talán inkább lebegett?

 

Érdekes, sőt, csoda, hogy az úgynevezett UFO hívők még nem csaptak le erre a beszámolóra… sok mindent bele lehet érteni... bele lehet magyarázni... Akárhogy is volt, Drusus halála után odalett Germania. Varus legióit tizennyolc esztendővel később, Kru. 9-ben megsemmisítették a germánok Teutoburg erdeiben… Bizony-bizony Varus!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Véres munka volt, éppoly véres, mint a te korábbi intézkedésed, Kre. 4-ben, amidőn vagy kétezer zsidó felkelőt feszíttetettél keresztre a messzi Palesztinában. Erről is szól az 1965-ös filmopus, A világ legszebb története.

Augustus verhette a falba a fejét – no nem a korábbi palesztinai történések, de a germán hadszíntér összeomlása miatt. Azt hajtogatta, hogy adják vissza legióit… meg a légió sasait…

Egy szó, mint száz: Germaniában a római uralom nem igazán vert gyökeret… a Rajna és az Elba közti területet sohasem sikerült teljesen pacifikálni és a birodalomhoz csatolni. Az igazsághoz még hozzá tartozik az is, hogy a teljes Germania hódoltatása nagy véráldozatokkal és további, az államkasszát megterhelő kiadásokkal járt volna.

Róma Jézus Mátyás király UFO

Évekkel később, Kru. 16-ban, Drusus fia, Germanicus azért még jelentős győzelmet arat a germánok felett a Weser menti csatában. Még a Varus felett győzelmet arató Arminius feleségét is sikerül foglyul ejtenie. Az asszonyról, Thusneldáról készült állítólagos szobor máig fellelhető.

Róma Jézus Mátyás király UFO

A szobor által sugallt jelentéstartalom külön írás témája is lehetne, azonban most csak maradjunk Germanicusnál. Nos, Tiberius hazarendeli őt, jóllehet immár az Elba elérése és új határvonallá tétele volt az ifjú titán célja… 

Róma Jézus Mátyás király UFO

A vén Tiberius féltékeny lehetett unokaöccsére, egyszersmind bölcsen ismerte a birodalom teljesítőképességét is. Germanicus természetesen később tisztázatlan körülmények között meghal. Fiait szépen elrendezik: kettő meghal, a harmadik pedig az őrült Caligula császárrá (Kru. 37-41.) válik, de csak miután elrendeztette Tiberius bácsikát…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Miközben a császári család tagjai halomra gyilkolásszák egymást, Palesztinában is zajlanak ám az események!

Tiberius uralmának vége felé járunk. Már jó ideje római láb tapossa az ókori Palesztina térségét. Azt a térséget, mely hamarosan a kereszténység legnagyobb eseményének, a Feltámadásnak lesz a tanúja. 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Itt játszódik az  A.D. A Biblia folytatódik című 2015-ös sorozat, mely a Názáreti Jézus kínszenvedésével és kereszthalálával veszi fel a bibliai események fonalát, s Caligula császár uralkodásáig repíti el a nézőt. Meg a római katonák kardjába, ha nem vigyáz... ezek a fickok nem viccelnek...

Róma Jézus Mátyás király UFO

De ha már repülés: egy máig vita tárgyát képező égi jelenség kalauzolta a napkeleti bölcseket is, méghozzá Betlehembe, a gyermek Jézushoz. A bibliai leírás alapján, ha szó szerint vesszük, akkor egy mozgó, helyváltoztatésra képes, repülő objektumot kellene keresnünk... Egyesek a betlehemi csillaggal kapcsolatban is hinni vélik, hogy a folyton mozgó objektum valójában egy UFO volt... nos, azért az 1959-es Ben-Húrban szép, konszolidált verzióját kapjuk ennek a csodának... 

 

És most vissza a sorozatra! Sok mindent láthatunk benne, amely az Evangéliumok folytatását, Az Apostolok cselekedeteit, s benne az ősegyház szárnypróbálgatásait dolgozza fel, merőben sajátos nézőpontból... Nyugi, Kajafás, ezekre most nem térek ki!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Mivel azonban második évadot nem kapott a sorozat, nem került bemutatásra a Kru. 66-ban kitört zsidó felkelés sem, mely Jeruzsálem városának földig rombolásában tetőzött, Kru. 70-ben. Meg egy kis égi háborúban... Azt mondtam, égi háborúban?

Róma Jézus Mátyás király UFO

Ez idő tájt a Szentföld visszhangzott a római katonák saruinak csattogásától, akik elszántan meneteltek Jeruzsálem felé, hogy eltiporják a felkelést – miközben Josephus Flavius és Tacitus történetírók szerint az égben páncélt viselő katonák futottak a felhők között, s az égen megjelenő látomásban két hadsereg csillogó fegyverben harcolt egymással… Szó van továbbá – miként a Bibliában – holmi tüzes égi szekerekről is…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Nos, ezt nem látjuk a sorozatban, de nem nehéz elképzelni, mennyire felkelthette mindez az UFO híveinek fantáziáját. Mi azonban maradjunk csak a szilárd talajon! Vissza a Jézus korabeli Galileába, pár évtizeddel korábbra!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Nos, az A.D. A Biblia folytatódik című sorozatban épp Galileában halásznak az apostolok, immár Jézus feltámadása után, de nem fognak semmit. Ismerős történet?

Róma Jézus Mátyás király UFO

Messzi, a parton megjelenik egy idegen, akiben nem ismerik fel Jézust. A halfogás iránt érdeklődik. Szegényes. Azt kiáltja nekik, hogy vessék ki a hálójukat a hajó jobb oldalán. Kételkednek, de megteszik végül.

Róma Jézus Mátyás király UFO

A fogás óriási! Felismerik Mesterüket. Péter apostol kiugrik a hajóból és úszva Jézus elé siet. Megölelik egymást. És Péter megbánja, hogy háromszor is megtagadta Jézust...

Róma Jézus Mátyás király UFO

Ezt követően Jézus tovább tanítja az apostolokat. Elmagyarázza, hogy meg volt jövendölve előre, hogy szenvedni fog, meghal, de harmadnapra feltámad halottaiból. 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Megígéri, hogy ha hisznek, a Szentlélek ereje megsegíti őket. Azt kéri tőlük, menjenek vissza Jeruzsálembe, s ott várjanak, amíg felruháztatnak a mennyei erővel. Megígéri azt is Péternek, hogy egy napon meghal érte…

Róma Jézus Mátyás király UFO

Minderre a keresztény hagyomány szerint Kru. 64-68 között került sor, a Nero császár (Kru. 54-68.) alatti keresztényüldözéskor. Péter ekkor halhatott vértanúhalált.     

Róma Jézus Mátyás király UFO

Jézus a sorozatban is rábízza Péter apostolra az egyházat, aki majd a keresztény világ fővárosában, Rómában feszíttetik meg. Elbúcsúzik eztán az apostoloktól, azzal az üzenettel, hogy legyenek tanúi szerte a Világban.

Róma Jézus Mátyás király UFO

Ezután hatalmas fényesség veszi körül, mely egy felhőből jő, melyben angyalok serege áll. 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Jézus a Mennyekbe emelkedik. E téren vannak eltérések a különböző Evangéliumok között, azonban fontos megjegyezni, hogy van, ahol Jézust egy felhő takarja el az apostolok szemei elől... 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Csak halkan jegyezném meg: létezik a már említett felhőbe burkolózó repülő csészealjak teória is… Azt is halkan jegyzem meg, hogy még most sem tudhattuk meg, ki is lakik ebben a tóparti házban…

Róma Jézus Mátyás király UFO

De ami késik, az nem múlik! Szóval emiatt ne felhősödjön el senkinek a tekintete! Lucilla, te meg ne sírj! 

Róma Jézus Mátyás király UFO

Mert hamarosan folytatjuk!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Amikor is eljő a Szentlélek!

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Róma Jézus Mátyás király UFO

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A  FILMMŰVÉSZETBE (XXXVI. FEJEZET)

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár sokadik alkalommal! Mert „Róma örök.”

„Ave Caesar! Dicsőség és kondi!” – köszönteni, „asterixesen”, ez a módi. De vajon tudta az öreg Julius, hogy március idusán meg fogják ölni? Lássuk, kiderül-e a tuti!  

Legendák keringenek egy középiskolai történelemtanárról, ki amikor beszélt a nagy Caesarról, hódításairól, benne Galliáról, rögvest hozzá is tette csak úgy, izomból: „Kivéve egy falut…” De szívesen hallgatnám élőben a tanár úrt, kiről azóta is zengenek diákjai, padon innen és túl! No, de most már aztán vegyük górcső alá azt a gall falut! Jól látom? Igazat szólt a tanár úr? Van, hol nem Róma az úr, túl a Paduson

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Vajon táplálnunk kéne a gyanút, hogy beletörék galljainkba Róma bicskája, avagy mindez csupán az Asterixről és barátairól szóló történetek fricskája? Nos, a francia képregény alkotóinak két híres titánja, Uderzo és Goscinny munkája – többek közt – az Asterix tizenkét próbája… de most már csendesülni fog az kínrímeknek kavalkádja-árja. Igérem! De csak mára...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

A híres páros, Asterix és barátja, a nagy melák, Obelix kalandjai a Kre. 50. utáni Galliában játszódnak, de elkalandozunk velük Rómába, s Amerikába is… A történet szerint a rómaiaknak egy kicsiny falut nem sikerült – soha (?) – meghódítaniuk, mert lakói egy varázsital segítségével ellenállnak a hódítóknak. Obelix bele is esett kiskorában a varázsszeres fazékba, ezért neki nem is lehet varázsitalt adni, anélkül is erős... mérges is miatta... mármint, hogy nem ihat a gallja...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

A szerzőpáros több képregényéből készült rajzfilm, de élőszereplős filmek is. Ki hinné, de az első ilyen film, az 1999-es… nos, immár húszéves! A későbbi folytatásokban mindig más és más szereplő alakította Caesart – és végül már Asterixest is – azonban talán az 1999-es film Caesarja, Gottfried John volt az, aki a leginkább közel áll a képregényekben és rajzfilmekben ábrázolthoz.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Ebben az 1999-es filmben vinnyogja az immár kegyvesztett római, a szintén kitalált karakter, Furunculus, hogy összeállít Caesarnak egy listát arról, hogy kik akarnak az életére törni, s Caesar meg is fog lepődni, mert hozzá nagyon közel álló személyek is benne vannak…

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Amúgy a hasonlóság meglepő a Caesart alakító színész és a megrajzolt karakter között... Jól eltalálták! Szóval következzék újra egy róla készült kép! Vajon honnan lehet ismerős? És Furunculus? 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Furunculus valamilyen merényletről-összeesküvésről  habogott. Lássuk, mit is ír a történelemkönyv... legott! Nos, Caesar valóban összeesküvés áldozata lett, s méghozzá olyanok is részt vettek a merényletben, akiket ő maga emelt fel, karrierjüket neki köszönhették. Akadtak olyanok is, akiket meg nem vettek be az összeesküvésbe, mert nem bíztak bennük. Ilyen volt a neves államférfi és szónok, Cicero is, akit azért hagytak ki, mert tartottak tőle, hogy elszólja magát... Az ő karaktere amúgy az HBO Róma sorozatának üde színfoltja volt. 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Valaki így is elszólta magát az összeesküvésről, ezt is látni fogjuk majd, azonban a köztudatban is jól benne van egy mondat, mely állítólag Caesar ajkait hagyta volna el, amikor Kre 44. március idusán valóban leszúrták: „Te is fiam, Brutus?” Ezt a mondatot azonban Caesar valójában nem mondta. Még, ha jól is hangzik... Ajkára fagyott a szó... még, ha nem is ilyen jó értelemben:

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Valójában köpni-nyelni sem volt elég ideje-ereje pár szúrás után. Azt feltételezik, hogy e mondat elterjedésének eredete-eredője nem más, mint megint csak Shakespeare. De vajon ki és inkább melyik az a Brutus, akire utalna ez a mondat? Mert bizony ez sem egyértelmű!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Mindenki ismeri Marcus Junius Brutust, aki az HBO Róma sorozatában is ott kotnyeleskedett, s akinek az anyukájával, Serviliával Caesar valóban összeszűrte a levet. Azonban a levek összeszűrése Brutus születése után kezdődhetett. Tegyük persze hozzá máris: Brutus születésekor Caesar már tizenhat, szóval... nem lehetetlen a Brutus előtti összeszűrés sem... de nem is valószínű... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Később azonban, immár a levek összeszűrése idején, Servilia egyik lánygyermekének valóban Julius lehetett az apja. Nos, ez a későbbi lánygyermek, Tertia Caesar egy másik merénylőjéhez, Cassiushoz ment feleségül. Persze még korábban… Cassius is szerepel a sorozatban. Véres képpel is... volt ugyanis képe leszúrni a derék Juliust... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

De essék szó Caesar magánélete után az egyik hadvezéréről is, egy másik Brutusról, nevezetesen a galliai veterán Decimus Brutusról, aki maga is benne volt a merényletben. Caesarnak köszönhette felemelkedését, de aztán ellene fordult. Az írónő, Colleen Mccullough regényében, Az októberi lóban mindezt azzal magyarázza, hogy rájött, a dictator akaratától, kegyétől függött minden, az előmenetele, karrierje, s mindezt már nem tartotta helyénvalónak… Így hát, inkább ő is neki esett, akár a többiek...

A történelemből tudjuk, hogy ő maga csalta el Caesart a senatus ülésére, a merénylet napján, mert Julius gyengélkedett, állítólag el sem akart menni az ülésre. Ezt látjuk is az 1963-as Kleopátra című filmben. A történelem kegyetlen fintora, hogy a Caesar elleni merényletet is bemutató Kleopátra debütálásának évében valóban sor került egy hírhedt merényletre, mégpedig az Egyesült Államok elnöke ellen…

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Máig nem tisztázott, hogy ki és miért öl(et)te meg Kennedyt. A köztudatban persze számos verzió él. De most Caesarról van szó!  Nos, vele kapcsolatban máig nincsen benne a köztudatban, hogy nem abban a senatusi épületben ölték meg (Curiában), amely ma is áll a Forum Romanumon, hanem jóval arrébb, a Mars-mezőnItt állt egykori riválisának, Pompeiusnak a színháza, amelyhez a derék hadvezér egy senatusi ülésekre alkalmas épületet is csatoltatott. Itt állt az ő, azaz Pompeius szobra, melynek a lábánál a sztori szerint Caesar összeesett, s kilehelte lelkét.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nemrégiben el is játszották ujra az eredeti helyszínen a merényletet. De visszatérve a Brutusokra: Caesar tehát két Brutusnak is beszólhatott volna a halálakor, de épp azzal volt elfoglalva, hogy védekezzen... aztán, hogy meghaljon… szóval nem mondott semmi magasztosat, avagy erkölcsi bírálatot Brutusnak… egyiknek se! Tutira! Halála azonban viszonylag gyorsan és éppannyira hirtelen következett be, ahogy akarta... mert ezt akarta...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

És most vissza a gallokra! Felbukkan az Asterixben sok valós történelmi szereplő, köztük Julius szerelme, Kleopátra...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

...de maga Brutus is (valamelyik a kettő közül), akire Caesar rászól, hogy ne játsszon már (azzal) a késsel, a végén még megsebez valakit… Hogy a derék Juliusnak mennyire, de mennyire igaza volt!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, Asterix tizenkét próbája valójában Herkules tizenkét próbájának „modernizált” változata, melyet Caesar eszel ki a számukra. Magát Herkulest is akkor fogadták be maguk közé az istenek, amikor elvégezte e próbákat, s végül Caesar is kénytelen meghajolni a gallok előtt, akik kiérdemelték, hogy istenként tiszteljék őket… Utána visszavonult szerelmével, a kleopátrafrizurás Kleopátrával.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Távol a politikától és a merényletektől. Persze, mindezt csak a mesében… Valójában eléggé nagy vérengzést vitt végbe a gallok közt… Ezzel indul az HBO Róma... A képek itt is véresek... nem csak képletesen... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, tény ami tény, Brutusnak volt képe hozzá: tényleg megsebesíti Caesart, méghozzá halálosan, abban az ominózus Kre. 44. esztendőben. A polgárháború elsöpri a köztársaságot, Gallia pedig a birodalomba integrálódik. Oly erősen, hogy még az után is tartják római egységek a térség egy részét, hogy Kru. 476-ban megszűnik a Nyugatrómai Birodalom. Jönnek a barbárok... az antik világ fennmaradása szempontjából ez már nem gyerekjáték! De ez egy másik történet...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Tény: Syagrius – Gallia utolsó római helytartója – 487-es kivégzéséig még fenntartja a római uralmat Északon. Alakját Valerio Massimo Manfredi is megidézi Az utolsó légió című regényében, azonban a belőle készült 2007-es filmben nem kapott játékidőt… Kihagyták… I. Clodvig frank király (481-511)  nem tűrt vetélytársat. Keresztvíz ide vagy oda…megölette a beste...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Szóval sokan versenyeztek a római területekért, miként a mai Franciaország északi részén is sok falu versenyez az Asterix faluja címért, hiszen a sztoriból csak az derül ki, hogy a falu Északon volt, a Szajna és a Loire folyók közötti térségben (Armorica), mely magába foglalja a mai Bretagne félszigetet is. De elkalandoztunk. Vissza Rómába! Épp szúrják le a nagy Caesart! Ja, az már volt... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, ami a Caesar elleni összeesküvést illeti, van olyan elmélet, mely szerint Caesar tudott az ellene szőtt merényletről, azonban azért nem tett semmi óvintézkedést, mert tisztában volt vele, hogy egészsége rohamosan romlik dicsőség volt, kondi már kevésbé – és hirtelen, teátrális véget szeretett volna, még ereje teljében. Igaz volna? Lássuk a betegségét! Epilepszia?

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, nem tisztázott, hogy valóban epilepsziája volt-e. A történetírás a betegségét a „morbus comitialis” néven illette, ahogyan az HBO Róma alkotói is ezt vették át, illetőleg az 1963-as Kleopátrában is rohamok gyötrik az öregfiút, azonban a tünetei a kutatások szerint arra is utalhatnak, hogy több, kisebb szélütés érhette (az apja is hirtelen halt meg, valószínűleg emiatt, szóval a genetikai örökség adott).  Később az isteni eredetű epilepszia terjedt el róla, talán az augustusi propaganda révén (?) is… lévén Augustus császár (Kre. 27- Kru. 14.) idejekorán istenné avatta Juliust, akinek örökébe lépett…

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

De ebbe most nem megyünk bele. Ami az elméletet illeti, van bizonyíték arra, hogy Caesar valóban azt szerette volna, ha hirtelen éri a halál. Erről élete utolsó lakomáján tanúságot tett. Mintha csak érezte volna, hogy mit hoz a holnap, március idusa... Aztán másnap meg betegségre (fejfájás) hivatkozva majdnem nem ment el az ülésre. Tudott valamit és vissza akart lépni a végtől? Történelmi tény ugyanakkor az is, hogy Caesar az életművét még meg akarta koronázni a pártusok elleni hadjárattal. Minden elő volt készítve. A senatus ülése után indult volna KeletreAz Idő azonban nem neki dolgozott... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

De az összeesküvőknek sem volt idejük. Ha Caesar elhagyja Rómát, onnantól, a hadsereg gyűrűjében védve lesz. Nem férhetnek hozzá. Vajon Caesar tényleg tudomást szerzett a tervükről, de mégsem tett semmit, csak, hogy hirtelen érje a halál? Ezzel viszont lemondott volna a pártus hadjáratról. Arról, hogy a legnagyobb dicsőségben fejezze be életét?

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Ebben az időben amúgy már dictator perpetuussá választották, ami annyit jelentett, hogy élete végéig korlátlan hatalommal bírt... Lehetséges, hogy kevesebb ideje volt, mint gondolnánk? Nos, Colleen Mccullough regényeiben Caesar valóban tisztában van vele, hogy igencsak romlik az egészségi állapota. Egy galliai druida – ha nem is Csodaturmix – megjósolta neki, hogy még ereje teljében éri a halál… Vajon az igazi Caesar adott volna egy druida szavának? Babonás volt, de azért mégis az ellenségre hallgatott volna?

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, Mcculloughnál Caesar nem tud a merényletről, de úgy látja, még pár éve van leigázni a pártusokat, mielőtt leépülne… Az írónő amúgy nem veleszületett epilepsziás rohamokról ír, hanem olyanokról, amik később jöttek elő, jóllehet álláspontja szerint Caesar dokumentált, nyilvános rosszúlléte arra is utalhat, hogy az epilepsziája veleszületett volt. Tegyük hozzá máris: nem készpénz az epilepszia diagnózisa, ahogyan azt már kifejtettük. Nos, Caesar indulni készül, hogy leigázza a pártusokat, mint anno, őelőtte, Nagy Sándor a perzsákat... Hogy miért?

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Egy történet szerint a harmincas éveiben járó Caesar meglátta Sándor szobrát, mire elsírta magát, mondván, a makedón ennyi idősen már meghódította a fél világot... De nem ez vezérelhette, hanem az, hogy kiköszörülje azt a csorbát, amit a rómaiak a pártusoktól korábban, Kre. 53-ban elszenvedtek. Amúgy Alexandriában láthatta Nagy Sándor sírját is...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

De visszatérve a merényletre: jelen sorok írójának tudomása szerint nem nyert még bizonyítást, hogy Caesar tudott volna a merényletről, minden esetre dokumentált tény, hogy az összeesküvés és annak a konkrét időpontja valóban a levegőben volt! Jobban is, mint Caesar halotti máglyájának füstje...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Valaki tényleg elszólhatta magát. Tény, hogy a béljós, Spurinna még a merénylet napján is figyelmeztette Caesart, hogy óvakodjon március idusától. Caesar látszólag nyeglén mondta, hogy eljött az idus és minden rendben, mire Spurinna kontrázott: eljött, de még nem ért véget... Gondoljunk csak bele! A béljós, Spurinna sem az ujjából szophatta az időpontot, jóval korábban! Alakját láthatjuk is az 1953-as Julius Caesarban.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, Caesar ekkor már testőrség (lictotok) nélkül jár, nem hajlandó visszahívni őket, az egészsége látványosan romlik, egyúttal kijelenti egy nappal a merénylet előtt, hogy az lenne a legjobb, ha hirtelen érné a vég... Amúgy Steven Saylor is írt a merényletről regényt, Gordianus nyomozgat kicsit, de már nem olyan intenzitással, nem derít ki semmit… hagyjuk is... minden esetre nem emelném a poharam a teljesítményére...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Ha viszont Caesar tudott a merényletről, s nem akart tenni semmit ellene, akkor nem lett volna Caesar, ha ne lett volna terve a halála utánra is. Vagyis, ha tisztában volt mindennel, időt keríthetett arra is, hogy meglelje politikai örökösét. Mert ne szépítsük: Caesar a halála előtt valóban uralkodóként kezdett viselkedniMég, ha a koronát látványosan vissza is utasította Antonius közreműködésével... és egy uralkodó gondol az utódlásra is...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, Caesar tényleg mindent elrendezett! Tudta mit tesz! Nagyon is jól tudta! Végrendeletében (távoli) rokonát Octaviust tette meg örökösévé, akiről senki nem gondolta akkor még, hogy tizennyolc évesen mire képes. De ő volt az egyetlen, aki alkalmas volt Caesar politikai örökségét tovább építeni. Nem Antonius, akit meg sem említ a végrendelet! 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Antonius amúgy az HBO Róma sorozatával ellentétben nem állt mindig Caesar mellett, sőt! Az is elképzelhető, hogy hallgatólagosan támogatta a készülő merényletet, vagyis tudott arról, hogy az öregfiút ki fogják lyuggatni... Züllött alak volt, az szentigaz... és a végén mindent elveszített... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

De térjünk vissza Caesarra! A gyilkosság számos művészt megihletett. Camuccini 1798-as festményén jól látni, amint Brutus először visszariad a tettől, rá sem mer nézni Caesarra... Aztán mégis megteszi... A tett végbemegy...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Octavius a megörökölt vagyont és a clienturát felhasználva hamarosan Julius örökébe lép a hatalomhoz vezető úton, hogy Augustusként uralja az akkor ismert világot… Róma pedig bemasíroz a történelembe...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Ami Caesart illeti, miatta sem kell aggódni, hiszen az HBO Róma sorozatában bekövetkezett halála után a Trónok harcában támadt fel. Alakítóját, Ciarán Hindst, azonban a falon túli népek vezetőjeként, Mance Rayderként is utólérte a vég… kiírták a sorozatból… tüzes módon...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Akárhogy is, a Caesar halálát követő száz éven belül Róma uralja az akkor ismert világot. Benne az ókori Palesztinát. Az itt megszervezett római provinciában (tartományban) Judaeában  a helytartó, a később Galliába száműzött Pontius Pilatus kereszthalálra ítélte Jézust

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Itt vesszük fel a fonalat újra és itt veszi kezdetét megint csak egy 2015-ös sorozat bemutatása, avagy jöjjön ismételten az  A.D. A Biblia folytatódik! Folytassuk hát! Gyerünk!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Jézus teste a sírban

Miután Jézust levették a keresztről, Pilatus engedélyezte, hogy Arimateai József a saját sírjában temesse el a testét. Ez a József maga is a zsidó főtanács (Szanhedrin) tagjai is volt, amely testület, ha nem is teljes tagsággal, de Kajafás, a főpap vezetésével elítélte Jézust. József tettét Kajafás fenyegetésnek véli. Pattan és intézkedik…

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Újra elmegy Pilatushoz, nem először, s nem utoljára. Elmondja neki, hogy a Názáreti Jézus követői ellophatják a holttestét, azt a látszatot keltve, hogy a mesterük feltámadt. Mindez felforgatná a Húsvét ünnepét. Nekem, személy szerint a jelenettel csak az a bajom, hogy a zsidó főpap ebben az időszakban érintkezhetett-e személy szerint a pogány helytartóval? Nem volt ez vallási tilalom alatt? Nos, emelkedjünk fel ezen most! Csak most... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Térjünk rá, mit is mond Kajafás a sorozatban! Nos, a főpap szerint Jeruzsálemben egy dolog látszata gyakran olyan hatásokat vált ki, mint maga a dolog. Ezért kéri, hogy a helytartó állíttasson római katonákat a sírhoz, s pecsételtesse azt le. Pilatus enged kérésének. Ezt láthatjuk egyébiránt a 2016-os filmben, a Risenben (Feltámadás), ahol szintén lepecsételik a sírt.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Kajafásnak eztán megint csak van egy furcsa jelenete. Összetöreti a keresztfát. Megint tisztátalan helyre ment volna? Valóban kiment volna a kivégzés helyszínére, miután Jézus már a sírban volt? 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Tegyük hozzá, hogy a rómaiak a kereszteket újrahasznosították! Egy másik delikvens függött a keresztrúdon hamarost. Éppen ezért, ha volt is, akit az idők során levettek a keresztről – mert ilyen is volt – az illető akkor is fertőzést kapott és annyi volt. Szóval a zsidó főpap nem adhatott parancsot egy római kivégzőeszköz megsemmisítésére! De vajon beérik a rómaiak Jézus megsemmisítésével? Vagy Kajafás a kereszt elpusztításával?

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Megismerkedünk a sorozatban a római uralom ellen fegyverrel is küzdő politikai csoport, a zelóták egyik képviselőjével, Boázzal, aki figyelmezteti Péter apostolt, hogy nem fogja a hatalom beérni a Názáretivel, ha rájönnek, hogy a tanítása fenyegetés. A karakter mintegy megjósolja a későbbi keresztényüldözés borzalmát is… Aminek Péter is áldozatául esik, a hagyomány szerint Rómában... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Péter a sorozatban elzárkózik a fegyveres fellépéstől, mondván, ők halászok, nem katonák… érdekes… az a Péter, aki az Evangélium szerint kardot ragadott Jézus elfogatásakor? Bár, mondjuk Jézus nem kardozni tanította három esztendőn át... Az apostolok minden esetre kételkednek Jézus azon szavaiban, amely a feltámadására utal. Anyja, Mária természetesen nem.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, míg a Risenben nem sokat látunk, ebben a sorozatban a teljes bibliai valójában láthatjuk a feltámadást. Fény kíséretében megjelenik egy angyal, karddal a kezében és elmozdítja a sírt elzáró követ.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

A római katonák is elmenekülnek. Furcsa mód és logikátlanul, de Pilatus később tudja meg, mi történt, mint Kajafás, miközben Kajafásnak az emberei azonnal jelentik, hogy mi történt. A főpap nem akarja, hogy szárnyra kapjon a szóbeszéd. embereinek azt a parancsot adja, mondják azt, hogy elaludtak az őrségben és közben ellopták a testet. A Risenben valóban elalszanak a római katonák, s elmenekülnek, mert félnek a felelősségre vonástól. Nem is tudom, miért...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Római katona ugyanis nem alhatott el őrségben. Itt, ebben a sorozatban azonban ténylegesen nem aludtak el. Ez csak Kajafás kitalációja. A saját embereit, akik szintén ott voltak, le is fizeti, hogy ezt mondják.  De nem is akarja többet látni ezeket az embereit! Később megtudja, hogy többüket megölték… akkor még nem sejti, ki áll emögött…Na, vajon ki?

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Kajafás mindig is bölcs felesége szerint mégis szárnyra fog kapni a szóbeszéd, hogy Jézus feltámadt, a követői ugyanis híresztelni fogják. Kajafás egyik emberét utasítja, hogy találják meg a Názáreti holttestét, mielőtt a követők elterjesztik, hogy életben van. 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Kajafásnak aztán egy olyan testet hoz az embere, amely hasonlít Jézuséra, de nem az. Ő nem megy bele a csalásba, s szerinte a nép sem olyan ostoba. Igaz, miután a sírt lezárták újra, ennek már semmi értelme… ahogy a sír lezárásának sincs… az új hit lángja már fellobbant…

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Eközben Mária Magdolna – róla már sokat hallhattunk, nem igaz? – elmegy a sírhoz, hogy bekenje a holttestet, ami elmaradt a temetéskor, azonban a sírt üresen találja. Találkozik a feltámadt Jézussal és megviszi a hírt… Később Jézus megjelenik az apostoloknak…

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Eközben a sírnál őrt álló római katonák egyike Pilatusnak is megviszi a hírt… Jaj, de furán van ez kidolgozva a sorozatban! Nos, minden esetre a katona jelentése után Pilatus alaposan számon kéri Kajafáson a dolgot, s tart tőle, hogy a Názáreti szektája erősödni fog. Így is lesz!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Kajafás ugyanakkor biztos benne, hogy Jézus galileai követői lopták el a testet. Pilatus intézkedik… Ennek részeként az összeterelt, sírt őrző – szemtanú – római katonákat kivégezteti, Kajafás szeme előtt. Ahogy Kajafás megtudja azt is, hogy az ő embereit is kivégeztette Pilatus, akik szintén a sírnál voltak, szemtanúként. Pilatus termében moshatták is fel a vért. 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, a tanuk elintézve, egyúttal jó leckét is adott Pilatus Kajafásnak. Kifejtette, hogy Róma nem azért virágzik, mert kevesebb civilizációt hódítana meg, hanem azért mert befogadja és a partnereként kezeli őket. A legmagasabb szinten ez kizárólag a kölcsönös tisztelet szellemében lehetséges. Pilatus szerint az lecke Kajafásnak. Ez történik, ha a főpap nem tudja kontrollálni a helyzetet a városban. Pilatus álláspontja, ha úgy tetszik, valós történelmi alapokon nyugszik.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Jeruzsálem egy puskaporos hordó volt a korban. Főleg Húsvét ünnepe tájékán, amikor számtalan zarándok is érkezik a városba. A a zsidó főpapnak és a papságnak valóban az volt a feladata, hogy szavatolja a rendet Jeruzsálemben, ugyanakkor egyfajta hintapolitikát is kellett folytatnia, mivel a népet is a saját maga oldalán kellett tartania.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

A Szentírásból tudjuk, hogy nem sokkal korábabn volt is egyfajta fegyveres balhé, amelynek révén letartóztatták Barabást. Ez a fegyveres konfliktus meg is jelenik az 1961-es monumentális filmben, a Királyok királyában. De erről korábban már volt szó. Vissza a sorozathoz! Futás!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Nos, a sírt újra lezárják a rómaiak, melyről az apostolok is tudomást szereznek. Az apostolok szerint a rómaiak azt a látszatot akarják kelteni, hogy semmi sem történt… Pilatus lecsap az apostolokra is. Menekülniük kell, de a rómaiak lezárják a várost.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

A zelóták találmánya lenne a Molotov-koktél?

A sorozatban azt látjuk, hogy a zelóta Boáz segítséget nyújt Péternek és a többieknek, hogy kijussanak Jeruzsálemből, miután lezárták a rómaiak a várost.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Méghozzá nem is akárhogy! Úgy, hogy agyagkorsóba gyúlékony anyagot tesznek, a nyakára pedig gyúlékony anyaggal átitatott rongydarabot erősítenek, amit meggyújtanak.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Így, lángoló állapotban ráhajítják a célpontra, a rómaiakra. A korsóféleség összetörik, szétfröccsenő tartalma pedig az égő rongydarabtól lángra lobban. 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Ez nem más, mint a szovjet külügyminiszterről elnevezett Molotov-koktél, mely elnevezést valójában először a finnországi téli háború háborúban használták, amikor a finnek bevetették a harckocsik ellen, de bevetették már a spanyol polgárháborúban is... és aztán 1956-ban is... 

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Molotov-koktél. A név huszadik századi (a fenti kép pedig jelenkori), de már az ókorban is voltak hozzá hasonló módszerek, így például Kre. 305-ben, Rodosz ostromakor is alkalmaztak hozzá hasonlatos fegyvert… De vissza a sorozatra! Az apostolok a tüzes akció után kimenekülhetnek a kapun...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Kijutva Galileába veszik az irányt. Ezzel az alkotók feloldottak egy evangéliumi ellentmondást is: míg ugyanis az egyik evangelistánál az van írva, hogy Jézus arra kérte a tanítvámnyokat, maradjanak a városban, a másiknál pedig azt olvashatjuk, Jézus kérésének megfelelően Galileába mennek. Nos, a sorozat szerint nem volt más választásuk, csak Galilea. Menekülniük kellett a római területről. Galilea pedig nem állt közvetlen római uralom alatt. Itt szabadon halászhattak újra...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

 ...és újra találkozhattak Jézussal, de ez már egy másik történet lesz... legközelebb. Amiről azonban még szólni kell ehelyütt, az az, hogy a sorozatban bemutatták egy később kialakult mendemonda eredetét – legalábbis, ahogyan az alkotók elképzelték… Nevezetesen, hogy Jézus követői lophatták el a testét, hogy a feltámadást elhíreszteljék…

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Miközben a feltámadás szemtanúinak hiányát úgy magyarázták meg a sorozatban, hogy mind halottak lettek… De mindenki úgy gondolja, hogy nem jutott volna ki semmi információ tőlük, senkinek, a haláluk előtt??? Nos, ez nem életszerű…Ugyanígy érdekes dolog, hogy belevették a filmbe a sír visszazárását is… A sorozatban ezt konkrétan nem mutatják, utalnak rá, de láthatjuk a sírt az első lezáráskor.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

A sír Arimateai Józsefé, s használhatták is a későbbi időszakban, legfeljebb persze Kru. 70-ig, amikor is Jeruzsálemből kő kövön nem maradt a római pusztítás után. A sír lezárása (burkoltan) arra a másik elméletre is utalhat, amely tagadja a feltámadást, s hol tudományos, hol kevésbé tudományos módon, de Jézus sírjának hollétét keresi. Erre voltak és vannak is kísérletek, ez tény. Erről legutóbb is szó volt, érintőlegesen.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

De ebbe most nem megyünk bele, mindenkinek a meggyőződése, hogy hogyan áll a kérdéshez, pusztán érdekességként említjük. Továbbá, a sorozat Pilatusának logikájával élve, ha lezárják a sírt, nem történt semmi. A Názáreti követői tehát arra sem tudnak hivatkozni, hogy feltámadott. Érdekes és összetett e sorozat, számos komoly utalással. De ezért is értékes!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Szóval hamarosan folytatjuk a sorozat következő részeivel! És sok más érdekességgel! És talán újra jönnek Asterix és barátai is...

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Mit szólsz ehhez, Kajafás?

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

Bocs, még mindig nem tudtuk meg, ki is lakik ebben a házban.

Asterix Jézus Pilatus Kajafás

De egyszer biztosan kiderül!

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A FILMMŰVÉSZETBE (XXXV. FEJEZET)

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár sokadik alkalommal! Mert „Róma örök.”

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A Názáreti Jézus Krisztus valóban nem nyugodott volna tartósan a sírban?

A keresztény világ alapvető hittétele ölt testet Jézus feltámadásának elfogadásában és tényként kezelésében. Hiszen, amiként Pál apostol kifejti, ha Krisztus nem támadt fel, akkor a keresztények hite semmit sem ér…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Hit és meggyőződés kérdése, ki miként viszonyul Jézushoz, kereszthalálához és az Evangéliumokban elénk tárt feltámadásához, arról azonban a legtöbb ember már nem hallott, hogy Jézus semmiképpen nem nyugodott volna tartósan és háborítatlanul a sírban.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ennek oka valójában az ókori Palesztinában ez idő tájt meghonosodott temetkezési szokásokban gyökerezik. A Kre. 30 és Kru. 70. közötti százéves időszakban ugyanis kétfázisú temetkezés zajlott. A testet először megmosták, olajjal bekenték és halotti lepelbe csavarták, majd a tetem egy úgynevezett kőpolcra került. Eddig jutottak el Jézus esetében, amikor a Húsvét ünnepe előtt sebtiben sírba helyezték, de az ünnep után az asszonyok azért mentek volna a sírhoz, hogy a temetés hiányosságait pótolják…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Nos, alapesetben Jézus körülbelül egy évig nyugodott volna a lepelben, a sírban. Ez az idő a test lebomlásához kellett volna, ugyanis a teljes lebomlás után a kiszáradt csontokat egy csontládikában (osszáriumban) helyezték volna el. Ezen téglalap alakú, fedéllel letakarható ládikákra rávésték az elhunytak (mert néha több ember csontja volt egy ládikában) nevét.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ez volt tehát a végleges temetés, a második fázis. Jézus esetében az Evangéliumok szerint erre már nem került sor, mert harmadnapon feltámadt… 

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A feltámadást tárja elénk több filmalkotás is, így a 2004-es film, A Passió, de a 2016-ban készült Risen is (magyar címe: Feltámadás), valamint a 2015-ös sorozat, az A.D. A Biblia folytatódikA következő részekben kicsit hosszabban fogunk elidőzni e sorozatnál. Tetszik?

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A sorozat nem csak Jézus utolsó óráit eleveníti fel, merőben plasztikusan, de az Evangéliumok folytatását, Az Apostolok cselekedeteit, s benne az ősegyház szárnypróbálgatásait is megjeleníteni igyekszik, néha meglepő logikai megoldásokkal kitöltve az írásokban nem szereplő űröket is. És néha abszurd hozzákörítéseket is láthatunk benne, természetesen... vagy tüzes fordulatokat...

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A sorozat egyik főszereplője – vagy inkább fő karaktere – maga Péter apostol, akit Jézus mondhatni az emberek halászává tett, s aki eredetileg valóban halászattal foglalkozott.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A másik főszereplő maga Pilatus, aki merőben más, mint az Evangéliumok vívódó Pilatusa. Pragmatista, könyörtelen, egyszersmind számító játékos, akinél nem (mindig) lehet tudni, hogy gondolatai, szavai és tettei összhangban vannak-e egymással.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Jóllehet, amikor Jézus tárgyalását folytatja le, ő maga is elismeri, hogy igazából nem találja bűnösnek a Názáretit. De aztán elítéli… Hogy miért is? Lássuk, csak mi a sorozat koncepciója!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Jézussal ott találkozunk, amikor Kajafás, a zsidő főpap megkérdezi tőle az éjszakai elfogatása után, hogy ő maga-e a „Messiás, az áldott (Isten) Fia?” A zsidó próféciák szerint a messiás (felkent) – görögül: krisztoszel fog jönni (születni fog), hogy aztán helyreállítsa a zsidók királyságát.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A messiás szó tehát a zsidók felkent királyára is utal. Jézus igennel felel, mely által a zsidók szemében istenkáromlóvá vált, hiszen nem csak azt vallja, hogy ő a messiás, de azt is, hogy Isten is. Halálra ítélik őt, azonban a halálos ítéletet a római helytartónak jóvá kellett hagynia.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Eközben Jézus kihallgatásakor belopódzik Péter is, akit felismernek, s háromszor megtagadja a Mestert, ahogy azt Jézus megjövendölte. Elmenekül… közben megvirrad és Jézust a helytartó, Pilatus elé vezetik, aki az ünnepre feljött Jeruzsálembe a feleségével, akit a sorozatban Claudiának kereszteltek, a keresztény hagyomány nyomán, de hogy létezett-e vajon és hogy hogyan is hívták, arról fogalmunk sincs…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

INRI

Az „INRI” egy rövidítés. A művészetben, a festményeken és a szobrokon Jézus keresztfája fölött ez a felirat szerepel. Ezt általában úgy rekonstruálják, hogy „Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum”  De görögül és arámiul is szerepelhetett a táblán a szöveg, azaz háromnyelvű lehetett.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ez arra a vádra utal, amely miatt Pilatus végül is kivégeztette őt: „Názáreti Jézus, a zsidók királya”. Fontos hangsúlyoznunk, hogy Jézus valóban elismerte, hogy ő a messiás, s mint kifejtettük, ennek megvan a királyra utaló jelentése. Pilatust ez érdekelte. Pilatus pragmatista, s ki is fejti a sorozatban később a feleségének, hogy aki egy római provinciában királynak vallja magát, az árulást követ el. Ezt pedig Róma sosem tűrte...

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ehhez képest viszont logikai bukfencnek tűnik a sorozatban, hogy amikor a tárgyalás során kikérdezi Jézust, más következtetésre jut. Látszik, hogy az alkotóknak több dolgot is össze kellett gyúrniuk. Ámde… lehet, hogy Pilatus valójában egy kiváló játékos? Jézustól ugyanis megkérdezi Pilatus a tárgyaláson, hogy ő-e a zsidók királya.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Jézus azt feleli, hogy királysága nem e világból való. Pilatus nem tágít: „Akkor mégis király vagy te?” – kérdezi a Názáretit a sorozatban. Jézus ráfeleli a jól ismert mondatot: „Te mondod.” Eztán kifejti a derék Pontiusunknak, hogy azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról. Erre Pilatus a szintén közismert kérdéssel felel, maró gúnnyal a hangjában: „Mi az igazság?”.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

De aztán az történik, hogy kijelenti Kajafásnak, a főpapoknak és az írástudóknak, hogy nem talál benne semmi bűnt. Erre Kaifás, a főpapok és írástudók, valamint a felheccelt nép Jézus halálát követeli – Barabásról szó sincs a történetben. Szóval miként is lehet az, hogy Pilatus itt nem találja bűnösnek, utóbb pedig már azt mondja a feleségének, hogy aki királynak vallja magát, büntetést érdemel?

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Minden esetre, a táblára már ezt vésték Jézus bűnéül, tudniillik, hogy a zsidó királya, később pedig Pilatus meggyőződéssel vallja a feleségének, hogy Jézusnak ezt a megnyilvánulását nem tűrhette. Hát, ha belegondolunk, nem logikai bukfenc, hanem pontosan ezért jó bitangul Pilatus karaktere a sorozatban! Hisz oly gúnyosan tudja odaköpni még magának Jézusnak is, hogy „Mi az igazság?”… Hisz nem hisz ő semmiben… s mégis rafinált, kíméletlen… s néha kiismerhetetlen…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ez a Pilatus átjön & bejön! De térjünk vissza Jézushoz. Keresztre szegezik, ámde itt is a tenyéren át verik a szegeket a csukló helyett – hiba. Kiderül az is, hogy azért kellett meghalnia, mert az áldozati szertartás ellen volt. Ahogy Annás – Kajafás apósa – megjegyzi, Kajafás sikeresen védte meg a Názáretitől a szertartást. Rómára persze szükség volt, mert a keresztre feszítés üzenet is a Názáreti követőinek…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Azt nem teszik persze hozzá a sorozatban, hogy a két delikvensnek üzleti érdekeltsége is volt az áldozati állatok piacán… Erre Robert Graves érintőlegesen ki is tér Jézus király című regényében… Király! Léphünk tovább!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A két kérelem

Miközben Jézus a kereszten függ, két kérelem érkezik Pilatushoz. Az egyikben Kajafásék Jézus mihamarabbi halálát követelik – lefordítva azt, hogy gyorsan törjék el a kereszten függő Názáreti lábait, mert akkor nem tud rátámaszkodni lélegzetvétel érdekében… Mint tudjuk, erre nem került végül sor, mert előbb meghalt a kereszten.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A másik kérelem Jézus egyik titkos követőjétől érkezett, Arimateai Józseftől, aki egyben a zsidó főtanács (Szanhedrin) tagjai is volt, amely testület, ha nem is teljes tagsággal, de Kajafás vezetésével elítélte Jézust.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A legenda szerint egy kehelyben felfogta a kereszten függő Jézus vérét is, s ez a kehely lenne a Szent Grál

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Arimateai József kérelmében engedélyt kér, hogy a saját sírboltjában temethesse el Jézust.  Nos, Pilatus mindkét kérelemnek eleget tesz. Érzékeli az ellentétet a zsidó érdekcsoportok között… szerinte essenek csak a zsidók a saját torkuknak… Utasítja hát egyik hűséges emberét, Corneliust, hogy intézkedjen, töressék el Jézus lába…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Cornelius százados valójában később bukkanna fel, méghozzá Az Apostolok cselekedeteiben, s erről lesz is még szó, különösen, hogy őt tekintik az első pogány kereszténynek

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Érdekességként kell megjegyezni, hogy A palást című 1953-as filmben és az alapjául szolgáló regényben a római tiszt, Marcellus Gallio tribunus és főleg a rabszolgája, Demetrius is szinte az ősegyház kezdetétől kokettál a keresztények tanításával… De térjünk át a gyengébbik nemre!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Nos, Claudia, a helytartó felesége nem örvend azon, hogy Pilatus halálra ítélte Jézust. Itt hangzik el a sorozatban Pilatus szájából az a már hivatkozott mondat, hogy „aki római provinciában királynak kiáltja ki magát, az felségárulást követ el, s büntetést érdemel”. Ez a birodalom...

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Hiába hivatkozik Claudia az álmára, miszerint a Názáreti az istenek kegyeltje volt, s hiba volt az igaz embert kivégeztetni, Pilatus határozottan letorkolja őt azzal, hogy Jézus veszélyes ember volt, hiszen messiásként – azaz Pilatus értelmezésében is királyként – hirdette magát, ami tűrhetetlen volt.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Claudia mintegy megjósolja, hogy nincs vége a halálával, de Pilatus ezt nem így látja. Eközben Péter messziről látja a Golgotát, ahol Jézust keresztre feszítették. Sötétség jön a vidékre, melyet földrengés és a zsidók Templomának megrongálódása kísér.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

A filmsorozat e tekintetben a 2004-es elődjéhez, A Passióhoz hű, jóllehet nincsen történelmi, történetírói bizonyíték arra, hogy olyan volumenű földrengés pusztított volna akkortájt Jeruzsálemben, mint ahogy azt a Bibliában olvashatjuk. Mindazonáltal érdekesen ábrázolják Arimateai József sírját a sorozatban.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Az a háromszöggel keretezett kör szimbólum látható fölötte, mint egy valóban létező sír, az 1982-ben feltárt, Jeruzsálem Talpiot negyedében található sírbolt esetében – ezzel a sírral kapcsolatban az ezredforduló után felröppent az a hír, hogy konkrétan a bibliai-történelmi Jézus osszáriumát őrizte volna…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Mindez nem nyert azóta sem megerősítést, s ki tudja, talán soha nem is fog, ellenben számtalan cáfolat van már… így a dolog jelen állás szerint nem több, mint a szimpla, de felkapott elméletek egyike, minden esetre a sorozat alkotói úgy látszik, hogy érdekességként, belecsempészték a produkcióba…Másik érdekesség, hogy a háromszög által keretezett kör szimbólum az egyiptomi mitológiára vezet minket vissza. Hórusz szemét jelképezte anno… aztán Isten jelképe lett.

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Isten szeme, s keresztény szimbólum. A mindent látó szem… de előfordul az USA bankjegyén, s a szabadkőművességben is…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Nos, ez a szimbólum található meg a talpioti sírnál! De bármennyire igyekeztek anno úgy beállítani Talpiotot, még a filmrendező, Cameron is, mint valami földrengéssel felérő leletet, a földrengés elmaradt… a sír pedig úgy tűnik, nem egyedi… már ami az osszáriumokra írt nevek statisztikai előfordulását illeti…

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

De most hagyjuk is! Amúgy a sorozat meglepő egy ponton, tudniillik a történetben nem is tulajdonítanak utána jelentőséget a földrengésnek, pedig, ahogy a sorozat (is) beállította, komoly földrengés volt… Helyette Kajafásnál vacsorázik Arimateai József, akitől a főpap megtudja, hogy a saját családi sírboltjában temettette el Jézust. Ezt mind Kajafás, mind a felesége fenyegetésnek véli. Mindez pedig Kajafást intézkedésre sarkallja… De erről majd legközelebb, hölgyem és uram...

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Szóval hamarosan folytatjuk!

Addig is…

ha tetszett, ajánld másoknak is!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Ja, ma még nem tudtuk meg, ki is lakik ebben a házban. 

Jézus sírja Biblia Kajafás Pilatus

Talán majd legközelebb...

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A  FILMMŰVÉSZETBE (XXXIV. FEJEZET)

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár sokadik alkalommal! Mert „Róma örök.” 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

„Vére rajtunk és fiainkon!”

Amennyire jelen sorok írója emlékszik, 2004-ben, amikor debütált a mozikban Mel Gibson filmje, A Passió, Máté Evangéliumának ez a mondata – melyet, ha feliratozás nélkül is, de szerepeltetnek az arámi, héber és latin nyelven forgatott produkcióban – heves indulatokat váltott ki.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az Evangéliumok szerint a római helytartó, Pilatus nem kívánta elítélni Jézust, mint igaz embert, ezért a Húsvéti ünnep alkalmából a népre bízta volna a döntést, hogy szabadon engedhesse. Erre szolgált volna az úgynevezett húsvéti amnesztia intézménye, melynek keretében – az ünnepre való tekintettel – a helytartó mindig szabadon bocsájtott egy foglyot.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az Evangéliumok szerint Pilatus egy Barabás nevű zelóta lázadót (a római uralmat fegyverrel is megtörni és elsöpörni kívánó radikális csoport tagját) volt kénytelen szabadon bocsájtani, mert a zsidó nép a főpapok és az írástudók felbujtására nem Jézus, hanem Barabás szabadon bocsájtását követeli. 

Ekkor történik meg az Evangéliumok szerint Pilatus híres és demonstratív kézmosása, mely által nem csak verbálisan, de nonverbálisan is értésére kívánja adni a népnek, a főpapoknak és az írástudóknak, hogy Jézus vérének ontásában ő ártatlan. Ekkor zúgja Máténál az egész tömeg a már ismert mondatot: „Vére rajtunk és fiainkon!”     

A kézmosó jelenet már szerepel az 1953-as filmben, A palástban, igaz, Pilatus ott még nem a nép előtt mossa kezét. De aztán láthatjuk az 1959-ben készült híres-neves Ben-Húrban is, valamint az 1961-es Barabásban, amely filmekben már a nép előtt mossa a kezét derék helytartónk. Ám térjünk most vissza a 2004-es filmre, A Passióra!

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Jóllehet egy 2015-ös filmsorozat lett volna – ismételten – jelen bejegyzés tárgya, azonban az A.D. A Biblia folytatódik című sorozat eseményeinek felvezetéséhez elengedhetetlennek látszott A Passió, de a 2016-os alkotás, a Feltámadás (Risen) egyes momentumainak az „átrágása” is. Kezdjük is meg menetelésünket!

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Közös mindhárom produkcióban, hogy Pilatus bizonyos fokú nyomásnak engedelmeskedve ítéli el végül Jézust, azonban a 2016-os Feltámadás Pilatusa pusztán a zsidó vallási vezetők – főpapok – és nem egy tömeg előtt ítélkezik, belső udvarban. Ellentétben azonban A Passióval, a Feltámadás és az egy évvel korábbi sorozat már nem szerepelteti a húsvéti amnesztia intézményét.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A 2016-os Feltámadásban Barabás egy hegyi összecsapásban meghal, a film elején, a 2015-ös sorozatban, az A.D. A Biblia folytatódik első epizódjában pedig úgy ítélkezik Pilatus, hogy nem enged semmiféle Barabást szabadon. Mindez annak az álláspontnak a filmbéli leképezése, amely – az Evangéliumoktól eltérően – azt vallja, hogy a húsvéti amnesztia intézménye nem létezett, s nincs is rá semmilyen történetírói bizonyíték sem.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Minderről már jelen sorok írója is többször szót ejtett, természetesen az igazság vagy mindenkié, vagy senkié, így nem kívánja eldönteni jelen bejegyzésben sem, mi történt valójában, mindazonáltal érdemes rámutatni arra, hogy a „Vére rajtunk és fiainkon!” mondat is Barabás szabadon bocsájtásához, Jézus elítéléséhez és Pilatus kézmosásához kapcsolódik.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

No, mármost, azok, akik kétségbe vonják a húsvéti amnesztia intézményét, azzal érvelnek, hogy az egész Barabás „sztorira” azért volt szükség, mert ez által kimosták a rómaiakat és vele Pilatust a Jézus egyértelmű elítélésének „vádja” alól, s így a rómaiak szemében „fogyaszthatóvá” tették a kereszténységet.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Döntse el mindenki maga, minden esetre Mel Gibson filmje kapcsán is felmerült a kritikákban és a – heves – támadások során, hogy a demonstratív kézmosás és a „Vére rajtunk és fiainkon!” mondat utólagos betoldás, Jeruzsálem rómaiak általi elpusztítása után, mely azt szimbolizálta volna, hogy a zsidó nép bűne volt Jézus keresztre feszítésének kikényszerítése… Jóllehet teológiai értelemben Jézus keresztre feszítése az üdvtörténet része, így Pilatus is az isteni akarat letéteményese volt ilyetén értelemben…

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Nos, ha viszont kivesszük az egyenletből Barabást, Jézus elítélésének kikényszerítését, s vele a kézmosást, valamint a vérre utaló mondatot, az marad, hogy Pilatus elítélte Jézust, s az is igaz, hogy aki valamilyen módon, de abban az időben a zsidók királyának nyilvánította magát, a rómaiak szemében már lázadó volt… 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Bár Jézus az evangéliumi történet szerint kinyilvánítja Pilatusnak, hogy az ő királysága nem erről a Világról való, a Jézus keresztjén szereplő felirat – „a zsidók királya” – egyes álláspontok szerint pontosan arra utal, ami miatt Pilatus ténylegesen keresztre feszítette Jézust, ugyanis a történelmi Pilatus az evangéliumi Pilatussal ellentétben korántsem volt olyan vívódó, sokkal inkább pragmatista ember volt, aki gondolkodás nélkül keresztre küldte volna Jézust… nem kellett volna hozzá nyomásgyakorlás… A messiás (felkent) szó ugyanis arra a mozdulatra utal, amellyel többek közt a királyokat felkenték... De ez egy másik történet. Száz szónak is egy a vége azonban: a történelmi Pilatus nem volt vívódó gyerek!  

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Vannak továbbá, akik úgy érvelnek, hogy Jézus már azzal is lázadást valósított meg, hogy kiűzte a kufárokat a templomból és emiatt feszítették volna keresztre… Ami a lázadást illeti, a Jézussal együtt keresztre feszített két lator és pontosan Barabás kapcsán merül fel, hogy volt Húsvét előtt Jeruzsálemben valami lázadás, amelyben Barabás a zelóta is részt vett.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Ezt a lázadást egyébként bemutatja az 1961-es Királyok királya című film is, utalva arra, hogy a Jézust eláruló apostol, Júdás, maga is zelóta volt korábban. Amint tudjuk, végül a zsidók függetlenségi törekvése elbukott, s Kru. 70-ben a rómaiak Jeruzsálemet is a földdel tették egyenlővé. Vele együtt a Templomot is...

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Hogy miként ábrázolták Pilatust az Evangéliumok, s az mennyiben felel meg a valós, történelmileg hiteles Pilatusnak, azt tényleg döntse el mindenki maga, minden esetre nem árt hangsúlyozni itt is egy mondatot, mely szerint…

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

       

„A történelmet a győztesek írják.”

Amikor Nagy Konstantin Kru. 312-ben győzelmet aratott Rómában, a Milvius-hídi csatában, az egyúttal a kereszténység győzelmét is jelentette – amiként azt az 1961-es film, a Konstantin és a kereszt is bemutatja.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Ő volt az a császár, aki betilttatta a keresztre feszítést, mint kivégzési módot. Azonban vannak, akik azzal érvelnek, hogy beavatkozott a kereszténység egységes hittételeinek kialakításába is, melyre jó példa, hogy Kru. 325-ben, mint pogány pontifex maximus (főpap; a római császárok egyik címe, mely utal a császár római államvallásban betöltött szerepére is) elnökölt a keresztény zsinaton, Niceában.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Ez volt a keresztény egyház püspökeinek első egyetemes zsinata – tegyük hozzá, hogy az ősegyház vezetői, Péter és Pál apostolok részvételével már tartottak anno egy úgynevezett nulladik zsinatot, Jeruzsálemben. 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A niceai zsinaton tehát érvényesült az Egyház feletti császári irányítás, ugyanakkor itt fogalmazták meg az úgynevezett niceai hitvallást is, melynek értelmében a zsinat kimondta Krisztus egylényegűségét az Atyával, a Szentháromság másik tagjával, egyúttal eretneknek nyilvánították és kiközösítették az ezen tant nem elfogadó Ariust és követőit.   

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az nyilvánvaló, hogy Konstantin az egyházat használta fel uralma és egyúttal a birodalom érdekében, ugyanakkor érdekes kérdéseket vethet fel, hogy mennyiben érintette – ha érintette – a konstantini fordulat az Egyház korai történetének, ha úgy tetszik történelmének megörökítését, az emlékek megőrzését, továbbadását, s akár az evangéliumi szövegeket, beleértve Pilatus tetteit, motivációit, kézmosását, s Jézus elítélésének a zsidó népre való hárítását… Vagyis, felmerül a kérdés, hogy a győztes miként írta meg a történelmet?

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Érdekes legendát dolgoz fel a 2009-es film, a Johanna nőpápa, mely Donna Cross regényéből készült. Eszerint a legenda szerint – mely a jelenkori álláspont szerint is leginkább csak legenda – a kilencedik század közepén élt egy János nevű egyházfő, aki valójában nő volt, csak eltitkolta a Világ elől, s így került Péter apostol örökébe, azonban gyermeket szült és lelepleződött, mire a felbőszült tömeg agyonverte.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Történelmi tény és még a Borgiák sorozatba is belekerült, hogy később a pápává választott személyt egy speciális szék segítségével valóban megvizsgálták, hogy férfi-e. Nos, a nőpápa történetét feldolgozó filmben (és a regényben is) benne van az a jelenet is, amikor Északról érkezik egy egyházfi a pusztuló, hajdanvolt nagyságát sirató Örök Városba... Rómába...

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Ez az egyházfi szintén nő, csak elrejtette, azzal szembesül, hogy a pápákról szóló krónikákból kitörölték János, azaz Johanna nevét…  Vagyis megírták a „valós” történelmet… Közben Európában már új idők járnak.. ez a hanyatlás kora... az írásbeliség hatalom...

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az Északról érkezett egyházfi a történet szerint olyan másolatot visz haza Északra, amibe belecsempészte Johanna, azaz János pontifikátusát is. De nem kell messzire mennünk az időben, hiszen a Trónok harca utolsó epizódjában is láthatunk egy jelenetsort, amikor kiderül, hogy Tyrion Lannistert kihagyták a krónikákból, a testvérét, a Királyölőt pedig eléggé szűkre szabottan prezentálták.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Ekkor a Királyölőt szerető és tisztelő lovagnő, Tarthi Brienne beleír a krónikába és kiegészíti hajdani szerelme, a Királyölő históriáját… Kísérteties a hasonlóság a nőpápa történetét feldolgozó regénnyel és filmmel. Talán innen való az ötlet? Itt olvasták volna?

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Talán a Trónok harca alkotóinak fantáziája is Rómába kalandozott, s lenyúltak egy korábbi ötletet? Egy biztos, a fenti eset is jó példa rá, hogy alátámassza, a történelmet bizony a győztesek írják. Jelen esetben a kereszténység mondhatni győzedelmeskedett a pogányság felett, így okkal vetődik fel az a kérdés, hogy ki és miként írta meg – avagy miként módosította, ha ugyan valóban módosította – e korszak történelmét. A történetírói munkák adottak, ez tény, de eredeti kéziratok?

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Bizony, mára a Holdba vannak... azonban... 

...Jézus szenvedéstörténetéhez nem fér kétség! 

Több írás foglalkozik azzal, hogy az Evangéliumok, különösen Lukács, a foglalkozására nézve orvos Evangéliuma azért is hiteles, mert hiteles képet fest Jézus – az ember – kínszenvedéséről és kereszthaláláról, melyet A Passió című film mutat be talán a legrészletesebben, hiszen kizárólag a Jézus keresztre feszítését megelőző tizenkét óra eseményeit viszi vászonra.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Lukács evangélista leírja, hogy Jézus már elfogatása előtt vérrel verítékezett, azaz már a Getsemáné-kertben tisztában lehetett azzal, hogy mi vár rá… emberként… Ez pedig ellentmond annak az újsütetű elméletnek, hogy Jézus nem számított az elfogatására, azaz váratlanul érte volna, az Evangéliumokban pedig megalkották volna magyarázatként az árulás történetét.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A vérrel verítékezés ugyanakkor nagyon is alátámasztja az üdvtörténetet, hiszen ilyen, egyébként ritka jelenség akkor fordul elő az emberrel, amikor erős érzelmi megrázkódtatáshoz hasonló stresszt él meg. A haematidrosis nevű pszichés jelenség hirtelen meggyengülő hámréteggel, és az Evangéliumban is olvasható véres verejtékezéssel jár.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A Passió című film gyönyörű és megrendítő képsorain az eleven, emberi, de mégis éteri Jézust láthatjuk, amint a kertben verítékezik… majd később, ahogy viszi a keresztet... Mi másért lett volna Jézus – az ember – ilyen állapotban a kertben, ha csak nem azért, mert tudta, hogy be kell, hogy teljesedjék az Atya akarata, amit ő el is fogad… Ezt mutatja be számtalan igényes filmalkotás...

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Akik ezt is kétségbe vonják, azok azzal érvelnek ugyanakkor, hogy nagyon is tisztában volt azzal, hogy a római hatóságok már keresik, mert a kufárok templomból való kiűzése révén lázadást szított… és tudta, mi vár rá… Máig kérdéses, hogy vajon rómaiak is részt vettek-e az elfogásában, mindazonáltal a vérrel verítékezés jelenségét tudományosan igazolták, mely közvetve az evangéliumi beszámoló(k) hitelessége irányába is hat.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Jézus megkorbácsolása is olyan kegyetlen büntetés volt a valóságban is, mint ahogy Mel Gibson bemutatta azt a filmjében, jóllehet jelen sorok írójának emlékei szerint túlzott brutalitással is vádolták annak idején a rendezőt.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Nos, a korbács, amit alkalmaztak, egy fanyél volt, melyről bőrszíjak csüngtek le, a bőrszíjakon pedig csont- és kődarabok, valamint vasgömbök voltak, melyek valóban csontig hatoló, iszonyú fájdalmat, és mérhetetlen vérveszteséget okoztak az elítéltnek.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A korbácsolást mellékbüntetésként alkalmazták, az elítélés előtt. Vannak, akik szerint Pilatus csak ezt szánta Jézusnak, büntetés gyanánt, de aztán… a tömeg nyomására kénytelen volt elítélni Jézust, s keresztre küldeni… 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az Evangélium szerint Pilatus ítéletében az is benne volt, hogy megfenyegették, hogy nem áll ki a császár mellett… Nos, Pilatus Kru. 26-36 között volt római helytartó, Judaeában, s a császár kegyeltjének, a testőrparancsnok Seianusnak is köze volt a kinevezéséhez.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az Én, Claudius sorozatban is szereplő Seianus azonban megbukott Kru. 31-ben, Pilatus tehát okkal tarthatott ez idő tájt attól, hogy őt is elővehetik, azonban erre Kru. 36-ig nem került sor, ekkor ugyanis vérengzést rendezett, mire valóban bevádolták, s száműzték. 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az Evangélium alapján feltételezik, hogy Jézus keresztre feszítésének időpontja Kru. 31. utánra datálható (Kru. 33-ra?), ugyanakkor vannak, akik ezt a dátumot Kru. 36-ra teszik, azt állítva, hogy Jézus előfutára, Keresztelő János is csak Kru. 33 után halt meg. Ha mindehhez hozzáfűzzük, hogy Jézus Kre. 7. és 4. között született, akkor immár egy negyvenes Jézust kapunk, azaz a krisztusi kor nem 33 esztendő, éppen ezért sem volt ez a XXXIII. fejezet témája. 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

De térjünk vissza Jézus megkorbácsolásához. A korbácsolás hatása a nagy vérveszteség lehetett, amely pedig hypovolémiás sokkot okozhatott. Ez alacsony vérnyomással és szomjúsággal jár – ismert, hogy a kereszten Jézus szomjazott, mire ecetbe mártott szivacsot nyomtak az ajkaihoz…  

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Miután megkorbácsolták, a katonák gúnyt űztek belőle. Tövisből font koronát nyomtak a fejébe, amely amellett, hogy erős vérzést okozott (a fejbőr az egyik legjobb vérellátású terület), egyúttal komoly fájdalmat is, mert a fejbőr idegpályákkal van tele. Mivel a bíborpalástot – melybe a gúny céljából bújtatták – később letépték róla, sebei újra felszakadtak.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Így már akkor kritikus állapotban lehetett, amikor a keresztet, azaz annak vízszintes szárát, a patibulumot cipelnie kellett (ez is megvolt akár 30-50 kg. súlyú is). A legtöbb, Jézust ábrázoló film, festmény, és szobor azt sugallja, hogy Jézus a teljes keresztet vitte, azaz a kereszt szárát is, de ez lehetetlen.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A teljes kereszt összsúlya bőven meghaladta volna a 100 kg. tömeget, erre pedig nem lett volna képes, sem ő, sem más elítélt… főleg a korbácsolás után… Jézus így is elesett. Cyrenei Simon viszi a keresztet helyette…

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A keresztfát és a keresztre feszítéshez használt szögeket a rómaiak újrahasznosították, így a sebek elfertőződése biztos volt. A szögek átmérője 1 cm, hosszuk 13-18 cm lehetett a kutatások szerint, mellyel az elítéltek karjait a patibulumhoz szögezték.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A legtöbb film, festmény és szobor mindezt úgy ábrázolja, hogy Jézust a tenyerénél szegezik a keresztfára. A művészetben ez az ábrázolásmód alighanem akkor honosodott meg, amikorra már elfelejtették a keresztrefeszítés konkrét technikáját.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A kutatások alapján ugyanis a keresztre szegezés úgy történt, hogy a szöget a csuklókon keresztül verték át, mely a csonthártya és az idegsérülések miatt szörnyű fájdalommal járt, egyúttal megtartotta az elítélteket a keresztfán, a kezeknél pedig markoló hatást idézett elő.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A lábakat a vízszintes szárra rögzítették – megkönnyítendő a légzést, a lábakat alul fixálták... ámbár mindez csak késleltette a halált...  Nos, a halált végül pontosan a fulladás okozta az elítélteknél, a keresztre feszített áldozat ugyanis úgy függött a kereszten, hogy a mellkasa belégzési állapotban volt, a kilégzéshez tehát fel kellett emelkedni a kereszten, ami azzal járt, hogy az elítéltnek mozognia kellett.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

A mozgás szörnyű fájdalommal járt, hiszen a térdeket ki kellett egyenesíteni, a karokat pedig könyökben behajlítani (utóbbi a csuklók szög körüli elforgatásával járt). A kutatások rámutatnak, hogy mindezek fényében csak felületes lehetett a belégzés. Egyre körülményesebbé válik a mellkas megemelése… beáll lassan a fulladás… akár pár óra alatt is… ezt meggyorsítandó el is szokták törni az elítéltek lábszárát, hogy ne tudjanak rá támaszkodni, újabb lélegzetvétel érdekében... 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Jézus esetében a lábak eltöretésére már nem került sor. Halála előtt felkiáltott – a kutatások szerint ez arra utal, hogy a halála előtt a sokk és a légzési elégtelenség oly mértékben károsította a szívét, hogy az egy hirtelen támadt végzetes ritmuszavar következtében leállt.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

 Vagyis Jézus valóban meghalt a kereszten, jóllehet egyes összeesküvés-elméletek szerint túlélte mindezt a sok szenvedést. Nos, a hit és a vallás tartományába tartozik ugyanakkor, hogy valóban túlélte, de ezt teológiai értelemben a Feltámadásnak nevezik… 

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Az A.D. A Biblia folytatódik című sorozat elején azt is láthatjuk, amint Jézus szívét átdöfik, megbizonyosodva a halál beálltáról. A sorozatban meg is nevezik a katonát, aki ezt teszi: Longinus. Ő döfi át Jézust a legenda és a keresztény hagyomány szerint is.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Minden esetre az, hogy az evangéliumi beszámoló szerint a szívéből vér és víz folyt ki, azt jelenti, hogy a víz a mellhártyából és a szívburokból, a vér pedig a jobb pitvarból és a jobb kamrából származhatott.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Jézus tehát – ez kijelenthető – valóban meghalt a kereszten, Lukács és a többi evangélista beszámolója tehát hitelesnek tekinthető orvos szakértői szempontból. Mindez pedig közvetve alátámasztja az Evangéliumok hitelességét is. Mindebből következik, hogy Mel Gibson filmje a főbb pontokon hiteles. Sajnos, Jézus kínszenvedése és kereszthalála a való életben is olyan brutális volt, ahogyan azt ábrázolták ebben a filmben, de a 2015-ös sorozatban is, az A.D A Biblia folytatódik című szériában.

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Nos, lehet ugyan egyeseknek tagadni az emberi brutalitás mértékét, mennyiségét, azonban lépten-nyomon szembesülhetünk azzal, hogy az állatnál is veszélyesebb fenevad lakozik az emberben… Róma pedig érdeke szerint átvette és céljaihoz igazította ezeket az állati kivégzési módszereket is…

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Nos, a többi már az üdvtörténet, vallás és meggyőződés kérdése, hogy mi történt. Mi pedig legközelebb már valóban belevágunk az Apostolok cselekedeteibe, melyet szintén Lukács jegyezhetett le. Következik az emberek halásza, Péter!   

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás   

Szóval hamarosan folytatjuk!

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Legközelebb, talán az is kiderül, hogy itt ki lakik...

Jézus Pilátus keresztrefeszítés feltámadás

Tovább

„AVE CAESAR!” – AVAGY RÓMA BEMASÍROZ A  FILMMŰVÉSZETBE (XXX. FEJEZET)

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

„Ave Caesar!” – zengi teljes torokból több ezer ember, számos jobbnál-jobb filmben. Az ókori Róma  – különösen a császárkori Róma – hálás téma, legyen szó akár irodalomról, képzőművészetről, vagy akár a filmművészetről. Amikor beköszöntött a mozgókép kora, a Római Birodalom legionariusai bemasíroztak a filmvászonra, hogy aztán ott is maradjanak, mialatt a címszereplő Ben-Húr és a Gladiátor Maximusa adták egymásnak a kilincset az éppen aktuális császárnál… Sorozatomban arra vállalkozom, hogy bemutassam e filmeket, tévésorozatokat, saját koruk, a történelem, egyúttal a történelmi regények és sok más érdekesség tükrében. Kitérve olyan történetekre is, amelyekből ugyan még nem készült film, vagy tv-sorozat, de nagy benne a lehetőség. Immár harmincadik alkalommal! Mert „Róma örök.” Akárcsak Brian élete

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

De komolyra fordítva: harminc-e a harminc, s vajon Kru. 30-ban volt-e az a harminc?

Harminchárom esztendővel az után, hogy – a hagyomány szerint épp harminchárom éves – Jézust keresztre feszítették Jeruzsálemben, elsöprő erejű felkelés robbant ki Judaeában, mely végül Jeruzsálem és vele a zsidók Második Templomának földig rombolásához vezetett.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Jeruzsálemet Kru. 70-ben pusztította el a római hadvezér és későbbi császár, Titus serege. Amennyiben hitelt adunk a keresztény hagyománynak, minderre pontosan negyven esztendővel az után került sor, hogy az épp harminc esztendős Jézus megkezdte nyilvános működését, tanítását, beírva nevét a Világtörténelembe.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

A Szentírás szerint három évvel később kereszthalált szenvedett és feltámadott. Ha minderre valóban a Kru. 33. év Húsvétján került sor, akkor pontosan negyven esztendővel később foglalták el a római hadak, Lucius Flavius Silva vezetésével a Holt-tengerhez közeli fennsíkon lévő Masszáda erődjét, a zsidó ellenállás utolsó bástyáját.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Flavius Silvát az 1981-es orozatban, a Masadában nem más, mint a színészlegenda, Peter O’Toole alakítja, aki úgy megkedvelte a kardozós, szandálos, szexelős és véres római miliőt, hogy 2003-ban már magának a címszereplő Augustusnak a bőrébe bújt.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

A Biblia szerint Augustus császár (Kre. 27-Kru. 14.) rendelte el azt a népszámlálást, amely végül Jézus betlehemi születéséhez is vezetett, tudniillik a népszámlálás miatt Józsefnek és jegyesének, Máriának ebbe a városba kellett mennie.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ennek a népszámlálásnak a mikéntje és az időpontja máig vita tárgya, azonban valószínűsíthető, hogy erre azt követően került sor, hogy Kru. 6-tól Heródes királyságának egy része, Judaea és benne Jeruzsálem, közvetlen római uralom alá került. Ez viszont így már jóval Jézus feltételezett születését követően történt. Kijön-e vajon a matek? No, mit gondolsz erről lómai?

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Amíg a delék ló lómai kiló-gikázza, eláruljuk, hogy a  matek csak három számadat tényként kezelése esetén jönne ki és akkor is csak úgy, ha kihagyjuk az egyenletből a népszámlálást. Jézusnak – a keresztény hagyomány szerint – harminc évesnek kellett lennie, amikor megkezdte nyilvános működését. Mivel Dionysius Exiguus révén (a hatodik századtól) Jézus születéséhez kötjük az időszámítás kezdetét, Jézusnak elvileg Kru. 30-ban kellett volna harminc esztendősnek lennie, s három esztendővel később kellett volna a kereszthalált elszenvednie.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Csakhogy ma már egyértelműen tudjuk, hogy Exiguus 4-7 évet tévedett Jézus születésének meghatározásánál. Jézus születésének az időpontját Kre. 7. és Kre. 4. közé teszik a kutatók, de mindenképpen a zsidók rettegett királyának, Nagy Heródesnek a Kre. 4-ben bekövetkezett halálát megelőző időpontra, tekintettel arra, hogy Heródes, aki A világ legszebb történetében is „tiszteletét teszi”, Kre. 4-ben halt meg és, mint a Szentírásban olvasható, Jézus még Heródes uralkodása alatt született. 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

A Betlehemi-csillagra vonatkozóan, amely a napkeleti bölcseket a megszületett kis Jézushoz vezette a Biblia szerint, számos elmélet született, így ehhez időpontot kötni bajos lenne, azonban mindez mit sem von le az 1959-es Ben-Húr című filmopus értékéből, melynek gyönyörű nyitójelenetét a csillag fénye uralja…

Térjünk vissza a számokhoz! Ha Jézus Kre. 7-4. között született, akkor mikor kellett megkezdenie nyilvános működését, amennyiben elfogadjuk azt, hogy harminc esztendős lehetett ekkor? Ami tény, az az, hogy a római helytartó, Pontius Pilatus, aki a Szentírás szerint Jézust kereszthalálra ítélte, Kru. 26 és Kru. 36 között működött Judaeában. Igaz-e, Kojak?

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

És van még egy évszámunk, amely segít orientálódni! Keresztelő János elfogásának és halálának az időpontja, mely tálcán kínálja a megoldást! Hamarosan tehát kiderül, harminc-e a harminc, s vajon Kru. 30-ban volt-e az a harminc!

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Nem volt tálca?!

Keresztelő János a Biblia szerint Jézus rokona volt, anyai ágon. A pusztában élt, mielőtt nyilvánosan prédikálni kezdett, s a Jordán folyó vízében alámerítette a bűnbánó embereket. Innen ered maga a keresztelési rítus. Maga Jézus is megkeresztelkedett nála.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

János a Biblia szerint Jézus eljöveteléről prédikált, azonban közben nyilvánosan elítélte Nagy Heródes fiát, Heródes Antipászt is, amiért az feleségül vette a testvére feleségét, Heródiást.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

A történetíró, Josephus Flavius ezt nem említi, de azt igen, hogy Antipászt aggasztotta Keresztelő János tömegbefolyása, s attól tartott, hogy lázadást szít, így elfogatta őt. Antipász volt a három életben maradt fiú egyike, akiket Nagy Heródes még életében nem szabadított meg az életüktől, így túlélték őt…

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Nos, Antipász Kre. 4-ben örökölte Nagy Heródes királyságának egy részét – benne Galileát, ahol Jézus is élt. Testvérét, Archelaoszt Kru. 6-ban Augustus száműzte – az ő területe, Judaea került közvetlen római uralom alá. A harmadik fivér volt Fülöp, Heródiás korábbi férje. A Biblia szerint Heródiás és lánya, Salome mesterkedései révén végeztette ki Keresztelő Jánost Antipász, jóllehet tisztelte és félt tőle, mert szent embernek tartotta.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Heródiás lánya, a fiatal Salome állítólag táncolt a király születésnapján, s a látvány annyira magával ragadta Antipászt, hogy bármely kívánságát teljesítette volna. Salome ekkor – Heródiás utasítására – a Keresztelő fejét kérte tálcán… 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Az 1961-es Királyok királya című filmben megspékelik azzal is a sztorit, hogy Salome csak akkor kezdi meg igencsak erotikus táncát, amikor a király már megígéri, hogy bármely kívánságát teljesíti. Azaz a király ígérete megelőzi a tánclejtést…

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Az 1965-ös mondhatni, rivális filmben, A világ legszebb történetében is láthatunk táncot a háttérben, azonban ez csak a háttér, Antipász nem a tánc hatására ítéli halálra Keresztelő Jánost. Ez a verzió alighanem közelebb állhat az igazsághoz, mivel Josephus nem említi a Keresztelő incidensét Heródiással, csak azt, hogy Antipász kivégeztette Jánost. Az sem tisztázott, hogy a Keresztelő kivégzésekor Heródiásnak volt-e „raktáron” Salome nevű, fiatal pipije… pardon… lánya…

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ne sírj Salome! De azért... valószínűleg nem volt tálca… A kivégzés ténye persze az biztos! De mikor is volt? Lőjük körbe az időpontokat! Nos, Fülöp, Antipász fivérének halála Kru. 33-34-ben volt. Ezt követően vált el Antipász a korábbi feleségétől, Phasaelistől, s vette el Heródiást, fivére özvegy feleségét. Josephus Flavius kifejti, hogy ez idő tájt zavar keletkezett Antipász és a nabateai Aretász között, aki Phasaelis apja volt…

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ha tehát Antipász parancsára Keresztelő Jánost azért börtönözték volna be, mert nyilvánosan elítélte a király válását, akkor minderre Aretász Kru. 36-os győzelme előtt került sor, azonban már Kru. 33-34. – azaz Fülöp halála – után. Kru. 36-ban a Keresztelő tehát már biztosan halott volt, ugyanis ne feledjük azt sem, hogy Pilatus helytartói kinevezése Kru. 37. Húsvétja előtt megszűnt, azaz legkésőbb Kru. 36-ban már el kellett ítélnie magát Jézust.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ez a dátum tűnik tehát biztosnak, ami pedig azt jelenti, hogy Jézus nyilvános működésének kezdete körülbelül Kru. 33-ra tehető, tehát nem Kru. 30-ra. Mindebből az is következik, hogy Jézus nem harminc, de közel negyven esztendős lehetett, amikor nyilvános működését megkezdte, ergo: közel negyven volt már az a harminc, mégpedig nagy valószínűséggel Kru. 33-ban!

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Mindebből következik, hogy az úgynevezett „krisztusi kor” valójában nem harminchárom, hanem negyvenkettő-negyvenhárom esztendő…

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Negyven esztendővel később: Masszáda

A fentiek tükrében az tűnik valószínűnek, hogy maga az utolsó zsidó erőd, Masszáda elfoglalása következett be – megközelítőleg – negyven évvel Jézus nyilvános működésének kezdete után. A rómaiak által épített hatalmas rámpa nyomai, ahol a faltörőkost felvontatták a falig, máig látszik... Miként Masszáda is lélegzetelállító és hatalmas!

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Amikor a rómaiak elfoglalták a hajdan Nagy Heródes által építtetett erődöt, már szárba szökkent az új hit, hogy túlélje magát a Római Birodalmat is. Amikor a kilencedik században egy fáradt utazó Róma városára tekintett, a Birodalom – legalább is Nyugaton – már halott. Az Örök Város pedig tetszhalott álmát aludta.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Azonban ahogy azt egy 2009-es film, a – még mindig merőben extrémnek tekintett legendát földolgozó – Johanna nőpápa is bemutatja, Róma püspöke (a pápa) túlélte az összeomlást. Az Egyház fejeként a pápák megkezdték egy új Világ alapköveinek letételét… 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Hosszú volt ez az út, egyúttal nem zökkenőmentes… hanem a keresztény mártírok vérével átitatott. Maga Szent Péter, Róma első püspöke is a Városban lelte halálát, a keresztény hagyomány szerint fejjel lefelé lógva a kereszten…

„Tűz, jöjj velem!”

Amikor Kru. 64-ben a nyári tűzvészben megsemmisült Róma városának egy jelentős része, a császári propagandának bűnbakot kellett találnia, amelyet aztán a keresztényekben lelt meg. Így megkezdődtek a nyilvános kivégzések, rettenetes módon. Ekkor lelte halálát a keresztény hagyomány szerint Szent Péter és Szent Pál apostol is.

Téves lenne azt feltételeznünk, hogy Nero császár (Kru. 54-68.) gyújtatta fel Rómát, csak, hogy énekelhessen a lángok fényében, miként azt számos regény és film is bemutatja,  azonban a tűz velejárója kétségkívül az újjáépítés volt, az pedig irdatlanul megterhelte az államkincstárat, amiként vitte a pénzt pár évvel korábban a Britanniában kitört felkelés is, melyet a harcias-harcos nő, Boudica vezetett.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Meg a fényűző császári lakomák, életmód is. Jöttek hát a vagyonelkobzások, adóemelések. Boudicán úrrá lettek, azonban Róma mindig a hódító háborúk és a zsákmány révén tudott megerősödni. 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ilyen volt az, amikor Kre. 30-ban Octavianus – a későbbi Augustus császár – elragadta Egyiptom aranyát, melyből stabilizálta a római gazdaságot, legitimitást szerzett uralmához, egyúttal a téglából épült Várost márványból épült várossá varázsolta… De ilyen volt az is, amikor a Krisztus utáni második század elején Traianus császár (Kru. 98-117.) legyőzte a dákokat, s elragadta a mai Erdély területén élt nép aranyát…

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ekkor kezdődött a birodalom fénykora. A Krisztus utáni harmadik századtól erre nem volt már lehetőség, hanyatlani is kezdett… De még az első században vagyunk, Krisztus után 64-ben! Lehetséges volna, hogy a Kru. 66-os zsidó felkelés is azért tört ki valójában, mert Rómának szüksége volt a Második Templomban felhalmozott hatalmas kincsre? Az elmélettel jelen sorok írója nincs egyedül.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Az elmélet talán elsőre oly szürreálisnak hat, mint a Twin Peaks sorozat, melyben elhangzott a mondat: „Tűz, jöjj velem!” Azonban Róma tüze lehetséges, hogy addig menetelt, míg egy város és egy nép tragédiáját is okozhatta.  De lássuk előbb, mit írt Egyiptom elfoglalásáról Colleen Mccullough írónő regényében, Az októberi lóban!  Igen. Egyiptom!

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Octavianus ugyanis talált okot a háborúra a híres-neves Marcus Antoniussal, azonban hivatalosan Egyiptom ellen indított háborút, melynek élén Antonius szerelme, Kleopátra állt.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Az okot a háborúra – vagyis a casus bellit – fondorlatosan kellett ugyanis megtalálni, hiszen a római közvélemény előtt nem akarta még egy polgárháború látszatát kelteni. Pedig az volt…

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Nos, Mccullough regényében a fiatal Octavianus kifejti egy útitársának, hogy az igazi kincseket róma már felszippantotta a Mare Nostrum – azaz a Földközi-tenger – térségében, egy kivételével. Ez pedig Egyiptom aranya. A párthusok földje és aranya messze van, s ellenük csak a nagy Julius Caesar győzhetett volna. Egyiptom esetében viszont a kincs elérhető távolságra van, mivel a hadsereg nem távolodik el túl messze a Mare Nostrumtól. 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Nos, Kru. 64. után a regénybeli Octavianus által előadott feltételeknek Jeruzsálem felelt meg, egészen pontosan a zsidók Második Temploma (az elsőt még legendás harmadik királyuk, Salamon építtette közel ezer esztendővel korábban), ahol mérhetetlen kincs halmozódott fel. Hogy miként? A válasz az úgynevezett templomadóban keresendő, melyet a diaszpórában élő – azaz a nem Palesztina területén élő – zsidók is fizettek. Ezt Rómában is tudták. A Birodalomnak volt erre rálátása.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Egész pontosan a húsz évnél idősebb izraelita férfiak fizették a templomadót. Általában közösségenként/városonként szedték össze évente és egy küldöttség vitte Jeruzsálembe. A templom fenntartására szánt adó mértéke évi két drachma volt. Tény, hogy jókora kincs halmozódott fel a Második Templomban Nero korára. Azonban Róma tiszteletben tartotta a zsidók vallásgyakorlását, s a kincs a zsidók templomát, végső soron a zsidók istenét illette.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Vajon a római vezetés megkockáztatta volna, hogy csak úgy ráteszi a kezét az egész kincsre, amikor az egész Birodalom területén voltak zsidó közösségek? Milyen hatással lett volna ez a Birodalom békéjére, a rendre? De casus bellit lehet találni, nem igaz?

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

És itt jön a képbe egy másik írónő, M.C. Scott, aki a harcos Boudicáról szóló regénysorozata után a korai keresztény egyház főbb képviselőit, így Pétert és Pált vette górcső alá. A főként Pál – Szaulosz – utolsó éveit merőben extrém színben beállító regénye a Róma A király eljövetele címet viseli. Ennek végén kifejti, hogy a Kru. 64-től 66-ig Judaea helytartójaként működő Gessius Florus működését nehéz nem úgy értelmezni, mint, hogy valójában felkelést akart kirobbantani.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Lássuk akkor hát Josephus Flaviust, aki a kirobbant felkelés egyik vezetőjéből lett aztán a Nero után uralomra kerülő Vespasianus császár (Kru. 69-79.) és fia, a Jeruzsálemet elfoglaló Titus közvetlen udvari körének a tagja, a császár bizalmasa, s ilyen háttérrel írta meg műveit, A zsidók történetét és A zsidó háborút.  Josephus akkor írta műveit, amikor a szidók szent városa és vele a templom már porrá és hamuvá enyészett. Azaz Kru. 70. után.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ezzel kezdődik maga a Masada sorozat is, melyben látni, ahogy lángra kap a Templom. Josephus rehabilitálni szerette volna  a népét, s a félrevesztett fanatikusokat tette felelőssé a felkelésért. Azonban ő maga sem hallgat el bizonyos dolgokat Gessius Florus tevékenységével kapcsolatban. 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Josephus azt írja, hogy Florus a zsidók iránti gyűlöletből igyekezett háborúba taszítani a népet, mert tartott attól, hogy amíg béke van, addig panaszt emelhetnek a császárnál. Így hát napról napra keményebben sanyargatta a népet, csakhogy meggyűlöltesse velük Róma uralmát. De vajon Josephus le merte volna írni, hogy erre esetleg Rómából kapott utasítást Florus? Amikor a Jeruzsálem felett győzelmet arató Flavius-dinasztia belső köréhez tartozott ő maga is?

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Nos, a zavargások és a zsidókkal szembeni atrocitások a tengerparti Caesareában kezdődtek. Az ottani zsinagógát megszentségtelenítő görögök ellen panaszt tevőket Florus bebörtönöztette. Aztán jött Jeruzsálem és a templom. Josephus nem akármit állít, mint azt, hogy Florus „…mintha csak felbérelték volna, szándékosan szította a háború tüzét. Elküldte embereit a templom kincstárába, és kivétetett belőle 17 talentumot, azzal az ürüggyel, hogy a császárnak van szüksége a pénzre. Emiatt általános felzúdulás támadt”.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Tegyük fel a kérdést: mi van, ha a parancs valóban Nero császártól és a birodalmi vezetéstől érkezett és Florusnak egy ponton valóban az lett a feladata, hogy olyan felkelést robbantson ki Judaeában, amely elengedhetetlenné teszi Jeruzsálem elpusztítását? Mi van, ha valóban Florusnak kellett elhintenie a felkelés magvát? Kisajtolnia egy casus bellit? Mi van, ha a tűz, mely Rómában keletkezett, Florus révén Jeruzsálembe érkezett?

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Jeruzsálem romokban

Nyiltan kimondhatta volna Josephus, hogy Róma (is) felelős a felkelés kirobbantásáért? Méghozzá Róma, a császári központ? Nem a helytartó, de a Birodalom császári vezetése? Aligha írhatta volna le! De lehet, hogy belecsempészte a sorok közé az igazságot… talán többet is, mint amennyit a Masszádát elfoglaló Flavius Silva papírra vetett... 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Igazság? Hogy mi az igazság? Nos, a történelmet mindig a győztesek írják, s a győztesek megtalálták Josephusban az erre legmegfelelőbb embert. Aki eltüntethette egy frappáns történetírói munka révén annak nyomait, hogy – a Második Templom kincstárába befolyt temérdek templomadó megszerzése céljából – valójában úgy kellett Rómának a felkelés, mint egy falat kenyér… és tett is érte… Igaz volna? 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ezt döntse el mindenki maga! Jelen sorok írója csak feldobott egy labdát… Mindazonáltal tény, hogy a felkelés átterjedt egész Palesztinára és a rómaiak „kénytelenek voltak” beavatkozni… Masszádát amúgy annak a Galileai Júdásnak a leszármazottja foglalta el, aki annak idején, Nagy Heródes halálakor robbantott ki felkelést Galileában. Aztán végül Masszáda is megadta magát a rómaiak faltörő kosának...

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Galileai Júdástól eredeztethető egyébként a zelóták frakciója, akik fegyverrel is ki akarták kényszeríteni a zsidó nép függetlenségét. Közéjük tartozott a Barabás is, akit Pilatus szabadon bocsájtott a Biblia szerint...

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Nero császár a Britannia sorozatban is szereplő Vespasianusra bízta a felkelés leverését, aki a Nero bukása utáni polgárháborúból győztesen került ki, s már császárként, hadvezérei – köztük Titus fia – révén leverte a zsidó felkelést.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Titus állítólag meg akarta kímélni a Második Templomot, azonban az végül mégis elpusztult. Titus római diadalívén látható, amint a győztes rómaiak a Templom kincseit – köztük a hétágú gyertyatartót, a menorát – viszik a diadalmenetben. A hadizsákmányt.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ja, a pénz! Hogy mennyire szerepet játszhatott Róma politikájában a templomadó megszerzése, azt ékesen bizonyítja Vespasianus császár intézkedése is: minden zsidóra, bárhol lakott, évi két drachma fejadót vetett ki, melyet – éppúgy, mint régen a jeruzsálemi templomnak – most a Capitolium javára kellett megfizetniük. Vespasianus intézkedései egyrészt gazdasági érdeket szolgáltak. Másrészt a Capitolium az a domb Rómában, ahol a főisten Juppiter temploma állt. Vagyis a pénz szimbólikusan a pogány istené lett.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Ez pedig azért félelmetes, mert nem mást szimbolizált, mint a zsidók istenének vereségét és a rómaiak és istenük felsőbbrendűségét… a zsidó nép megalázását… Félelmetes, de Róma szemében valóban jajj volt a legyőzötteknek! Nos, Róma évtizedek alatt, de felépült. A háborúban szerzett hadizsákmánynak is köszönhetően. Vespasianus pedig a zsidó rabszolgák munkáját is felhasználva megkezdte a róla elnevezett Amphiteatrum Flavium – vagyis a Colosseum – építtetését, melyet már Titus avatott fel.

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Igaz, azt már ő sem érhette meg, amikor Commodus is fellépett Róma lüktető szívében… De ez már egy másik történet… Amúgy Commodus nem a Colosseumban lelte halálát, s nem is Maximus végzett vele... 

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Szóval, hamarosan folytatjuk!

Mert Róma örök! Mint a Colosseum!

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Addig is…

…ha tetszett, ajánld másoknak is!

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Vagy kövess minket a Facebookon!

https://www.facebook.com/fuszeresjakvaj.hu/

Előre!

Jézus Jeruzsálem templom történelem kultúra

Tovább

fuszeresjakvaj

blogavatar

Phasellus lacinia porta ante, a mollis risus et. ac varius odio. Nunc at est massa. Integer nis gravida libero dui, eget cursus erat iaculis ut. Proin a nisi bibendum, bibendum purus id, ultrices nisi.

Utolsó kommentek

Utoljára kommentelt bejegyzések

img src="/images/hex-loader2.gif" width="300" alt="" />